Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Одноклітинні організми
263.24 Kb.
НазваОдноклітинні організми
Сторінка1/2
Дата конвертації12.09.2013
Розмір263.24 Kb.
ТипУрок
Зміст
Мета уроку
Обладнання та матеріали
Базові поняття та терміни
Це — галофіти, метаногени і термофіли.
Домашнє завдання
Мета уроку
Базові поняття та терміни
Г) поділом навпіл. Вивчення нового матеріалу.
Узагальнення і систематизація знань та вмінь учнів.
Мета уроку
Обладнання та матеріали
Базові поняття та терміни
В) використовуються для отримання кормового білка,Г
Бактеріальні і вірусні хвороби людини.
Тема. Порівняння симптомів захворювань, які викликаються вірусами і бактеріями.
Обладнання та матеріали
Домашнє завдання.
Мета уроку
Обладнання та матеріали
Базові поняття та терміни
...
Повний зміст
  1   2
Уроки біології. 10 клас.
Тема: Одноклітинні організми
Характеристика прокаріотів – еубактерій і архебактерій. . Особливості їх організації і життєдіяльності. Роль бактерій у природі та в житті людини.


Профілактика бактеріальних захворювань людини.

Особливості організації і життєдіяльності одноклітинних еукаріотів.
Колоніальні одноклітинні організми.


Урок № 1
Тема. Характеристика прокаріотів – еубактерій і архебактерій. Особливості їх організації і життєдіяльності.

Мета уроку: сформувати знання про еубактерії і архебактерії, їх основні життєві функції, узагальнити знання про особливості будови прокаріотів, спосіб життя бактерій.

Обладнання та матеріали: підручник для 10 класу «Біологія», «Робочий зошит» до підручника для 10 класу, малюнки, таблиці, що дозволяють ілюструвати об’єкт вивчення.

Базові поняття та терміни: прокаріоти, еубактерії, архебактерії, еукаріоти, археї, бактерії, домени, аероби, анаероби, автотрофи, гетеротрофи, хемотрофи, фототрофи, сапротрофи, симбіонти.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Структура уроку.

 1. Організаційний момент.

 2. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності.

 3. Вивчення нового матеріалу.

 1. Різноманітність одноклітинних організмів.

 2. Прокаріоти – доядерні організми.

 3. Особливості будови, процесів життєдіяльності, середовище існування архей.

 4. Особливості будови, процесів життєдіяльності, середовище існування бактерій.

 1. Узагальнення й систематизація знань та вмінь учнів.

 2. Домашнє завдання.Хід уроку.

 1. Організаційний момент.

 2. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності.

Обговорення питання: Організм. Його основні властивості. Розподіл організмів на одноклітинні, багатоклітинні, колоніальні.

 1. Вивчення нового матеріалу.

Розповідь учителя з елементами бесіди.

 1. Різноманітність одноклітинних організмів.

Одноклітинний організм – це цілісний організм, якому притаманні всі прояви життя (обмін речовин, енергії, рух, ріст, розмноження, подразливість, живлення, дихання та інші.
Одноклітинні організмиодноклітинні одноклітинні одноклітинні,

прокаріоти еукаріоти що утворюють

колонії


 1. Прокаріоти – доядерні організми.


Прокаріоти (від грецького про – попереду, раніше і каріон – горіх, ядро) – доядерні організми, які на відміну від еукаріот не мають типово сформованого ядра й ядерної мембрани. Більшість прокаріотів - бактерії, раніше ці два терміни розглядалися як синоніми. Проте, американський вчений Карл Воуз запропонував поділ прокаріотів на бактерій (еубактерій) і архей (архебактерій) через істотні генетичні відмінності між цими групами. Згідно аналізу рРНК зараз вважається визнанною Система трьох Доменів (введена К. Воузом в 1998 році).
Домени


Бактерії Археї Еукаріоти

(Еубактерії) (Архебактерії)

 1. Особливості будови, процесів життєдіяльності, середовища існування архей.


Відкритя архей.

Археї були ідентифіковані у 1977 році К. Воузом, Д. Фоксом, базуючись на їх відмінності від інших прокаріот:

а) транскрипція і трансляція подібні до еукаріотів,

б) до складу клітин входять унікальні ліпиди, які забезпечують адаптацію до гіпертермії.

Форми і розміри архей.

Індивідульні археї мають розмір від 0,1мкм до понад 15 мкм у діаметрі, і деякі формують агрегати або нитки до 200 мкм в довжину. Вони зустрічаються в різних формах, наприклад, сферичній, паличкоподібній, спіральній, прямокутній, амебоїдній.

Середовище існування архей
Багато архей — екстремофіли. Деякі живуть при дуже високих температурах, часто вище 100 °C, як ті, котрих знайшли в гейзерах і чорних курцях. Інші знайдені в дуже холодних середовищах або в надзвичайно солоній, кислій, або лужній воді. Проте, інші археї — мезофіли, живуть у середовищах, подібних до болота, стічних вод і ґрунту. Археї не патогенні, і невідомо, щоб які-небудь з них викликали хворобу.

Архей звичайно розподіляють на три групи, згідно із середовищем. Це — галофіти, метаногени і термофіли. Галофіли живуть в надзвичайно солоних навколишніх середовищах (наприклад, багато з них живуть у Мертвому морі та на півдні затоки Сан-Франциско, надаючи їй яскравих кольорів: від червоного до зеленого). Метаногени живуть в анаеробних навколишніх середовищах і виробляють метан. Їх можна знайти в опадах або в кишечниках жуйних тварин, термітів і людей. Термофіли живуть у місцях з високими температурами, як, наприклад, гарячі джерела.

Археї існуюють не тільки в мезофільних і термофільних навколишніх середовищах, але також можуть бути присутні при низьких температурах (холодні опади, океани).

Зараз майже відсутня інформація щодо фізіології цих організмів, що означає, що їх вплив на глобальні біогеохімічні цикли невідомі. Недавнє дослідження (2006 рік) показало, що одна група морських архей, здатна до фіксації азоту.


 1. Особливості будови, процесів життєдіяльності, середовище існування бактерій (еубактерій).

Царство Дроб’янки - група доядерних живих організмів, яка обєднує два підцарства Бактерії та Ціанобактерії. Бактерії – типові прокаріоти, розмірри яких не перивищують 100 мкм. Їх сумарна біомаса складає 350 – 550 міліардів тонн, кількість клітин – 4 – 6 ×10 ³º. Уперше їх спостерігав нідерландський учений А. Левенгук у 1673 році.
Розмноження бактерій.

 • Бінарний попериковий поділ

 • Множинний поділ

 • Брунькування

 • Примітивний статевий процес ( кон’югація)


Диханняаероби анаероби
Аероби можуть жити тільки в середовищах, які містять вільний молекулярний кисень. Анаероби використовують кисень, отриманий в результаті біологічного розкладу води або солей неорганічних сполук (бактерії гниття).

Живлення
автотрофи гетеротрофифототрофи хемотрофи сапрофіти паразити симбіонтти


 • Хемотрофи (хемосинтетики) синтезують органічну речовину з мінеральних сполукза рахунок енергії деяких хімічних реакцій.

 • Хемосинтез – окиснення бактеріями неорганічних речовин сірки, амоніаку, нітратів, сполук феруму, гідрогену та інших, у процесі якого відбувається синтез органічних речовин із вуглекислоти.

 • Фототрофи (фотосинтеттики) – автотрофні бактерії здатні до фотосинтезу, при якому джерелом гідрогену для відновлення вуглекислого газу є не вода, а гідроген сульфіт.

 • Гетеротрофи – це бактерії, які потребують готових органічних речовин (амінокислот, вуглеводів, вітамінів).

 • Сапротрофи – гетеротрофи, які використовують мертві органічні субстрати як джерело живлення.

 • Паразити - гетеротрофи, які існують за рахунок хазяїна. Спричиняють інфекційні захворювання.

 • Симбіонти – гетеротрофи, які дають користь організму хазяїна (кишечник, шкіра, слизові оболонки).


За неприятливих умов деякі бактерії утворюють ендоспори - особливо стійка форма з уповільненим метаболізмом, яка утворююється всередині материнського організму ( витримує десятихвилинне кип’ятіння при 100º С, висушування – протягом 1000 років, короткохвильове випромінювання). У деяких бактерій внаслідок брункуваня утворюється екзоспори. Деякі бактерії здатні до інцистування. При цьому щільною оболонкою вкривається вся клітина, утворюючи цисту.

 1. Узагальнення і систематизація знань та вмінь учнів.

Робота з зошитом.

 1. Домашнє завдання.

Прочитати відповідний параграф підручника, дати відповіді на питання після параграфа. Виконати завдання в робочому зошиті.

Урок № 2
Тема. Роль бактерій у природі та житті людини.

Мета уроку: розширити знання учнів про роль бактерій в екосистемах, значення бактерій у господарській діяльності людини.

Обладнання та матеріали: підручник для 10 класу «Біологія», «Робочий зошит» до підручника для 10 класу, фотографії і малюнки, що дозволяють ілюструвати об’єкт вивчення.

Базові поняття та терміни: біотехнологія, генна інженерія, патогенні бактерії, антибіотики.

Тип уроку: комбінований.
Структура уроку.

 1. Організаційний момент.

 2. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності.

 3. Вивчення нового матеріалу.

 1. Роль бактерій у природі.

 2. Роль бактерій в житті людини.

 1. Узагальнення й систематизація знань та вмінь учнів.

 2. Домашнє завдання.


Хід уроку.


 1. Організаційний момент.

 2. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності.

 1. Біологічний диктант.

 • Архей відповідно до середовища існування розподіляють на…(галофіти, метаногени, термофіли)

 • Еубактерії , які живляться готовими органічними речовинами…(гетеротрофи)

 • Бактерії, які потребують вільний молекулярний кисень для нормальної життєдіяльності … (аероби)

 • Тимчасова форма існування бактерій, при якій вся клітина вкрвається щільною оболонкою … (циста)

 1. Позначте знаком «+» правильні твердження, знаком «-» неправильні.

 • Прокаріоти – складнопобудовані одноклітинні ядерні організми «-»,

 • Округлі за формою бактерії називаються коки «+»,

 • Клітини прокаріотів містять рибосоми «+»

 • Органоїдами руху у деяких бактерій є псевдоподії «-»

 1. Визначте відовідність

 1. Галофіти. А. Бактерії за формою подібні до коми.

 2. Вібріони. Б. Автотрофні бактерії, які для синтезу

використовують енергію світла.

 1. Фототрофи. В. Археї, які живуть в надзвийно солоному

навколишньому середовищі.

 1. Таксис. Г. Автотрофні бактерії, які для синтезу

використовують енергію окиснення

неорганічних сполук.

Д. Рухові реакції під впливом однобічного

подразника.

Відповіді: 1 – В, 2 – А, 3 – Б, 4 – Д.


 1. Знайди правильну відповідь.

 • В клітинах еубактерій немає …

А) ДНК, мітохондрій, ядра.

Б) Е.П.С., мітохондрій, комплексу Гольджі.

В) ДНК, рибосом, пластид.

Г) вакуолей, ядра, рибосом.

 • Спірохети – це…

А) кулясті бактерії,

Б) паличкоподібні бактерії,

В) звивисті бактерії,

Г) комоподібні бактерії.

 • Залізобактерії належать до …

А) хемотрофів,

Б) паразитів,

В) автотрофів,

Г) сапротрофів.

 • Бактерії розмножуються

А) за допомогою гамет,

Б) шляхом кон’югації,

В) зооспорами,

Г) поділом навпіл.


 1. Вивчення нового матеріалу.

Виступи мікробіологів.

Роль бактерій у природі.

Мікробіолог 1:

Бактерії відіграють в природі надзвичайно важливу роль.

 • За їх участі відбувається колообіг речовин, утворюється ґрунт, підвищується його родючість. Бактерії розкладають і мінералізують органічні рештки. В колообігу азота беруть участь азотфіксуючі бактерії або бульбочкові(перетворюють вільний азот у вільні сполуки), нітрифікуючі (перетворюють азот органічних сполук в нітрати), денітрифікуючі (перетворюють нітрати у вільний азот).

 • Бактерії розкладають органічні речовини стічних вод в нешкідливі розчинні неорганічні сполуки.

 • Деякі тварини не можуть розщеплювати целюлозу, так як не мають фермента целюлази. У них в кишечнику живуть бактерії здатні перетворювати клітковину.

Мікробіолог 2:

 • Бактерії викликають хвороби рослин і тварин. Відомо, що втрати врожаю від шкідників, хвороб та бурۥянів в Україні щороку становлять від 30 до 50%. Значна частина цих втрат спричинена бактеріальними хворобами рослин, до яких особливо чутливими є представники агроценозів, оскільки в агроценозах послаблена дія природних антагоністів збудників хвороб. Збудниками бактеріозів рослин є величезна кількість мікроорганізмів представників різних систематичних груп широко розповсюджених в природі. Симптомами бактеріозів є гнилі, некрози, п’ятнистість, виразки, нальоти, пухлини, деформація. Свійські тварини можуть хворіти на сибірку, бруцельоз, туберкульоз, пасперельоз, паратиф, емфізематозний карбункул та інші.

Роль бактерій в житті людини.

Мікробіолог 3:

 • Людина вже декілька тисяч років використовує продукти бродіння молочно-кислих бактерій (сири, йогурти, кефір, оцет, вершки, квашена капуста, маринади для консервацій, силос).

 • Задяки досягненням біотехнології і генної інженерії

 • Із бактерій виділені речовини з антибіотиними властивостями, які пригнічують ріст або вбивають мікроорганізмів (стрептоміцин, хлорамфенікол та інші антибіотики тетрациклінового ряду). Антибіотики використовують в медицині, ветеринарії, сільському господарстві, промисловості, наукових дослідженнях.

 • Мікроорганізми використовують для отримання кормового білка.

 • Бактерії використовують для утворення спиртів, кетонів, органічних кислот, цукрів, полімерів.

 • Завдяки бактеріям людина отримала інсулін, інтерферон, вітаміни, ферменти.

Мікробіолог 4:

 • Людина розробила методики по використанню фітопатогенних бактерій в якості нешкідливих для людини гербіцидів, ентомопатогенних – заміть інсектицидів.

 • В сільському господарстві широко використовують бактеріальні добрива.

 • Бактерії, здатні до перетворення вуглеводів, використовують для збирання розлитої нафти.

 • Бактерії широко використовують для біоремедіації промислових токсичних відходів.

 • В хімічній промисловості бактерії використовують у виробництві чистих хімічних речовин для використання у фармацевтиці або сільському господарстві.

 • Без бактерій неможливе дубління шкіри та виготовлення волокна із льону.

Мікробіолог 5:

 • В кишечнику людини в нормі знаходиться від 300 до 1000 видів бактерій загальною масою до 1 кг., а чисельність їх клітин на порядок більша чисельності клітин організма. Вони відіграють важливу роль у перетравленні вуглеводів, синтезують вітаміни, витісняють патогенні бактерії. Мікрофлора людини є додатковим «органом», який відповідає за захист організму від інфекцій та за травлення.

 • Завдяки швидкому росту і розмноженню, простій будові, бактерії активно використовують в наукових дослідженнях у молекулярній біології, генетиці, генній інженерії та біохімії.

 • Бактерії шкідливі для людини.
сапротрофи паразити

(псують харчові продукти) (збудники хвороб)

Хвороботворні бактеріїї є важливою причиною хвороб і смерті людей і викликають такі інфекції як правець, черевний тиф,дифтерит, сифіліс, холера, проказа, чума, туберкульоз, харчові отруєння. Відкриття патогенних властивостей у бактерій продовжується. В 1976 році виявлена хвороба легіонерів, в 1980- 1990 рр. було відкрито, що причиною виразки шлунку є бактерія, яка може викликати рак шлунку та хронічний гастрит.

IV. Узагальнення і систематизація знань та вмінь учнів.

Робота з зошитом.

V. Домашнє завдання.

Прочитати відповідний параграф підручника, дати відповіді на питання після параграфа. Виконати завдання в робочому зошиті. Знайтти додаткову інформацію по темі «Бактеріальні захворювання людини».

Урок № 3
  1   2

Схожі:

Одноклітинні організми iconНайпростіші організми. Одноклітинні. Губки. Кишковопорожнинні
Узагальнення знань по темі “Найпростіші організми. Одноклітинні. Губки. Кишковопорожнинні”
Одноклітинні організми iconКонтрольна робота за ІІ півріччя
Цитоплазма клітин. Клітина – як цілісна система. Неклітинні форми життя. Одноклітинні організми. Багатоклітинні організми
Одноклітинні організми iconМорфологія бактерій
...
Одноклітинні організми iconРеферат на тему: Види грибів, їх характеристика
Гриби — група гетеротрофних організмів, які не містять хлорофілу. Гриби об'єднують в окрему систематичну групу — царство (поряд з...
Одноклітинні організми iconОсновні представники нижчих та вищих грибів, їх біологія та значення
Гриби — група гетеротрофних організмів, які не містять хлорофілу. Гриби об'єднують в окрему систематичну групу — царство (поряд з...
Одноклітинні організми iconРеферат з біології царство гриби
Загальну характеристика. Гриби — група гетеротрофних орга­нізмів, які не мають хлорофілу. Гриби об'єднують в окрему систе­матичну...
Одноклітинні організми iconОсобливості організації та життєдіяльності одноклітинних еукаріотів. Колоніальні одноклітинні організми. Мета
Мета: ознайомити учнів з одноклітинними та колоніальними еукаріотичними організмами; розглянути будову та особливості процесів їх...
Одноклітинні організми icon«Підцарство Одноклітинні або Найпростіші. Роль найпростіших у екосистемах, їх значення для людини.»
Підцарство Одноклітинні тварини або Найпростіші. Первинний контроль знань учнів. Лабораторна робота №2: «Спостереження за будовою...
Одноклітинні організми iconЩо таке гмо (трансгени)?
Генетично модифіковані організми (трансгени, гмо) це організми (бактерії, рослини, тварини), в які було штучно, неможливим у природі...
Одноклітинні організми iconХарактеристика наземно-повітряного середовища
У подальшому живі організми оволоділи наземно-повітряним середовищем, створили і заселили грунт. Четвертої специфічної середовищем...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка