Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Урок №1 Тема. Поняття «книги», «аркуші», «рядки», «стовпці», «клітинки»
107.8 Kb.
НазваУрок №1 Тема. Поняття «книги», «аркуші», «рядки», «стовпці», «клітинки»
Дата конвертації29.09.2013
Розмір107.8 Kb.
ТипУрок
Зміст
Основні терміни та поняття
Наочне оформлення
Хід уроку
IV. Пояснення нового матеріалу.
Слайд № 8 2. Переміщення по ЕТ.
3. Введення даних в ЕТ.
4. Редагування даних.
V. Практична робота № 2
Узагальнення вчителем вивченого на уроці.
Розробки уроків інформатики з мультимедійними додатками

для 11 класу
Урок № 1

Тема. Поняття «книги», «аркуші», «рядки», «стовпці», «клітинки».

Практична робота № 2. Введення і форматування таблиць у середовищі табличного процесора.
Мета:

 навчальна:

 • ввести поняття «електронна книга», «аркуш», «рядок», «стовпець», «клітинка», «діапазон», «формат даних»;

 • вивчити способи навігації аркушем, книгою;

 • вивчити формати даних;

 • формувати навички роботи з даними, розташованими в клітинках на прикладах виконання найпростіших операцій: копіювання, редагування та форматування даних;

 • розглянути головні способи та прийоми введення і редагування даних в ЕТ.

Розвивальна:

 • розвивати аналітичне мислення, пам’ять та увагу;

 • розвивати культуру мовлення.

Виховна:

 • виховувати наполегливість у досягненні мети;

 • формувати інтерес до вивчення інформаційних технологій;

 • формувати навички зібраності, уважності, охайності в роботі з табличними даними;

 • сприяти вихованню самостійності учнів під час роботи з комп’ютером.

Тип уроку: комбінований.

Методи і прийоми: пояснення вчителем матеріалу, бесіда, робота з комп’ютером.

Очікувані результати:

після цього уроку учні повинні:

 • мати навички роботи з даними, розташованими в клітинках;

 • знати способи та прийоми переміщення аркушем та книгою, введення, редагування, форматування даних в ЕТ.

Основні терміни та поняття: табличний процесор, електронна таблиця, робоча книга, аркуш, комірка, діапазон.

Обладнання: дошка, комп'ютери, програмне забезпечення MsExcel, пілручник Й.Я.Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько «Інформатика 11 клас. Рівень стандарту».

Наочне оформлення: презентація «Основні поняття Excel. Обробка табличних даних», роздатковий матеріал (папки з різнорівневими завданнями), інструкції з ТБ в комп'ютерному кабінеті.
ХІД УРОКУ

 1. Організаційний момент. Повідомлення теми та мети уроку.

 2. Актуалізація опорних знань.

Учитель. На минулому уроці ми вивчали теоретичний матеріал про табличний процесор (ТП), електронні таблиці (ЕТ), знайомилися з інтерфейсом MsExcel. Тому  пригадаємо те, що ми вже знаємо про цей програмний продукт.

Фронтальне опитування

 1. Що таке табличний процесор? (Прикладна програма, яка призначена для опрацювання даних, поданих у таблицях).

 2. Що таке електронна таблиця? (Таблиця, у якій подаються дані для опрацювання табличним процесором).

 3. Які дані можуть зберігатися і опрацьовуватися в ЕТ? (Числа, тексти, формули).

 4. Які функції ЕТ? (Введення і редагування даних, автоматизація введення, форматування табличних даних, виконання обчислень за формулами, аналіз табличних даних, графічне зображення даних, робота зі списками, таблицями).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель. Ми вже говорили, що табличні процесори мають широке практичне застосування. Ви можете використовувати їх у своїй практичній діяльності для розв’язування математичних і економічних задач, опрацювання результатів дослідження під час виконання лабораторних і практичних робіт з фізики, хімії. Тому, щоб вміти користуватися цим програмним продуктом, потрібно вивчити основні його поняття та об’єкти, навчитися працювати з даними ЕТ.
IV. Пояснення нового матеріалу.

Учні переглядають презентацію «Основні поняття Excel. Обробка табличних даних» з коментарями вчителя і пишуть конспект. Деякі теоретичні відомості наведено у папках з практичними роботами.

Слайд № 1

Розповідь учителя. 1. Об’єкти табличного процесора.

Об’єктами ТП є електронна книга, аркуш, ЕТ, рядок, стовпець, клітинки, діапазон, діаграма та ін (Слайд № 2).

Документ Excel називається робочою книгою. Робоча книга являє собою набір аркушів (Слайди № 3-5). Кількість аркушів обмежується обсягом оперативної пам’яті. Кожний аркуш має своє ім’я на ярличку аркуша. Основні структурні елементи ЕТ: стовпці, рядки, клітинки (Слайди № 5-7). ЕТ Excel 2007 містить 1048576 рядків і 16384 стовпців, усього 17179869184 клітинки. Кожна клітинки має свою адресу, яка задається номерами стовпця і рядка, на перетині яких знаходиться клітинка: А1, С3.

Дві або більше клітинок утворюють діапазон клітинок, який має свою адресу – адреси двох його клітинок розташованих у протилежних кутах, що розділені двокрапкою: А3:В7 (Слайд № 8). Стандартним типом файлу в Excel є книга Excel, а стандартним розширенням імені файлу є xlsx.

Слайд № 8

2. Переміщення по ЕТ.


 • Tab - до наступної комірки рядка;

 • Shift+Tab - до попередньої комірки рядка;

 • Alt+Home - до першої комірки рядка;

 • Alt+End - до останньої комірки рядка;

 • Alt+Page Up - до першої комірки стовпця;

 • Alt+Page Down - до останньої комірки стовпця;

 •  - до попереднього рядка;

 •  - до наступного рядка.

Також, для швидкого переміщення табличного курсору використовують різні комбінації клавіш.

Робота з підручником. (Ст. 43 таблиця 2.2).

3. Введення даних в ЕТ.

Учитель. Вводити дані (числа, текст, формули) можна безпосередньо до клітинки, а можна і в рядок формул (Слайди № 9, 10). Дані вводяться в основному з клавіатури або з використанням інших методів (копіювання, перетягування, автозаповнення і т. д.).

Для введення даних в комірку ЕТ слід:

 • виділити комірку;

 • ввести дані;

 • зафіксувати введення, натиснувши клавішу Enter.

Текстові дані вводяться за тими ж правилами, що й у Word. Текст – це будь-які символи. Довжина тексту до 255 символів. При введенні дуже довгого тексту символи будуть переноситись в наступний рядок, коли текст досягне правого краю вікна, а рядок формул розшириться, щоб показати весь текст. Якщо ввести в клітинку текст, довший за ширину стовпця, Excel відобразить текст повністю, заповнюючи сусідні комірки, за умови, що вони були порожні. Якщо ж сусідні комірки не були порожніми, то програма відобразить стільки тексту, скільки поміститься його по ширині клітинки (весь текст буде знаходитись в клітинці, просто він не повністю відобразиться). Якщо текст в клітинці треба набрати в декілька рядків, то для переходу в наступний рядок використовується комбінація клавіш (акорд) Alt+Enter. Інколи необхідно, щоб числові дані інтерпретувалися саме як текст – тоді цим даним має передувати символ апострофа (наприклад, якщо рядок 1234 має інтерпретуватися як текст, слід вводити ’1234).

Числа - цілі, десяткові і звичайні дроби вводяться у стандартному вигляді. Десятковий дріб набирається через кому, звичайний дріб через - /, дата - через крапку. Якщо число не поміщається, то з’явиться « ######», Excel перетворює його в експоненціальний формат. Наприклад, якщо ввести число 123456789, в комірці воно може відобразитись як 1.23Е+08 (це означає 1,23∙108). Якщо ж стовпчик, який містить цю комірку, зробити ширшим, то число відобразиться в тому вигляді, яким його ввели.

(Даний матеріал пропонується для повторення чи для самостійного опрацювання учням у матеріалі практичної роботи, доступної учням на кожному уроці. Така робота є систематичною і звичною для учнів).

4. Редагування даних.

Тренувальні вправи учнів під час пояснення матеріалу вчителем.

Редагування даних виконується так само як і у Word.

Виділення і зміна даних:

 • активізуйте комірку;

 • виконайте подвійне клацання по комірці або натисніть F2 (з’явиться курсор);

 • відредагуйте дані, натисніть Enter.

Для редагування у рядку формул:

 • активізуйте потрібну комірку;

 • клацніть у рядку формул і змініть дані.

Видалення:

Щоб стерти запис, треба зробити комірку актиною і натиснути клавішу Delete або застосувати Контекстне меню чи Панель управління.

Копіювання:

Натиснення комбінації клавіш Ctrl+C, Ctrl+V або перетягування при натиснутій Ctrl чи застосування Контекстного меню або Панелі управління.

Можна виконувати копіювання за допомогою маркера заповнення:

 • активувати потрібну клітинку з даними;

 • навести вказівник на маркер заповнення;

 • натиснути ліву кнопку миші і, утримуючи її, виділити потрібний діапазон клітинок;

 • відпутити ліву кнопку миші.

Якщо при використанні маркера заповнення утримувати праву кнопку миші, то відкриється контекстне меню копіювання і заповнення.

5. Форматування.

Форматування - це зміна зовнішнього вигляду комірки без зміни його даних (Слайди № 9-16).

Під форматом комірок у Excel розуміється дуже великий набір параметрів.

Одні параметри задають спосіб відображення змісту комірки (шрифт, зображення тексту, колір літер, вирівнювання в комірці і т. д.), інші параметри визначають формат самої комірки (розмір, заливання комірки, обрамлення і т. д.).

Слайд № 14

До параметрів форматування в Excel належить також формат даних. За замовчуванням використовується загальний числовий формат.  У цьому форматі можна вводити ціле число, десяткові дроби, а також число в експоненціальній формі (використовується для скорочення запису у разі великої кількості розрядів). Excel може виконувати деякі операції форматування автоматично. Якщо ввести в комірку 25,5%, програма автоматично використає відсотковий формат. Аналогічно, якщо використати пропуск для відокремлення в дробових числах цілої частини від дробової (наприклад, 2 3/5), Excel автоматично застосує дробовий формат. Можна також застосувати вибраний формат до певного діапазону комірок (цілого рядка чи стовпця). Форматування чисел здійснюється за допомогою панелі інструментів форматування:або за допомогою Контекстного меню «Формат клітинок».

Форматування тексту здійснюється аналогічно як у Word. Якщо вводити текст в клітинку, він вирівнюється по її лівому краю. Числові значення, навпаки, по правому краю клітинки. Можна легко змінити спосіб вирівнювання вмісту комірок, але при цьому слід пам’ятати, що вирівнювання вмісту комірок не змінює типу введених даних. Для вирівнювання даних необхідно виділити клітинку (чи групу клітинок) і клацнути по одній із кнопок, що знаходяться на панелі інструментів:Можна легко змінити шрифт і розмір символів виділеної клітинки (чи групи клітинок), використовуючи кнопки Шрифт та Розмір шрифту. Також можна змінити атрибути шрифту (жирний, курсив, підкреслення) і його колір:Ще одним видом форматування є Межі. Межі - це лінії, обведені навколо всіх або деяких виділених комірок. Для того, щоб добавити рамку до виділеної клітинки (групи клітинок), необхідно клацнути по відповідній піктограмі на панелі інструментів.

Змінити розміри клітинок можна, натиснувши праву кнопку миші на межі клітинки і, утримуючи її, протягнути до потрібних розмірів.
V. Практична робота № 2 «Введення і форматування таблиць у середовищі табличного процесора».
Кожному учню учитель роздає папки із практичними роботами (папки містять різнорівневі і додаткові завдання). Учням необхідно виконати основні завдання практичної роботи № 2.
Завдання 1. Переміщення по робочих аркушах і комірках.

 1. Відкрити Excel.

 2. Звернути увагу на заголовок з назвою книги («Книга 1»). Створити новий документ, клацнувши мишею на кнопці «Створити» на панелі інструментів.

 3. Новий файл має назву «Книга 2».

 4. Перейти на «Аркуш 2», на «Аркуш 3», повернутися на «Аркуш 1».

 5. Послідовно зробити активними комірки з адресами Е6, Н13, В2.

 6. Клавішею Home перемістити курсор на початок рядка.

 7. Перемістити курсор на 4 рядки вниз і на 6 стовпчиків вправо, звернути увагу на зміну адреси поточної комірки у полі «Імя».

 8. Клавішами Ctrl+Home повернутися у лівий верхній кут листа.

 9. Замість «Аркуш 1» написати власне ім’я, перейти на «Аркуш 2» і замість «Аркуш 2» написати власне прізвище (двічі клацнути мишкою на слові «Аркуш 1» під таблицею).

 10. Збільшити кількість робочих листів у книзі до 6 (меню «Вставка»).

 11. Зменшити кількість робочих листів у книзі до 4 (меню «Правка»).

 12. Перемістити довільний робочий лист на нове місце (перетягнути за допомогою миші).


Завдання 2. Створення і збереження електронної таблиці.

 1. Набрати електронну таблицю за зразком (в діапазоні А1:D4 набрати дані):

z
razok_1


 1. Включити попередній перегляд і подивитись, як виглядатиме таблиця на аркуші паперу. Закрити попередній перегляд.

 2. Задати межі таблиці і знову включити попередній перегляд і подивитися, що змінилося, виключити попередній перегляд.

 3. Вирівняти перший рядок по центру, решту рядків – по лівому краю.

 4. Вирівняти стовпчик «Телефон» – по центру.

 5. Змінити телефон 5-33-96 на 5-22-13.

 6. Стерти другий рядок, потім відновити його.

 7. Вставити порожній рядок перед третім рядком і заповнити його такими даними: Баник Валентин 5-15-90 лікар (меню «Вставка»).

 8. Зберегти електронну таблицю у свою папку під іменем tab_1.

Фізкультхвилинка

Учні виконують вправи для очей, рук і корпуса, рекомендовані під час роботи з комп’ютером, які містяться у папках з практичними роботами (варіант 1).
Завдання 3. Робота з існуючим документом.

 1. Створити ярлик власної папки і розташувати його на робочому столі. За допомогою ярлика відкрити власну папку і в ній існуючий файл.

 2. Скопіювати таблицю в новий документ Excel.

 3. Добавити і самостійно заповнити стовпчик «Адреса».

 4. Встановити розмір шрифту 20 і змінити розміри стовпців для комфортного перегляду інформації.

 5. Перемістити таблицю в інший діапазон С2:G6.

zrazok_2

 1. Зберегти відредаговану таблицю у свою папку під іменем tab_2. Закрити програму Excel.

 2. Закрити папку і видалити ярлик папки з робочого столу.


VІ. Домашнє завдання.

Опрацювати розділ 2 п. 2.1-2.5 ст. 35-78, конспект, виконати № 6, 7 ст.63,

№ 3 ст.79 (з власними даними).
VІІ. Підсумок уроку.

Повторення й аналіз виконання практичних завдань.

Узагальнення вчителем вивченого на уроці. Об’єктами ТП MsExcel є електронна книга, аркуш, ЕТ, рядок, стовпець, клітинки, діапазон, діаграма та ін. За допомогою табличного процесора ми можемо створювати та обробляти дані в ЕТ. Основні операції в MsExcel виконуються аналогічно операціям MsWord. Є багато способів переміщення, копіювання, форматування інформації в робочих таблицях.

Мотивація наступних напрямків роботи.

Знаючи, як працювати з даними в ЕТ, ми можемо виконувати різні математичні та економічні задачі засобами MsExcel.

Оцінювання учнів.


Схожі:

Урок №1 Тема. Поняття «книги», «аркуші», «рядки», «стовпці», «клітинки» iconПоняття електронної таблиці. Засоби опрацювання електронних таблиць
Запуск на виконання табличного процесора, відкриття й збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Поняття книги,...
Урок №1 Тема. Поняття «книги», «аркуші», «рядки», «стовпці», «клітинки» iconРобота з таблицями. Форматування тексту
Таблиці призначені для наочного подання інформації. Еле­ментами таблиці є клітинки (синон.: комірки, чарунки), рядки, стовпці, рамки...
Урок №1 Тема. Поняття «книги», «аркуші», «рядки», «стовпці», «клітинки» iconМета: сформувати розуміння сутності поняття «щастя». Розкрити зміст поняття «щастя», з ясувати чинники, які допомагають людині
Матеріали та обладнання: великі аркуші паперу, фломастери, маркери, аркуші формату
Урок №1 Тема. Поняття «книги», «аркуші», «рядки», «стовпці», «клітинки» iconТема 6: Поняття про мову розмітки, гіпертекстовий документ та його елементи. Поняття тега й атрибута. Теги форматування шрифтів і поділу тексту на рядки та абзаци. Мета
Тема 6: Поняття про мову розмітки, гіпертекстовий документ та його елементи. Поняття тега й атрибута. Теги форматування шрифтів і...
Урок №1 Тема. Поняття «книги», «аркуші», «рядки», «стовпці», «клітинки» iconТема. Книги – морська глибина (урок-конференція, 6Б клас) Мета
...
Урок №1 Тема. Поняття «книги», «аркуші», «рядки», «стовпці», «клітинки» iconЗаголовки стовпців у першому рядку
У найпростішій таблиці інформація розміщена у комірках, утворених у результаті поділу прямокутника на стовпці та рядки. Таблиці це...
Урок №1 Тема. Поняття «книги», «аркуші», «рядки», «стовпці», «клітинки» iconУрок №34 Тема. Відмінювання дієприкметників. Написання голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників
Сьогодні у нас незвичайний урок. Ми починаємо мандрівку. А для цього піднімемо орфографічні вітрила, (окремі аркуші паперу)
Урок №1 Тема. Поняття «книги», «аркуші», «рядки», «стовпці», «клітинки» iconУрок №2 Тема. Використання найпростіших формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок
Ввести поняття «формула в ет», «абсолютні посилання на комірки», «відносні посилання на комірки», «мішані посилання на комірки»
Урок №1 Тема. Поняття «книги», «аркуші», «рядки», «стовпці», «клітинки» iconВикористання формул у електронних таблицях
Значення в стовпці Спожито розраховують як різницю Поточних та Попередніх показників лічильника, у стовпці До сплати – як добуток...
Урок №1 Тема. Поняття «книги», «аркуші», «рядки», «стовпці», «клітинки» iconКоли виникли перші книги?
У тому вигляді, в якому ми їх знаємо, книги виникли лише в середині століття. До цього їх замінював папірус, згорнутий у тру­бочки....
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка