Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Типова навчальна програма з предмета "Основи правових знань" № з/п Тема Кількість годин Всього з них на лабораторно-практичні роботи 1
0.73 Mb.
НазваТипова навчальна програма з предмета "Основи правових знань" № з/п Тема Кількість годин Всього з них на лабораторно-практичні роботи 1
Сторінка9/13
Дата конвертації18.09.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипТипова навчальна програма
Тема 1. Вступ. Основні елементи теорії pуху трактора. Психофiзiологiчнi основи пpацi тракториста
Тема 2. Доpожньо-тpанспоpтнi пригоди, причини їх виникнення та вiдповiдальнiсть водіїв за порушення Правил доpожнього pуху
Тема 3. Основи безпеки кеpування тpактоpом
Типова навчальна програма
Всього годин
Тема 2. Чорні метали. Кольорові метали і сплави.
Тема 3. Корозія. Захист поверхонь деталей від корозії.
Тема 4. Допоміжні матеріали.
Тема 5. Паливо – мастильні матеріали.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Тема 1. Вступ. Основні елементи теорії pуху трактора. Психофiзiологiчнi основи пpацi тракториста

Класифікація транспортних засобів за категоріями. Рушійна сила трактора. Сили опору pуху трактора. Розгін тpактоpа. Гальмування. Кеpованiсть трактора. Стійкість. Пpохiднiсть та маневpування тpактоpа.

Загальні поняття про психофiзiологiчнi основи праці та їх вплив на безпеку пpацi водія. Зip, орієнтування та розрахунок водія. Слухові, м’язові та вестибулярні відчуття. Увага. Час реакції водія. Навички. Емоційні якості водія.

Тема 2. Доpожньо-тpанспоpтнi пригоди, причини їх виникнення та вiдповiдальнiсть водіїв за порушення Правил доpожнього pуху

Класифiкацiя доpожньо-тpанспоpтних пpигод. Причини доpожньо-тpанспоpтних пpигод.

Види вiдповiдальностi водiя за поpушення пpавил доpожнього pуху. Дисциплiнаpна, адмiнiстpативна вiдповiдальнiсть. Засоби суспiльного впливу. Кримінальна вiдповiдальнiсть за доpожньо-тpанспоpтнi пpигоди. Матеpiальна вiдповiдальнiсть за збиток, заподiяний внаслiдок поpушення Пpавил доpожнього pуху.

Тема 3. Основи безпеки кеpування тpактоpом

Робоче мiсце тpактоpиста та його обладнання. Положення тpактоpиста на pобочому мiсцi.

Регулювання сидiння, дзеpкал заднього виду, положення pук на pульовому колесi (важелях керування) та нiг на педалях.

Пуск, пpогpiв та зупинка двигуна за piзних темпеpатуp повiтpя. Огляд та оцiнювання навколишнiх умов. Послiдовнiсть дiй оpганами кеpування пiд час зpушення машин з мiсця, pозгону, гальмування. Пpийоми пеpеключення пеpедач. Виключення пеpедачi заднього ходу.

Типовi помилки тpактоpиста під час маневpування. Пpийоми кеpування гальмiвною системою. Коpистування pучним гальмом. Користування приладами сигналізації.
Типова навчальна програма

з предмета “Основи матеріалознавства”


з/п

Тема


Кількість годин

Всього

з них на лабораторно-практичні роботи

1.

Вступ. Основні поняття про метали і сплави.

3
2.

Чорні метали. Кольорові метали і сплави.

6
3.

Корозія. Захист поверхонь деталей від корозії.

2
4.

Допоміжні матеріали.

4
5.

Паливо-мастильні матеріали.

3


Всього годин:


18

Тема 1. Вступ. Основні поняття про метали і сплави.

Історія розвитку науки про будову речовин. Основні поняття про властивості матеріалів та їх застосування у техніці.

Загальні відомості про метали та сплави. Будова металів і сплавів.

Поліморфні перетворення. Фізичні, хімічні, механічні і технологічні властивості металів: міцність, пружність, пластичність, в’язкість, крихкість, твердість, твердість проти спрацювання.

Способи визначення та одиниці вимірювання.

Залізо в природі і техніці. Залізні руди. Металеві сплави.

Вплив металів на організм людини.

Тема 2. Чорні метали. Кольорові метали і сплави.

Основні метали, що застосовуються у машинобудуванні. Одержання чавуну. Чавуни: ковкий і надміцний. Властивості та застосування білого, сірого та ковкого чавуну. Застосування спеціального надмірного чавуну.

Способи одержання сталі. Сталі: вуглецеві, леговані, конструкційні, інструментальні, спеціального призначення. Властивості та застосування сталей. Суть та види термічної обробки сталі.

Кольорові метали і сплави: властивості, призначення і застосування. Мідь та її сплави.

Алюміній, магній та їх сплави. Свинець, олово, титан, нікель, цинк, хром. Антифрикційні сплави. Припої, бабіти, бронзи: основні властивості, застосування кольорових металів у складальних одиницях трактора.

Тверді сплави, їх призначення і застосування.

Підшипникові сплави, що застосовуються у тракторобудуванні, їх порівняльна характеристика.

Тема 3. Корозія. Захист поверхонь деталей від корозії.

Корозія металів. Суть явища корозії металів. Втрати від корозії. Види і причини корозії. Корозійна стійкість і втомленість металів. Характеристика середовища, в якому працює трактор. Способи захисту від корозії: нанесення захисних покрить, плівок, мащення та ін. Інгібітори для очищення від іржі та окалини. Утримання трактора у чистоті, своєчасне мащення - важливі фактори запобігання корозії.

Тема 4. Допоміжні матеріали.

Роль допоміжних матеріалів у машинобудуванні.

Неметалеві матеріали. Пластмаси та їх властивості. Застосування пластмас у промисловості. Абразивні матеріали. Природні і штучні абразиви. Застосування абразивів під час обробки металів. Шліфувальна шкурка.

Гума. Прокладкові матеріали: картон, пароніт, клінгерит, фібра, шкіра, гума, пробка та ін. Шланги.

Електроізоляційні матеріали: види, властивості. Провідникові, ізоляційні, магнітні і напівпровідникові матеріали.

Провідникові матеріали: провідність, питомий опір.

Вплив допоміжних матеріалів на організм людини.

Тема 5. Паливо – мастильні матеріали.

Мастильні матеріали, які використовуються під час обслуговування тракторів. Марки масел, основні властивості, призначення, сфера застосування. Правила зберігання масел, зміна їх властивостей у процесі роботи; регенерація масел.

Консистентні мастила: марки, основні властивості, призначення, область застосування. Тугоплавкі, графітові і спеціальні довгострокові мастила.

Рідке паливо: загальні відомості.

Автомобільні бензини: основні властивості, марки.

Моторні масла. Присадки до масел. Марки моторних масел та їх застосування.

Трансформаторні, індустріальні та компресорні масла.

Спеціальні рідини. Охолодні рідини.

Шляхи економії паливо-мастильних матеріалів і технічних рідин.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Типова навчальна програма з предмета \"Основи правових знань\" № з/п Тема Кількість годин Всього з них на лабораторно-практичні роботи 1 iconТипова навчальна програма з предмета "Спецтехнологія" № з/п Тема Кількість годин Всього з них на лабораторно-практичні роботи
Технічне обслуговування і ремонт електричних машин змінного та постійного струмів
Типова навчальна програма з предмета \"Основи правових знань\" № з/п Тема Кількість годин Всього з них на лабораторно-практичні роботи 1 iconТипова навчальна програма з предмета "Інформаційні технології" № з/п Тема Кількість годин Всього з них на лабораторно-практичні роботи
Поняття про мікропроцесори, контролери та логічні елементи. Елементна база сучасних комп’ютерів
Типова навчальна програма з предмета \"Основи правових знань\" № з/п Тема Кількість годин Всього з них на лабораторно-практичні роботи 1 iconТипова навчальна програма з предмета "Електроматеріалознавство"
Поляризація діелектриків: електронна (іонна, дипольна, об’ємно-зарядна, спонтанна); поняття про сегнетоелектрики
Типова навчальна програма з предмета \"Основи правових знань\" № з/п Тема Кількість годин Всього з них на лабораторно-практичні роботи 1 iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх
Випускник загально­освітньої школи, засвоївши програму “Основи бджільництва” і ви­конавши всі передбачені програмою лабораторно-практичні...
Типова навчальна програма з предмета \"Основи правових знань\" № з/п Тема Кількість годин Всього з них на лабораторно-практичні роботи 1 iconБіоетика як навчальна дисципліна. Навчальна дисципліна (елективний, вибірковий курс): “Біоетика”
...
Типова навчальна програма з предмета \"Основи правових знань\" № з/п Тема Кількість годин Всього з них на лабораторно-практичні роботи 1 iconТипова навчальна програма з предмета "Електротехніка з основами промислової електроніки"
Значення електротехнічної підготовки для кваліфікованих робітників різноманітних професій. Розвиток енергетики, електротехніки та...
Типова навчальна програма з предмета \"Основи правових знань\" № з/п Тема Кількість годин Всього з них на лабораторно-практичні роботи 1 iconMicrosoft Word Практичні роботи
У збірнику подаються лабораторно-практичні завдання для вивчення основ роботи з текстовим процесором Microsoft Word
Типова навчальна програма з предмета \"Основи правових знань\" № з/п Тема Кількість годин Всього з них на лабораторно-практичні роботи 1 iconРегіональна економічна і соціальна географія
Кількість кредитів – 9; академічних годин – 324 (в т ч лекції – 72, практичні роботи – 62, самостійна робота – 190)
Типова навчальна програма з предмета \"Основи правових знань\" № з/п Тема Кількість годин Всього з них на лабораторно-практичні роботи 1 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни погоджено
...
Типова навчальна програма з предмета \"Основи правових знань\" № з/п Тема Кількість годин Всього з них на лабораторно-практичні роботи 1 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни погоджено
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка