Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Договір на туристичне обслуговування № м. Київ 2008 р
150.76 Kb.
НазваДоговір на туристичне обслуговування № м. Київ 2008 р
Дата конвертації15.09.2013
Розмір150.76 Kb.
ТипДокументы
Зміст
2. Обов'язки сторін
4. Вартість туру та порядок розрахунків
5. Умови анулювання туру
6. Форс-мажорні обставини
7. Відповідальність сторін
8. Термін дії договору та інші умови
9. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
Паспортні дані туристів
Договір на туристичне обслуговування № ___
м. Київ «__» _______ 2008 р.

ТОВ „Хорс Тревел”, (ліцензія Державної туристичної адміністрації України серія АБ 217279 від 24.06.2005р.), що діє на підставі Статуту, в особі директора Кушнір Олександра Олексійовича , надалі Турагент, з однієї сторони, та громадянин (нка) ____________________________________________________________________________, паспорт (серія, номер) ________________________, від _______________, надалі Турист, з іншого боку, разом іменовані як Сторони, уклали даний Договір про наступне:
1. Предмет та термінологія Договору
1.1. Турагент, який діє відповідно до агентської угоди та за дорученням Туроператора, за встановлену Договором плату та на замовленням Туриста зобов'язується надати комплекс посередницьких послуг з реалізації туристичного продукту, передбаченого Додатком № 1 до цього Договору, попередньо сформованого Туроператором, з організації туристичної поїздки, надалі – Тур.

1.2 Сторони погодили наступні значення термінів та понять, які використані в цьому Договорі:

Туроператор – юридична особа, що надає послуги з організації, документального та іншого необхідного оформлення прав туриста на отримання пакету послуг, зокрема: авіаперевезення до місця перебування і назад, трансфер аеропорт - готель - аеропорт, готельні послуги (включаючи проживання і харчування), медичне страхування осіб, які виїжджають за кордон, спортивно-оздоровчі послуги, екскурсійні послуги, інші послуги, пов’язані з організацією туристських поїздок груп і окремих громадян, а також інші послуги, об’єднані метою їх споживання у некомерційних цілях.

Турагент – юридична особа, яка реалізує Тур від імені та за дорученням Туроператора, за оплату, передбачену Агентським договором.
2. Обов'язки сторін
2.1. Турагент зобов'язується:

2.1.1. Надати Туристу посередницькі послуги з організації туристичної поїздки на умовах, передбачених в Листі бронювання (Додаток №1) , який є невід'ємною частиною цього договору.

2.1.2. За умови повної сплати вартості туру Туристом до початку туру видати останньому проїзні та інші, необхідні для здійснення туру документи.

2.1.3. Надавати Туристу необхідну і достовірну інформацію про комплекс туристичних послуг, сформованих Туроператором, обов'язки та правила поведінки Туриста, умови страхування, порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг, правила візового митного режиму, перетинання державного кордону та іншу необхідну інформацію.

2.1.4. Надавати туристичні послуги в обсягах та в терміни, обумовлені цим Договором.

2.1.5. Виконувати вимоги закону щодо забезпечення безпеки Туриста, охорони туристичних ресурсів України та довкілля.

2.2. Турист зобов'язується:

2.2.1. Надати Турагенту повну і достовірну інформацію і легітимні документи, необхідні для виконання Договору на туристичне обслуговування.

2.2.2. Сплатити вартість послуг Турагента в терміни, передбачені Договором.

2.2.3. Не порушувати права та інтереси інших осіб, вимоги законів, які діють на території країни (місця) перебування.

2.2.4. Виконувати митні, прикордонні, санітарні та інші правила; поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні вірування країни (місця) перебування; зберігати довкілля, дбайливо ставитися до об'єктів природи та культурної спадщини в країні (місці) перебування; дотримуватись умов і правил, передбачених Договором про надання туристичних послуг.

2.2.5. Дотримуватися під час подорожі правил особистої безпеки.

2.2.6. Відшкодовувати Турагенту збитки, завдані йому власними неправомірним діями (бездіяльністю).

2.2.7. Виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України та законодавством країни тимчасового перебування.
3. Права сторін
3.1. Турагент має право на:

3.1.1. Отримувати від Туриста повну і достовірну інформацію і документи, необхідні для виконання доручення.

3.1.2. Відмовитися від виконання Договору за умови компенсації Туристу документально підтверджених збитків, заподіяних унаслідок такого розірвання, за винятком випадків, коли таке розірвання відбулося з вини Туриста.

3.1.3. У разі істотної зміни обставин - змінити тривалість і маршрут туру, клас обслуговування, вид транспорту (не порушуючи при цьому основних умов туру, передбачених в Додатку №1 цього Договору), а також збільшити або зменшити обумовлену вартість туру до 5 відсотків.

3.1.4. У разі відсутності можливості надати послуги відповідно до цього Договору запропонувати Туристу аналогічний набір послуг та внести відповідні зміни до Додатку №1 до цього Договору.

3.1.5. Відшкодовування збитків, завданих Турагенту неправомірними діями Туриста.

3.2. Турист має право на:

3.2.1. Необхідну і достовірну інформацію про правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування, а також виїзду з країни (місця) тимчасового перебування і перебування там, про звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього середовища та умови туру.

3.2.2. Отримання комплексу туристичних послуг, передбачених Договором.

3.2.3. Самостійно оформити страховку (медичну і від нещасного випадку), при цьому протягом 24-х годин з моменту підписання цього Договору Турист повинен надати Турагенту копію самостійно оформленого поліса іншої страхової компанії.
4. Вартість туру та порядок розрахунків
4.1. При укладанні Договору Турист сплачує Турагенту не менше 40% від вартості туру. Інша частина коштів сплачується Туристом протягом доби після отримання офіційного підтвердження бронювання. За умови здійснення короткотермінового замовлення (менш ніж за 7 діб) Турист зобов’язується оплатити повну вартість туру при оформленні Договору. У випадку неотримання підтвердження бронювання сплачені Туристом кошти повертаються в термін встановлений банком.

4.2. За умови раннього бронювання туру повна оплата туристичної путівки та авіаквитків повинна бути здійснена не пізніше ніж за 14 робочих днів до початку туру. У виняткових випадках можуть бути узгоджені інші терміни сплати туру, про що робиться відмітка в листі бронювання. Несплата або неповна сплата вартості туру в узгоджені з Турагентом терміни вважається відмовою від туру за ініціативою Туриста.

4.3. У випадку затримки Туристом повної сплати вартості туру Турагент залишає за собою право анулювати бронювання із застосуванням штрафних санкцій відповідно до п.5.5. цього Договору.

4.4. У разі зміни курсу НБУ гривні до іноземної валюти на день здійснення повної оплати, Турист оплачує крім суми, вказаної в Додатку №1, курсову різницю. Застосування загальної вартості послуг і їх оплата здійснюється в гривні.
5. Умови анулювання туру
5.1. Турист має право відмовитись від заброньованих туристичних послуг (ануляція туру) повністю або частково, або внести зміни в тур у відповідності з умовами ануляції туру.

5.2. ТУРИСТ вправі відмовитись від виконання договору до початку подорожі за умови оплати Турагенту фактично понесених ним витрат та штрафних санкцій за послуги, надані до цього повідомлення.

5.3. Турагент вправі відмовитись від виконання договору лише за умови повного відшкодування Туристу збитків, підтверджених у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розірвання договору, крім випадку, коли це відбулося з вини Туриста.

5.4. У випадку відмови Туриста від заброньованого туру, Туристу повертаються внесені ним грошові кошти, з утриманням таких штрафних санкцій:

- в період від 30 до 21 робочих днів – 10% вартості туру;

- в період від 20 до 15 робочих днів до дати початку туру – 30% вартості туру;

- в період від 14 до 9 робочих днів до дати початку туру – 60% вартості туру;

- в період від 8 до 3 робочих дня до дати початку туру – 90% вартості туру;

- менше ніж за 3 робочих днів до початку туру – 100% вартості туру.

5.5. Якщо за умовами туру передбачено спеціальні тарифи авіаквитків на регулярні авіарейси, або існують особливі умови ануляції турів (напр. святкові тури тощо), Турист зобов’язаний відшкодувати збитки, які перевищують штрафні санкції, вказані в пункті 5.4. Тариф авіаквитків на чартерні авіарейси є таким, що не повертається.

5.6. При анулюванні Турів у період Новорічних, Різдвяних, Травневих свят, шкільних канікул, виставок, ярмарків і т.д. строки відмов та розмірів штрафних санкцій визначаються відповідно до договорів з Туроператором і вказуються додатково у Додатку №2 до цього Договору.
6. Форс-мажорні обставини
6.1. У разі виникнення непередбачених обставин, таких як акти органів державного управління, військові дії та інше, які призупиняють або роблять неможливим виконання зобов'язань за договором, сторони відкладають виконання умов договору до моменту усунення форс-мажорних обставин. У разі настання форс-мажору Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань за цим Договором.

6.2. Факт настання та дії форс-мажорних обставин повинен бути документально підтверджений компетентним державним органом.
7. Відповідальність сторін
7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання зобов'язань за договором у відповідності до умов чинного законодавства.

7.2. Турагент не несе відповідальності за якість послуг, що входять до складу туристичного продукту, сформованого Туроператором.

7.3. У випадку ненадання Туристу належно оплачених туристичних послуг, Турагент зобов'язується відшкодувати йому вартість ненаданих послуг, за винятком випадків, передбачених цим Договором.

7.4. Турагент не несе відповідальність за зберігання офіційних документів Туриста, які здаються йому для оформлення візи країни відвідування.

7.5. Турагент не несе відповідальності за відміну рейсу або зміни часу відправлення, або прибуття рейсу і пов'язані з цим зміни обсягів і термінів надання туристичних послуг. Відповідальність за невиконання зобов'язань, які випливають та пов'язані з транспортними перевезеннями, несуть транспортні перевізники у відповідності з міжнародними правилами перевезень. У зв'язку з цим всі заяви, претензії, позови по недолікам, зв'язаним з транспортними перевезеннями, в тому числі із затриманням відправлення і запізненням прибуття рейсів, висуваються Туристом безпосередньо до транспортного перевізника.

7.6. Турагент не несе відповідальності за збереження особистого багажу, цінностей і документів та іншого майна Туриста протягом всього періоду поїздки.

7.7. Турагент не несе відповідальності за невиконання умов даного договору внаслідок відмови відповідних органів (Посольства, Консульства) в оформленні Туристу в'їзних документів або збільшення строків оформлення зазначених документів. У випадку відмови Посольством (Консульством) в оформленні в'їзних документів Туриста, Тур підлягає ануляції із утриманням консульського збору та штрафних санкцій згідно з п. 5.4. даного Договору.

7.8. Турагент не несе відповідальності за чиннiсть закордонного паспорта Туриста. У випадку невиїзду Туриста з причин неправильного оформлення паспорта або прострочення терміну його дії, всі фінансові витрати по Туру (ануляцiї) несе Турист.

7.9. Відповідальність за наслідки, які викликані несвоєчасним прибуттям Туриста в місце початку туру (для реєстрації в аеропорту, на вокзал і таке інше), порушення Туристом правил проїзду, перевезення та зберігання багажу, а також законів і правил перебування в країні проведення туру, завданням Туристом шкоди перевізнику або приймаючій стороні, покладається на Туриста.

7.10. Турист несе відповідальність за достовірність наданих про себе відомостей, за дійсність наданих документів.

7.11. По претензіям з якості обслуговування, фактів ненадання туристичних послуг Турист зобов’язаний проінформувати приймаючу компанію Туроператора безпосередньо під час знаходження в країні перебування. Претензії Туриста повинні бути зафіксовані в письмовій формі та завірені підписом офіційного представника приймаючої компанії.

7.12. Якщо у Туриста виникла проблема під час споживання замовлених послуг, він зобов'язаний негайно проінформувати про це відповідних відповідальних осіб (співробітників готелю, ресторану, авіакомпанії і т.п.) і представника Турагента по телефонах, вказаних в програмі перебування за кордоном, які мають можливість усунути недоліки негайно і на місці. Турист також може зв'язатися з Туроператором по телефонах в офісах на Україні, по місцю укладення цього Договору.

7.13. Турагент не несе відповідальності за неспівпадання якості послуги обраного готелю, відповідно до стандартів у країні перебування, з власним очікуванням Туриста.

7.14. Розмір майнової відповідальності Турагента не може перевищувати фактично завданих Туристу збитків з вини Турагента.
8. Термін дії договору та інші умови
8.1. Договір вступає в силу з моменту підписання його Сторонами і припиняє дію відповідно до дати надання останньої послуги.

8.2. У випадку виникнення претензій в країні перебування Турист має право представити Турагенту рекламацію (рекламації подаються за місцем укладення даного Договору) протягом 14 днів з моменту закінчення туру, приклавши до неї копію цього договору і акт, оформлений за місцем виникнення проблеми. За відсутності акту, а також після закінчення 14 днів з моменту закінчення туру, рекламація не приймається і Турист несе за нею самостійну відповідальність без права пред'явлення вимог до Турагента.

8.4. У разі надання рекламації і їх документального підтвердження у відповідності с п. 7.12 цього Договору, Турагент передає рекламацію Туроператору та за фактично обрахованим Туроператором розміром збитків визначає розмір компенсації і, при необхідності, компенсує збитки, що зазнав Турист.

8.5. Підписанням цього Договору Турист підтверджує, що йому була надана необхідна і повна інформація щодо туристичного обслуговування, передбачена чинним законодавством, та документи туристичного обслуговування.
9. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін


Турагент

ТОВ «Хорс Тревел»

Поштова адреса: 01033, Украіна, Київ, вул. Паньківска, 10, тел.: +38 044 288 25 63, факс: +38 044 501 02 39

Ел. пошта: info@horse-travel.com.ua

Код ЄДРПОУ 33493246, МФО 300983

р/р 26001300001852 банк ПКФ АКБ „Форум” м. Київ.

Свідоцтво № 37103028

ІПН 334932426508

Ліцензія Серія АБ № 217279, видана

ДТАУ 24.06.2005р.

Розмір фінансового забезпечення Туроператора складає 20 000 (двадцять тисяч) євро.


Турист
______________________________________

Місце проживання:

______________________________________

Дата народження:
______________________________________

Телефон
______________________________________________

«Мною отримана вся необхідна інформація щодо умов туристичного обслуговування, митних та прикордонних правил, порядку виїзду за кордон з неповнолітніми дітьми, правил особистої та епідемічної безпеки.»


Директор ______________Кушнір О. О.
М.П.


Турист _______________________________

Додаток №1 до Договору на туристичне обслуговування.

Лист бронювання туристичних послуг

ТОВ «Хорс Тревел»

Менеджер

Місто

Київ

Телефон

+38 044 288 25 63

Факс

+38 044 501 32 09

Країна (маршрут)
Дата початку туру
Кількість ночей
Загальна вартість туру (грн.)
Попередня оплата (грн.)
Решта (грн.)
Готель
Тип номеру
Харчування
Розміщення
Трансфер
Транспортне обслуговуванняПАСПОРТНІ ДАНІ ТУРИСТІВПрізвище

Ім’я

Дата народження

№ паспорта
Додаткові умови туру:


Директор _______________ Кушнір О. О. Турист ___________________

Додаток №3 до Постанови Першого заступника міністра, Головного державного санітарного лікаря України, від 21.09.1999 року №30

Профілактика малярії (пам’ятка для тих, хто від’їзджає за кордон).

Малярія – інфекційна хвороба, збудником якої є найпростіші організми (плазмодії малярії), що передаються від хворої людини через укуси малярійних комарів. Хвороба дуже поширена в країнах з тропічним кліматом, проходить з тяжким перебігом, загальним нездужанням, приступами високого підвищення температури, ознобу, розладами травлення, порушеннями з боку нервової та інших систем організму. За тяжкого злоякісного перебігу, хвороба може закінчитися смертю.

Захворювання малярією можна попередити! Засоби попередження, протималярійні препарати та захист від укусів комарів:

Найбільш, поширеним протималярійним препаратом є делагіл (хлорохін), вживання якого треба починати за тиждень до виїзду. Доза 2 таблетки по 0,25 або 1 таблетка по 0,5 на добу. Препарат приймають 2 тижні підряд. В період перебування в малярійній місцевості вказану дозу препарату вживають один раз на тиждень. Дітям препарат призначають згідно з віковими дозами після консультації з лікарем.

В країнах, де у збудника малярії реєструється стійкість до делагілу (хлорохіну), використовують метакельфін або фансидар, які приймають по 1 таблетці щотижня підряд до 6-ти місяців з подальшою заміною препарату на делагіл. Дітям препарат призначають відповідно вікової дози після консультації з лікарем.

Після прибуття до країни призначення доцільно проконсультуватися з лікарем посольства про необхідність хіміопрофілактики малярії в конкретному місті перебування, термінах її проведення, а також про протималярійні препарати, які можна придбати в місцевій аптечній мережі, та схеми і дози їх вживання.

Захист від укусів комарів повинен здійснюватися як під час перебування в приміщенні, так і поза ним. Малярійні комарі нападають на людину найчастіше ввечері, з настанням сутінок, та вночі. В цей час бажано носити одяг, який прикривав би більшу частину тіла (одяг з довгими рукавами, довгі брюки, сукні та ін.). Відкриті частини тіла, особливо під час перебування поза приміщенням в присмерку, для запобігання нападу комарів, слід змащувати репелентами у вигляді кремів, лосьйонів, спиртових розчинів, аерозолів, які дозволені для такого застосування. Репеленти наносять на шкіру тонким шаром, уникаючи попадання їх на слизову оболонки. При необхідності ним же можна просочувати одяг. Тривалість дії репелентів залежить від навколишньої температури та вологості, за високих їх показників – 30-50 хвилин, за помірних – 3-4 години. Використання репелентів особливо доцільне, коли працюють у польових умовах (джунглі, плантації каучуку та ін.). Знімають репелент з шкіри водою з милом, при цьому механічні засоби (губки, віхті та ін.) - не використовувати! У випадку попадання репеленту на слизові оболонки їх потрібно негайно промити водою, бажано перевареною, або слабким розчином охолодженого чаю. Використовування репелентів при травмах і захворюваннях шкури протипоказано!

В сутінки, після заходу сонця, бажано перебувати в приміщенні, недосяжному для зальоту комарів. Для попередження зальоту комарів у приміщення, двері і вікна повинні бути засічені. Спати слід під сітчаною запоною, краї якої треба старанно заправити під матрац. При виявленні комарів, що залетіли до помешкання, їх знищують механічно, або за допомогою аерозольних інсектицидів. Житлові приміщення рекомендується щоденно провітрювати. Можуть використовуватися також електрофумігатори та анти москітні спіралі. Після експозиції інсектициду протягом 20-30 хвилин приміщення слід провітрити, не знімаючи захисних сіток з вікон та дверей. Доцільно також обробити інсектицидами та репелентами запони, сітки на дверях та вікнах (незалежно від наявності кондиціонерів).

Після повернення додому необхідно повідомити дільничного лікаря про Ваше прибуття з тропічних країн. Вживання протималярійного препарату слід продовжувати ще протягом 4-х тижнів після виїзду з малярійної місцевості, оскільки за відсутності хіміопрофілактики в цей період існує найбільша вірогідність виникнення особливо небезпечної злоякісної форми тропічної малярії.

В окремих випадках захворювання на малярію може виникнути в більш пізні терміни, навіть при вживанні протималярійних препаратів. Тому, при нездужанні, що супроводжується підвищенням температури – негайно звернутися до лікаря. Протягом 2-х років після повернення додому прибудь – якому захворюванні не забувайте нагадати лікарю, який Вас лікує, про те, що Ви були в тропіках.
Схожі:

Договір на туристичне обслуговування № м. Київ 2008 р iconДоговір № на туристичне обслуговування
«Турист», паспорт серії, виданий р., що проживає за адресою м Київ з іншої сторони, керуючись чинним законодавством України, уклали...
Договір на туристичне обслуговування № м. Київ 2008 р iconДоговір на туристичне обслуговування № м. Київ “ ” 20 р
Клієнт), що діє особисто та/або в інтересах інших туристів, які вказані нижче, з іншої сторони (в подальшому кожний окремо може також...
Договір на туристичне обслуговування № м. Київ 2008 р iconДоговір на туристичне обслуговування № м. Київ “ ” 20 р
Клієнт), що діє особисто та/або в інтересах інших туристів, які вказані нижче, з іншої сторони (в подальшому кожний окремо може також...
Договір на туристичне обслуговування № м. Київ 2008 р iconДоговір № на туристичне обслуговування м. Київ “ ” 2011р. Пп «за сім морей»
Туроператор» ліцензія Державної туристичної адміністрації України на здійснення туроператорської діяльності серія ав №158010 від...
Договір на туристичне обслуговування № м. Київ 2008 р iconДоговір на туристичне обслуговування м. Київ 201 р
Статуту, в особі директора Есіави Інги Вахтангівни, надалі Турагент, з однієї сторони, та громадянин (нка), паспорт (серія, номер),...
Договір на туристичне обслуговування № м. Київ 2008 р iconДоговір на туристичне обслуговування № м. Київ 20 р
Ав №566822 від 15. 07. 2011р.), що діє на підставі Статуту, в особі Генерального директора Плечевої Юлії Борисівні, надалі Туроператор...
Договір на туристичне обслуговування № м. Київ 2008 р iconДоговір № на туристичне обслуговування м. Київ 200 р
Туроператор за встановлену Договором плату та замовленням туриста зобов'язується забезпечити надання туристу комплекс попередньо...
Договір на туристичне обслуговування № м. Київ 2008 р iconДоговір на туристичне обслуговування № м. Київ 2012 р
Аг №581241 від 19. 07. 2012р.), що діє на підставі Статуту, в особі директора Есіави Інги Вахтангівни, надалі Турагент, з однієї...
Договір на туристичне обслуговування № м. Київ 2008 р iconДоговір №21 – 01 на туристичне обслуговування м. Київ ”21” січня 2011 р
Андрія Анатолійовича, що діє на підставі Довіреності №454/01-12 від 01. 12. 2011 р., надалі туроператор (Ліцензія на тур операторську...
Договір на туристичне обслуговування № м. Київ 2008 р iconДоговір № на туристичне обслуговування м. Київ 2011 р
Ав №538306 від 11. 06. 2010 р., виданої Державною Службою Туризму та Курортів України, надалі турагент, з однієї сторони, та гр-н...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка