Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті з хімічними реактивами, посудом, приладами. 1 2
101.81 Kb.
НазваПравила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті з хімічними реактивами, посудом, приладами. 1 2
Дата конвертації12.09.2013
Розмір101.81 Kb.
ТипПравила
Зміст
Практична робота
Практична робота.
Практична робота.
Практична робота.
Презентація проектів
Календарно-тематичне планування факультатива

8 клас

«Хімія в побуті»

з/п

Тема

К-ть

год

Дата

Примітка

1

Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті з хімічними реактивами, посудом, приладами.

12

Отруєння побутовими хімічними речовинами. Класифікація побутових хімікатів (неорганічні й органічні; кислотні, лужні та окисники; небезпечні). Правила зберігання побутових хімічних речовин та роботи з ними. Надання першої медичної допомоги при отруєннях та опіках. Домашня аптечка.

13

Практична робота. Приготування розчинів для нейтралізації опіків кислотами, лугами (з кристалічних речовин та більш концентрованих розчинів).

14

Загальна характеристика неметалів. Використання інертних газів, азоту, галогенів для створення середовища електричних ламп; фосфору - виробництва сірників, шпалер, прикрас, іграшок; сірки - приготування ліків; активованого вугілля - виготовлення ліків, адсорбентів для очищення води.

15

Біологічна роль неметалічних елементів для організму людини (Йод, Хлор, Флуор, Сульфур, Фосфор). Правила безпеки при використанні галогено-, фосфоровмісних речовин.

16

Загальна характеристика металів. Сплави, їх види та властивості. Корозія металів та захист від неї. Використання металів у побуті: алюміній, залізо - посуд, сплави; мідь, срібло - електричний дріт; цинк, хром, нікель - захисні покриття.

17

Біологічна роль сполук металічних елементів. Негативний вплив сполук важких металічних елементів на здоров'я людини. Правила користування алюмінієвим посудом.

Практична робота. Порівняння активності металів.

18

Властивості води (фізичні, хімічні). Значення води.19

Види природних вод, їх склад, властивості. Мінеральні води - знаходження, склад, лікувальні властивості, застосування.

110

Охорона водойм. Причини забруднення води даної місцевості.

111

Способи очищення води (фізичні, хімічні, біологічні).

112

Екскурсія на водоочисну станцію.

113

Оксиди неметалічних елементів. Властивості та фізіологічний вплив карбон(И) оксиду, карбон(ІУ) оксиду, сульфур(ІУ) оксиду. Утворення їх у побутових умовах. Правила користування газовою плитою.

114

Оксиди металічних елементів: їх властивості та фізіологічний вплив. Алюміній оксид (захисна плівка, наждак), кальцій оксид (неганіене ванно), цинк оксид (косметика), оксиди Форуму (іржа).

115

Загальна характеристика кислот. Використання кислот для дезінфекції (хлоридна кислота), виробництва ліків та інсектицидів (борна кислота), акумуляторів (сульфатна кислота).

Фізіологічний вплив цианідної кислоти, що знаходиться у консервованих продуктах і нікотиновому димі.

116

Перша допомога при опіках та отруєнні кислотами

117

Загальна характеристика основ. Використання основ: Са(ОН)2 (гашене вапно), NаОН (їдкий натр), NH4ОН (мінеральні добрива, прання, виведення плям, засіб для чищення). Перша допомога при опіках та отруєнні основами.

118

Практична робота. Отримання вапнякової води з обпаленої яєчної шкаралупи та досліди з нею.

119

Загальна характеристика солей.

№С1 (кам'яна сіль): історія добування та застосування, властивості, значення для людини, хімічна сировина, консервант, способи добування, морська сіль (КС1 - гіркуватий смак).

120

Сода, її види (природна, синтетична, питна, каустична); історія, добування, властивості, застосування та зберігання.

121

Селітра (види, історія, властивості, застосування). Колчедани.

122

Натрій тіосульфат, нашатир (NН4СІ), ляпис (АgСІ), поташ (К2С03), калій перманганат

123

Квасці (склад, властивості, застосування).

124

Купороси. Кристалогідрати. Бура Nа2,B4O7 • nН20),

125

Комплексні солі.

126

Практична робота. Якісні реакції на деякі солі (визначення катіонів й аніонів).

127

Твердість води. Види твердості води. Вилив твердості води на смак приготовленої їжі, якість прання, стану водонагрівної системи. Попередження утворення накину.

128

Практична робота. Вплив вмісту солей на процес утворення піни. Усунення твердості води. Видалення накину.

129

Роль хімічних елементів у житті рослин. Макро- та мікроелементи. Ознаки нестачі елементів та її вплив на ріст і розвиток рослин. Види мінеральних добрив, їх значення, правила застосування та безпеки при роботі з мінеральними добривами. Надання першої медичної допомоги при ознаках отруєння.

130

Практична робота. Приготування водних розчинів добрив для кімнатних рослин. Визначення мінеральних добрив.

131

Основні складові будівельних матеріалів.

132

Гіпс, крейда, мармур, вапняк.

133

Скло, цемент, кераміка.

134

Побутові неорганічні забруднювачі: сполуки важких металів, гідроген сульфід, амоніак, цианідна кислота, оксиди Карбону, сульфур(ІV) оксид. Перша медична допомога при отруєннях газами.

135

Презентація проектів

1
Календарно-тематичне планування факультативного курсу

«Розвязування задач з хімії»

з/п

Тема

К-ть

год

Дата

Примітка


1

Обчислення кількості речовини за кількістю структурних частинок, масою, об'ємом (для газів), відносною густиною газів

12

Обчислення масової частки елемента в речовині, виведення формул речовин за масовими частками елементів, виведення формул речовин за масовими частками елементів та відносною молекулярною масою речовини

13

Обчислення з використанням газових законів

14

Обчислення за рівняннями послідовних реакцій

15

Обчислення за рівнянням реакції маси (об'єму) однієї речовини за відомою масою (об'ємом) іншої речовини

16

Знаходження невідомого елемента за рівнянням хімічної реакції

17

Обчислення з використанням масової частки розчиненої речовини

18

Обчислення на визначення масової частки речовини у розчині, утвореному після хімічної взаємодії розчинюваної речовини з водою. Обчислення з використанням густини розчину. Обчислення з використанням олеуму.

19

Обчислення з використанням правила діагоналей

Обчислення з використанням поняття "кристалогідрати"

110

Розв'язування задач на розчинність.

111

Обчислення з використання м молярної концентрації.

112

Обчислення маси (об’єму) речовини продукту, реакції, якщо одна з реагуючих речовин містить домішки.

113

Обчислення масово (об’ємної) частки домішок у технічному зразку речовини.

Обчислення маси (об’єму) речовини з домішками, що бере участь у хімічній реакції.

114

Обчислення складу сумішей.

Обчислення складу сумішей, якщо не всі компоненти вступають у хімічні реакції.

115

Обчислення складу сумішей, якщо всі компоненти вступають у хімічні реакції.


116

Обчислення маси (об’єму) продукту реакції, якщо одна з речовин узята в надлишку.

117

Обчислення, пов’язані з визначенням речовини, яка утворюється.

118

Обчислення на знаходження складу суміші утворених солей.

119

Розв'язування задач на виведення формул речовин кількістю речовини, об'ємами продуктів згоряння

120

Розв'язування задач на виведення формул речовин масою продуктів згоряння

121

Розв'язування задач на виведення формул неорганічних речовин за їхніми властивостями

122

Розв'язування задач на виведення формул органічних речовин за їхніми властивостями

123

Поняття про швидкість хімічної реакції. Залежність швидкості реакції від різних чинників. Закон діючих мас. Правило Вант-Гоффа.

124

Обчислення швидкості хімічної реакції.

125

Константа рівноваги. Обчислення рівноважних концентрацій речовин та константи рівноваги.

126

Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції.

127

Обчислення теплового ефекту хімічної реакції.

128

Електроліз. Електроліз розплавів та розчинів.

129

Електрохімічний еквівалент.

130

Закон Фарадея.

131

Розв’язування комбінованих задач.

132

Розв’язування комбінованих задач.

133

Розв’язування комбінованих задач.

134

Тестування захист проектів.

135

Узагальнення.

1Міністерство освіти і науки України

Навчальні програми Курсів за вибором та факультативів

Хімія

5-11 класи

Тернопіль. Мандрівець. 2010

Схожі:

Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті з хімічними реактивами, посудом, приладами. 1 2 iconУрок Практична робота Правила техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом і нагрівальними приладами. Будова полум’я

Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті з хімічними реактивами, посудом, приладами. 1 2 iconПравила поводження в кабінеті хімії та правила техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті
Е завдати недотримання цих правил; розширити та поглибити знання про правила надання першої медичної допомоги у випадку потрапляння...
Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті з хімічними реактивами, посудом, приладами. 1 2 iconПравила роботи і техніки безпеки в хімічному кабінеті. Лабораторний посуд, обладнання та їх використання 1 §3 3
Практична робота № Будова полум’я. Найпростіші операції в хімічному експерименті
Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті з хімічними реактивами, посудом, приладами. 1 2 iconІнструкція № з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті хімії
...
Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті з хімічними реактивами, посудом, приладами. 1 2 iconІнструкція № з охорони праці при роботі зі скляним посудом та іншими виробами зі скла І. Загальні положення
Під час роботи зі скляним хімічним посудом, приладами, скляними трубками та іншими виробами зі скла внаслідок неправильного повод­ження...
Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті з хімічними реактивами, посудом, приладами. 1 2 iconПравила безпеки під час роботи з електричними приладами, під час грози Пояснити природу струму у металах, напівпровідниках, розчинах електролітів, у газах
Називати види самостійних розрядів у газах (коронний, іскровий, тліючий, дуговий) їх вигляд і приклади прояву і використання
Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті з хімічними реактивами, посудом, приладами. 1 2 iconХімія 8-й клас (35 год., 1 год на тиждень)
Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті....
Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті з хімічними реактивами, посудом, приладами. 1 2 iconПравила техніки безпеки та першої допомоги при роботі з хімічними реактивами; основні поняття даної теми; склад, загальні формули, назви, загальні властивості оксидів, кислот, основ, солей

Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті з хімічними реактивами, посудом, приладами. 1 2 iconТема. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом. Мета
Та надавати першу допомогу при потраплянні їдких речовин в очі, на шкіру, в дихальні шляхи; ознайомити учнів з основними методами...
Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті з хімічними реактивами, посудом, приладами. 1 2 iconЗатверджено Наказ директора нвк від 25. 08. 2011 р. №61/3
Під час роботи в кабінеті хімії будьте обережними, додержуйтесь порядку й чистоти на робочому місці, виконуйте правила техніки безпеки....
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка