Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Порядок передачі електронних копій розрахункових документів І фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв'язку до органів державної податкової служби
96.28 Kb.
НазваПорядок передачі електронних копій розрахункових документів І фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв'язку до органів державної податкової служби
Дата конвертації21.09.2013
Розмір96.28 Kb.
ТипДокументы
Зміст
III. Вимоги до інформаційного еквайеру
V. Центр системної ініціалізації та персоналізації карток НСМЕП
VІI. Система обліку даних РРО
VIII. Випуск (емісія) МБ SAM
IХ. Персоналізація МБ SAM
Х. Персоналізація РРО
ХI. Передача даних РРО


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

___________________ №______

ПОРЯДОК
передачі електронних копій
розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв'язку до органів державної податкової служби
І. Загальні положення

1.1. Цим документом встановлюється порядок передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) дротовими або бездротовими каналами зв’язку до органів державної податкової служби для суб’єктів господарювання, що використовують РРО.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

головний процесинговий центр НСМЕП (ГПЦ) - учасник платіжної системи НСМЕП, що здійснює інформаційне керування учасниками НСМЕП;

інформаційний еквайер — учасник платіжної системи НСМЕП з обмеженими функціями, який надає суб’єктам господарювання послуги з технічної підтримки, інформаційного обслуговування згідно з технологією зберігання і збору даних РРО для органів ДПC та отримав від Національного банку України (далі - НБУ) висновок про відповідність вказаним вимогам та правилам роботи, визначеним НБУ;

національна система масових електронних платежів (далі - НСМЕП) - банківська багатоемітентна платіжна система масових платежів, в якій розрахунки за товари та послуги, видача готівкових грошей та інші операції здійснюються за допомогою платіжних смарт-карток за технологією, розробленою НБУ;

система обліку даних РРО (СОД РРО) - програмно-апаратний комплекс, розміщений на центральному рівні ДПС, що використовує інформацію, яка збирається за допомогою системи зберігання і збору даних РРО;

система зберігання і збору даних РРО (СЗЗД РРО) - система, призначена для збору даних РРО до бази даних СОД РРО, для реалізації якої використовується зазначена технологія;

центр системної ініціалізації та персоналізації карток НСМЕП (ЦСІПК) - компонент платіжної системи НСМЕП, що виконує безпосередньо функції електричної ініціалізації і персоналізації спеціальних платіжних засобів, модулів безпеки НСМЕП.

1.3. Терміни „фіскальна пам'ять”, „розрахункові операції”, „реєстратор розрахункових операцій”, „електронний контрольно-касовий реєстратор”, „розрахунковий документ”, „фіскальний звітний чек”, „контрольна стрічка”, „модем” вживаються у значеннях, встановлених Законом України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”.

1.4. Терміни „сервер обробки інформації”, „протокол передачі інформації”, „пакет даних РРО (ПД РРО)”, „контрольна стрічка в електронній формі (КСЕФ)”, „код автентифікації повідомлення (МАС)”, „контрольно-звiтна інформація” вживаються у значеннях, наведених у Вимогах щодо створення контрольної стрічки в електронній формі в реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних, затверджених цим наказом.

1.5. Суб’єкти господарювання, які використовують РРО, що створюють контрольну стрічку в електронній формі, та/або електронні контрольно-касові реєстратори, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді, повинні забезпечити передачу до сервера обробки інформації електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці у пам’яті РРО або пам’яті модемів, які до них приєднані.

1.6. Суб’єкти господарювання, які використовують РРО для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, повинні забезпечити передачу до сервера обробки інформації інформацію про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, яка міститься у їх фіскальній пам’яті.

1.7. Суб’єкти господарювання, які використовують РРО, не визначені у пунктах 1.5, 1.6 цього Порядку, повинні забезпечити передачу до сервера обробки інформації інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або безготівковій формі, яка міститься у їх фіскальній пам’яті.
ІІ. Система зберігання і збору даних РРО
1. Система зберігання і збору даних РРО (СЗЗД РРО) базується на Технології НБУ. Складовими компонентами СЗЗД РРО, яка використовує таку технологію, є:

РРО з КСЕФ;

РРО, що друкують контрольну стрічку;

модем (вбудований чи зовнішній);

інформаційний еквайер;

головний процесинговий центр НСМЕП;

центр системної ініціалізації та персоналізації карток НСМЕП;

служба персоналізації РРО;

СОД РРО.

СЗЗД РРО забезпечує збір та внесення даних РРО у бази даних СОД РРО у такому вигляді, в якому дані сформовані в РРО, перевірку цілісності і незмінності даних та ідентифікацію РРО засобами НСМЕП.
III. Вимоги до інформаційного еквайеру
3.1. Інформаційні еквайери як компоненти СЗЗД РРО є „точками входу” в систему для РРО.

Інформаційні еквайери забезпечують:

організацію первинної взаємодії з РРО – вирішення питань у випадках виявлення проблем підключення РРО до СЗЗД РРО, здійснення заходів для вирішення технічних питань передачі даних РРО, які виникають у суб’єктів господарювання;

організацію сеансу зв’язку з РРО – первинну перевірку автентичності і реєстрації РРО в СЗЗД РРО, перевірку цілісності захищених пакетів даних, що надходять від РРО;

тимчасове зберігання захищених пакетів даних, що надходять від РРО в будь-який час (у тому числі в моменти „пікових” навантажень) в базі даних інформаційного еквайера;

реалізацію оптимального регламенту подальшої передачі захищених даних, отриманих від РРО, із бази даних інформаційного еквайера до СОД РРО;

зберігання у базі даних інформаційного еквайера захищених пакетів команд і даних, які надходять від СОД РРО для РРО, що обслуговуються цим інформаційним еквайером;

передачу на РРО захищених пакетів команд і даних, накопичених у базі даних інформаційного еквайера, сеансом зв’язку з відповідним РРО.

3.2. Інформаційний еквайер СЗЗД РРО повинен бути учасником платіжної системи НСМЕП, мати висновок НБУ про відповідність визначеним вимогам та правилам роботи.
IV. Головний процесинговий центр НСМЕП
4.1. Головний процесинговий центр НСМЕП виконує загальні функції керування компонентами НСМЕП, що використовуються в СЗЗД РРО.

4.2. Захист даних у каналах зв’язку між інформаційними еквайерами, ГПЦ НСМЕП, СОД РРО забезпечується модулями безпеки НСМЕП, які працюють у серверах авторизації відповідних комплексів.

4.3. ГПЦ НСМЕП не змінює даних, що передаються між інформаційними еквайерами і СОД РРО.
V. Центр системної ініціалізації та персоналізації карток НСМЕП
5.1. ЦСІПК виконують емісію МБ SAM, передачу МБ SАМ інформаційним еквайерам відповідно до їх заявок, погоджених платіжною організацією НСМЕП.
VІ. Служба персоналізації РРО
6.1. Служба персоналізації РРО розміщується на центральному рівні ДПС України та забезпечує:

6.1.1 реєстрацію та облік РРО в СЗЗД РРО;

6.1.2 персоналізацію РРО.

VІI. Система обліку даних РРО7.1. СОД РРО складається з сервера авторизації, сервера додатків та бази даних.

7.2. Сервер авторизації призначений для перевірки коду автентифікації повідомлення пакета даних та перетворення інформації, що надходить від РРО, у відкритий вигляд засобами НСМЕП.

7.3. Сервер додатків забезпечує взаємодію сервера авторизації та інших компонентів СОД РРО з базою даних.

7.4. База даних призначена для зберігання:

7.4.1 переліку РРО, які повинні пройти або вже пройшли персоналізацію;

7.4.2 ПД РРО, що були отримані від РРО, у відкритому вигляді;

7.4.3 команд і конфігураційних даних (регламент передачі даних, результат обробки сервером ПД РРО, запит на повтор передачі окремих ПД РРО та інше), які потрібно передати на РРО;

7.4.4 іншої службової інформації, необхідної для функціонування СЗЗД РРО.

7.5. Доступ будь-яких компонентів СОД РРО до бази даних здійснюється виключно через сервер додатків.

VIII. Випуск (емісія) МБ SAM8.1. Інформаційні еквайери за погодженням з Платіжною організацією НСМЕП замовляють МБ SAM у виробників карток НСМЕП. Системна ініціалізація МБ SAM виконується у виробника карток.

8.2. Під час ініціалізації в МБ SAM заносяться всі (окрім унікального номера – ідентифікатора пристрою, в якому буде працювати МБ SAM) необхідні дані для функціонування МБ SAM (у тому числі ключова інформація) в захищеному засобами НСМЕП вигляді.

8.3. Виробники РРО замовляють МБ SAM у необхідній кількості у інформаційних еквайерів.

IХ. Персоналізація МБ SAM
9.1. Персоналізація МБ SAM відбувається шляхом занесення в МБ SAM ідентифікатора пристрою – унікального номера у виробника на етапі виробництва РРО (або модему) після встановлення МБ SAM у фіскальний блок РРО (або модем).

Х. Персоналізація РРО10.1. Персоналізація виконується для РРО, яким вже призначено фіскальний номер. Після призначення фіскальний номер та заводський номер РРО повинні бути передані до бази даних СОД РРО.

10.2. Персоналізація потребує підключення РРО до каналу зв’язку.

10.3. Під час персоналізації виконуються такі дії:

10.3.1 РРО переводиться у режим персоналізації;

10.3.2 РРО за допомогою МБ SAM встановлює захищене з’єднання з службою персоналізації через інформаційного еквайера та передає їй ідентифікаційний номер МБ SAM, фіскальний номер РРО, заводський номер РРО та унікальний номер РРО (або модема);

10.3.3 служба персоналізації передає СОД РРО та РРО інформацію про успішне виконання персоналізації РРО.

ХI. Передача даних РРО11.1. Передача даних РРО виконується згідно з регламентом у форматі XML за протоколом передачі інформації. Інформаційні еквайери забезпечують реалізацію оптимального регламенту подальшої передачі захищених даних, що були отримані від РРО, з бази даних інформаційного еквайера до СОД РРО.

11.2. Для РРО з КСЕФ порядок передачі даних є таким:

процесор РРО вибирає з носія КСЕФ ті ПД РРО, які підлягають передачі;

отриманий набір даних засобами МБ SAM захищається від підміни, модифікації та перегляду;

модем встановлює з’єднання з інформаційним еквайером та передає захищений за допомогою МБ SАМ набір даних;

інформаційний еквайер перевіряє засобами НСМЕП цілісність набору даних та зберігає його у незмінному (захищеному від перегляду) вигляді у базі даних інформаційного еквайера до отримання підтвердження про успішний прийом даних від СОД РРО;

інформаційний еквайер надсилає РРО підтвердження про отримання та успішне зберігання набору даних;

РРО приймає підтвердження та зберігає його у носії КСЕФ;

у разі невдалого виконання операції (порушення цілісності набору даних під час передачі, неможливість зберігання інформації у базі даних тощо) інформаційний еквайер повертає до РРО код помилки. Залежно від коду помилки РРО повторює спробу передачі негайно або через визначений час згідно з регламентом передачі даних.

11.3. Для РРО без КСЕФ порядок передачі даних є таким:

РРО формує пакет даних;

РРО передає ПД РРО до з’єднаного з ним модема;

модем засобами МБ SAM захищає дані від підміни, модифікації та перегляду;

модем у взаємодії з МБ SAM встановлює захищене з’єднання з інформаційним еквайером та передає набір даних;

інформаційний еквайер перевіряє засобами НСМЕП цілісність набору даних та зберігає його у незмінному (захищеному від перегляду) вигляді у базі даних інформаційного еквайера до отримання підтвердження про успішний прийом даних від СОД РРО;

інформаційний еквайер надсилає модему підтвердження про отримання та успішне зберігання набору даних;

модем приймає підтвердження, передає на РРО результат передачі даних;

у разі невдалого виконання операції (порушення цілісності набору даних під час передачі, неможливість зберігання інформації в базі даних тощо) інформаційний еквайер повертає модему код помилки. Залежно від коду помилки модем повторює спробу передачі негайно або через заданий час згідно з регламентом передачі даних.

11.4. Обмін інформацією між інформаційними еквайерами та системою обліку даних РРО здійснюється згідно з регламентом, інформаційні еквайери передають у СОД РРО пакети даних РРО.

При цьому відбуваються такі процеси:

інформаційний еквайер передає набори даних, що були отримані від РРО з моменту початку останнього сеансу зв’язку з СОД РРО;

СОД РРО зберігає отриману інформацію у базі даних та надсилає набір даних, який містить:

підтвердження успішного прийому даних;

набір команд, які необхідно передати на відповідні РРО (командний набір даних);

інформаційні еквайери після отримання підтверджень і командного набору даних:

видаляють з бази даних набори даних, що були успішно передані;

формують командний набір даних для відповідних РРО або модемів та передають його на відповідні РРО (модеми) під час наступного сеансу зв’язку.

11.5. Передача команд на РРО, командні набори даних, що були сформовані у базах даних інформаційних еквайерів (за командами, отриманими від СОД РРО) і мають статус таких, що призначені для передачі на РРО (модеми), передаються на відповідні РРО (модеми) під час чергового сеансу зв’язку, ініційованого відповідним РРО.

11.6. При прийомі командного набору даних РРО (модем) перевіряє цілісність цього набору засобами МБ SAM. У разі успішної перевірки пристрій (РРО модем) виконує дії, визначені у командному наборі даних.
Директор Департаменту податкової,

митної політики та методології

бухгалтерського обліку М. О. Чмерук


Схожі:

Порядок передачі електронних копій розрахункових документів І фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв\Міністерство фінансів україни
Порядку передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими...
Порядок передачі електронних копій розрахункових документів І фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв\Асоціація «Українські електроніка, комп’ютери, касові апарати» Україна, 03115,м. Київ, вул. Петрицького, 4 р/р 2600902132001, мфо 380667 в ват „ерде банк”
Порядку подання копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій по дротових або бездротових...
Порядок передачі електронних копій розрахункових документів І фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв\Про затвердження Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій Відповідно до статті 12 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі
Затвердити Порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, що додається
Порядок передачі електронних копій розрахункових документів І фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв\Календар бухгалтера на жовтень у понеділок, 15 жовтня, закінчується термін сплати
Цього ж дня збігає строк подання звіту про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій...
Порядок передачі електронних копій розрахункових документів І фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв\Рекомендації по веденню книги обліку розрахункових операцій
Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги)” із змінами І доповненнями,...
Порядок передачі електронних копій розрахункових документів І фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв\Державна податкова адміністрація україни п о р я д о к
Спд реєстраторів розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок при здійсненні розрахунків у
Порядок передачі електронних копій розрахункових документів І фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв\Порядок ведення реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій Загальні положення
Наказ Міністерства економіки України, Державної податкової адміністрації України
Порядок передачі електронних копій розрахункових документів І фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв\Наказ Міністерства економіки України, Державної податкової адміністрації України
Цей Порядок розроблено на виконання вимог Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого...
Порядок передачі електронних копій розрахункових документів І фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв\Книга обліку розрахункових операцій для рухомого транспорту підприємств електротранспорту №
Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок
Порядок передачі електронних копій розрахункових документів І фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв\Директор департаменту розвитку та координації систем транспорту та зв'язку
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка