Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Пояснювальна записка для вчителя
470.73 Kb.
НазваПояснювальна записка для вчителя
Сторінка1/6
Дата конвертації28.09.2013
Розмір470.73 Kb.
ТипПояснювальна записка
Зміст
1 бал;- тестового завдання відкритого типу з короткою відповіддю — 2 бали
Максимальна кількість балів за правильно виконану роботу стано­вить 12.
Контрольна робота № 1
2*. Чому Дениско опинився в полі?
З*. Чим бабуся пригощала хліборобів?
5*. Знайди і підкресли вжиті в тексті прислів'я. Скільки їх?
7*. Вибери прислів'я, яке найточніше виражає головну думку твору Анатолія Григорука «Чим хата багата». Запиши його.
8. Чи подобається тобі Дениско? Чим саме? Напиши про це.
Контрольна робота №1
За Анатолієм Григоруком
1. Визнач, який тексі ти прочитав (прочитала).
3. Чому сім'я за вечерею була незадоволена?
4. Який висновок зробив для себе Дениско? Випиши з тексту речення, з якого це видно.
5. Знайди і підкресли вжиті в тексті прислів'я. Скільки їх?
7. Визнач, яким із поданих прислів'їв можна доповнити твір «Хочеш бути щасливим, не будь лінивим».
8. Як ти гадаєш, чому замість того щоб лаяти Дениска, його рідні почали вживати прислів'я? Напиши про це.
Контрольна робота № 2
Василь Сухомлинський
2. Коли відбувається описана в тексті подія?
4*. Спиши те з прислів'їв, за допомогою якого можна висловити го­ловну думку твору Василя Сухомлинського «Що найтяжче журавлям?»
...
Повний зміст
  1   2   3   4   5   6
Завдання

для державної підсумкової атестації

з українського читання (4 клас)

для шкіл з румунською мовою навчання

( за «Збірником завдань для державної підсумкової атестації з читання українською мовою для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин. 4 клас» (авт. Воскресенська Н.О., Харченко О.Я. – К.: Освіта, 2011).

Пояснювальна записка для вчителя
Державна підсумкова атестація з українського читання в 4 класі шкіл з румунською мовою навчання проводиться у вигляді комбіно­ваної контрольної роботи. Її зміст будується на основі вимог базової навчальної програми для учнів 1-4 класів шкіл з румунською мовою навчання

У програмі наголошено на тому, що вдосконалення навички читан­ня на уроках українського читання має відбуватися в нерозривній єдності з розвитком умінь розуміти прочитане, ділитися враженнями, визначати основну думку твору, мотивувати вчинки персонажів, висловлювати своє й розуміти авторське ставлення до героя і змісту прочитаного. Основна увага повинна приділятися роботі над словом, образними висловами, художніми засобами, збагаченням мовлення учнів.

Атестаційна контрольна робота з українського читання складається з восьми завдань різних типів складності, серед яких:

- п'ять тестових завдань закритого типу з вибором однієї правиль­ної відповіді;

- два тестових завдання відкритого типу з короткою відповіддю;

- одне тестове завдання відкритого типу з розгорнутою відповіддю (творче завдання).

Оцінювання комбінованої контрольної роботи з українського читання здійснюється таким чином:

- за виконання тестового завдання закритого типу з вибором од­нієї правильної відповіді виставляється 1 бал;

- тестового завдання відкритого типу з короткою відповіддю — 2 бали (якщо завдання виконане частково, - 1 бал);

- тестового завдання відкритого типу з розгорнутою відповіддю (творчого) — 3 бали (враховуються: зміст, логічність і послідовність викладу; висловлення (обґрунтування) власної думки, елементарних емоційно-оцінних суджень і ставлень; використання засобів худож­ньої виразності).

Максимальна кількість балів за правильно виконану роботу стано­вить 12.

Інструкція для учня
1. Уважно прочитай текст, щоб зрозуміти, про що в ньо­му йдеться. Якщо потрібно, перечитай його. Поміркуй, яка тема тексту, яка його основна думка, хто головний герой.
2. Якщо в тексті є незрозумілі тобі слова, дізнайся про їх значення зі словника після тексту.
3. Якщо котресь із завдань ти не можеш виконати, про­пусти його і почни виконувати наступне.
4. До деяких завдань подано три варіанти відповіді, з-поміж яких треба обрати один правильний і обвести кру­жечком букву, що стоїть поряд.

Наприклад:

Про пригоди Яви і Павлуші написав:

А Анатолій Костецький

Б Василь Сухомлинський

В) Всеволод Нестайко
5. Якщо ти вважаєш, що обрано або записано неправиль­ну відповідь, акуратно закресли її і познач або запиши пра­вильну.
6. У роботах є завдання, які тобі слід записати на спеці­ально відведених для цього рядках.
7. Якщо в завданнях потрібно з'єднати окремі частини висловлювання або слово та його тлумачення, роби це за до­помогою ліній.

Наприклад:

Слово не горобець,. . . .як пес хвостом.

Не кидайся словами,.. ...вилетить — не впіймаєш.
8. Після виконання роботи перевір її.
Бажаємо тобі успіху!

______________________________________________________________________

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

ВАРІАНТ 1 *

Прочитай уважно текст*.

ЧИМ ХАТА БАГАТА

Визолотило сонце лани. Скрізь розпросторився густий гарячий дух стиглого зерна.

Денисків тато і днює й ночує в полі. У комбайнерів роботи в час жнив - непочатий край. Дениско так, бува, скучить за татом, що більше й витерпіти несила. Тож відпроситься в до­машніх, осідлає замість коня довгу лозину - й бігцем на лан.

— Це добре, що ти підсобити прийшов, - пригладжує Денискові непокірного чубчика тато. - Тут, брат, поспіша­ти треба, бо урожай не той, що в полі, а той, що в коморі. Як думаєш, упораємо за сьогодні цей лан?

— Щось йому ні кінця ні краю, - з непевністю в голосі каже Дениско.

— Не питає добрий жнець, чи широкий загонець, - усмі­хається тато й, підморгуючи синові, додає: - Очі роботи лякаються, а руки роблять...

Так, перемовляючись та жартуючи, вони і жнивують, поки сонце не похилить до обрію і не ляже на землю перед­вечірня сутінь.

Частенько в цей час приходить по Дениска бабуня. Вона приходить з повним кошиком ще теплих пиріжків, із ба­ночкою липового меду і бідончиком квасу чи узвару.

Тато зупиняє комбайна, подає знак своїм хлопцям, щоб усі ставали на підвечірок. Призволяються комбайнери смачню­чими пирогами. Найласіші шматки Денискові підсовують.

А бабуня припрошує:

— Їжте, любі женчики, їжте. Чим хата багата, тим і рада.

— Е, бабо Насте, ваша хата не тільки пирогами багата, - весело усміхається Степан. - Он який у вас хлібороб росте! Не хлопець - золото. Якби не Дениско, ми б сьогодні й по­ловини не зробили. Недарма кажуть, що нива потребує доброї погоди, доброго насіння та доброго робітника.

Дениско опускає долу очі. Він не звик, щоб його хвалили.

(248 слів) За. Анатолієм Григоруком

Словник

Лан – поле

Стиглий – спелый

Загонець - полоса поля, которую жнет один жнец

Сутінь - сумерки

Підвечірок – полдник

Призволятися – угощаться

Най ласі ший - самый вкусный
Виконай завдання.

1 *. Визнач, який текст ти прочитав (прочитала).

А казка

Б нарис

В оповідання

2*. Чому Дениско опинився в полі?

А тому, що хотів подивитись, як збирають урожай

Б тому, що дуже скучив за татом

В тому, що хотів допомогти татові
З*. Чим бабуся пригощала хліборобів?

А цукерками, яблуками, печивом

Б пирогами, медом, квасом

В хлібом, грушами, молоком
4*. За що Степан похвалив Дениска?

А за те, що той прибіг у поле

Б за те, що хлопець, як міг, допомагав хліборобам

В за те, що хлопець любить батька
5*. Знайди і підкресли вжиті в тексті прислів'я. Скільки їх?

А 8

Б 2

В 5

6. Встанови відповідність між назвою усного народного твору та його основною ознакою.

скоромовка • • опис ознак чи дій предмета, рослини, тварини або явища, за

якими треба відгадати, про кого чи про що йдеться

прислів'я • • жартівливий вислів, складений із важких для швидкої

вимови слів

загадка • • короткий влучний вислів, у якому узагальнено життєвий

досвід і мудрість народу

7*. Вибери прислів'я, яке найточніше виражає головну думку твору Анатолія Григорука «Чим хата багата». Запиши його.

Де руки й охота, там спора робота.

Без трудів не їстимеш пирогів.

Хочеш їсти калачі, не лежи на печі.

8. Чи подобається тобі Дениско? Чим саме? Напиши про це.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1

ВАРІАНТ 2

Прочитай уважно текст.

ХОЧЕШ БУТИ ЩАСЛИВИМ, НЕ БУДЬ ЛІНИВИМ

Загадала бабуня, щоб Дениско перебрав дві склянки гречаних круп на кашу: там же і насінинки бур'яну трапляються, і «колінця» від стебел, і навіть манюні грудочки землі. А від усього того хіба може бути каша смачна? Сів Дениско за стіл, чисті крупинки відгортає по ліву руку, а весь непотріб - по праву. Тільки робота ця марудна і вимагає великого терпіння та уваги, а на Дениска швидко ліньки напали.

От він і перебрав крупи абияк.

Бабуня ж була певна, що Дениско попрацював на совість, і висипала крупи в окріп.

Зварилася каша. Сіли всі вечеряти. Коли це Дениско як не підскочить:

- Ой! Що ви мені підсунули! - і виплюнув на край тарілки крем'яшка.

Усі повернули до нього голови, а бабуня відклала набік ложку і з докором сказала:

- Це дякуй тому хлопчакові, що крупи перебирав. Все йому, бач, ліньки.

- Е, лінивому й нитку перервати важко, - підтакнув тато.

- Щира правда, - не втримавшись, докинув і своє слово дідусь. - Лінивий сидячи спить, лежачи робить.

- Ледачому все ніколи, - посміхнулася мама. - Вранці росяно, в обід душно, а ввечері комарі кусають.

- Знаю, знаю, - винувато закліпав очима Дениско. - Хо­чеш бути щасливим, не будь лінивим... (187слів)

За Анатолієм Григоруком

Словник

Загадати - дать задание Крем'яшок - камешек

Склянка - стакан Окріп - кипяток

Марудна - нудная Непотріб - все ненужное
Виконай завдання.
1. Визнач, який тексі ти прочитав (прочитала).

А казка

Б нарис

В оповідання

2. Що загадала бабуся Денискові зробити?

А перебрати склянку гречаних круп

Б перебрати дві склянки гречаних круп

В зварити гречану кашу

3. Чому сім'я за вечерею була незадоволена?

А тому, що Денискові в тарілку потрапив крем'яшок

Б тому, що Дениско недбало виконав роботу

В тому, що каша була несмачною

4. Який висновок зробив для себе Дениско? Випиши з тексту речення, з якого це видно.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Знайди і підкресли вжиті в тексті прислів'я. Скільки їх?

А 4

Б З

В 5

6. Встанови відповідність між назвою усного народного твору і його основною ознакою.

прислів'я • • опис ознак предмета чи явища, за які ми

потрібно відгадати, про кого чи про що

йдеться

приказка • • короткий влучний вислів, у якому

узагальнено життєвий досвід і мудрість

народу

загадка • • короткий влучний вислів, який є ніби доброї

чи поганої справи

7. Визнач, яким із поданих прислів'їв можна доповнити твір «Хочеш бути щасливим, не будь лінивим».

А Гречана каша сама себе хвалить.

Б У ледачого хазяїна і чоботи з ніг украдуть.

В 3 нього помочі, як з осики груш.
8. Як ти гадаєш, чому замість того щоб лаяти Дениска, його рідні почали вживати прислів'я? Напиши про це.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

ВАРІАНТ 1

Прочитай уважно текст*.

ЩО НАЙТЯЖЧЕ ЖУРАВЛЯМ?

Тихого осіннього вечора на узліссі сіли відпочити журав­лі. Вони летіли в теплий край. Сонце вже зайшло, то й за­ночують.

Притулились журавлі до білокорої Берези та й курличуть щось тихо-тихо. Береза прислухається, хоче зрозуміти, про що вони гомонять.

- Куди це ви летите, журавлі? - питається Береза.

- У теплий край, - відповідають журавлі. — Зима насту­пає.

- Ой, зима, зима... - бідкається Береза. - Вже й з мене листя осипається. Мабуть, далека й тяжка вам дорога, жу­равлі?

- Дорога тяжка, - відповідає найстарший журавель. - Та не дорога нам найтяжча.

- А що ж вам найтяжче? - дивується Береза.

- Найтяжче нам жити кілька місяців на теплій ріці. На­зивається вона Ніл. Немає там ніколи зими. Вічно цвітуть квіти...

- То чому ж там найтяжче? - ще більше дивується Береза.

- Бо то нерідна земля, — каже найстарший журавель. - Бо немає там тебе, білокора Березо. (130 слів)

Василь Сухомлинський

Словник

Узлісся - лесная опушка

Бідкатися - беспокоиться

Дивується — удивляется
Виконай завдання.

1 *. Визнач, який текст ти прочитав (прочитала).

А оповідання

Б казка

В легенда
2. Коли відбувається описана в тексті подія?

А наприкінці літа

Б на початку осені

В на початку зими

З*. Між ким відбувається діалогу тексті?

А між журавлями і Березою

Б між двома журавлями

В між двома березами

4*. Спиши те з прислів'їв, за допомогою якого можна висловити го­ловну думку твору Василя Сухомлинського «Що найтяжче журавлям?».

Людина без Вітчизни - як соловей без пісні.

Кожна травичка на своєму корені росте.

За рідною землею і в небі сумно.

______________________________________________________________________

Прочитай вірш Степана Жупанина*.

ДЕ НЕМА ВІТЧИЗНИ (Скорочено)

Прилетіла з чужини Хоч яка би не була

Пташка сизокрила, Свіжа там водиця,

Сіла у своє гніздо В чужині мені її

І заговорила: Вволю не напиться.

- Хоч яке б зерно смачне Не забудь, дитино, й ти

В чужині не їла, Мудру приповідку:

Не раділа я ні дня, «Де нема Вітчизни, там

Навіть не погрілась. Холодно і влітку». (60 слів)
5. Що спільного у творах Василя Сухомлинського і Степана Жупанина?

А основна думка

Б жанр

В герой твору
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Пояснювальна записка для вчителя iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Ректор О. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка для вчителя iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка для вчителя iconПояснювальна записка до курсової роботи з дисципліни «Математичні задачі електроенергетики»
Розрахунково-пояснювальна записка до курсової роботи студента групи 2есе-99 Степлюка Максима Олександровича, вдту, феем, Вінниця...
Пояснювальна записка для вчителя iconПояснювальна записка до учительської презентації проекта "Cherkasy region-our insiders guide."
Якщо раніше основними інструментами вчителя були крейда, дошка, книга, то тепер для створення цікавого, високоефективного уроку лише...
Пояснювальна записка для вчителя iconПлан Пояснювальна записка. Тема Науково-теоретична підготовка вчителя фізичної культури. Тема Питання педагогіки та психології в фізичному вихованні
Тема Медико-біологічні особливості фізичного виховання, вікові особливості школярів та гігієна фізичного виховання в школі
Пояснювальна записка для вчителя icon1. Пояснювальна записка Фахове вступне випробування з дисципліни «Теорія і методика сучасного танцю»
Вони повинні мати досвід практичної роботи вчителя хореографії, або керівника хореографічного колективу. Перевага надається абітурієнтам,...
Пояснювальна записка для вчителя iconЛютий, 2013 Атестація – екзамен для педагога
Станко О. С., вчителя української мови і літератури, Калинич Н. В. вчителя математики, Белені О.І. вчителя світової літератури, Вайнагій...
Пояснювальна записка для вчителя icon1. Пояснювальна записка Фахове вступне випробування з дисципліни «Теорія та методика народно-сценічного танцю»
Вони повинні мати досвід практичної роботи вчителя хореографії, або керівника хореографічного колективу. Перевага надається абітурієнтам,...
Пояснювальна записка для вчителя iconПояснювальна записка Навчальний процес є складною динамічною системою, в якій
Навчальний процес є складною динамічною системою, в якій в органічній єдності здійснюється діяльність вчителя (викладання) і учня...
Пояснювальна записка для вчителя iconПояснювальна записка щодо проведення творчого конкурсу для абітурієнтів
«Основи здоров’я» у 5-9 класах та Програму для 1-11 класів із «Основи безпеки життєдіяльності»
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка