Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Тема заняття та його план
101.54 Kb.
НазваТема заняття та його план
Дата конвертації21.09.2013
Розмір101.54 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Практичні заняття, їх тематика і обсяг
Практичне завдання
Методичні рекомендації для студентів
Основна література
Основна література
Методичні рекомендації для студентів
Основна література
Методичні рекомендації для студентів
Основна література
Методичні рекомендації для студентів
Основна література
Практичні заняття, їх тематика і обсяг


Тема заняття та його план

Тема №1

Структура, форма та принципи організації дитячого хорового колективу.

1.3.-1.4

Основні методико-педагогічні принципи організації хорової роботи в школі.

План:

 1. Специфіка вокально-хорової роботи з дітьми на уроках музики у загальноосвітній школі.

 2. Завдання та мета хорового співу на уроках музики в школі.

 3. Особливості дитячого голосу на кожній стадії його формування. Охорона та гігієна дитячого співочого голосу.

 4. Прослуховування дітей в хор як початковий етап формування шкільного хорового колективу. Методика проведення.

Тема №2

Організаційно-методичні основи роботи з дитячим хором.

2.3.

Методичні основи організації вокально-хорової роботи зі школярами.

 1. Методика ознайомлення дітей з будовою мажорної та мінорної гами, зі знаками альтерації, мажорні та мінорні тризвуки, «хорове віяло».

 2. Інтонування та визначення «на слух» тона і полутона. Використання «ручних знаків» в процесі роботи над інтонацією. Методика «болгарської столбиці» в роботі над мажорним і мінорним ладами.

 3. Методика роботи над багатоголоссям. Використання методичного прийому: «хорове віяло». Розвиток гармонійного слуху школярів.

2.4.

Методичні основи організації вокально-хорової роботи зі школярами.

 1. Система методів вокальної роботи з дітьми. Характеристика методів (концентричний, фонетичний, розяснювально-ілюстративний, уявного співу, порівняльного аналізу). Аналіз сучасних методик вокально-хорового навчання дітей.

 2. Основні професійно-педагогічні здібності керівника хору: комунікативні, дидактичні, організаторські, конструктивні, прогностичні, гностичні, перцептивні, креативні, експресивні).Практичні заняття, їх тематика і обсяг


Тема №1 Структура, форма та принципи організації дитячого хорового колективу.

Практичне заняття № 1

Тема: Основні методико-педагогічні принципи організації хорової роботи в школі (2 години).

Теоретичні питання:

 1. Специфіка вокально-хорової роботи з дітьми на уроках музики у загальноосвітній школі.

 2. Завдання та мета хорового співу на уроках музики в школі.

 3. Особливості дитячого голосу на кожній стадії його формування. Охорона та гігієна дитячого співочого голосу.

 4. Прослуховування дітей в хор як початковий етап формування шкільного хорового колективу. Методика проведення.

Практичне завдання:

    1. На групі студентів або колективу школярів певного віку показати методику проведення діагностування музичних здібностей дітей в процесі прослуховування у хоровий колектив.

Методичні рекомендації для студентів

В процесі практичного заняття особливу увагу треба звернути на фізіологічні та вікові особливості формування та розвитку дитячого голосу. Обґрунтувати умови сприятливого процесу формування дитячого голосу. Практично оволодіти методами розвитку у дітей молодшого шкільного віку регістрів звукоутворення. Голосам дівчат від природи властивий змішаний регістр, що дозволяє порівняно легко досягти рівності звучання всіх звуків діапазону. Із хлопчиками ж потрібна кропотлива робота, щоб вони, використовуючи змішане звучання, могли вільно переходити від грудного регістра до головного.

Основна література:

 1. Осеннева М.С., Самарин В.А. Хоровой класс и практическая работа с хором: Учебное пособие для студентов музыкальных факультетов высших педагогических учебных заведений. - М., Academa, 2003, 185 с.

 2. Осеннева М.С., Самарин В.А., Уколова Л.И. Методика работы с детскими вокально-хоровыми коллективами. Учеб. пособие – М., 1999.

 3. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором: Учебное пособие для студентов педагогических высших учебных заведений. - М.: Владос, 2002.

 4. Стулова Г.Н. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М.: Прометей, 1992.


Змістовий модуль №2 Організаційно-методичні основи роботи з дитячим хором.

Практичне заняття № 1

Тема: Методичні основи організації вокально-хорової роботи зі школярами.

Практичні питання та завдання:

 1. Діагностика рівня розвитку музичного слуху та співочих даних школярів. Методика її проведення. Групи диференційованого навчання співу.

 2. Методика ознайомлення з основними диригентськими жестами.

 3. Методика ознайомлення школярів з поняттями: звукоутворення, ансамбль, строй.

 4. Методика формування голосних звуків. Послідовність роботи.

 5. Методика роботи над артикуляцією та дикцією.

Методичні рекомендації для студентів

В процесі практичного заняття здійснити уявне знайомство дітей з диригентськими жестами (ауфтакт, вступ, закінчення). Можна в образній формі порівняти кожний жест із сигналом світлофора (жовте світло - увага, зелений - співаємо, червоний - зняття). Знайомство з вокально-співочою установкою: механізм подиху (поставити руки на пояс, безшумно набрати в легені повітря і на мить «закрити подих на ключик»); вироблення правильного спільного подиху (рух руки нагору - вдих, рука затримується у верхній позиції - затримують подих, рух руки вниз - видихнув). Проголошення на видиху будь-якої лічилочки (розвиток здатності економно витрачати подих). Поступово вводяться поняття «купола», засобу, що сприяє об'ємності звучання; ансамблю як уміння співати злагоджено й дружно, строю, як уміння слухати й чути свій спів і звучання всього хору. Формувати уявлення про правильну артикуляцію (зібраність губ при співі голосних і та ю, округлість звучання гласної я); дикцію – проголошення тексту пісні пошепки, але так, щоб було чутно кожне слово. Для розвитку високої співочої позиції проговорювати текст пісні голосом героїв улюблених мультфільмів або казкових персонажів, а потім намагатися зберегти ті ж самі відчуття в співі.

Основна література:

 1. Осеннева М.С., Самарин В.А. Хоровой класс и практическая работа с хором: Учебное пособие для студентов музыкальных факультетов высших педагогических учебных заведений. - М., Academa, 2003, 185 с.

 2. Осеннева М.С., Самарин В.А., Уколова Л.И. Методика работы с детскими вокально-хоровыми коллективами. Учеб. пособие – М., 1999.

 3. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором: Учебное пособие для студентов педагогических высших учебных заведений. - М.: Владос, 2002.

 4. Стулова Г.Н. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М.: Прометей, 1992.


Практичне заняття № 2

Тема: Методичні основи організації вокально-хорової роботи зі школярами.

Практичні питання:

 1. Вокально-хоровий репертуар для школярів різних вікових груп. Критерії підбору репертуару. Аналіз співочого репертуару школярів за програмою «Музика» Д.Ростовського.

 2. Етапи вокально-хорової роботи над музичним твором. Аналіз кожного етапу роботи на конкретному прикладі.

 3. Методи розучування хорового твору: спів по хоровим партіям, спів «з голосу».

Методичні рекомендації для студентів

В процесі практичного заняття слід звернути увагу на первісне засвоєння дітьми співочих навичок – дихання, звукоутворення, дикція. Дитячі легені малі за своєю ємкістю й звідси – природна обмеженість сили звуку дитячого голосу. Необхідно звернути увагу на те, що з перших уроків треба привчати дітей брати подих за диригентським жестом. Пропонувати кілька ігрових вправ: дунули на кульбабу, вдихнули аромат квітки, надули кульку й т.і. Працюючи над ансамблем, варто уяснити, що мова йде про виховання ритмічного, динамічного й темпового видів ансамблю. Найбільш складним ансамблем у молодшому шкільному віці є інтонаційний і динамічний ансамбль, на це треба звернути увагу в практичній роботі з дитячим хором.

Основна література:

 1. Осеннева М.С., Самарин В.А. Хоровой класс и практическая работа с хором: Учебное пособие для студентов музыкальных факультетов высших педагогических учебных заведений. - М., Academa, 2003, 185 с.

 2. Осеннева М.С., Самарин В.А., Уколова Л.И. Методика работы с детскими вокально-хоровыми коллективами. Учеб. пособие – М., 1999.

 3. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором: Учебное пособие для студентов педагогических высших учебных заведений. - М.: Владос, 2002.

 4. Стулова Г.Н. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М.: Прометей, 1992.

Практичне заняття № 3

Тема: Методичні основи організації вокально-хорової роботи зі школярами.

Практичні питання:

 1. Методика ознайомлення дітей з будовою мажорної та мінорної гами, зі знаками альтерації, мажорні та мінорні тризвуки, «хорове віяло».

 2. Інтонування та визначення «на слух» тона і полутона. Використання «ручних знаків» в процесі роботи над інтонацією. Методика «болгарської столбиці» в роботі над мажорним і мінорним ладами.

 3. Методика роботи над багатоголоссям. Використання методичного прийому: «хорове віяло». Розвиток гармонійного слуху школярів.

Методичні рекомендації для студентів

В процесі практичного заняття звернути увагу на використання ручних знаків при ознайомленні з поняттям - тон і полутон. Тон вниз - долоню повернути донизу, зробити замах і широкий рух руки зверху вниз. Тон нагору - долоню повернути догори, зробити замах і широкий рух руки знизу нагору (якщо потрібно проспівати ще один тон нагору або вниз, кожний рух повторюється).

Опанувавши цими рухами й навчившись відрізняти на слух тон і півтон, діти можуть проілюструвати руками будову мажорного й мінорного натурального ладу, які виконуються на фортепіано керівником. Тепер доречно розповісти дітям про знаки альтерації: діезі й бемолі. Діези "по руці" фіксуються підняттям кисті правої руки вгору.

Основна література:

 1. Осеннева М.С., Самарин В.А. Хоровой класс и практическая работа с хором: Учебное пособие для студентов музыкальных факультетов высших педагогических учебных заведений. - М., Academa, 2003, 185 с.

 2. Осеннева М.С., Самарин В.А., Уколова Л.И. Методика работы с детскими вокально-хоровыми коллективами. Учеб. пособие – М., 1999.

 3. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором: Учебное пособие для студентов педагогических высших учебных заведений. - М.: Владос, 2002.

 4. Стулова Г.Н. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М.: Прометей, 1992.


Практичне заняття № 4

Тема: Методичні основи організації вокально-хорової роботи зі школярами.

Практичні питання:

 1. Методика розвитку почуття ритму у школярів. Ритмічні вправи, використання музичних інструментів (металофон, фортепіано, бубен, трикутник) у роботі над ритмом. Ритмічні ігри («Эхо»), методика проведення.

 2. Вокальні вправи в роботі хорового колективу. Види вправ для розспівування хорового колективу.

 3. Система методів вокальної роботи з дітьми. Характеристика методів (концентричний, фонетичний, роз’яснювально-ілюстративний, уявного співу, порівняльного аналізу).

 4. Аналіз сучасних методик вокально-хорового навчання дітей.

 5. Основні професійно-педагогічні здібності керівника хору: комунікативні, дидактичні, організаторські, конструктивні, прогностичні, гностичні, перцептивні, креативні, експресивні).


Методичні рекомендації для студентів

В процесі вивчення теми цього практичного заняття треба звернути увагу на особливості розвитку почуття ритму у молодших школярів. Необхідно запам’ятати - все ритмічне виховання, всі вправи підлеглі основній мети - правильному ритмічному сприйняттю дітьми досліджуваного або музичного матеріалу, що слухається, а також вихованню в них навичок ритмічного акомпанементу. Можливі різні варіанти ритмічного акомпанементу: діти акомпанують на музичних інструментах (фортепіано, металофон, блоки-флейти й т.д.) хормейстерові, що співає знайомі пісні; одна група учнів акомпанує інший.

В процесі обговорення питань практичного заняття студентам необхідно критично поставитися до проблеми сучасних тенденцій у розвитку дитячого хорового мистецтва. Глибокі знання педагогіки й психології, вивчення й застосування на практиці провідних методик з розвитку й охороні дитячого голосу, а також особистісні якості педагога-музиканта дозволять молодому диригентові створити хоровий колектив не тільки із широкими виконавськими, але й більшою мірою виховними можливостями, формуючи в учасників колективу волю, працьовитість, відповідальність, чуйність, доброту.
Основна література:

 1. Осеннева М.С., Самарин В.А. Хоровой класс и практическая работа с хором: Учебное пособие для студентов музыкальных факультетов высших педагогических учебных заведений. - М., Academa, 2003, 185 с.

 2. Осеннева М.С., Самарин В.А., Уколова Л.И. Методика работы с детскими вокально-хоровыми коллективами. Учеб. пособие – М., 1999.

 3. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором: Учебное пособие для студентов педагогических высших учебных заведений. - М.: Владос, 2002.

4. Стулова Г.Н. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М.: Прометей, 1992.

Схожі:

Тема заняття та його план iconТема заняття та його план
Тема 1: Методична система інтегрованого викладання «Мистецтва» в початковій школі
Тема заняття та його план iconТема заняття та його план

Тема заняття та його план iconТема заняття та його план

Тема заняття та його план iconТема заняття та його план

Тема заняття та його план iconТема заняття та його план
Значення вибору слів для досягнення ясності, влучності та переконливості мовлення
Тема заняття та його план iconТема заняття та його план
Поліфонічний аналіз багатоголосних підголосково-поліфонічних народних пісень з народнопісенної хорової літератури
Тема заняття та його план iconТема заняття та його план
...
Тема заняття та його план iconТема заняття та його план
Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов. Навч посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 464 с
Тема заняття та його план iconТема заняття та його план
Фізика конденсованого стану. Неперіодичні структури. Класифікація. Загальні властивості. Аморфний стан. Рідкий стан
Тема заняття та його план iconТема заняття та його план
Образ української революції («Одчиняйте двері…», «По хліб шла дитина…», «Скорбна мати», «Війна», «Дума про трьох вітрів», «Золотий...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка