Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Повідомлення Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
63.61 Kb.
НазваПовідомлення Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Дата конвертації30.10.2012
Розмір63.61 Kb.
ТипПовідомлення
Зміст
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)
Титульний аркуш Повідомлення


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор


Шахнова В.М.

(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)
МП(дата)Особлива інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Український зональний науково-дослiдний i проектний iнститут по цивiльному будiвництву"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження

01133 м. Київ, бул.Лесi Українки, 26

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

01422826

1.5. Міжміський код та телефон, факс

+380 (44) 286-36-72 +380 (44) 286-48-14

1.6. Електронна поштова адреса

pev.zndiep@gmail.com
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення


2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

08.02.2012
(дата)

2.2. Повідомлення

26 Бюлетень. Цiннi папери України
13.02.2012

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://zniiep.com.ua

в мережі Інтернет

13.02.2012
(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


Дата прийняття рішення

Зміни (призначено або звільнено)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

22.07.2010

звільнено

Голова Наглядової ради

Порайко Микола Васильович

КА 496016

14.08.1997 виданий Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi

0

Зміст інформації:

Згiдно з Наказом Мiнiстерства регiонального розвитку та будiвництва України вiд 22.07.2010р. №274 припинено повноваження Наглядової ради Вiдкритого акцiонерного товариства "Український зональний науково-дослiдний i проектний iнститут по цивiльному будiвництву" в складi:

1. Голова Наглядової Ради Порайко Микола Васильович (паспорт серiї КА №496016, виданий Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 14.08.1997р.). Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Перебував на посадi протягом 3 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.


22.07.2010

звільнено

Член Наглядової ради

Бондар Володимир Станiславович

СО 228197

16.09.1999 виданий Подiльським РУГУ МВС м. Київ

0

Зміст інформації:

Згiдно з Наказом Мiнiстерства регiонального розвитку та будiвництва України вiд 22.07.2010р. №274 припинено повноваження Наглядової ради Вiдкритого акцiонерного товариства "Український зональний науково-дослiдний i проектний iнститут по цивiльному будiвництву" в складi:

2. Член Наглядової Ради Бондар Володимир Станiславович (паспорт серiї СО №228197, виданий Подiльським РУГУ МВС м. Київ 16.09.1999р.). Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Перебував на посадi протягом 3рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.

22.07.2010

звільнено

Член Наглядової ради

Мороз Олександр Олександрович

ВМ 411385

16.09.1997 виданий Малинським РВУ МВС України в Житомирськiй областi

0

Зміст інформації:

Згiдно з Наказом Мiнiстерства регiонального розвитку та будiвництва України вiд 22.07.2010р. №274 припинено повноваження Наглядової ради Вiдкритого акцiонерного товариства "Український зональний науково-дослiдний i проектний iнститут по цивiльному будiвництву" в складi:

злочини не має. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.

3. Член Наглядової Ради Мороз Олександр Олександрович (паспорт серiї ВМ №411385, виданий Малинським РВУ МВС України в Житомирськiй областi 16.09.1997р.). Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Перебував на посадi протягом 3 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.

22.07.2010

звільнено

Член Наглядової ради

Арустамян Едуард Максимович

СО 824651

25.10.2001 виданий Харкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi

0

Зміст інформації:

Згiдно з Наказом Мiнiстерства регiонального розвитку та будiвництва України вiд 22.07.2010р. №274 припинено повноваження Наглядової ради Вiдкритого акцiонерного товариства "Український зональний науково-дослiдний i проектний iнститут по цивiльному будiвництву" в складi:

4. Член Наглядової Ради Арустамян Едуард Максимович (паспорт серiї СО №824651, виданий Харкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi 25.10.2001р.). Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Перебував на посадi протягом 3 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.

22.07.2010

звільнено

Член Наглядової ради

Пронiщева Тетяна Миколаївна

СН 509035

12.06.1997 виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києвi

0

Зміст інформації:

Згiдно з Наказом Мiнiстерства регiонального розвитку та будiвництва України вiд 22.07.2010р. №274 припинено повноваження Наглядової ради Вiдкритого акцiонерного товариства "Український зональний науково-дослiдний i проектний iнститут по цивiльному будiвництву" в складi:

5. Член Наглядової Ради Пронiщева Тетяна Миколаївна (паспорт серiї СН №509035, виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києвi 12.06.1997р.). Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Перебувала на посадi протягом 3 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.

22.07.2010

звільнено

Член Наглядової ради

Трюхан Юлiя Олегiвна

СН 594332

28.10.1997 виданий Печерським РУГУ МВС України в м. Києвi

0

Зміст інформації:

Згiдно з Наказом Мiнiстерства регiонального розвитку та будiвництва України вiд 22.07.2010р. №274 припинено повноваження Наглядової ради Вiдкритого акцiонерного товариства "Український зональний науково-дослiдний i проектний iнститут по цивiльному будiвництву" в складi:

6. Член Наглядової Ради Трюхан Юлiя Олегiвна (паспорт серiї СН №594332, виданий Печерським РУГУ МВС України в м. Києвi 28.10.1997р.). Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Перебувала на посадi протягом 3 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.

Схожі:

Повідомлення Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії iconПовідомлення Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Повідомлення Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії iconПовідомлення Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Повідомлення Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії iconТитульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Повідомлення Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії iconПовідомлення Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Повідомлення Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії iconПовідомлення Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Повідомлення Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії iconПовідомлення Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Повідомлення Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії iconПовідомлення Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Повідомлення Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії iconПовідомлення Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Повідомлення Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії iconПовідомлення Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Повідомлення Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії iconПовідомлення Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка