Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Діагностичний кейс для проведення атестації педагогічних працівників
0.86 Mb.
НазваДіагностичний кейс для проведення атестації педагогічних працівників
Сторінка6/7
Дата конвертації11.07.2014
Розмір0.86 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7

Изобразительное искусство


 1. Допишите правильный ответ.

Жанры изобразительного искусства – это натюрморт, портрет, пейзаж,... ______________
2. К средствам художественной выразительности относятся:

а) линия ж) штрих

б) пятно з) мазок

в) тон и) объем

г) цвет к) перспектива

д) светотень л) форма

е) фактура м) карандаш
3. Пабло Пикассо и Жорж Брак являются основателями художественного направления -

а) дадаизм

б) кубофутуризм

в) кубизм

г) абстракционизм

4. К методикам преподавания изобразительного искусства относятся:

а) рисование с натуры

б) рисование по памяти и по представлению

в) художественное познание действительности

г) наглядность обучения

д) линейно-конструктивный анализ форм

е) проблемного изложения
5. К основным видам пластических искусств относятся:

а) абстрактные

б) изобразительные

в) каллиграфические

г) конструктивные

д) декоративно-прикладные
6. К понятию градации светотени относятся:

а) блик- д) тень

б) полусвет е) рефлекс

в) свет ж) полурефлекс

г) полутень з) падающая тень
7. Допишите правильный ответ.

Типы орнаментальных композиций: линейная, сетчатая, рамочная, _____________
8. Кто был архитектором здания Ярославского художественного музея?

а) Н.И.Поздеев

б) Н.А.Спирин

в) П.Я.Паньков
9. Укажите правильную последовательность этапов выполнения графического натюрморта с натуры:

__ линейно-конструктивное построение

__ размещение предметов

__ анализ натюрморта

__ тональная проработка

10. Основные виды художественной деятельности школьников – это

а) изобразительная б) практическая

в) декоративная г) конструктивная

д) проектная е) научно-исследовательская

ж) восприятие и анализ художественных произведений
11. Допишите правильный ответ.

К законам создания композиции относятся:

симметрия/асимметрия, ритм, статика/динамика, наличие композиционного центра, целостность, ..._______________________________________________


 1. Привести примеры монументальной живописи._________________________

 2. Что такое «пуантилизм»? _____________________________

 3. Назвать представителей импрессионизма, как направлению живописи во Франции ІІ половин ХІХ ст. _____________________________________________

 4. Какие цвета принадлежат к «хроматическим» и «ахроматичным»?_______________

 5. На чем разводится темперная краска для рисования? ___________________________

 6. Фреска – это живопись….______________________________________

 7. Какие нетрадиционные техники рисования Вы используете в своей работе? _______

 8. Испанский художник и график, тонкий колорист и блестящий художник Сальвадор Дали стал живым символом ___________________________ (направление живописи)

 9. Какие цвета используются в гризайли? ______________________________________

 10. Украинские народные художницы ________________________________________

Додаток 2.
Рекомендації щодо підготовки вчителя до відкритого уроку

(для вчителів, які претендують на підвищення кваліфікаційної категорії)
Структура плану - конспекту

Тема, клас

Дидактичні задачі уроку

Очікуванні результати для учнів

Тип уроку

Форма уроку

Обладнання (підручник, атлас, посібники тощо)

Структура уроку із зазначенням використаних методів, прийомів та хронометражу)

 1. Організаційний момент.

 2. Актуалізація опорних знань, умінь та уявлень учнів або підготовка до сприйняття нової теми.

 3. Мотивація навчальної діяльності.

 4. Оголошення теми, представлення її змісту та очікуваних результатів.

 5. Вивчення нового матеріалу (первинне сприйняття).

 6. Осмислення знань і умінь.

 7. Систематизація й узагальнення нових знань і умінь на перетворюючому та творчому рівнях.

 8. Підведення підсумків уроку.

 9. Інструктаж до виконання домашнього завдання.

 10. Перевірка знань і умінь.

План уроку (зміст теми)

Хід уроку (опис діяльності вчителя та учнів щодо реалізації визначених завдань). Якщо по ходу уроку вчитель використовує презентацію, то обов’язково в конспекті робить посилення на це (слайд №--).

Навчально-методичне забезпечення уроку (презентації, роздатковий, ілюстративний матеріал, джерела тощо)
Проведення вчителями самоаналізу уроку

Самоаналіз – це власний аналіз і оцінка уроку в цілому та окремих його етапів. Протягом 5 хвилин вчитель аналізує хід уроку, результати своєї та учнівської діяльності на уроці, оцінює особливості та рівень підготовки учнів. Порівнює з уроками, які проводить у своїх класах, ділиться тим, які методичні знахідки вдалося використати, вказує на свої помилки та прорахунку При цьому члени журі можуть задавати питання для одержання додаткової інформації про хід та результати діяльності вчителя і учнів на уроці.
Пам’ятка для проведення самоаналізу уроку

Під час проведення самоаналізу уроку конкурсантом має бути враховане наступне:

 1. Мета уроку.

 2. Місце даного уроку в темі, розділі, курсі. Як пов'язаний даний урок з попередніми, яка його роль у вивченні наступного матеріалу. Специфіка уроку та його тип.

 3. Чи раціонально був розподілений час на всі етапи уроку, чи логічним був перехід від одного етапу до іншого?

 1. Назвати та дати обґрунтування вибору методів навчання.

 2. Які форми навчання використовувались у процесі вивчення нового матеріалу?

 3. Яка реальна характеристика навчальних можливостей учнів? Які особливості учнів були враховані під час даного уроку?

 4. Чи була забезпечена висока працездатність учнів на уроці, яким чином?

 5. Як здійснювався контроль за засвоєнням знань, умінь і навичок?

 6. Як використовувався на уроці кабінет, які засоби навчання, з якою метою?

 1. Чи була забезпечена атмосфера доброзичливості та взаєморозуміння на уроці?

 2. Що планувалось на випадок непередбачуваної ситуації?

 3. Чи вдалося повністю реалізувати мету уроку? Якщо не вдалось, то чому?

Необхідно пам’ятати, що посилання на "недоліки” класу та рівень його підготовки є некоректними.

Додаток 3.

Презентація досвіду
1. Презентація досвіду виконується в програмі Місгоsoft Power Роіnt і подається в електронному та паперовому вигляді. Обсяг презентації – до 15 слайдів.

2. Презентація має враховувати такі вимоги:

- матеріал викладається стисло, з максимальною інформативністю тексту, в чіткому порядку, без нагромаджень;

- інформація ретельно структурується;

 • важлива інформація (висновки, визначення, правила тощо) подається крупним планом, бажано з ілюстраціями;

 • для унаочнення інформації використовуються діаграми, схеми тощо;

 • графіки, схеми, малюнки, ілюстрації тощо повинні органічно доповнювати текст;

 • графіки, схеми тощо повинні мати чітке пояснення;

 • рядок має містити 6-8 слів;

 • всього на слайді має бути приблизно 6-8 рядків;

- загальна кількість слів не повинна перевищувати 50-ти;

 • у заголовках повинні бути і великі, і малі літери;

 • слайди мають бути не надто яскравими, бажано витриманими в одному стилі;

 • під кожним слайдом має бути підпис автора.

3. На презентацію власного педагогічного досвіду відводиться 10 - 15 хвилин.
Критерії оцінювання презентації досвіду
Експерт ________________________

Дата ___________________________

1. Резюме

2 б.2. Презентація досвіду

141). Уміння вчителя виділити сутність досвіду й сформулювати його.

2 б.2). Оригінальність подачі матеріалу

2 б.3). Раціональність вибраної форми (методу, прийому, засобу) навчання (стимулювання, контролю)

2 б.4). Практична спрямованість досвіду й можливість його поширення

2 б.5). Впровадження нових (новаторських) ідей

2 б.6). Образність, емоційність, зміна інтонацій мови.

Уміння володіти аудиторією

2 б.7). Почуття часу.

Володіння комп’ютером

2 б.Усього:

15 б.
Підсумкова оцінка:

13 - 15

− відмінно;

11 - 13

− добре;

9 - 11

− задовільно;

0 - 9

− незадовільно.Додаток 4.
Рекомендації щодо проведення майстер-класу
Майстер-класце головний засіб передавання концептуально нової ідеї авторської педагогічної системи. Учитель як професіонал протягом років виробляє індивідуальну (авторську) методичну систему, що містить цілепокладання, проектування, використання послідовності багатьох відомих дидактичних і виховних методик, уроків, заходів, власні винаходи, ураховує реальні умови роботи з різними категоріями учнів тощо.

Майстер-клас це особлива форма навчального заняття, що заснована на «практичних» діях, у ній міститься творче розв'язання певного пізнавального й проблемного педагогічних завдань.

Майстер-клас – це передавання майстром учням досвіду, майстерності, найчастіше шляхом прямої й коментованої демонстрації прийомів роботи.

Найважливіші особливості майстер-класу

 1. Новий підхід до філософії навчання, що змінює наявні стереотипи.

 2. Метод самостійної роботи в малих групах, що дозволяє обмінюватися думками.

 3. Створення умов для залучення всіх до активної діяльності.

 4. Постановка проблемного завдання й розв'язання його за допомогою програвання різних ситуацій.

 5. Прийоми, що розкривають творчий потенціал як учителя-майстра, так і учасників майстер-класу.

 6. Форми, методи, технології роботи повинні пропонуватися, а не нав'язуватися учасникам.

 7. Надання можливості кожному учасникові висловитися щодо запропонованого методичного матеріалу.

 8. Процес пізнання є значно важливішим, ціннішим, ніж саме знання.

 9. Форми взаємодії – співробітництво, співтворчість, спільний пошук.

Готуючись до майстер-класу, варто звернути увагу на те, що головне в технології проведення майстер-класу – не повідомити й опанувати інформацію, а передати засоби діяльності (прийом, метод, методику або технологію). Передати продуктивні засоби роботи – одне з найважливіших завдань для вчителя-майстра.

Вимоги до організації й проведення майстер-класу

 1. Майстер-клас – це оригінальний спосіб організації діяльності педагогів у складі малої групи (7-15 учасників).

 2. Майстер-клас як локальна технологія транслювання педагогічного досвіду повинен демонструвати конкретний методичний прийом або метод, методику викладання, технологію навчання й виховання. Він повинен складатися із завдань, що спрямовують діяльність учасників на розв'язання поставленої педагогічної проблеми.

Орієнтовний алгоритм технології майстер-класу

 1. Презентація педагогічного досвіду вчителем-майстром:

 • стисло характеризуються основні ідеї технології;

 • описуються досягнення в роботі;

 • визначаються основні прийоми роботи, які вчитель демонструватиме слухачам доводиться результативність діяльності учнів, що свідчить про ефективність технології;

 • визначаються проблеми й перспективи в роботі вчителя-майстра.

 1. Проведення імітаційної гри:

 • учитель-майстер проводить навчальне заняття зі слухачами, демонструючи прийоми ефективної роботи з учнями;

 • слухачі одночасно грають дві ролі: учнів експериментального класу й «експертів», які присутні на відкритому занятті.

 1. Рефлексія .


Умови проведення майстер-класу:

Загальний час – 15 хв.:

 • тематично-мотиваційна характеристика майстер-класу за досвідом – 2 хв.;

 • специфіка та характеристика складових технології, акцент на моментах, які будуть висвітлені під час проведення майстер-класу – 2 хв.;

 • робота з групою – практичне застосування технології, секрети педагогічної майстерності, вихід на результат – 9 хв.;

 • підведення підсумків, підтвердження актуальності, змістовності і результативності технології – 2 хв.

Проводячи майстер-клас, учитель створює атмосферу відкритості, доброзичливості, співтворчості в спілкуванні. Він офіційно оцінює роботу учасників майстер-класу, але через соціалізацію, афішування робіт дає можливість педагогам самооцінюватися, самокоригуватися.

У взаєминах із колегами повинен застосовувати певний стиль, проявляючи свої особистісні якості: комунікативність, загальнокультурний розвиток, інтелігентність, погляди, переконання, світогляд, характер, волю, темперамент тощо. Авторські технології, що пропонуються в межах майстер-класу, не мають бути детально відтворені; однак кожна з них несе ідейний заряд, має безліч відтворених деталей, прийомів, елементів учительської майстерності.

На що необхідно звернути увагу майстрові під час проведення заняття?

 • Мовлення й голос (тон, виразність, дикція, інтонація, техніка мовлення).

 • Міміку, жест, керування емоціями.

 • Пантоміміку (постава, уміння стояти, сидіти, спостерігати за поведінкою учасників).

 • Уміння зосередитися на розмові, володіння мнемотехнікою, відсутність скутості.

 • Мистецтво спілкування: психологічна вибірковість, здатність до педагогічної уваги, емпатія.

 • Педагогічна імпровізація: уміння працювати за планом „у голові”, залучати особистий досвід, керувати незапланованими ситуаціями.

 • Психологічна пильність, уміння вираховувати „геніїв” і підтримувати тих, хто не встигає.

 • Комунікативну культуру, уміння вести діалог, дискусію.

 • Відчуття часу.


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Діагностичний кейс для проведення атестації педагогічних працівників iconПоложення про атестацію педагогічних працівників. А це означає, що всі документи, необхідні для проведення атестації педагогічних працівників, потрібно складати відповідно до нових вимог
Наприкінці минулого року набрало чинності нове Типове положення про атестацію педагогічних працівників. А це означає, що всі документи,...
Діагностичний кейс для проведення атестації педагогічних працівників iconНаказ №9/ Про склад атестаційної комісії та проведення атестації педагогічних працівників у 2013 році
Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 04. 09. 2012 №209-к «Про склад атестаційної комісії та проведення атестації...
Діагностичний кейс для проведення атестації педагогічних працівників iconНаказ №74 Про підсумки атестації педагогічних працівників навчальних закладів міською атестаційною комісією у 2011-2012 навчальному році
Міністерстві юстиції України 10 січня 2012р., за №14/20327, наказу міськво від 02. 09. 2011р. №211 Про проведення атестації педагогічних...
Діагностичний кейс для проведення атестації педагогічних працівників iconПоложення про атестацію педагогічних працівників
Це Типове положення визначає порядок проведення атестації педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних,...
Діагностичний кейс для проведення атестації педагогічних працівників iconПоложення про атестацію педагогічних працівників I. Загальні положення
Це Типове положення визначає порядок проведення атестації педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних,...
Діагностичний кейс для проведення атестації педагогічних працівників iconНормативно-методичні засади атестації вчителів Чинна нормативно-правова база щодо організації та проведення атестації педагогічних працівників у навчальному закладі Нормативні документи з питань атестації
Право на освіту це право людини на здобуття певного обсягу знань, культурних навичок, професійної орієнтації, які необхідні для успішної...
Діагностичний кейс для проведення атестації педагогічних працівників iconНаказ №273 Про атестацію педагогічних кадрів в 2012-2013 навчальному році
Од від 04. 11. 2011 року «Про організацію проведення атестації педагогічних працівників закладів соціального захисту дітей» та з...
Діагностичний кейс для проведення атестації педагогічних працівників iconПлан заходів з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників у навчальному році

Діагностичний кейс для проведення атестації педагогічних працівників iconМетодичні рекомендації щодо проведення атестації педагогічних працівників у 2011-2012 н р

Діагностичний кейс для проведення атестації педагогічних працівників iconОрганізація і проведення атестації педагогічних працівників у 2011-2012 навчальному році Методичні рекомендації
Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 06 жовтня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка