Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Уроку
208.84 Kb.
НазваУроку
Дата конвертації13.09.2013
Розмір208.84 Kb.
ТипУрок
Зміст
Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Обладнання та матеріали
Тема уроку
Обладнання та матеріали
Обладнання та матеріали
Обладнання та матеріали
Обладнання та матеріали
Обладнання та матеріали
Розробка уроків з теми «Хімічні реакції»

для 9 класуРозробка уроків з теми «Хімічні реакції»

для 9 класу
Тема 2. Хімічні реакції ( 8 год)

1

Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками.

2

Окисно-відновні реакції, їх значення.

3

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій, добір коефіцієнтів.

4

Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції.

5

Термохімічне рівняння.

6

Швидкість хімічної реакції, залежність від різних чинників.

8

Узагальнення знань з теми « Хімічні реакції»

^ Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів:

 • наводить приклади основних типів хімічних реакцій;

 • розрізняє реакції сполучення , заміщення, обміну, розкладу; окисно-відновні реакції та реакції без зміни ступенів окиснення; екзо- та ендотермічні; оборотні й необоротні реакції;

 • складає рівняння нескладних окисно-відновних реакцій на основі електронного балансу, термохімічні рівняння;

 • характеризує процеси окиснення та відновлення;

 • класифікує реакції зо різними ознаками;

 • робить висновки про вплив різних чинників на швидкість хімічної реакції;

 • оцінює значення реакцій різних типів.


Урок 1.

Тема уроку: Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками.

Мета уроку:

 • закріпити і поглибити одержані раніше знання про типи хімічних реакцій; продовжити формувати уміння класифікувати хімічні реакції за кількістю і складом речовин, що взаємодіють чи утворюються в резуль-таті реакції, та складати реакції різних типів;

 • комплексно розвивати всі компоненти мислення учнів;

 • виховувати ініціативність та відповідальність учнів.

^ Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів

Д.І.Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

Структура уроку

 1. Мотивація навчальної діяльності 3 хв.

 2. Повідомлення теми, мети уроку 3 хв.

 3. Відтворення та коригування навчальних знань 20 хв.

 4. Узагальнення та систематизація понять 15 хв.

 5. Підсумки уроку 2 хв.

 6. Домашнє завдання 2 хв.

Хід урокуетапу

Зміст і логічна послідовність

Примітки

1

 • Учням пропонується згадати все, що вони знають про хімічну реакцію з курсу хімії 7-8 класу;

 • Що таке хімічна реакція?

 • Що показує рівняння хімічної реакції?

 • Що таке реагенти? продукти реакції? коефіцієнт? індекс?
«Асоціативний ряд»
«Мікрофон»

2

 • Запис теми уроку у зошит;

 • Формулювання очікуваних результатів навчання ; • Інструктаж щодо складання опорної схеми


« Після цього уроку я зможу…»
Пояснення вчителя


3


Під час пояснення учні складають опорні схеми


 • Чотири учні біля дошки складають рівняння наступних реакцій:

 1. горіння вуглецю,

 2. взаємодія цинку з хлоридною кислотою,

 3. розклад гідроген пероксиду,

 4. нейтралізація калій гідроксиду сульфатною кислотою. • Чим відрізняється реакція розкладу гідроген пероксиду від інших записаних реакцій? • Скажіть будь-ласка, якщо молоко скисло, його можна повернути до початкового вигляду (не кислого)?

А якщо на чистому аркуші паперу олівцем

написати будь-що, а потім його стерти

гумкою,то може аркуш повернутись до

початкового стану (чистого)?

 • Що таке ступінь окиснення? Визначити ступені окиснення елементів у реакціях b) i d).


 • Згадаємо тему, що вивчали у курсі фізики

« Теплові явища».
Учні роблять висновок про склад і кількість реагентів і продуктів реакції, називають відповідні типи реакцій

Учні роблять висновок про інший критерій класифікації (наявність ката-лізатора)

Учні роблять висновок про оборотні і необоротні процеси

Учні роблять висновок про зміну ступенів окиснення ( вводиться поняття окисно-відновна реакція)
Вводиться поняття екзо- і ендотермічна реакція.


4

 • Вправа 107 (ст. 72)

 • Вправа108 ( ст. 72)

 • Вправа 110 ( ст. 72)

Робота в парах, відповіді обговорюються в класі, коригуються.

5

 • Підбиття підсумків уроку • Оцінювання роботи учнів на уроці

« Незакінчене речення»

6

 • Опрацювати матеріал §11, вправа 111

Скласти кросворд або ребус, що відповідає темі

Підготувати повідомлення про значення хімічних процесів у життєдіяльності живих організмів
Урок 2.

^ Тема уроку: Окисно-відновні реакції, їх значення.

Мета уроку:

 • визначити місце окисно-відновних реакцій серед основних типів реакцій;розглянути сутність процесів окиснення і відновлення та їх взаємозв’язок; закріпити поняття «окисник», «відновник»; навчити складати прості окисно-відновні реакції; охарактеризувати значення цих реакцій у природі та житті людини;

 • розвивати уміння узагальнювати та систематизувати;

 • виховувати науковий світогляд та вміння спілкуватися.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів

Д.І.Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Структура уроку

 1. Організаційний момент 1 хв.

 2. Актуалізація опорних знань 5-7 хв.

 3. Мотивація навчальної діяльності 2 хв.

 4. Оголошення теми,мети, завдань уроку 2 хв.

 5. Вивчення нового матеріалу (первинне засвоєння) 10 хв.

 6. Осмислення нових знань,умінь 10-12 хв.

 7. Закріплення , систематизація та узагальнення 5-7 хв.

 8. Підбиття підсумків уроку 2 хв.

 9. Домашнє завдання 2 хв.


Хід урокуетапу

Зміст і логічна послідовність

Примітки

1

Організаційний момент
2

 • Презентація повідомлень про значення хімічних процесів у життєдіяльності живих організмів; представлення кросвордів та ребусів
 • Визначіть ступені окиснення елементів у сполуках:

І H2O2, PH3 , FeSO4 , Ca(ClO4 )2

ІІ CaH2, OF2 , Fe 2 (SO4 )3 , NH4 NO3


 • Як відбуваються перетворення: Al0 →Al3+

N0 →N3-


Cтінгазета, листівка, буклет


Bиконується на два варіанти, взаємоперевірка за ключем, коригування

Учні дають визначення процесам окиснення та відновлення

3

Скласти рівняння реакції:

а)С + О2 → СО2

b)KMnO4 + HCl → Cl2 + MnCl2 + KCl + H2 O


Учні роблять висновок про те, що не завжди просто урівняти традиційними методами

4

Існує ефективний метод добору коефіцієнтів у схемах окисно-відновних реакцій: метод електронного балансу.

Вчитель оголошує тему та завдання уроку.

5

Доберемо коефіцієнти у схемі b) методом електронного балансу.


Пояснення вчителя

6

Використовуючи матеріал §13 ( ст. 79-82) складаємо алгоритм дій для підбору коефіцієнтів у окисно-відновних реакціях.


« Два-чотири-всі разом»

7

Знайди помилку

( завдання повторюються)

 1. Окисник - речовина, яка віддає електрони і при цьому окиснюється

 2. Ступенів окиснення Сульфуру відповідно послідовності сполук H2 S, S, SO2 , SO3 :

-2, +1, +4, +6

 1. У реакції Zn + HCl →ZnCl2 + H2

цинк відновлюється

 1. K2 Cr2 O7 +14HCl → 2CrCl3 +2KCl +6Cl2 + 7H2 OГрупова робота(4 учні), колективне обговорення

8

Рефлексія

« Одним словом»

9

 • Опрацювати матеріал §12,13,

 • Підготувати повідомлення про значення окисно-відновних реакцій у природі та житті людиниУрок 3.

Тема уроку: Складання рівнянь окисно-відновних реакцій, добір коефіцієнтів

методом електронного балансу.

Мета уроку:

 • продовжити формувати вміння складати рівняння окисно-відновних реакцій на основі методу електронного балансу; розглянути значення окисно-відновних реакцій в природі та техніці;

 • розвивати вміння працювати з додатковою літературою та проводити аналіз вивченого, готувати повідомлення;

 • виховувати почуття самоконтролю, вміння спілкуватися.

^ Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів

Д.І.Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів,

комп’ютер, мультимедійний проектор

Тип уроку: урок формування та вдосконалення вмінь і навичок.

Структура уроку

 1. Організаційний момент 1 хв.

 2. Мотивація навчальної діяльності 7 хв.

 3. Коригувальна частина 3 хв.

 4. Навчальна частина 15 хв.

 5. Контролююча частина 15 хв.

 6. Підбиття підсумків уроку 2 хв.

 7. Домашнє завдання 2 хв.

Хід урокуетапу

Зміст і логічна послідовність

Примітки

1

Організаційний момент
2

 • Презентація повідомлень про значення окисно-відновних реакцій у природі і житті людини
 • Формулювання очікуваних результатів

Комп’ютерна презентація
« Дерево очікувань»

3

Вправа для корекції знань ( спілкування

« питання –відповідь»)

Робота в групах, колективне обговорення

4

Розставте коефіцієнти в рівняннях реакцій методом електронного балансу, укажіть окисник та відновник:

 • NH3 + O2 → NO + H2 O

 • P + HNO3 + H2 O → H3 PO4 + NO

 • Mg + H2 SO4(конц.) → Mg SO4 + H2 S + H2 O

 • KClO3 → KCl + O2

Робота в групах, консультації учителя

5

Контролююча частина відбувається за індивідуальними завданнями( зразок подається)

 1. Вкажіть визначення відновника:

 1. речовина, яка віддає електрони і при цьому окиснюється

 2. речовина, яка віддає електрони і при цьому відновлюється

 3. речовина, яка приймає електрони і при цьому відновлюється

 4. речовина, яка приймає електрони і при цьому окиснюється

 1. Виберіть рядок ступенів окиснення Нітрогену відповідно послідовності сполук NH3 , N2 O, NO2 , N2 O5 .

 1. -3, +2, +4, +5

 2. -3, +1, +2, +5

 3. -3, +1, +4, +5

 4. +3, +1, +4, +5

 1. Виберіть твердження щодо реакції

Fe + HCl →FeCl2 + H2

 1. ступінь окиснення Хлору змінюється

 2. ступінь окиснення Гідрогену не змінюється

 3. окисником є Ферум

 4. відновником є Ферум

 1. Складіть рівняння наступних реакцій:

 1. взаємодія алюміній гідроксиду з хлоридною кислотою

 2. взаємодія алюмінію з хлоридною кислотою

Для окисно-відновної реакції складіть електронний баланс, вкажіть окисник та відновник
6

Підведення підсумків

« Дерево очікувань»

7

 • Повторити §12,13Урок 4.

Тема уроку: Тепловий ефект хімічної реакції. Термохімічне рівняння.

Мета уроку:

 • закріпити знання про тепловий ефект хімічних реакцій, розкрити його фізичний зміст; вивчити поняття «екзо- та ендотермічні реакції»; сформувати поняття про термохімічні рівняння як наслідок законів збереження маси та енергії; формувати уміння складати термохімічні рівняння, розв’язувати задачі з їх використанням;

 • розвивати уміння розв’язувати проблеми, доводити і спростовувати;

 • виховувати вміння відстоювати свої погляди .

^ Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів

Д.І.Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів,

реактиви та обладнання для демонстрація « Реакції ендо-

та екзотермічні»

Тип уроку: комбінований урок.

Структура уроку

 1. Організаційний момент 1 хв.

 2. Перевірка домашнього завдання 10 хв.

 3. Мотивація навчання,повідомлення теми,мети,завдань уроку. 5 хв.

 4. Сприйняття і усвідомлення нового учбового матеріалу. 15 хв.

 5. Осмислення, узагальнення і систематизація знань. 10 хв.

 6. Підбиття підсумків уроку 2 хв.

 7. Домашнє завдання 2 хв.


Хід урокуетапу

Зміст і логічна послідовність

Примітки

1

Організаційний момент
2

 • Аналіз виконання контролюючої частини уроку 3

 • Робота над помилками ( виконується в робочому зошиті та на дошці)

Коментарі вчителя

3

Демонстрації:

 • горіння магнієвої стрічки

 • термічний розклад малахіту

Чому одні реакції відбуваються з поглинанням теплоти, а інші – супроводжуються виділенням теплоти?

Виконує вчитель
Проблемне запитання

4

 • Самостійна робота з підручником

§14, ст.. 83-85

 • Термохімічне рівняння
Групова робота,

«Шпаргалки»

Пояснення вчителя

5

 • Розрахунки за термохімічним рівнянням

( алгоритм розрахунків)

 • Вправа 137, ст.. 88
Фронтальна робота

6

Рефлексія

« Одним словом»

7


 • Опрацювати §12, вправа 139

 • Підготувати доповіді на тему: «Калорійність харчових продуктів»(дієтологи);

«Термохімія та паливо» (енергетики);

« Екологічні проблеми теплоенергетики»

(екологи)


Для виконання

учні об’єднались

у групи (роботу планують самостійно)


Урок 5.

Тема уроку: Тепловий ефект хімічної реакції..

Мета уроку:

 • закріпити знання про тепловий ефект хімічних реакцій;

 • розвивати вміння працювати з додатковою літературою та проводити аналіз вивченого;

 • виховувати почуття самоконтролю, вміння аналізувати й доводити свої припущення;

^ Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів

Д.І.Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів ,

комп’ютер, мультимедійний проектор

Тип уроку: урок формування і вдосконалення вмінь і навичок

Структура уроку

 1. Організаційний момент 2-3 хв.

 2. Мотивація навчальної діяльності 2 хв.

 3. Вступні вправи 3-5 хв.

 4. Творчі вправи 25-30 хв.

 5. Підбиття підсумків уроку 5 хв.

 6. Домашнє завдання 2 хв.

Хід урокуетапу

Зміст і логічна послідовність

Примітки

1Вправа для вироблення регламенту і правил

«Спільна угода»

2

Формулювання очікуваних результатів

«Незакінчене речення»

3

Хімічний диктант ( « Так чи ні»)

 • В результаті екзотермічної реакції реакційна суміш охолоджується

 • Для приготування розчину сульфатної кислоти

кислоту доливають до води

 • При горінні метану тепло виділяється

 • Тепловий ефект реакції не залежить від

природи реагуючих речовин

 • Каталізатор витрачається в результаті реакції

 • Реакція нейтралізації – окисно-відновна реакція

 • Процеси окиснення і відновлення відбуваються одночасно

Самоперевірка з допомогою ключа

4

Кожна група презентує свою доповідь, члени інших груп задають питання, що виникли, а , також, доповнюють за необхідності.

«Круглий стіл»

5

 • Рефлексія
 • Оцінювання

« Бліц-дискусія»

6


 • Повторити §11-14

 • Розпочати роботу по створенню глосарію.
Урок 6.

Тема уроку: Швидкість хімічної реакції, її залежність від різних чинників.

Мета уроку:

 • сформувати уявлення про швидкість хімічних реакцій і причинах, від яких вона залежить; виявити чинники , які впливають на перебіг хімічних реакцій;

 • розвинути логічне та образне мислення та уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

 • виховати активну життєву позицію.

^ Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів

Д.І.Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів,

реактиви та обладнання для лабораторних дослідів «Залежність

швидкості хімічної реакції від різних чинників», інструктивні картки.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Структура уроку

 1. Організаційний момент 1 хв.

 2. Актуалізація опорних знань 3-5 хв.

 3. Мотивація навчальної діяльності 2 хв.

 4. Оголошення теми,мети, завдань уроку 3-5 хв.

 5. Вивчення нового матеріалу (первинне засвоєння) 20 хв.

 6. Закріплення , систематизація та узагальнення 8-10 хв.

 7. Підбиття підсумків уроку 2 хв.

 8. Домашнє завдання 2 хв.

Хід урокуетапу

Зміст і логічна послідовність

Примітки

1

Організаційний момент
2

Термінологічна зарядка

«Естафета»

3

Учням пропонується створити асоціативний ряд для поняття «швидкість»

«Павучок»

4

 • Повідомлення теми уроку, мети,

 • Оголошення плану та регламенту заняття

 • Поділ класу на групи (випадковий вибір 1-2-3-4-5)

 • Інструктаж з техніки безпеки

Коментар вчителя

5

 • Виконання досліду згідно інструктивного листка,

 • В групі учні записують спостереження, роблять висновки,

 • Група готується до передачі інформації в доступній формі,

 • Учні ознайомлюють з одержаною інформацією однокласників

Групова робота,

виконання лабораторного досліду,

«Навчаючи – вчуся»

6

Робота над опорним конспектом по темі

Робота в парах

7

Вправа 140, 141( ст.96)

Фронтальна бесіда

8

Рефлексія

« Мікрофон»

9 • Опрацювати §15

 • Закінчити створення глосарію

 • Підготувати запитання по § 11-15

 • Встановити зв'язок між повсякденним життям та знаннями про хімічну реакцію
Урок 7.

Тема уроку: Узагальнення знань з теми «Хімічні реакції».

Мета уроку:

 • закріпити класифікації типів реакцій, складання окисно-відновних рівнянь використовуючи метод електронного балансу; розвивати вміння характеризувати вплив різних факторів на швидкість хімічних реакцій, а також значення різних типів реакцій у природі; сформувати поняття про хімічні реакції як прояв дії законів природи;

 • розвивати уміння точно та логічно висловлювати власні думки, узагальнювати ;

 • виховувати науковий світогляд та вміння спілкуватись

^ Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів

Д.І.Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів ,

комп’ютер, мультимедійний проектор

Тип уроку: урок систематизації і узагальнення знань

Структура уроку

 1. Мотивація навчальної діяльності 3-5 хв.

 2. Відтворення та коригування навчальних знань 5-7 хв.

 3. Узагальнення та систематизація понять 20 хв.

 4. Засвоєння основних ідей та теорій 10 хв.

 5. Підбиття підсумків уроку 2 хв.

 6. Домашнє завдання 1 хв..

Хід урокуетапу

Зміст і логічна послідовність

Примітки

1

 • Повідомлення теми, завдань уроку
 • Формулювання очікуваних результатів


Коментар вчителя

«Мікрофон»

2Відтворення та коригування навчальних знань

(за підготовленими домашніми питаннями»

« Пінг-понг»

3

 • Портрет хімічної реакції


 • Впізнай мене


 • Термінологічна естафета

Робота в парах, завдання повторюються,

фронтальне обговорення


Індивідуальна робота, взаємоперевірка з обговоренням

4

Чи потрібні знання про хімічну реакцію?

( поділ на групи зима-весна -літо - осінь)

«Бліц-дискусія»

5

Рефлексія

«Мікрофон»

6

Підготуватись до контрольної роботи
Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Уроку iconУроку математики підготовка учителя до уроку (записи на дошці, обладнання, таблиці)
Обладнання робочого місця школяра (чи є все необхідне для уроку), підготовка учнів до уроку

Уроку iconУроку: навчальна
Вчитель вітається з учнями І оголошує тему І мету уроку. Зачитує епіграф до уроку

Уроку iconУроку 1 з предмету екологія тема уроку
Комплексно методичне забезпечення уроку: підручники, презентація, мультимедійний комплекс

Уроку iconКонспект уроку з історії Тип уроку
Мета уроку : Сприяти оволодінню учнями програмовим матеріалом із визначеної теми

Уроку iconНюкало Ірина Миколаївна вчитель вищої категорії зош І-ІІІ ст. №9 м. Новограда-Волинського у посібнику висвітлюються сучасні підходи до планування уроку
У посібнику висвітлюються сучасні підходи до планування уроку, наведено загальну схему уроку, конструктор уроку, приклад конспекту...

Уроку iconУроку тема уроку: Перевірочна робота
Мета уроку: Повторити І закріпити основи програмного матеріалу, вираженого в неординарних ситуаціях

Уроку iconУроку: урок відкриття нових знань. Цілі уроку
Тема уроку «Префікси І прийменники. Зіставлення за значенням та способом написання»

Уроку iconТема уроку:,,Гімнастика. Подорож у космос.’’ Задачі уроку
На початку кожного уроку ми з вами повторюємо правила поведінки на уроці фізкультури

Уроку iconУроку: Дуалізм світла. Мета
Вид уроку: подорож у країну хвиль І частинок (проблемно-пошукова бесіда, елементи уроку – гри)

Уроку iconТема уроку. Розв'язування задач. Мета уроку
Перевірити правильність виконання домашнього завдання за запи­сами, зробленими на дошці до початку уроку

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка