Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Типова навчальна програма з предмета "Основи правових знань" № з/п Тема Кількість годин Всього з них на лабораторно-практичні роботи 1
0.73 Mb.
НазваТипова навчальна програма з предмета "Основи правових знань" № з/п Тема Кількість годин Всього з них на лабораторно-практичні роботи 1
Сторінка8/13
Дата конвертації18.09.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипТипова навчальна програма
Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі.
Вимоги безпеки праці під час роботи на тракторі
Тема 3. Основи пожежної безпеки.
Тема 4. Основи електробезпеки.
Тема 5. Основи гігієни праці, виробничої санітарії. Медичні огляди.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.
Типова навчальна програма
Всього годин
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці.

Зміст поняття „Охорони праці”, соціально – економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмету „Охорона праці”, обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмету по підготовці робітників для виконання робіт за підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України про охорону праці, Кодекс Законів України про працю, Закон України про охорону здоров’я населення, Закон України про пожежну безпеку, Законодавство про охорону природи і навколишнього середовища.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів створення ефективних засобів захисту працюючих. Галузеві стандарти.

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його ускладнення і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсацію за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту.

Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення Законодавства про працю, правила та інструкції з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і кримінальна відповідальність.

Інструктування з безпеки праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно – виробничі. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі.

Загальні питання безпеки праці, перелік робіт з підвищеною небезпекою для проведення яких потрібно спеціальне заняття і щорічна перевірка знань їх охорона праці. Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Світлова і звукова сигналізація попереджувальні надписи, сигнальні фарбування, знаки безпеки. Зони безпеки та їх огородження.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих мете реологічних умов, мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці.

Допуск до роботи на тракторах. Обмеження на допуск до роботи по віку, стану здоров’я, кваліфікації, стажу роботи. Заборона роботи в стані сп’яніння, втомлення, а також без інструктажу на робочому місці по охороні праці з перевіркою вміння керувати даною машиною. Вимоги безпеки у навчально – виробничих приміщеннях, гаражах і на територіях підприємств. Інструкції по забезпеченні безпеки у навчальних приміщеннях. Правила використання наочних посібників і навчального обладнання. Забезпечення безпеки на робочих місцях. Правила розбирання і складання з використанням інструментів, знімання і встановлення громістких і відносно важких деталей на трактори і машини.

Забезпечення безпеки праці при розбиранні і складанні механізмів, які мають стиснуті пружини. Правила перевірки співпадання отворів.

Вимоги безпеки під час навантажувально – розвантажувальних роботах. Небезпеки і шкідливості при виконанні навантажувально – розвантажувальних робіт. Допуск до виконання робіт і забезпечення працівників, які виконують ці роботи засобами індивідуального захисту. Вимоги охорони праці до технічного стану навантажувального – розвантажувального механізмів і транспорту. Забезпечення безпеки навантаження, перевезення і вивантаження вантажів. Правила перевезення особливо небезпечних, важких і громіздких вантажів. Міри безпеки в дорозі.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Безпечна організація і утримання робочого місця тракториста. Безпечні прийоми і методи праці на робочому місці. Вимоги до організації робочого місця тракториста. Дії робітників під час виникнення небезпечної ситуації на робочому місці.

Основні небезпечні виробничі фактори під час виконання робіт тракториста.

План ліквідації аварій (профілактичний, оперативний) на підприємстві.

Вимоги безпеки праці під час роботи на тракторі.

Вимоги до осіб, які допускаються до керування трактором. Порядок перевірки перед початком робіт технічного стану тракторів і машин відповідно правил безпеки праці. Безпечні прийоми пуску двигуна та зрушування трактора з місця.

Перевірка справності гальм, освітлювальних приладів, сигнальних пристроїв. Заходи з безпеки праці при роботі машинно-тракторних агрегатів на підвищених швидкостях. Правила безпеки праці під час проведення технічного обслуговування тракторів.

Заходи з безпеки при заправленні тракторів пальним.

Тема 3. Основи пожежної безпеки.

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях, порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячих пустощів. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Легкозаймисті і горючі речовини . Займисті, важко займисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнена стійкість.

Вогнгегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об´єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об´єктах даної галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Тема 4. Основи електробезпеки.

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, які впливають на ступень ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами.

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі пристрої. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці, виробничої санітарії. Медичні огляди.

Поняття про виробничу санітарію, як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання, тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини, лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та конденціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення, штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно – побутове забезпечення працюючих.

Щорічні медичні огляди неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

Стислі основи аномалії людини.

Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша допомога при запорошуванні очей, поранення, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.

Надання першої допомоги при знепритомленні (утраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, опіку, обморожені. Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги при уражені електричним струмом.

Оживлення. Способом штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортування засобів.

Відповідальність за порушення ПДР.
Типова навчальна програма

з предмета “Основи безпеки руху”з/п
Тема

Кількість годин

Всього

з них на лабораторно-практичні роботи

1.

Вступ. Основнi елементи теоpiї pуху тpактоpа. Психофiзiологiчнi основи пpацi тракториста

4
2.

Доpожньо-тpанспоpтнi пpигоди, пpичини їх виникнення та вiдповiдальнiсть водiїв за поpушення пpавил доpожнього pуху

6
3.

Основи безпеки кеpування тpактоpом

8
Всього годин:

181   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Типова навчальна програма з предмета \"Основи правових знань\" № з/п Тема Кількість годин Всього з них на лабораторно-практичні роботи 1 iconТипова навчальна програма з предмета "Спецтехнологія" № з/п Тема Кількість годин Всього з них на лабораторно-практичні роботи
Технічне обслуговування і ремонт електричних машин змінного та постійного струмів
Типова навчальна програма з предмета \"Основи правових знань\" № з/п Тема Кількість годин Всього з них на лабораторно-практичні роботи 1 iconТипова навчальна програма з предмета "Інформаційні технології" № з/п Тема Кількість годин Всього з них на лабораторно-практичні роботи
Поняття про мікропроцесори, контролери та логічні елементи. Елементна база сучасних комп’ютерів
Типова навчальна програма з предмета \"Основи правових знань\" № з/п Тема Кількість годин Всього з них на лабораторно-практичні роботи 1 iconТипова навчальна програма з предмета "Електроматеріалознавство"
Поляризація діелектриків: електронна (іонна, дипольна, об’ємно-зарядна, спонтанна); поняття про сегнетоелектрики
Типова навчальна програма з предмета \"Основи правових знань\" № з/п Тема Кількість годин Всього з них на лабораторно-практичні роботи 1 iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх
Випускник загально­освітньої школи, засвоївши програму “Основи бджільництва” і ви­конавши всі передбачені програмою лабораторно-практичні...
Типова навчальна програма з предмета \"Основи правових знань\" № з/п Тема Кількість годин Всього з них на лабораторно-практичні роботи 1 iconБіоетика як навчальна дисципліна. Навчальна дисципліна (елективний, вибірковий курс): “Біоетика”
...
Типова навчальна програма з предмета \"Основи правових знань\" № з/п Тема Кількість годин Всього з них на лабораторно-практичні роботи 1 iconТипова навчальна програма з предмета "Електротехніка з основами промислової електроніки"
Значення електротехнічної підготовки для кваліфікованих робітників різноманітних професій. Розвиток енергетики, електротехніки та...
Типова навчальна програма з предмета \"Основи правових знань\" № з/п Тема Кількість годин Всього з них на лабораторно-практичні роботи 1 iconMicrosoft Word Практичні роботи
У збірнику подаються лабораторно-практичні завдання для вивчення основ роботи з текстовим процесором Microsoft Word
Типова навчальна програма з предмета \"Основи правових знань\" № з/п Тема Кількість годин Всього з них на лабораторно-практичні роботи 1 iconРегіональна економічна і соціальна географія
Кількість кредитів – 9; академічних годин – 324 (в т ч лекції – 72, практичні роботи – 62, самостійна робота – 190)
Типова навчальна програма з предмета \"Основи правових знань\" № з/п Тема Кількість годин Всього з них на лабораторно-практичні роботи 1 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни погоджено
...
Типова навчальна програма з предмета \"Основи правових знань\" № з/п Тема Кількість годин Всього з них на лабораторно-практичні роботи 1 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни погоджено
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка