Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Курсова робота Виготовлення пристрою для перевірки світлодиодів Загальна частина
274.94 Kb.
НазваКурсова робота Виготовлення пристрою для перевірки світлодиодів Загальна частина
Сторінка1/3
Дата конвертації25.09.2013
Розмір274.94 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Рис.2 Схема контролю світлодіодів АЛ307 згідно аАО.336.076ТУ
3. Енергетична частина
4. Охорона праці
Собівартість виготовленого пристрою буде
Додаткова зарплата
Аспр=1799,65·0.13=233.95грн. Розраховуємо річні затрати на оплату за електроенергію для проектованого пристрою
Визначити вартість вимірюваних приладів, які використовують при перевірці світлодіодів при базовому варіанті.
Зведемо в таблицю розрахунок дані економічний ефекти. Таблиця 8
Річна економіка сладає:199,18грн.
Висновки про доцільність проекту
  1   2   3
Курсова робота

Виготовлення пристрою для перевірки світлодиодів


Загальна частина

1.2. Характеристика і опис існуючої схеми контролю світлодіодів АЛ 307.

Світлодіоди – низьковольтні електролюмінісцентні пристрої, які випромінюють ел.хвилі у видимій або інфрачервоній частині спектру при проходженні через прямого струму “p-n” переходом. Випромінення виникає при інжекції неосновних носіїв через “p-n” перехід. Випромінюючі діоди можна збуджувати постійним, змінним, а також імпульсними струмами. Характеристика направлення світлового випромінення світлодіодів визначається формою лінзи і вимірюється на рівні 0,5 діаграми випромінення.


Світлодіоди типів АЛ307АМ, АЛ307БМ, АЛ307КМ – червоного кольору свічення, виготовлені з епітаксіальних сполук арсенід-галій-алюмінію. Світлодіоди АЛ307ВМ, АЛ307ГМ, АЛ307НМ – зеленого кольору свічення виготовлені з сполук фосфіду галія.

Конструктивне виконання світлодіодів – металічний або пластмасовий корпус з гнучкими виводами і вікном закритим лінзою. Світлодіоди АЛ307 виконані у пластмасовому корпусі КИ2-1, ГОСТ24354-80, рис.1.

Основне призначення світлодіодів – візуальне відображення інформації в апаратурі різного призначення.

Основні параметри світлодіодів повинні відповідати вимогам приведеним в таблиці 1 аАО.336.076ТУ; ГОСТ11630-70.

Таблиця 1


Тип

Колір свічення

Сила світла, ІV, мкд

Постійна пряма напруга, Uпр, В

Режим вимірювання. Постійний прямий струм, Іпр, мА

не менше

не більше

АЛ307АМ

Червоне

0,15

2

10

АЛ307БМ

Червоне

0,9

2

10

АЛ307ЕМ

Жовте

1,5

2,5

10

АЛ307ВМ

Зелене

0,4

2,8

20

АЛ307НМ

Зелене

6

2,8

20

Згідно вимог аАО.336.076ТУ контроль Uпр повинен проводитися у відповідності з ГОСТ18986.2-73 по схемі рис.2.

Де А1 – джерело живлення типу Б5-49 3.362.024ТУ

А2 – контрольований світлодіод АЛ307 аАО.336.076ТУ

А3 – вольтамперметр типу ЩЗ00 ТУ25-04-2257-77

А4 – магазин опорів типу МСР-63

А5 – вольтамперметр типу ЩЗ00 ТУ25-04-2257-77

Згідно приведеної схеми контроль світлодіодів АЛ307 проводиться слідуючим чином:

 1. оператор монтує схему контролю згідно рис.2.

 2. вмикає для технологічного прогріву джерело живлення А1, вимірювальні прилади А3, А5 і прогріва.

 3. по вимірювальному приладу А5 встановлює магазином опорів А4 постійний прямий струм через світлодіод, згідно вимог таблиці 1. При необхідності змінюючи вихідну напругу джерела живлення А1.

 4. Вимірювальним приладом А2 вимірює постійну пряму напругу на світлодіоді.
Рис.2 Схема контролю світлодіодів АЛ307 згідно аАО.336.076ТУ1.3. Обґрунтування теми проекту.

Вищезгадані операції повторюються при контролі кожного світлодіода, що викликає значні затрати технологічного часу, крім того оператору необхідно кожний раз для підтримування стабільного струму через контрольований світлодіод підрегульовувати їй вихідну напругу джерела живлення. Виникає необхідність в автоматизації процесу контролю світлодіодів з метою:

 1. Спрощення процесу монтажу і ремонтажу схеми контролю.

 2. Автоматизації встановлення і підтримання стабільного прямого струму через контрольований світлодіод.

 3. Автоматизації вимірювання постійної прямої напруги на контрольованому світлодіоді.

 4. Скорочення кількості вимірювальних приладів.

 5. Зменшення витрат електроенергії.


2. Розрахунково-технологічна частина

2.1. Вибір і обґрунтування структурної схеми пристрою для контролю.

Для виконання вищезгаданих завдань автоматизації процесу контролю спроектований пристрій повен задовольняти вимогам аАО.336.076ТУ з одночасним їх виконанням. Проектований пристрій повинен автоматично забезпечувати заданий стабільний струм через контрольований світлодіод і вимірювати постійну пряму напругу на ньому з інформацією придатності або браку останнього.

Схема проектування пристрою матиме вид рис.3.


Рис. Функціональна схема пристрою для контролю світлодіодів АЛ307 спроектована.

2.2. Розробка функціональної схеми пристрою.

Функціонально пристрій представляє собою пристрій, який автоматично забезпечує і підтримує заданий через світлодіод струм з автоматичним вимірюванням напруги на ньому і світловою індикацією по принципу “Придатний” – “Брак”. Спроектований пристрій повинен експлуатуватися при

Температурі зовнішнього середовища, 0С-205;

Відносній вологості повітря, % не більше 80;

Атмосферному тиску, мм.рт.ст. - 75030;

Вмісті в оточуючому середовищі шкідливих речовин, що не перевищують норм, вказаних в таблицях 4, 5 ГОСТ12.1:005-88, функціональна схема приведена на рис.3 і включає в себе 6 функціональних блоків з такими функціями:

А1 – Джерело живлення, містить силовий трансформатор Т1 і параметричні стабілізатори 15В для живлення генератора стабільного струму на стабілітронах VД24, VД25, VД26, VД27, а також, стабілізатора на стабілітронах VД28, VД29, VД21, VД22 15В для живлення вимірювального компаратора і випрямлячі на діодах VД13...VД16, VД17...VД20 для живлення індикації. Додатковий стабілізатор на стабілітроні VД30, що живить джерело опорних напруг.

А2 – генератор стабільного струму виконаний на мікросхемі DАІ з підсилювачем струму на транзисторі VТ2 і забезпечує стабільний струм через контрольований світлодіод.

Вибір робочого струму здійснюється перемикачем SA5 “Режим”.

А3 – Схема блокування. Виконана на реле КІ з індикацією режиму роботи пристрою, не допускає подачі випробувальних сигналів на контрольований світлодіод при відкритому контактному приспосіблені.

А4 – Контактне приспосіблення, служить для встановлення і подачі на контрольований світлодіод випробувальних сигналів.

А5 – Вимірювальний компаратор на мікросхемі DA2 вимірює пряму напругу на контрольованому світлодіоді і порівнює її з опорною, рівною верхній межі допустимої і через силові ключі на транзисторах VT1, VT3 видає сигнал придатності або браку на світло індикаторах VД31 “Брак”, VД32 “Придатний”.

А6 – Комутатор опорних напруг, виконаний на рільниках напруги R2…R16, які комутуються перемикачем SA2 “Границі”.

Конструктивно пристрій виконаний у виді конструкції настільного типу з контактним приспосібленням для встановлення випробуваних світлодіодів. Принципово пристрій працює слідуючим чином: через контрольований світлодіод від генератора стабільного струму пропускається заданий стабільний струм, який викликає на контрольованому світлодіоді спад прямої напруги. Вона вимірюється компаратором.

На передній панелі пристрою розміщені: тумблер вмикання мережі пристрою SІ; запобіжник загальної мережі FUI; світло індикатор ввімкнення мережі HLI; контактне приспосіблення; світлоіндикатори VД31 “Брак”, VД32 “Придатний”, світлоіндикатор HL2 “Вимірювання”, HL3 “Блокування”, які сигналізують про режим роботи пристрою; перемикачі SA5 “Режим”, який задається робочий струм через світлодіод і SA2 “Границі”, яким задаються діапазони вимірюваної прямої напруги; кнопка SB1 “Вимірювання”; клеми Х1, Х2, “U” для підключення контрольного вольтметра, який вимірює постійну пряму напругу на діоді; клеми Х3, Х4 “К”, для підключення вольтметра, що вимірює опорну напругу на вимірювальному компараторі (при калібруванні пристрою). На задній панелі розміщена клема для підключення заземлення Х5 “ ”
2.3 Опис роботи схеми пристрою.

Контроль постійної прямої напруги на світлодіоді проводиться слідуючим чином:

 1. Заземлити пристрій;

 2. Під’єднати пристрій до мережі змінного струму, ввімкнути і прогріти протягом 15хв.;

 3. Перемикачем SA5 “Режим” виставити необхідне значення прямого струму, що відповідає типу контрольованого світлодіода, згідно вимог аАО.336.076ТУ.

 4. Встановити контрольований світлодіод у контактне приспосіблення; закрити його, при цьому повинен погаснути світлоіндикатор HL3 “Блокування”;

 5. Короткочасно натиснути кнопку SBI “Вимірювання”, при цьому повинен загорітися світлоіндикатор HL2 “Вимірювання”. При відповідності постійної прямої напруги на світлодіоді вимогам аАО.336.076ТУ буде горіти світлоіндикатор VД32 “Придатний” і при невідповідності VД31 “Брак”.


2.4. Розрахунок споживаної пристроєм потужності.

Проводимо розрахунок потужності споживаної блоком А5-вимірювальний компаратор. Воно включає в себе мікросхему КУТ53ІА х живленням 15В; струм споживання Іспож=10мА по кожній шині. Струм споживання світлоіндикатора VД31 (VД32) з вихідним ключем Іспож=15мА при напрузі 15В;

Вт

Потужність споживана генератором стабільного струму (Блок А2) складається з потужності споживаної мікросхемою КУТ531А і силового ключа на транзисторі КТ602Б з струмом споживання Іспож=50мА при напрузі 30В;

Вт

В якості стабілізуючих елементів вибираємо кремнієвий термокомпенсований стабілітрон типу КС175А з такими параметрами:

Напруга стабілізації Uст=7,57В;

Максимальний струм стабілізації Істаб.max=50мА;

Мінімальний струм стабілізації Істаб.min=5мА;

Розсіювана стабілітроном потужність 0,25 Вт;

Диференціальний опір при Іст=5мА, Rд=27.

Так як напруга живлення операційних підсилювачів +(-) 15В, в схемі стабілізації використовуємо два послідовно включені стабілітроні з напругою стабілізації (7,5+7,5)=15В;

Вихідними даними для розрахунку будуть:

Вихідна напруга Uвих=15В; допустиме відхилення вихідної напруги, яку допускають операційні підсилювачі в сторону збільшення авих і зменшення ввих рівні 10%; номінальний струм навантаження ІН(+)=(10+10)=20мА. Розрахунок проводимо для однієї шини живлення. Допустимі відхилення вхідної напруги, що допускаються ГОСТом для випробувальної апаратури від номінальної в сторону збільшення авх=10%, в сторону зменшення ввх=15%; допустимі відхилення струму навантаження в сторону збільшення С=5%; в сторону зменшення d=5%.

Розрахуємо необхідне значення коефіцієнту стабілізації:Визначаємо максимальне значення коефіцієнта стабілізації. Номінальний струм Ін через стабілітрон приймаємо рівний 25мА.Необхідне значення вхідної напруги, яке зможе забезпечити задані параметри стабілізації буде:Розрахуємо величину обмежувального резистора

Ом

З стандартного ряду резисторів вибираємо резистор номіналом 43Ом. Максимальний струм , який буде протікати через стабілітрон з врахуванням відхилень вхідної напруги і відхилень струму навантаження буде:Визначене максимальне значення струму не перевищує максимально допустиме значення струму через стабілітрон

, так як

мА

Для подальших розрахунків Істаб.max приймаємо рівне 40мА.

Розраховуємо розсіювану потужність, яка розсіється на обмежувальному резисторі:

Вт

В якості обмежувального резистора використовуємо резистор типу МЛТ-0,25-43 Ом, ГОСТ65-13-75, з потужністю розсіювання 0,25 Вт.

По визначених розрахунками даними проводимо розрахунок випрямляча для живлення схеми стабілізації. Вихідними даними для подальши розрахунків будуть: вхідна напруга на вході стабілізатора – вихідна напруга випрямляча U, для подальших розрахунків приймаємо U0=20,02B; струм навантаження І0=40мА.

Для випрямляча вибираємо однофазну мостову схему. При таких схемах випрямляння коефіцієнта використання силового трансформатора досягає 0,9. Зворотня напруга, що діє на кожний діод моста і напруга вторинної обмотки силового трансформатора приблизно в 2 рази менша, чим в двохнапівперіодних випрямлячах з середньою точкою. Амплітуда і частота першої гармоніки пульсації така ж як і в схемах з середньою точкою.

Розрахуємо значення активного опору обмоток трансформатора приведених до вторинної обмотки:

; де

Вт – магнітна індукція в магнітопроводі для трансформаторів до 1000 Вт приймається 1,2-1,6 Тл, приймаємо Вт =1,3 Тл;

S – число стержнів трансформатора на яких розміщені обмотки S=1 для магнітопроводів типу ШЛ;

кrc – коефіцієнт, який залежить від схеми випрямлення, визначається по табл.3.2. [ЛІ]; кrc=3,5·103;Розраховуємо параметр А, який залежить від кута відсічки діода в мості випрямляча:де р – число імпульсів випрямленої напруги;

р=2 – для однофазної мостової схеми випрямлення.По визначеному значенню коефіцієнта А визначаємо додаткові параметри B, D, F, H по графіках на рис.3-7, 3-9 [ЛІ]. Вони становлять:

B=1.01; D=2.2; F=6; H=400;

Розраховуємо необхідні параметри для вибору діодного моста і подальшого конструктивного розрахунку трансформатора.

Необхідне значення діючої напруги вторинної обмотки трансформатора:Діюче значення струму вторинної обмотки трансформатораЗворотня напруга на діоді моста:Середнє значення випрямленого струму через діод:Діюче значення струму через діод:Розрахуємо ємність конденсатора фільтру:де r – опір обмотки трансформатора; кен – коефіцієнт пульсації в %, приймаємо кен=10%.

Тоді мкФ. Згідно стандартного ряду вибираємо ємність номіналом 50 мкФ типу К50-6 з робочою напругою 25В, ОЖО.464.042ТУ.

Згідно розрахованих параметрів вибираємо для моста випрямляча діоди типу КД102А, ТТЗ.362.083ТУ з параметрами:

Uзвор.max =250 В; Іпр.max=100 мА;

Uпр.max=1 B; Δfmax=1 Гц.
2.7. Конструктивний розрахунок силового трансформатора.

Для розрахунку основного параметру трансформатора знаходимо QC=Q0, добуток площі поперечного перерізу вікна на поперечне січення магнітопроводу:густина струму в обмотках j=4 А/мм2; амплітуда магнітної індукції Bm=1.1Т; η=0,77.

По графіках 1.5 [Л2] визначаємо:

см2

по таблицях 1.11, 1.12 знаходимо km – коефіцієнт заповнення міддя=0,22; kс – коефіцієнт заповнення сталлю рівний 0,96.

Згідно розрахованого Qc·Q0 по таблиці 1.6 [Л2] вибираємо магнітопровід типу ШЛ 12х12,5 з електромагнітної сталі Э42, товщина листа 0,35 мм, з розмірами:

а=12; h=30; c=12;C=48; H=42; b=12,5;

Активна площа перерізу магнітопроводу Qc.А=1,31 см2;

Активний об’єм магнітопроводу Vст.=13,36 см2;

Розраховуємо витрати в сталі магнітопроводу Рсталі=G·G’ де G – питомі втрати (Вт/кг), які залежать від марки сталі, товщини листа, магнітної індукції, частоти мережі.

G’ – маса магнітопроводу, кг (визначається з рис. 1.6[Л2]),

1.7 [Л2] G=2 Вт/кг; G’=0,1 кг;

Рсталі=G·G’=2·0,1=0,2 Вт/кг;
b
C

Рис. 6

Визначаємо активну складову струму холостого ходу, вона виражається у відсотках від номінального струму споживання:реактивна складова струму холостого ходу в процентному відношенні рівна:де qст – питома намагнічу вальна потужність вар/кг, залежить від частоти, марки сталі, магнітної індукції. Визначається по графіках рис. 1.7.[Л2]; qст =18вар/кг.струм холостого ходу в процентах від номінального буде:Розраховуємо значення струму холостого ходу первинної обмотки трансформатора:де cosφ при частоті 50 Гц. Для частоти 50 Гц cosφ=0,9 – 0,95, приймаємо для розрахунків cosφ=0,95.

Абсолютне значення струму холостого ходу буде:Розраховуємо струми в обмотках трансформатора по шині живлення мікросхем. Струм в обмотці трансформатора включає в себе суму струмів споживання мікросхеми і струм стабілізації. Згідно проведених вище розрахунків:

Імікр.ст.=40мА по шинах живлення +(-)15В.

Струм в обмотці трансформатора, яка живить силовий ключ генератора стабільного струму Іобмкл=50мА, струми живлення світло індикаторів блоку вимірювального компаратора А5 рівні 15мА.

Згідно розрахованих струмів в обмотках трансформатора, розраховуємо січення обмоточних проводів і по таблиці 1.4 [Л2] визначаємо їх діаметр по формулі:

де I – струм в обмотці в А;

j – густина струму в А/мм2, згідно розрахунків j=4А/мм2.

мм2; dмікр=0,1мм;

мм2; dпл=0,12мм;

мм2;

з метою зменшення типорозмірів обмоточних проводів приймаємо dінд=0,1мм.

Для розрахунку обмоточних даних трансформатора розраховуємо амплітуду магнітного потоку в магніто проводі трансформатора

Вб;

При роботі трансформатора під навантаженням на опорах обмоток відбувається спад напруг, тому для розрахунку ЕРС його обмоток необхідно користуватися формулою:

;

де Ui – напруга на відповідній обмотці;

ΔUi – процентний спад напруги на ній.

Орієнтовно значення процентного спаду напруги на первинній і вторинних обмотках трансформаторів потужністю до 200Вт визначаємо по графіках рис.1.8 [Л2] і вона становить 4%; Розраховуємо значення ЕРС для кожної обмотки трансформатора первинної обмотки:

В;

Обмотки, які живлять параметричні стабілізатори:

В;

Обмотки, яка живить вихідний ключ генератора стабільного струму

В;

Обмоток, які живлять вихідні ключі індикації “Придатний” – “Брак”.

В;

Відповідно число витків кожної обмотки будуть:

втк;

втк;

втк;

втк.

Проведемо контрольний розрахунок можливості розміщення обмоток у вікні осердя. Площа вікна осердя рівна:

Sвікна=c·h (див.рис.6.)=1,2·3,0=3,6см2;

По таблиці 20 [Л4] визначаємо кількість витків, що припадає на 1см2 поперечного перерізу суцільної намотки:

см2

см2;

см2;

см2.

Сумарна площа, яку займають обмоткиПриймаючи коефіцієнт заповнення вікна осердя 0,7 з врахуванням ізоляційних прокладок одержимо площу реальних обмоток

см2

Таким чином розраховані обмотки зможуть розміститися у вибраному осерді так, як

Sобм=2,8см2вікна=3,6см2

Зводимо в таблицю 2 розраховані дані трансформатора.

Обмотки


Напруга, В

Число витків

Діаметр, марка проводу, мм

магнітопровід

І

220

6879

ПЭВ-2-0,1

ШЛ12х12,5

ІІ, ІІІ

20

625

ПЭВ-2-0,1

IV

30

938

ПЭВ-2-0,12

V, VI

15

469

ПЭВ-2-0,1


Схема розрахованого силового трансформатора матиме вид:

Рис.7


3. Енергетична частина

3.1. Розрахунок витрат електроенергії

Згідно схеми базового варіанту перевірки у відповідності до вимог аАО.336.076ТУ при контролі використовуються такі енергоспоживаючі прилади: вольтамперметр типу Щ300 ТУ25-04-2257-77 з споживаною потужністю 5,25 Вт, блок А3; аналогічний вольтметр в блоку А5; блок живлення типу Б5-49 3.362.024ТУ з споживаною потужністю 4,3 Вт (разом з контрольованим світлодіодом ), блок А1..

Загальна споживана потужність вимірювальними приладами для базового варіанту становить:

Рзаг.баз.А3А5А1=5,25+5,25+4,3=14,8 Вт

Розраховуємо час, необхідний для перевірки світлодіодів для річної програми. Річна потреба у світлодіодах складає 875 шт. Згідно проведеного хронометражу, час контролю світлодіода по базовому варіанту складає 2,5хв, тоді для контролю річної програми необхідно затратити час рівний:

Трічн=2,5·N=2,5·875=287,5хв=36,45год.

Розраховуємо потужність споживану вимірювальними приладами для контролю річної програми світлодіодів по базовому варіанті:

Вт=0,54кВт

Так, як при контролі світлодіодів спроектованим пристроєм визначається час на відлік показів вимірювальних приладів, а також час на підтримування стабільного струму в колі, то час контролю для одного світлодіода складає 2,0 хв, тоді для контролю річної програми необхідно затратити:

хв.=29,16год.

Споживана потужність для контролю річної програми спроектованим пристроєм становить:

Вт=0,2кВт


4. Охорона праці

4.1. Значення і завдання охорони праці.

Охорона праці – невід’ємний елемент процесу виробництва. Вона покликана забезпечувати нормальні умови праці. Завдання охорони праці – ізолювати робітників від впливу шкідливих, небезпечних факторів виробництва, зведення до мінімуму виробничого травматизму і захворювань.

Охорона праці охоплює наступні напрямки:

 • техніка безпеки;

 • промсанітарія;

 • електробезпека;

 • пожежна безпека.

Проектування здорових і безпечних умов праці починається з правильного вибору території, розпланування дільниць, правильного розташування проходів, проїздів. З метою забезпечення найбільш сприятливих умов праці з додержанням техніки безпеки. На підприємстві впроваджено типові робочі місця, розроблені згідно норм технічного проектування, а також ОСТ4.20 091.093. Рівень освітленості робочих місць встановлений згідно Сни ПІІ-4-79 “Естественное и искусственное освещение”. У верхній частині цеху встановлені вікна з віконцями розміром 400х800мм. Встановлене також додаткове штучне освітлення з допомогою світильників.

У відповідності до СН245-77 підприємство відноситься до 4 класу санітарних зон. Виробничі приміщення відповідають СНиПІІ-2-8 і обладнані роздягальнями, кімнатами відпочинку, душевими, туалетами, місцями для куріння.

Все обладнання в цеху заземлене до цехового контуру заземлення. На заземляючих клемах встановлені знаки заземлення згідно ГОСТ21130-75. біля робочих місць встановлені робочі решітки. Пристрій контролю обладнаний схемою ел.блокування, який не допускає подачі сигналу випробування на контрольований світлодіод при відкритій кришці контактного пристрою. Схема включає в себе: мікро перемикач S3, послідовно включений в коло живлення реле К1. При натисканні кнопки SB4 «Вимірювання», через контакти К1-1, К1-2, реле К1, сигнал випробування подається на контрольований світлодіод, одночасно контакти К1-3 розмикають коло живлення світло індикатора HL3 “Блокування”. Світло індикатор HL2, через контакти кнопки SB4, включається паралельно обмотці реле К1 і його загоряння сигналізує про включення пристрою в режим вимірювання прямої напруги на контрольованому світлодіоді.

До роботи з пристроєм допускаються особи, які пройшли інструктаж з техніки безпеки і ознайомилися з інструкцією по експлуатації пристрою.

В залежності до загоряння цех де експлуатується пристрій для контролю світлодіодів відновиться дол. Категорії “Д” згідно СНиПІІ.09.02.-85. Для гасіння в цеху передбачені такі заходи: на дільниці є пожежні крани з підведеною водою; вуглекислотні вогнегасники типу ОУ-10; ящик з піском об’ємом 0,6м3; совкова лопата; відра; багор.

Економічна частина
Розрахунок економічної ефективності від автоматизації процесу

перевірки світлодіодів.

Економічну ефективність від автоматизації процесу перевірки світло діодів можна розрахувати, розрахувавши собівартість виготовленого пристрою для контролю світлодіодів. Потім визначимо вплив затрат електричної енергії для базового і спроектованого варіантів, амортизаційних відрахувань, фонду заробітної плати. Спроектований пристрій виготовляється на підприємстві в цеху нестандартного обладнання і його собівартість визначається за формулою:

, де

См – затрати на матеріали;

Сп.к. – затрати на покупні комплектуючі;

Сз.осн.доп. – затрати на основну і додаткову зарплати;

Сс – відчислення на соціальне страхування

Сц – цехові затрати

Сз – загальнозаводські затрати

Затрати на матеріали розраховуються по формулі

; де

Нм – витрати кожного матеріалу, кг;

Цм – ціна 1 кг матеріалу, грн;

Ктр – 1,031,06 коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат;

Нв – величина зворотніх відходів, кг;

Цв – ціна 1 кг зворотніх відходів, грн;

При експериментальному виготовленні в цехах нестандартного обладнання використовується максимум матеріалу, тому Нв=0. Витрати на основі матеріали визначаються з норм витрат, прейскурантних цін, величин зворотніх відходів, а також витрат на придбання та постачання матеріалів.

Розрахунок вартості використаних матеріалів См
  1   2   3

Схожі:

Курсова робота Виготовлення пристрою для перевірки світлодиодів Загальна частина iconКурсова робота Творчий проект «Виготовлення настінного календаря»
Підбір та аналіз матеріалів для виготовлення виробу. Розрахунок та виготовлення шаблонів
Курсова робота Виготовлення пристрою для перевірки світлодиодів Загальна частина iconКурсова робота Виконав: Студент групи ем-90 Кузін В. О. Перевірив: Букатенко О.І. Харків 2012 зміст
Розрахунок та проектування звужувального пристрою у комплекті дифманометром дм та вторинним приладом ксд-250 для вимірювання витрати...
Курсова робота Виготовлення пристрою для перевірки світлодиодів Загальна частина iconЛабораторна робота №1 Розробка тестів для перевірки програми Мета Навчитися складати тести для перевірки програми. Завдання
Скласти набір тестів для перевірки програми, за допомогою якої вирішується пропоноване завдання
Курсова робота Виготовлення пристрою для перевірки світлодиодів Загальна частина iconПрограма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни
Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “Виробництво виливків з сталі” для студентів заочної форми навчання за...
Курсова робота Виготовлення пристрою для перевірки світлодиодів Загальна частина iconКурсова робота «Виготовлення декоративної подушки технікою художнього набивання»
На таких подушках зображали богів, які оберігали сплячого від темних сил. Включно до 19 століття дерев’яні подушки були поширені...
Курсова робота Виготовлення пристрою для перевірки світлодиодів Загальна частина iconМетодичні вказівки щодо оформлення курсових та магістерських робіт для студентів факультету інформатики
За змістом курсова робота (КР) і магістерська робота (МР) повинна відпові­дати індивідуальному завданню на курсове (магістерське)...
Курсова робота Виготовлення пристрою для перевірки світлодиодів Загальна частина iconОпис навчальної програми дисципліни нф-02/2 Загальна фізика. Частина ІІ назва дисципліни
В цьому кредитному модулі студенти використовують базові поняття отримані з попереднього модуля "Загальна фізика. Частина І"
Курсова робота Виготовлення пристрою для перевірки світлодиодів Загальна частина iconДипломних робіт (проектів) рівня «спеціаліст»
Автоматизація технологічного процесу виготовлення пристрою аварійної сигналізація системи зв'язку банківської установи
Курсова робота Виготовлення пристрою для перевірки світлодиодів Загальна частина iconКурсова робота з документознавства
Можливості використання інтернет-технологій для автоматизації каталогізації документів
Курсова робота Виготовлення пристрою для перевірки світлодиодів Загальна частина iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з предмета Кримінальне право (Особлива частина) слухачами 4 курсу факультету заочного навчання
Курсова робота з кримінального права України є однією із форм звіту про набуті в період навчання теоретичні знання та практичні навички...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка