Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
0.6 Mb.
Назва1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Сторінка1/4
Дата конвертації19.09.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументы
Зміст
2.Цикл математичної та природничо-наукової підготовки
2.1 Дисципліни за вибором навчального закладу – цикл математичної та природного-наукової підготовки
3.1. Цикл професійної та практичної підготовки
  1   2   3   4
Таблиця 1. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес

з напряму підготовки 6.040103 – Геологіяз/п

Найменування дисципліни (кількість лекційних годин)

Прізвище, ім’я, по батькові

Найменування посади;

для сумісників місце основної роботи, посада

Найменування закладу,

який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Науковий ступінь,

шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, назва теми дисертації

Підвищення кваліфікації (найменування навчального закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Примітки*

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом)

1

Історія України

(34 год. – лек.)

Марискевич Тарас Георгійович

Доцент кафедри історичного краєзнавства

Львівський державний університет ім. Івана Франка 1981р. Спеціальність – історик

Кваліфікація: викладач історії та суспільствознавства

Кандидат історичних наук 07.00.02. Історяі СРСР. Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та етнографії України (1993 р.). Тема дисертації: “Участь профспілок України у прискоренні науково-технічного прогресу в промисловості у 70-і роки.“

Інститут українознавства ім. І. Крипякевича, 2005 р.

НУ“Львівська політехніка“. 2008 р.
2

Українська мова (за проф.спр.) (12 год)

Білоніжка Петро Михайлович

Доцент кафедри мінералогії

Львівський державний університет ім. Ів. Франка, 1958р. Розвідка родовищ корисних копалин.

Кандидат геол.-мін. наук., 121 Геохімія,

Доцент по кафедрі мінералогії.

”Геохімія бору, брому і йоду в калійних відкладах Прикарпаття”

Без відриву від в-ва, 2010р. ІГГГК НАН України
3

Іноземна мова (за професійним спрямуванням

Брона Олена Анатоліївна

Асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Львівський державний університет імені Івана Франка (р.зак. – 1999, спеціальність - англійська мова та література, кваліфікація – філолог, викладач англ. мови та літератури)
Львівське регіональне відділення центру наукових досліджень і викладання іноземних мов НАН України, 2010
Шумська Ольга Анатоліївна

Асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Львівський державний університет імені Івана Франка (р.зак. -1980, спеціальність - англійська мова та література, кваліфікація – філолог, викладач англ. мови та літератури)
Львівське регіональне відділення центру наукових досліджень і викладання іноземних мов НАН України, 2009


Семенова Вікторія Іванівна

Асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Львівський державний університет імені Івана Франка (р.зак. - 1980, спеціальність - англійська мова та література, кваліфікація – філолог, викладач англ. мови та літератури)
Львівське регіональне відділення центру наукових досліджень і викладання іноземних мов НАН України, 2009
Денисенко

Софія Никифорівна

Професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів


Полтавський пед. інститут (р.зак. 1947),

Харківський інститут іноземних мов (р.зак. 1954)

1991 – доктор філологічних наук, 1992 – професор,

1996 – академік

Тема: Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсні парадигми германських, романських і класичних мов

Львівське регіональне відділення центру наукових досліджень і викладання іноземних мов НАН України, 2008
4

Історія української культури

(16 год.)

Лазарович Надія Василівна

Доцент кафедри теорії та історії культури

Львівський державний університет ім. Івана Франка 2003 р. Спеціальність - “Філософія“, кваліфікація – магістр філософії

Кандидат філософських наук, 09.00.03 – соціальна філософія, філософія історія, доцент кафедри теорії та історії культури 2007 р.

Тема дисертації: “Соціально- субстанційна природа людини в умовах техногенного суспільства: філософсько-культурологічний аналіз“.

НУ“Львівська політехніка“ кафедра філософії, 2010 р .
5

Філософія (48)

Сафонік Лідія Миколаївна

Доцент кафедри філософії

Київський державний університет імені Тараса Шевченка, 1989, філософ, викладач філософії

Канд. філос. наук “Еклектика як спосіб пізнання”, 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія, 1996

Міжнародна філософська школа. Інститут філософії імені Г.С. Сковороди, фонд Відродження, 2002 рік
6

Етика

Лазарович Надія Василівна

Доцент кафедри теорії та історії культури

Львівський державний університет ім. Івана Франка 2003 р. Спеціальність - “Філософія“, кваліфікація – магістр філософії

Кандидат філософських наук, 09.00.03 – соціальна філософія, філософія історія, доцент кафедри теорії та історії культури 2007 р.

Тема дисертації: “Соціально- субстанційна природа людини в умовах техногенного суспільства: філософсько-культурологічний аналіз“.

НУ“Львівська політехніка“ кафедра філософії, 2010 р .
7

Економічна теорія

Теребух Марта Іванівна

Доцент кафeдри економіки України

Львівський державний університет ім. Івана Франка 1984 р. Спеціальність - економічна теорія

Кандидат економічних наук, доцент, 1994р,Тема дисертації "Ресурсний потенціал аграрного сектору економіки: методологія оцінки і використання".8

Економіка природокористування

(32 )

Сливко

Євгенія

Мартинівна

Доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології. доцент

Львівський державний університет імені Івана Франка, 1978,

геохімія,

інженер-геолог

Кандидат геолого-мінералогічних наук, 04.00.20 – мінералогія, кристалографія;

доцент за кафедрою екологічної та інженерної геології і гідрогеології,

“Минералогия и вопросы генезиса докембрийских конгломератов Белокоровичской структуры (Украинский щит)”


9

Політологія (32)

Четверікова Лариса Олегівна

Доцент кафедри політології

Львівський державний університет імені Івана Франка, 1998 р., спеціальність: інформаційні системи в менеджменті, кваліфікація: інженер-економіст

Кандидат політичних наук; 23.00.02 – політичні інститути та процеси; тема: “Соціальна держава: структурно-функціональний аналіз”

Наукове стажування без відриву, національний університет Львівська політехніка, 11.04.2011 – 11.05.2011 (наказ № 1025 від 7.04.2011)
10

Історія зарубіжної культури

Лазарович Надія Василівна

Доцент кафедри теорії та історії культури

Львівський державний університет ім. Івана Франка 2003 р. Спеціальність - “Філософія“, кваліфікація – магістр філософії

Кандидат філософських наук, 09.00.03 – соціальна філософія, філософія історія, доцент кафедри теорії та історії культури 2007 р.

Тема дисертації: “Соціально- субстанційна природа людини в умовах техногенного суспільства: філософсько-культурологічний аналіз“.

НУ“Львівська політехніка“ кафедра філософії, 2010 р .
11

Історія природознавства

Ляхов Юрій Васильович

Професор кафедри геології корисних копалин


Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1958 р.,

"Геохімія",

геолог-геохімік

Доктор геолого-мінералогічних наук

04.00.14 - Геологія, пошуки та розвідка рудних та нерудних родовищ ;

професор по кафедрі геології корисних копалин,

"Умови утворення і зональність золоторудних родовищ (за даними термобарогеохімії)"

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України (м. Львів)

1.10.10 р. - 1.11.10 р.

Реферати: 1. Ознайомлення з новими сучасними методами термобарогеохімії теоретичного і прикладного скерування"; 2. Методи газової хроматометрії та масспектрометрії у вирішенні специфікованих завдань мінерагенії та рудогенії."
2.Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

2.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом)

1

Вища математика

Шіпка Йосип Григорович

Доцент кафедри вищої математики

Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1965 р. "Математика", математик, диференціальні рівняння

Кандидат фіз.-мат. наук, 01.01.02, диференціальні рівняння, доцент кафедри вищої математики.

"Крайові задачі для рівнянь еліптичного типу в областях зі щілинами."

ІППММ НАН України
2

Фізика

(50)Тишко Нестор Любомирович

Доцент кафедри астрофізики

Львівський державний університет імені Івана Франка, 1997 р., прикладний математик

Канд. фіз.-мат. наук, “Врахування кореляційних ефектів моделі електронної рідини у рамках базисного підходу”3

Хімія

(68)

Стародуб Павло Корнійович

Доцент кафедри неорганічної хімії

Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1969 р.

"Хімія", хімія, неорганічна хімія

Кандидат хімічних наук, 02.00.01,

"Фазовые равновесия, кристалические структуры и некоторые физические свойства тернарных соединений в системах Tb-{Fe, Co, Ni, Cu}- Ge."

ЛНЛУ України
4

Загальна геологія (86)

Сіворонов Альберт

Олексійович

Зав. кафедри загальної та регіональної геології, професор

Львівський державний університет ім. Івана Франка (1960, розвідка родовищ корисних копалин, інженер геолог-розвідник)

Доктор геол.-мін. наук, 04.00.01 загальна та регіональна геологія, професор

"Формації і походження нижньодокембрійських зеленокам’яних комплексів Східно-Європейської платформи"

1.04-30.04 2009р.

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України. Програма стажування та звіт про її виконання. Вивчення та впровадження у навчальний процес нових даних по будові земної кори та верхньої мантії Українського щита 30.04.2009р.
5

Інформатика

(68 лаб.)

Дацюк Юрій Ростиславович

Асистент кафедри фізики Землі

Львівський державний університет ім. Івана Франка Фізичний ф-т., 1996 р., фізика, фізик

Без ступеня

Стажування, 2010 р., Фізико-механічний інститут ім. Карпенка НАН України
6

Топографія (16)

Хом’як

Леонід

Миколайович

Доцент каф. загальної та регіональної геології

Львівський державний університет імені Івана Франка, 1999 р., спеціальність: геологічна зйомка, пошуки та розвідка; кваліфікація спеціаліста-геолога

Канд. геол. наук,

04.00.01 – загальна та регіональна геологія; тема дисертації: “Насуви в геологічній еволюції Українських Карпат та динамічні умови їх формування за даними комп’ютерного моделювання”

1.04–30.04.2011

УкрДГРІ. Львівське відділення Програма стажування та звіт про її виконання. Формаційні комплекси і формації вулкано-плутонічних і плутонічних типів Українського щита. Металогенія структурно-формаційних комплексів УЩ. 30.04.2011р.  1   2   3   4

Схожі:

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки iconІ. цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки дисципліни нормативної частини

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки iconІ. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки Лекції-презентації з навчальної дисципліни «Культурологія»

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки iconПерелік вибіркових дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки для бакалаврів

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки iconНавчально-методичний комплекс курсу
Навчальна програма дисципліни «Політична культура» розроблена відповідно до галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців...
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки iconЦикл гуманітарної та соціальної підготовки Дисципліна: Історія України

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки iconМетодичні рекомендації для підготовки к семінарським заняттям, тематика рефератів (для студентів заочного відділення), список екзаменаційних питань, перелік питань до модульних контрольних занять і т д
...
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки iconБлок дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки гп 1 інтелектуальна власність мета
Мета: формування у студентів знання щодо місця права інтелектуальної власності в системі права України, забезпечення авторських і...
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки iconПоложення про почесний знак «Дергачівська Слава» Загальні положення
Дергачівського району, його економічної, військової, гуманітарної, соціально-культурної та інших сфер, піднесенні авторитету району,...
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Уло визначено забезпечення стабільного функціонування населених пунктів, збереження тенденцій росту бюджету та можливостей фінансування...
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки iconЗакону" Департамент роботи з персоналом мвс україни Методичні матеріали навчальних тем, розроблені згідно з "
Навчальним планом із соціально-гуманітарної підготовки рядового та молодшого начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка