Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Напрям: Зварювання
56.16 Kb.
НазваНапрям: Зварювання
Дата конвертації13.09.2013
Розмір56.16 Kb.
ТипДокументы
Зміст
IV. Джерела живлення
V. Зварні конструкції

Інститут інженерної механіки та транспорту

Напрям: Зварювання

Спеціальність: Технологія та устаткування зварювання
І. Теорія зварювальних процесів
1 Зварювальні джерела нагрівання

Історія розвитку зварювальних процесів. Енергетичні параметри зварювальних джерел нагрівання. Будова зварювальної дуги. Виділення теплової енергії в дузі. Особливості будови різних видів зварювальних дуг. Магнітогідродинаміка зварювальних дуг. Променеві джерела нагрівання.
2 Розрахунок температурних полів при зварюванні

Розрахунок температур при дії миттєвих нерозподілених джерел в нескінченних тілах. Розрахунок температур при дії рухомих джерел. Розрахунок температур при дії швидкорухомих потужних джерел. Розрахунок проплавлення основного металу. Розрахунок нагрівання та плавлення електродного металу.
3 Металургійні процеси при зварюванні плавленням

Перенесення електродного металу в зварювальній дузі. Кінетичні та термодинамічні особливості процесів, що мають місце у зварювальній реакційній зоні. Загальна характеристика металургійних процесів в системі “метал-газ“. Загальна характеристика металургійних процесів в системі “метал-шлак-газ“. Особливості металургійних процесів при дуговому зварюванні в середовищі захисних газів. Особливості металургійних процесів при зварюванні електродами з покриттям. Особливості металургійних процесів при зварюванні під шаром флюсу та електрошлаковим зварюванням. Природа пороутворення та неметалевих включень в зварних швах.
4 Термодеформаційні та структурні перетворення при зварюванні

Первинна та вторинна кристалізація зварних швів. Будова зони сплавлення. Особливості структурних перетворень в зоні термодеформаційного впливу при зварюванні залізовуглецевих сплавів. Гарячі тріщини при зварюванні сталей. Холодні тріщини при зварюванні сталей. Зварність залізовуглецевих сплавів та кольорових металів.
ІІ. Зварювання плавленням
1 Коротка характеристика основних способів зварювання

Вступна лекція. Мета і зміст курсу, його роль для інженера-зварювальника. Класифікація способів зварювання за фізичними та технічними ознаками. Сутність найбільш поширених в промисловості способів зварювання плавленням у порівняльному викладенні.
2 Зварні з’єднання та шви

Класифікація зварних з’єднань та швів за технологічними ознаками. Типи та конструктивні елементи зварних з’єднань. Поняття технологічної зварюваності та різновиди дефектів.
3 Сутність і техніка способів електричного дугового зварювання плавленням

Ручне дугове зварювання металевими електродами з покриттям. Дугове зварювання неплавкими електродами. Дугове зварювання під шаром флюсу. Дугове зварювання в захисних газах. Дугове зварювання порошковими дротами.
4 Особливі способи застосування зварювання плавленням

Зварювання і різання плазмовою дугою. Променеві способи зварювання. Електрошлакове зварювання.
5 Технологічні прийоми боротьби із деформаціями та напруженнями при зварюванні

Залежність зварювальних напружень та деформацій від технологічних факторів зварювання. Технологічні прийоми зменшення зварювальних деформацій та напружень.
6 Матеріали для зварювання плавленням

Присадний зварювальний дріт. Класифікація та номінальні ознаки. Металеві електроди з покриттям; класифікація та позначення. Зварювальні флюси. Захисні гази, класифікація, вимоги до якості та умови постачання.
7 Зварювальне обладнання для ручного та механізованого зварювання плавленням

Технічні вимоги до обладнання для зварювання плавленням. Апаратура для зварювання плавленням: дугового, електрошлакового, плазмового, променевого.
8 Сутність і техніка способів наплавлення

Основні параметри режимів і методи розрахунку геометричних розмірів зварних швів. Особливості технології та устаткування.
9 Вплив режимів зварювання на форму і склад зварного шва

Регулювання параметрами режиму зварювання геометричних розмірів швів. Особливості металургійних процесів при зварюванні. Розрахунок легованості шва. Коефіцієнти переходу, розплавлення та наплавлення.
10 Технологія зварювання низьковуглецевих та низьколегованих сталей

Підготовчі операції. Зварювальні матеріали. Способи зварювання та типове обладнання. Особливості техніки та технології виконання з’єднань.
11 Технологія зварювання вуглецевих сталей

Середньо- та високовуглецеві сталі. Термозміцненні сталі. Сталі із захисним покриттям.
12 Технологія зварювання середньолегованих сталей

Підготовчі операції. Зварювальні матеріали. Способи зварювання. Особливі технологічні прийоми залежно від експлуатаційних вимог.
13 Технологія зварювання високолегованих сталей

Підготовчі операції. Зварювальні матеріали. Способи зварювання. Особливості технології зварювання.
14 Технологія зварювання різнорідних сталей

Причини виникнення структурної неоднорідності та її вплив на експлуатаційні властивості з’єднання. Підготовчі операції. Зварювальні матеріали. Особливості техніки та технології виконання з’єднань.
15 Особливості техніки і технології зварювання чавунів

Класифікація зварних з’єднань чавунів. Підготовчі операції. Зварювальні матеріали. Способи зварювання чавунів. Особливості техніки та технології виконання з’єднань.
16 Технологія зварювання кольорових металів

Класифікація кольорових металів з точки зору їх зварюваності. Легкі метали типу алюміній, магній, берилій. Активні і тугоплавкі метали типу титан, цирконій, ванадій, вольфрам, молібден, ніобій. Важкі і дорогоцінні метали типу: мідь, срібло, платина тощо. Металургія зварювання. Зварювальні матеріали.

ІІІ. Зварювання тиском
1 Теоретичні основи

Історія розвитку зварювання тиском. Термодинаміка зварювання. Кінетика зварювання. Класифікація способів зварювання за основними параметрами. Теплові і електричні процеси при зварюванні. Роль пластичної деформації при формуванні з’єднань. Формування структури з’єднань при різних способах зварювання тиском. Вплив оксидних плівок і способи їх усунення.
2 Обладнання для зварювання тиском

Установка та експлуатація зварювального обладнання. Техніка безпеки при роботі на машинах для зварювання тиском. Потужність і зовнішня характеристика контактних машин. Режим роботи. Принцип роботи і конструкція зварювальних трансформаторів. Вторинний контур контактних машин. Регулювання струму в контактних машинах. Контактори і переривачі. Механічна частина машин для зварювання тиском. Електроди контактних машин.
3 Технологія зварювання тиском

Технологія холодного зварювання. Технологія контактного стикового зварювання опором. Технологія контактного стикового зварювання оплавленням. Технологія точкового зварювання. Технологія шовного і шовностикового зварювання. Технологія рельєфного зварювання. Технологія зварювання тертям. Технологія дифузійного зварювання. Технологія ультразвукового зварювання. Технологія зварювання струмами високої частоти. Технологія зварювання вибухом.
^ IV. Джерела живлення
1 Джерела живлення. Загальні відомості

Види джерел живлення зварювальної дуги, їх призначення та класифікація. Вимоги до джерел живлення, режими робіт джерел живлення. Технічне обслуговування, налагодження та ремонт джерел живлення. Головні правила експлуатації джерел живлення, вибір, монтаж та пуск джерел живлення. Суть і оцінка зварювальних властивостей джерел живлення. Стійкість енергетичної системи “джерело-дуга”.
2 Конструктивне виконання та робота джерел живлення

Зварювальні трансформатори. Зварювальні генератори, перетворювачі, агрегати. Зварювальні випрямлячі. Спеціалізовані джерела живлення. Пристрої для збудження, стабілізації дуги та придушення постійної складової струму. Пристрої фазо-імпульсного керування та зворотнім зв’язком за струмом і напругою.
^ V. Зварні конструкції
1. Зварні з’єднання.

Механічні напруження та деформації у зварних конструкціях. Граничний стан, умови міцності, основні залежності для визначення напружень.
2. Зварні конструкції.

Матеріали для зварних конструкцій. Неоднорідності зварних з’єднань та заходи впливу на них. Типи зварних з’єднань та швів. Загальні вимоги до зварних з’єднань. Розрахунок типових зварних з’єднань.
3. Проектування типових зварних конструкцій.

Загальні принципи проектування та класифікація зварних конструкцій. Проектування зварних балок. Проектування зварних колон. Проектування зварних ферм. Проектування зварних листових конструкцій.

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Напрям: Зварювання iconНазва модуля: Металознавство та зварювання
Утворення холодних І горячих тріщин в процесі зварювання. Ручне електродугове зварювання покритими електродами. Автоматичне І напівавтоматичне...

Напрям: Зварювання iconНазва модуля: металознавство та зварювання Код модуля: звдв 6027 С01
Класифікація процесів зварювання. Тріщиностійкість зварних з’єднань та зварність сталей. Ручне електродугове зварювання покритими...

Напрям: Зварювання iconЛабораторна робота електроконтактне зварювання
Мета: Вивчення точкового електроконтактного зварювання, освоєння зварювального апарата, відпрацювання оптимальних режимів зварювання...

Напрям: Зварювання iconВолодимира Даля Кафедра обробки металів тиском І зварювання
Фізичне сутність та визначення зварювання як нероз'ємного монолітного з'єднання. Види елементарних зв'язків в твердих тілах І монолітних...

Напрям: Зварювання iconОсобливості точкового та шовного зварювання
Фільм демонструє особливості цього типу зварювання та його варіації — шовне зварювання. Показується процес зварювання, механізм утворення...

Напрям: Зварювання iconМашина контактного точкового зварювання з розробкою регулятора циклу зварювання
Розроблена циклограма роботи машини контактного точкового зварювання. Для моделювання процесу зварювання була розроблена комп’ютерна...

Напрям: Зварювання iconWire electrode 122 Дугових зварювання під флюсом стрічковим електродом 122 Submerged arc welding with solid
Дугове зварювання металевим електродом дугове зварювання металевим електродом з покриттям /Європа/; дугове зварювання металевим покритим...

Напрям: Зварювання iconЗварювання віг повна назва згідно din 1910, частини 4, дугове зварювання вольфрамовим електродом в середовищі інертного газу була вперше застосована в США І
У європі її почали застосовувати тільки після Другої світової війни. У англомовних країнах цей процес називається зварюванням tig...

Напрям: Зварювання iconКалін М. А. Спосіб зварювання чавуну
Розроблений спосіб відноситься до області зварювання, зокрема до способів холодного електродугового зварювання чавуну, І може бути...

Напрям: Зварювання icon“Технології та устаткування зварювання”
Якому способу зварювання відповідає зростаюча ділянка статичної вольт-амперної характеристики дуги?

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка