Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Розв'язування задач з фізичної географії (7 (8) клас) Марія Галаджій
77.67 Kb.
НазваРозв'язування задач з фізичної географії (7 (8) клас) Марія Галаджій
Дата конвертації22.09.2013
Розмір77.67 Kb.
ТипПрограма
Зміст
Програма курсу
Розділ І. Форма, розміри і рух Землі ( 7 год.)
Учні повинні знати
Розділ ІІІ. Літосфера (3 год.)
Учні повинні вміти
Учні повинні знати
Розділ V. Атмосфера (6 год.)
Розділ VІ. Біосфера (2 год.)
Учні повинні вміти
Зміст заняття
Визначення часу сходу і заходу Сонця, тривалості дня.
Румби і азимути.
Визначення геотермічного градієнта і геотермічного ступеня.
Солоність води.
Снігова лінія в горах.
Рослинна маса.
Розв'язування задач з фізичної географії (7 (8) клас)________
Марія Галаджій,

вчитель географії Кожанської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Фастівського району

Пояснювальна записка
Географічні знання і вміння дають просторове уявлення про земну поверхню, формують у свідомості учнів систему поглядів щодо навколишнього середовища, правил поведінки у ньому. Географія – єдина з базових шкільних дисциплін, яка об'єднує в собі природничі і суспільні науки. Дуже тісно вона пов'язана з математикою, фізикою, хімією. Одним із шляхів покращення знань учнів є математизація шкільного курсу географії, оскільки будь-які вправи і задачі опираються на знання певних теоретичних положень і разом з тим ґрунтуються на конкретних прикладах. Вирішити це питання дозволить спецкурс „Розв'язування задач з фізичної географії. 7 (8) клас”. Програма курсу дає можливість поглибити й розширити знання з географії, ознайомити учнів з методикою розв'язування задач, які часто виходять за межі програми.

Програма розрахована на 35 годин (по 1 годині на тиждень). Розподіл часу орієнтовний. Вчитель має можливість розподілити години, враховуючи теоретичний рівень знань учнів з фізичної географії, математики, фізики.

Курс має вирішувати такі головні завдання:

 • розвивати творче мислення та індивідуальні здібності у вирішенні практичних завдань;

 • розвивати вміння застосовувати набуті теоретичні знання на практиці;

 • розширити та поглибити знання учнів з географії, розвивати їх творчі здібності;

 • сприяти розвитку логічного і просторового мислення, творчої уяви;

 • поглиблювати міжпредметні зв'язки;

 • сприяти усвідомленню практичного значення набутих знань;

 • активізувати пізнавальну діяльність школярів з географії;

 • готувати учнів до олімпіад.

Дана програма включає розширення знань з шести розділів фізичної географії:

 1. форма, розміри і рух Землі;

 2. план і карта;

 3. літосфера;

 4. гідросфера;

 5. атмосфера;

 6. біосфера.ПРОГРАМА КУРСУ


Розв'язування задач з фізичної географії (7 (8) клас)
Вступ (1 год.)

Завдання курсу і шляхи їх вирішення.

Зв'язок фізичної географії з математикою, фізикою, хімією, біологією.

Розділ І. Форма, розміри і рух Землі ( 7 год.)


Форма і розміри Землі.

Залежність видимості горизонту від висоти місця спостереження.

Визначення місцевого часу.

Розв'язування задач на визначення поясного часу.

Визначення часу сходу і заходу Сонця, тривалості дня.

Учні повинні знати:

 • відстань від Землі до Сонця, розміри екваторіального і полярного радіусів, довжину кола екватора і меридіана, площу і об'єм Землі; поняття „місцевий час”, „поясний час”.

Учні повинні вміти:

 • розв'язувати задачі на визначення місцевого і поясного часу;

 • визначати час сходу і заходу Сонця, тривалість дня;

 • визначати дальність видимості горизонту.

Розділ ІІ. План і карта (11 год.)


Вимірювання відстаней на плані, карті.

Визначення масштабу плану і карти.

Визначення географічної широти за допомогою Полярної зорі.

Знаходження висоти Сонця над горизонтом.

Визначення прямокутних координат за топографічною картою.

Визначення географічних координат на карті і глобусі.

Складання плану місцевості.

Точки-антиподи.

Румби і азимути.

Учні повинні знати:

 • види масштабів;

 • умовні знаки планів та карт;

 • довжину 1° меридіана та паралелей;

 • принцип побудови листів топографічних карт.

Учні повинні вміти:

 • характеризувати поняття „план”, „карта”, „масштаб”, „географічні координати”, „горизонт”;

 • обчислювати відстані між точками на земній поверхні в градусах і за допомогою масштабу;

 • визначати масштаби планів та карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням;

 • визначати географічну широту у північній півкулі за Полярною зорею;

 • обчислювати висоту Сонця і географічну широту точки за його висотою;

 • визначати географічні координати на глобусі, карті та прямокутні координати на топографічній карті, точки-антиподи та румби; креслити плани в масштабі.

Розділ ІІІ. Літосфера (3 год.)


Визначення абсолютної і відносної висоти.

Визначення геотермічного градієнта і геотермічного ступеня.

Учні повинні знати:

 • визначення понять „абсолютна та відносна висота”, „ізотер­міч­ний горизонт”, „геотермічний градієнт”, „геотермічний ступінь”;

 • зміну температури повітря і тиску з висотою та температури гірських порід з глибиною.

Учні повинні вміти:

 • визначати абсолютну і відносну висоту точок, температуру гірських порід на глибині.


Розділ ІV. Гідросфера (4 год.)

Похил і падіння річки.

Витрати річки та твердий стік.

Енергія води.

Солоність води.

Учні повинні знати:

 • суть понять „похил і падіння річки”, „витрати та твердий стік річки”, „солоність води”, „проміле”.

Учні повинні вміти:

 • обчислювати вміст солей у воді, витрати води і річковий стік, енергію води, похил і падіння річки.


Розділ V. Атмосфера (6 год.)

Відносна і абсолютна вологість повітря. Дефіцит вологості.

Температура повітря.

Утворення опадів.

Атмосферний тиск повітря.

Снігова лінія в горах.

Учні повинні знати:

 • визначення понять „абсолютна і відносна вологість повітря”, „дефіцит вологості”, „опади”, „атмосферний тиск”, „снігова лінія”, „точка роси”;

 • види опадів;

 • насичене і ненасичене повітря;

 • вертикальний температурний градієнт;

 • вертикальний баричний градієнт, баричний ступінь ∆ С.

Учні повинні вміти:

 • обчислювати зміни температури повітря і атмосферного тиску з висотою, висоту снігової лінії;

 • визначати абсолютну і відносну вологість повітря, дефіцит вологості;

розраховувати умови утворення різних видів опадів.
Розділ VІ. Біосфера (2 год.)

Людина і природне середовище.

Рослинна маса.

Учні повинні знати:

 • характеристику понять „сонячна радіація”, „рослинна маса”, „лісистість”, „біосфера”.

Учні повинні вміти:

 • визначати величину рослинної маси, лісистість території, біомаси земної кулі.


Підсумкове заняття. Повторення і узагальнення вивченого (1 год.)
Орієнтовне планування занять курсу

Зміст заняття

К-ть

годин

1


Вступ

Завдання спецкурсу і шляхи їх вирішення. Зв’язок фізичної географії з математикою, фізикою, хімією, біологією.

1

2


Розділ І. Форма, розміри і рух Землі

Форма і розміри Землі.

Залежність видимості горизонту від висоти місця спостереження.

Визначення місцевого часу.

Розв’язування задач на визначення поясного часу.

Визначення часу сходу і заходу Сонця, тривалості дня.

1


1

2

2

1

3


Розділ ІІ. План і карта

Вимірювання відстаней на карті, плані.

Визначення масштабу плану і карти.

Визначення географічної широти за допомогою Полярної зорі.

Знаходження висоти Сонця над горизонтом. Визначення прямокутних координат на топографічній карті.

Визначення географічних координат на карті і глобусі.

Складання плану місцевості.

Точки–антиподи.

Румби і азимути.

1

2

1

1

1

1

1

1

14


Розділ ІІІ. Літосфера

Визначення абсолютної і відносної висоти.

Визначення геотермічного градієнта і геотермічного ступеня.


2

1

5


Розділ ІV. Гідросфера

Похил і падіння річки.

Витрати річки та твердий стік.

Енергія води.

Солоність води.


1

1

1

1

6


Розділ V. Атмосфера

Відносна і абсолютна вологість повітря. Дефіцит вологості.

Температура повітря.

Утворення опадів.

Атмосферний тиск повітря.

Снігова лінія в горах.


2

1

1

1

1

7


Розділ IV. Біосфера

Людина і природне середовище.

Рослинна маса.

1


1

8

Підсумкове заняття. Повторення і узагальнення вивченого.

1Література

 1. Гальшин В.Н. Простейшие измерения на местности. - М.: Недра, 1983. – 145 с.

 2. Жупанський Я., Береза І., Кілінська К. та ін. Фізична географія України. Ч. 1 (Матеріали для практичних і семінарських занять). – Тернопіль, 1998. – 164 с.

 3. Заставецька О.В. Збірник задач з фізичної географії. Навчальний посібник для учнів 6-8 класів. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1996. – 40 с.

 4. Куприн А.М. На местности и по карте. – М.: Недра, 1983. – 200 с.

 5. Матусевич К.Н., Семенов В.Е. Простейшие измерения на местности. – К.: Рад. школа, 1981. – 210 с.

 6. Парейко К. Розв'язування задач на визначення місцевого часу // Географія та основи економіки в школі. – 1998. - №2. – С.26-27.

 7. Пилипів Я. Задачі і вправи на уроках географії // Географія та основи економіки в школі. – 1997. - №1. – С. 27-31.

 8. Плахута В.Я. Географічні олімпіади. – К.: Рад. школа, 1990. – 128 с.

 9. Пустовіт Н.О., Плечова З.Н. Екологічні задачі, ігри та вікторини. – К.: Наукова думка, 1995. – 146 с.

 10. Притула І.В., Совенко В.В. Програма факультативного курсу „Пізнаємо Землю” (6 клас) // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2003-2004 навчальному році / За заг. ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2003. – С. 310-322.

 11. Романова В.Я. Задачник з географії для 5-11 класів. Навчальний посібник. – Запоріжжя: Просвіта, 2003. – 80 с.

 12. Совенко В.В. Особливості викладання теми „Внутрішні води” у курсі „Фізична географія України. 8 клас” // Географія та основи економіки в школі. – 2004. - №2 – С. 18-20.

Схожі:

Розв\9-й клас. Геометрія
Розв'язує трикутники. Застосовує алгоритми розв'язування трикутників до розв'язування прикладних задач
Розв\Урок №45 Тема. Пряма пропорційна залежність. Розв'язування задач на пропорційний поділ
Мета: продовжити роботу з формування вмінь складати пропорції для розв'язування задач на пряму пропорційну залежність величин; вдо­сконалювати...
Розв\Застосування розв’язування трикутників у прикладних задачах
Мета уроку: Формувати вміння учнів у застосуванні знань розв’язування трикутників до розв’язування прикладних задач. Розвивати у...
Розв\Волинської області
У посібнику розглядаються основні способи розв’язування задач на ігри двох осіб, наведені приклади розв’язування таких задач
Розв\Практичні роботи з географії 7 клас
Мета: виявлення закономірностей зміни часу за допомогою карти часових поясів, формування навичок розв’язування задач із визначенням...
Розв\Розв’язування стереометричних задач: вирази-ребуси
Записувати розв’язування стандартних задач учням краще самостійно, навчаючись цьому, повторюючи індивідуально необхідні означення,...
Розв\Розв’язування задач з використанням циклічних операторів
Мета: створити умови для формування навичок розв’язування найпростіших задач, що містять цикли, використовуючи різні команди повторення;...
Розв\Дата уроку Примітки Тема Лінійні рівняння з однією змінною (10 год) 1 Рівняння. Корені рівняння. Розв’язування рівнянь
Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота по розв’язуванню задач за допомогою лінійних рівнянь
Розв\Модуль Розв’язування задач (тіло на похилій площині)
Мета: закріпити знання вивченого раніше матеріалу, навчити учнів застосовувати набуті знання під час розв’язування задач
Розв\Розв’язування задач з теми «Закони постійного струму». 9 клас. Мета. Повторити і узагальнити матеріал з розділу «Закони постійного струму»
Навчальна мета. В цікавій формі повторити основні поняття І закони постійного струму, удосконалювати навики розв’язування якісних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка