Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Бібліотека Славутицького ліцею Профільне навчання – шлях реалізації особистісно зорієнтованої стратегії освіти
393.36 Kb.
НазваБібліотека Славутицького ліцею Профільне навчання – шлях реалізації особистісно зорієнтованої стратегії освіти
Сторінка1/3
Дата конвертації08.09.2013
Розмір393.36 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Цей бібліографічний покажчик буде актуальним для педагогічних працівників при підготовці семінарів, педагогічних нарад з профіль
В. Ільченко
  1   2   3


Бібліотека Славутицького ліцею

Профільне навчання –

шлях реалізації особистісно зорієнтованої стратегії освіти
Бібліографічний покажчикСлавутич

2012

Бібліографічний покажчик

78

П 59
Профільне навчання — шлях реалізації особистісно зорієнтованої стратегії освіти [Текст] : бібліогр. покаж. / уклад. В. М. Короткевич. — Славутич, 2012. — 60 с.

У бібліографічному покажчику представлено документи з проблем профільного навчання, що охоплює різного роду видання: дидактичні та навчально-методичні посібники, журнальні і газетні статті. Педагогічна література та публікації періодичних видань систематизовано згідно з переліком навчальних дисциплін базового навчального плану, затвердженого для загальноосвітніх навчальних закладів Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Цей бібліографічний покажчик буде актуальним для педагогічних працівників при підготовці семінарів, педагогічних нарад з профільного навчання.

Укладач: В. М. Короткевич

@ Бібліотека Славутицького ліцею

ЗМІСТ
Вступ ………………………………………………………………. 4

Розділ 1. Нормативно-правова база профільного навчання……. 7

Розділ 2. Організація профільного навчання……………………. 9

Розділ 3. Організація профільного навчання у школах

сільської місцевості……………………………………………… 15

Розділ 4. Профілізація старшої школи: технологія,

досвід, практика…………………………………………………. 17

Розділ 5. Психологічний супровід профільного навчання……. 19

Розділ 6. Учителям-предметникам на допомогу………………. 21

6.1. Учителю математики, інформатики…………….. 21

6.2. Учителю фізики та астрономії ………………….. 25

6.3. Учителю біології, екології ………………………. 29

6.4. Учителю хімії …………………………………….. 32

6.5. Учителю географії ………………………………. 36

6.6. Учителю економіки………………………………. 38

6.7. Учителю світової літератури ……………………. 39

6.8. Учителю української мови та літератури………. 40

6.9. Учителю іноземної мови ………………………... 43

6.10. Учителю історії та правознавства……………….43

Розділ 7. Тематична бібліографія «Профільне навчання»…….. 46

Розділ 8. Іменний покажчик ……………………………………...47
ВСТУП
Нині необхідно готувати випускника школи

не до роботи на конкретному робочому місці,

а до галузевого ринку праці. Сучасне суспільство

потребує професіоналів, чиє мислення не обмежене

лише спеціальними знаннями, а має риси універсалізму,

фундаментальності й духовно-моральну основу.
В. Ільченко
На сучасному етапі розбудови національної системи освіти проблема організації профільного навчання в старшій загальноосвітній школі, розв’язання якої повинно забезпечити виконання Закону України «Про загальну середню освіту», є особливо актуальною. Профілізація навчання створює сприятливі умови для врахування природних задатків та інтересів школярів, їх орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності. Профільне навчання спрямоване на набуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

Сучасні умови модернізації системи освіти в Україні потребують критичного вивчення і творчого застосування всього найціннішого з вітчизняного педагогічного досвіду.

На сьогоднішній час створено велику кількість науково-методичної та навчальної літератури з проблем профільного навчання. У зв’язку з цим виникає потреба в узагальненні й систематизації напрацьованого досвіду. Тому цей бібліографічний покажчик буде актуальним під час підготовки семінарів, педагогічних нарад з профільного навчання.

Матеріали бібліографічного покажчика згруповані у 7-ми розділах. Систематизація документів у кожному розділі здійснена за алфавітом.

  • Розділ 1 «Нормативно-правова база профільного навчання» уміщує нормативно-правову базу з ключових питань профільної освіти.

  • Матеріали розділу 2 «Організація профільного навчання» та розділу 3 «Організація профільного навчання у школах сільської місцевості» розкривають сутність, мету, принципи, основні завдання та структуру профільного диференційованого навчання, його організацію відповідно до Концепції профільного навчання в старшій школі.

  • Зміст розділу 4 «Профілізація старшої школи: технологія, досвід, практика» розкриває набутий досвід роботи та нові підходи до організації профільного навчання у старшій школі.

  • Зміст розділу 5 «Психологічний супровід профільного навчання» складають публікації про особливості роботи психологічної служби, психолого-педагогічний досвід забезпечення управління профілізацією навчання.

  • Розділ 6 «Учителям-предметникам на допомогу» місить перелік документів з дидактики та методики викладання окремих предметів в умовах профільного навчання

  • Розділ 7 «Тематична бібліографія ″Профільне навчання”» вміщує джерела бібліографічної інформації журнальних статей видавничої групи «Основа» 2004–2010 років видання.

Доповнює покажчик іменний покажчик авторів публікацій.

До бібліографічного покажчика, призначеного педагогічним та бібліотечним працівникам, батькам, входять книги, статті та додатки на електронних носіях з журналів та газет, наявних у фонді бібліотеки Славутицького ліцею за період з 2000 по 2012 рік включно.
Бібліотека Славутицького ліцею

РОЗДІЛ 1

Нормативно-правова база профільного навчання

 1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Текст] : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року за № 1392 // Фізика та астрономія в сучасній школі. — 2012. — № 4. — С. 2–8.

 2. Законодавство України про освіту [Текст] : зб. законів / редакція автоматизованої підготовки видавничих оригіналів. — К. : Парламентське видавництво, 2002. — 159 с. — (Б-ка офіційних видань).

 3. Конституція України [Текст] : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. — К. : Преса України, 1997. — 79 с.

 4. Концепція літературної освіти [Текст] : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 26.01.2011 № 58 // Всесвітня л-ра в середніх навч. закладах України. — 2011. — № 4. — С. 13–17.

 5. Концепція профільного навчання в старшій школі [Текст] : затв. рішенням колегії М-ва освіти і науки України 25.09.03 №10/12-2 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. — 2003. — № 24. — С. 3–15.

 6. Концепція профільного навчання в старшій школі (Нова редакція) [Текст] : наказ № 854 від 11.09.2009 // Практика упр. закладом освіти. — 2009. — № 11. — С. 84–88.

 7. Національна доктрина розвитку освіти [Текст] : затв. Указом Президента України від 17 квіт. 2002 р. за № 347/2002 // Освіта України. — 2002. — 23 квіт. (№ 33). — С. 4–6.

 8. Нормативно-законодавча база профільного навчання [Текст] // Дир. шк., ліцею, гімназії. — 2003. — № 4. — С. 45.

 9. Програма розвитку системи освіти Київської області на 2011–2014 роки [Текст] : затв. рішенням сесії Київської обл. ради VI скликання від 17.07.2008. — К. : Видавничий дім «Прес-КІТ», ТОВ «Дорадо-Друк», 2012. — 122 с.

 10. Про загальну середню освіту [Текст] : Закон України від 13.05.1999 р. // Інформ. зб. М-ва освіти та науки України. — 1999. — № 15. — С. 6–38.

 11. Про освіту [Текст] : Закон України з внесеними змінами і доповненнями від 23 березня 1996 р. // Всесвітня л-ра в середніх навч. закладах. — 1996. — № 6. — С. 3–12.РОЗДІЛ 2

Організація профільного навчання

 1. Василенко, Н. В. Організація профільного навчання в школі [Текст] : нормат.-правове забезп., метод. реком., досвід організації / Н. В. Василенко. — Харків : ВГ «Основа», 2010. — 160 с. — (Адміністратору школи).

 2. Гузик, М. Профільне навчання: як організувати, не зруйнувавши школу [Текст] : у 2-х ч. / М. Гузик. —

Ч. 1. — К. : Редакція загально педагогічних газет, 2005. — 112 с. — (Б-ка «Шкільний світ»).

Ч. 2. — К. : Вид. дім «Шкільний світ»; Видавництво Л. Галіцина, 2005. — 128 с. — (Б-ка «Шкільний світ»).

 1. Організація профільного навчання в старшій школі [Текст] / уклад. Н. Мурашко. — К. : Шкільний світ, 2007. — 120 с. — (Шкільний світ).

 2. Підласий, І. П. Навчання «під протоколом» [Текст] / І. П. Підласий. — Харків : ВГ «Основа», 2011. — 112 с. — (Б-ка журн. «Управління школою». Вип. 7 (103)).

 3. Бахматюк, Д. Концептуальні засади гімназії [Текст] / Д. Бахматюк // Упр. шк. — 2009. — № 1/2. — С. 48–50.

 4. Білориха, О. М. Організація профільного навчання філологічного профілю [Текст] / О. М. Білориха // Завучу. Усе для роботи. — 2009. — № 19. — С. 23–28.

 5. Бентковська, А. А. Організація та структура допрофільного і профільного навчання в загальноосвітній школі [Текст] / А. А. Бентковська // Завучу. Усе для роботи. — 2012. — № 5/6. — С. 8–10.

 6. Богачик, Т. С. Сучасні технології освітнього моніторингу [Текст] / Т. С. Богачик, Л. В. Якименко, З. В. Волошин // Упр. шк. — 2009. — № 5. — С. 20–31.

 7. Бородавка, М. І. Профільне навчання як умова самореалізації особистості [Текст] / М. І. Бородавка // Упр. шк. — 2005. — № 33. — С. 23–24.

 8. Василенко, Н. В. Організація профільного навчання в середній школі [Текст] / Н. В. Василенко // Завучу. Усе для роботи. — 2009. — № 19. — С. 2–22.

 9. Вознюк, Л. Особливості управлінської діяльності в умовах переходу до профільного навчання [Текст] / Л. Вознюк // Упр. шк. — 2005. — № 14/15. — С. 9–11.

 10. Волканова, В. В. Профільне навчання : глосарій [Текст] / В. В. Волканова // Завучу. Усе для роботи. — 2010. — № 2. — С. 12–31.

 11. Вольянска, С. С. Профілізація старшої школи: перші кроки [Текст] С. С. Вольянска // Упр. шк. — 2004. — № 9. — С. 22–25.

 12. Головань, Т. Ю. Школа міста [Текст] / Т. Ю. Головань // Упр. шк. — 2008. —№ 26.

 13. Гук, В. Е. Допрофільне навчання: сутність, зміст, технології [Текст] / В. Е. Гук // Упр. шк. — 2005. — № 11. — С. 15–31.

 14. Дяченко, Л. П. Організація профільного навчання. Авторська програма профільного навчання [Текст] / Л. П. Дяченко // Упр. шк. — 2005. — № 5 — С. 12–13.

 15. Зламанюк, Л. М. Профільна освіта — шляхи реалізації [Текст] / Л. М. Зламанюк // Упр. шк. — 2005. — № 14/15. — С. 2–5.

 16. Кандибур, Г. Р. Школа, яка змінить світ [Текст] / Г. Р. Кандибур // Упр. шк. — 2009. — № 1/2. — С. 9–44.

 17. Касьянова, О. М. Педагогічна експертиза готовності школи до профільного навчання [Текст] / О. М. Касьянова // Упр. шк. — 2004. —№ 19/21. — С. 2–5.

 18. Кизенко, В. Варіативний компонент змісту освіти основної школи [Текст] / В. Кизенко // Біологія і хімія в шк. — 2011. — № 4. — С. 39–42.

 19. Кожем’яка, О. Л. Профільність навчання і науково—дослідницька діяльність учнів [Текст] / О. Л. Кожем’яка // Управління школою. — 2004. — № 9. — С. 29–49.

 20. Костенко, І. Від професійної компетентності до професійної діяльності [Текст] / І. Костенко, Н. Гастратова // Завуч. Наша вкладка. — 2009. — № 10. — С. 1–4.

 21. Крилова, Л. А. Шлях до гімназії [Текст] / Л. А. Крилова // Управління школою. — 2009. — № 1/2. — С. 45–47.

 22. Кротовська, Л. Профільне і допрофільне навчання — вимога часу [Текст] / Л. Кротовська // Завуч. — 2009. — № 2. — С. 4–7.

 23. Лікарчук, І. Проблема профілізації навчання в старшій школі та шляхи її розв’язання [Текст] / І. Лікарчук // Дир. шк. — 2003. — № 20. — С. 9–10.

 24. Люшин, М. О. Управлінське забезпечення профільного навчання у старшій школі / М. О. Люшин, Т. В. Радковська, О. О. Остапчук, Л. Й. Даниш [Текст] // Упр. шк. — 2012. — № 4/6. — С. 80–95.

 25. Марченко, Л. Ю. Технології управління інноваційними процесами в умовах профільного навчання [Текст] / Л. Ю. Марченко // Упр. шк. — 2012. — № 10/12. — С. 82–84.

 26. Мозговий, В. Л. Розвиток творчого потенціалу учнів як пріоритетний напрямок профільного навчання [Текст] / В. Л. Мозговий // Упр. шк. — 2004. — № 9.

 27. Ніколенко, Є. В. Управління організацією допрофільної підготовки учнів [Текст] / Є.В. Ніколенко // Упр. шк. — 2005. — № 11. — С. 2–14.

 28. Осипенко, Ж. Профільне навчання: диференційовані форми [Текст] / Ж. Осипенко // Завуч. — 2009. — №15. — С. 3–10.

 29. Охріменко, І. В. Технології розвитку конкуренто-спроможної особистості в умовах суспільно-ринкових відносин [Текст] / І. В. Охріменко // Упр. шк. — 2005. — № 5. — С. 14–17.

 30. Павлютенков, Є. М. Модель Школи культури здоров’я [Текст] / Є. М. Павлютенков, В. П. Сергієнко та інші // Упр. шк. — 2008. — № 17/18. — С. 2–8.

 31. Папу, О. В. Програма курсу «Крок за кроком до життєвої компетентності й успіху» [Текст] / О. В. Папу // Упр. шк. — 2005. — № 5. — С. 18–25.

 32. Пархомець, І. Ю. Профілізація старшої школи як модель особистісно-орієнтованого навчання [Текст] / І. Ю. Пархомець // Упр. шк. — 2005. — № 33. — С. 21–22.

 33. Пашко, Л. Ф. Деякі аспекти науково—методичного обґрунтування змісту профільної освіти [Текст] / Л. Ф. Пашко, Ю. З. Миронович // Упр. шк. — 2005. — № 14/15. — С. 6–8.

 34. Пастушенко, І. В. Організація допрофільного та профільного навчання закладі [Текст] / І. В. Пастушенко // Завуч. — 2011. — № 3/4. — С. 14–16.

 35. Пащенко, Н. С. Реалізація профільних інтересів та життєвих планів школярів [Текст] / Н. С. Пащенко // Упр. шк. — 2005. — № 33. — С. 25.

 36. Приходченко, К. І. Дослідно-експериментальна робота зі створення творчого освітньо-виховного середовища в ЗНЗ гуманітарного профілю [Текст] / К. І. Приходченко // Упр. шк. Метод. вкл. (№ 34). — 2008. — № 13. — С. 16-1–16-16.

 37. Приходченко, К. І. Дослідно-експериментальна робота зі створення творчого освітньо-виховного середовища в ЗНЗ гуманітарного профілю [Текст] / К. І. Приходченко // Упр. шк. Метод. вкл. (№ 35). — 2008. — № 16. — С. 16-1–16-16.

 38. Приходченко, К. І. Дослідно-експериментальна робота зі створення творчого освітньо-виховного середовища в ЗНЗ гуманітарного профілю [Текст] / К. І. Приходченко // Упр. шк. Метод. вкл. — 2008. — № 25. — С. 16-1–16-16.

 39. Профільне навчання [Текст] // Завуч. Спецвипуск. — 2004. — №16. — 97 с.

 40. Радченко, А. Є. Модель вивчення ефективності впровадження профільного навчання [Текст] / А. Є. Радченко // Упр. шк. — 2009. — № 5. — С. 12–19.

 41. Редченко Т. В. Проблеми й особливості організації профільного навчання з іноземної мови [Текст] / Т.В. Редченко // Упр. шк. — 2005. — № 14/15. — С. 36–37.

 42. Романенко, Л. В. Методологічні засади організації до профільної підготовки учнів в основній школі [Текст] / Л. В. Романенко // Упр. шк. — 2004. — № 25/26. — С. 10–11.

 43. Сотниченко, І. І. Про деякі аспекти підготовки вчителів до профільного навчання в старшій школі [Текст] / І. І. Сотниченко // Упр. шк. — 2005. — №14/15. — С. 12–14.

 44. Совенко, В. В. Профільне навчання географічного та економічного напряму в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] / В. В. Совенко, А. І. Довгань // Упр. шк. — 2005. — № 14/15. — С. 38–40.

 45. Темненков, В. В. Школа–родина [Текст] / В. В. Темненков // Упр. шк. — 2009. — №1/2. — С. 55–59.

 46. Терещенко, М. Методичні рекомендації щодо розробки програм спецкурсів профільного навчання [Текст] / М. Терещенко // Завуч. — 2009. — № 9. — С. 4–6.

 47. Чудакова, В. П. Управлінська компетентність керівника щодо формування готовності педагогів до інноваційної діяльності в умовах освітнього середовища профільної школи [Текст] / В. П. Чудакова // Упр. шк. — 2012. — № 19/21. — С. 10–20.

 48. Шеремет, М. Профілізація навчального процесу як важлива умова формування готовності учнів старших класів до свідомого вибору професії [Текст] / М. Шеремет, Т. Шеремет // Упр. шк. — 2005. — № 14/15. — С. 31–33.

 49. Яковлєв, І. В. Етапи становлення закладу та впровадження системи профільного навчання [Текст] / І. В. Яковлєв // Завуч. — 2011. — № 3/4. — С. 2–6.

 50. Яремко, І. М. Спецкурси у системі профільного навчання [Текст] / І. М. Яремко, С. С. Жугіна // Управління школою. — 2009. — № 9. — С. 28–31.

 51. Ястребова, В. Я. Дидактичне обґрунтування змісту профільної освіти [Текст] / В. Я. Ястребова // Упр. шк. — 2004. — № 6. — С. 10–13.

  1   2   3

Схожі:

Бібліотека Славутицького ліцею Профільне навчання – шлях реалізації особистісно зорієнтованої стратегії освіти iconКрила потрібні лиш тим, хто літає. Подумай, як живуть люди, що вони роблять
Разом з упровадженням особистісно зорієнтованої освіти трансформується мета й завдання навчання хімії: мотиви, форми, методи, засоби...
Бібліотека Славутицького ліцею Профільне навчання – шлях реалізації особистісно зорієнтованої стратегії освіти iconОсобистісно-орієнтований підхід на уроках історії. Із досвіду роботи
У законі України „Про загальну середню освіту визначено, що мета освіти цього рівня інтелектуальний І фізичний розвиток особистості....
Бібліотека Славутицького ліцею Профільне навчання – шлях реалізації особистісно зорієнтованої стратегії освіти iconАналіз роботи школи за 2006 – 2010 н р
Концепцією „найповніше реалізує принцип особистісно орієнтованого навчання, що значно розширює можливості учня у створенні власної...
Бібліотека Славутицького ліцею Профільне навчання – шлях реалізації особистісно зорієнтованої стратегії освіти iconОб’єктивні дані про працівників рмк відділу освіти Снятинської райдержадміністрації станом на 01 вересня 2010 року
Методист рмк, шкільні бібліотекарі, трудове навчання, бібліотека рмк, профільне І допрофільне навчання
Бібліотека Славутицького ліцею Профільне навчання – шлях реалізації особистісно зорієнтованої стратегії освіти iconМетоди особистісно орієнтованого навчання історії
Категорія „метод навчання” у педагогічній літературі. Класифікації методів навчання. Психолого-педагогічні критерії визначення класифікації...
Бібліотека Славутицького ліцею Профільне навчання – шлях реалізації особистісно зорієнтованої стратегії освіти iconКонкурсу «Учитель року 2013»
Науково-практична конференція як складова нвп «Профільне навчання: проблеми, перспективи, шляхи реалізації»
Бібліотека Славутицького ліцею Профільне навчання – шлях реалізації особистісно зорієнтованої стратегії освіти iconОсобистісно-орієнтована технологія навчання іноземної мови на основі нлп
Саме тому для опису найбільш ключових ідей ефективного навчання іноземної мови в парадигмі особистісно-орієнтованої освіти найзручніше...
Бібліотека Славутицького ліцею Профільне навчання – шлях реалізації особистісно зорієнтованої стратегії освіти iconПрофільне навчання: глосарій
Одним із напрямів реформування освіти в Україні є перехід до профільного навчання, створення можливості кожному учневі реалізувати...
Бібліотека Славутицького ліцею Профільне навчання – шлях реалізації особистісно зорієнтованої стратегії освіти iconРеалізація плану допрофільної підготовки та профільного навчання
Профільна школа спрямовує профільне навчання на задоволення освітніх потреб і розвитку здібностей учнів, зорієнтованих на продовження...
Бібліотека Славутицького ліцею Профільне навчання – шлях реалізації особистісно зорієнтованої стратегії освіти iconЗвіт директора ліцею за 2011-2012 рік на конференції учасників навчально-виховного процесу Шановні учасники конференції
Це свідчить про те, що кожен з нас причетний до організації діяльності ліцею, формування його освітньої і виховної політики, до вироблення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка