Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Анотація Мета досвіду
104.97 Kb.
НазваАнотація Мета досвіду
Дата конвертації29.09.2013
Розмір104.97 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Зміст досвіду
Анотація
Мета досвіду: системне використання різноманітних форм і методів навчально – виховного процесу в шкільному фізичному вихованні як умова формування у дітей свідомого ставлення до власного здоров’я та виховання інтересу до занять фізичною культурою і спортом.

Автор досвіду: Ніколаєнко Микола Петрович, вчитель – методист.

Адреса досвіду: Іванківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Іванківський районний ліцей Іванківського району Київської області.

Актуальність досвіду: статистичні дані останніх років підтверджують той факт, що значна частина школярів мають незадовільну або досить низьку фізичну підготовку і не здатні досягти тих стандартів здоров’я, які відповідають узгодженому світовою науково – спортивною громадcькістю рівню (додатоки В,Г,Д).

Отже, виникла необхідність радикального реформування системи фізичного виховання в галузі освіти, спрямування державної політики в напрямі розробки та впровадження в навчальних закладах інноваційних технологій з фізичного виховання, основ здорового способу життя, розвитку дитячо – юнацького спорту.

В роботі ми керуємося Національною доктриною розвитку фізичної культури і спорту, де вказано основні форми та напрямки роботи вчителів фізичної культури з формування у дітей свідомого ставлення до свого здоров’я, зміцнення організму завдяки впровадженню фізичних вправ.

Це вимагає організації навчання відповідно до здібностей, здатності до навчання, таланту дитини. Тоді навчальний процес набуде особистісного спрямування. Це

по – перше. А по – друге, всі зміни в системі освіти повинні розглядатися в контексті удосконалення уроку.

Насамперед потрібно викликати і посилювати у школярів власні корисні мотиви діяльності, пропонувати матеріал, для якого характерна новизна, відповідність потребам учня. Багато чого з переліченого вище можна реалізувати, використовуючи інтерактивні технології навчання та виховання. Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчально – виховний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії усіх учнів, де учень і вчитель є рівноправними суб’єктами навчання. Для інтерактивного навчання характерне досягнення навчальних досягнень шляхом упровадження інноваційних технологій, пошуку відповіді на питання « Як навчати? Як створити умови?», а не традиційне «Що вивчати?»

Отже, модернізація освіти спонукає до пошуку нових освітніх і виховних технологій, впровадження нетрадиційних форм і методів навчання та виховання.

Зміст досвіду

В Іванківській загальноосвітній школі I-III ступенів №1 та районному ліцеї створена належна матеріально-технічна база з фізичної культури: два спортивних зали 24×12м, тренажерний зал, є стадіон з біговими доріжками, футбольним полем, двома волейбольними, гандбольними майданчиками та гімнастичним містечком. Обладнані сектори для метань та стрибків, що дає змогу одночасно займатися кільком класам. При вивченні начального матеріалу з гімнастики в залі встановлюються висока та низька перекладини, паралельні та різновисокі бруси, колода, стелиться акробатична доріжка. В секторі для опорних стрибків розміщено кілька приладів для різних рівнів підготовленості. Завдяки роботі зі спонсорами, в школі є достатня кількість дрібного спортінвентарю та футбольних, волейбольних, баскетбольних м’ячів (з розрахунку 1 м’яч на 1-2 учнів).

Кожен урок для вчителя – це творчий процес, після якого він одержує справді високе професійне задоволення, а діти виходять з уроку веселі, бадьорі, емоційно піднесені. Що необхідно зробити, щоб кожний урок фізкультури став для учнів нехай маленьким, але святом?

У своїй роботі з учнями ЗОШ №1 та районного ліцею намагаюсь, щоб уроки були цікавими та змістовними, щоб проходили з оптимальними навантаженнями, на відповідному емоційному рівні, з використанням багатого арсеналу сучасних методів та прийомів навчання руховим діям, в тому числі і мультимедійного та комп’ютерного обладнання з врахуванням вікових особливостей та зацікавленості дітей. Використовую різноманітні активні форми навчання з метою досягнення високої результативності, інструкторської спрямованості та виховного потенціалу кожного уроку.

Впровадження різноманітних форм і методів роботи вчителя фізичної культури щодо залучення учнів до систематичних занять фізичною культурою та спортом здійснювалось поетапно.

На першому етапі (2000-2005рр.) нами створено систему оздоровлення та фізичного виховання учнів, які проживають у зонах пострадіаційного забруднення. На другому етапі (з 2006р.) більше уваги приділялось формуванню свідомого ставлення учнів до занять фізичною культурою через урок фізичної культури, позакласну та позашкільну роботу з фізичного виховання (додаток Е, Ж). На початку було проведено анкетування учнів 5 -11 класів щодо їхнього ставлення до уроків фізичної культури. Більше 90% дітей серед причин не цікавого уроку фізкультури назвали відсутність в уроці рухливих та спортивних ігор. З цією метою на кожному уроці ми намагались не менше 20 – 25% часу відводити на ігри.

Вихованню життєво важливих навичок сприяє максимальна завантаженість учнів під час уроку. Треба домагатись, щоб учні не просто чекали своєї черги для виконання вправ на приладах, а уважно стежили за тим, як виконують вправи їхні товариші, і могли в будь-який момент відповісти на запитання вчителя: «Які помилки допустив учень, що виконує вправу? В чому їх причина?» Жодну з дорогоцінних хвилин уроку не можна витрачати марно.

Гімнастика дає можливість учителю диференціювати вправи так, щоб вони були важкими, але посильними для всіх учнів класу, незалежно від їхньої фізичної підготовленості. Тому опорні стрибки поділяю за рівнями складності – учень, який не може виконати стрибок «зігнувши ноги» виконує лише настрибування в упор на коліна і т.д.

Диференціювання вправ допомагає всім учням привчитись до переборювання труднощів. Наприклад, учні однієї групи розучують довгий перекид, другої - виконують цю вправу через згорнуту в «трубочку» мату, третьої – через гімнастичну лаву, четвертої – через гімнастичного козла. На уроках футболу дівчата жонглюють м’ячами, що знаходяться в сітках.

На уроках легкої атлетики організовую змагання з гандикапами, під час естафет слабші учні біжать короткі етапи, а при вивченні стрибків у довжину пропоную дітям стрибнути через «калюжу», «пень», «бар’єр».

Головний фактор спонукання учнів до серйозних занять фізичною культурою – така організація уроків, де кожний учень зайнятий справою. Готуючись до уроків, продумую всі можливості щодо підвищення його ефективності, застосовуючи різні методи організації класу. Наприклад, навчання низького старту проводжу фронтально-груповим методом – учні виправляють один одного. Перед цим ставлю проблемне питання: «Чому бігуни-спринтери застосовують низький старт?» При цьому застосовую натягнуту мотузку з дзвіночками з метою запобігання ранньому випрямленню тулуба (додаток З).

При вивченні перекиду вперед задаю питання: «Якої форми Колобок?» Діти хором відповідають: «Круглий!»

- Так, круглий, бо якби був квадратний, то не котився б. Отож, діти, і ви повинні дотримуватись правильного групування, щоб котитися як Колобок.

Для стрибків у висоту натягую уздовж спортивного залу тонку резинку, при вивченні волейболу розташовую сітку вздовж залу (додаток І).

Ефективність уроків підвищую за рахунок достатньої кількості інвентарю й оформлення спортивного залу чи майданчика, застосовуючи нестандартне обладнання і технічні засоби.

Для залучення до щоденних занять фізичною культурою всіх учнів розробив комплекси домашніх завдань, які перевіряю наприкінці чверті. Дедалі завдання стають важчими, кількість повторень зростає. У школярів виникає потреба в щоденних заняттях фізичними вправами. Отже, правильна організація навчальних і позакласних занять сприяє вихованню в учнів активного ставлення до уроків фізичної культури.

Однак справжня активність з’явиться лише тоді, коли під час кожного уроку учні вивчатимуть щось нове, набуватимуть нових знань і навичок, якщо вони виконуватимуть вправу, яка нещодавно була для них не під силу. Останнє особливо важливе.

Спонукаючи школярів до серйозних занять фізичною культурою та спортом, систематично повідомляю про збільшення їх цифрових показників, або про якісні зміни у виконуваних ними вправах.

Збагачую школярів знаннями про мету та завдання фізичного виховання, про прикладну цінність вправ, про взаємозв’язок фізичної культури з фізикою, математикою, історією. Не вартий уваги той урок, де учні бездумно виконують фізичні вправи.

Одним з факторів, що спонукає учнів серйозно ставитись до уроку, є правильний облік їхньої успішності. Тож намагаюсь, що кожен учень на кожному уроці отримав оцінку за «свою» працю. При такій системі оцінки за виконання нормативів не будуть домінуючими, отож на перший план виходить активність учня на уроці – чим більше працює, тим вища оцінка.

Оцінювання навчальних нормативів здійснюю як за якісними (техніка), так і за кількісними показниками. Під час оцінювання навчальних досягнень враховую прогрес учня у виконанні певної вправи, активність на уроках, участь у змаганнях та відвідування спортивних секцій. На основі вище зазначених показників застосовую нарахування «бонусних» балів.

Практично всі учні СМГ на моїх уроках працюють і заробляють оцінки. Взагалі, вважаю доцільним виставлення їм і тематичних оцінок. Звичайно, вони не повинні виконувати протипоказаних їм вправ, але, наприклад, метання м’яча може виконати практично кожен учень, як і комплекс ЗРВ.

Відомо, що інколи святкову атмосферу на уроці може створити навіть невелике змагання в ігровій формі. Ігровий метод надає навчально-пізнавальному процесу привабливу ігрову форму з уведенням до неї одного чи кількох ігрових елементів. Ними являються: ігровий сюжет, імітація, рольові ситуації, змагання.

У своїй практиці широко використовую сюжетно-рольові уроки в роботі з молодшими школярами та учнями 5-6 класів: «Екскурсія по рідному Іванкову», «На заставі», « Ми – веселі Колобки», «У поході». Діти із задоволенням стрибають «як горобці», пересовуються «як лисичка», лазять «як мавпочки».

Особливо люблять діти уроки, повністю присвячені будь-якій конкретній темі. Наприклад, «Ведмідь після зимової сплячки». Школярі потягуються, розминають ноги, в пошуках меду переходять по заваленому дереву через струмок(вправа на колоді), ховаються від мисливців(лазіння по - пластунські), лазять по деревах(лазіння по канату), підкрадаються до вуликів(перекид вперед), втікають від бджіл тощо.

В роботі з учнями 7-9 класів практикую проведення нестандартних уроків «Київщина спортивна», «Олімпійці серед нас», «Олімпійський брейн-ринг». Тут на перший план виходять уже ігри-естафети, суто спортивні ігри.

Урок, під час якого нове закріплюється в ході змагання, минає жваво і цікаво. На уроках метань практикую метання м’ячиків, до яких пришита стрічка – такий м’яч летить, ніби повітряний змій (додаток К).

Цікаво проходять змагання із влучання м’ячем у ціль у спортивних іграх: «Баскетбольний біатлон», «Збий кеглі».

На прийом нормативу з кидка по кошику в баскетболі затрачую не більше 5 хвилин – учні по двоє-троє розділяються на 10 баскетбольних щитів і приймають один в одного норматив.

Поточно-груповий метод при оцінюванні використовую в футболі – учні один за одним виконують удар по воротах з наступним забігом за м’ячем.

Взагалі, діти люблять уроки спортивних ігор, тому із задоволенням їх відвідують. За моїми спостереженнями, у дні, коли в розкладі фізкультура, зменшується кількість пропусків занять без поважних причин навіть зі сторони злісних прогульників. Значну увагу приділяю організації занять за методом колового тренування. В ході проведення експериментальної роботи нами виявлено значніший приріст спортивних результатів в учнів тих класів, де проводилось колове тренування( додаток Л).

Звичайно, вчитель повинен бути і своєрідним психологом, уміти налаштовувати клас на конструктивну співпрацю. З цією метою часто використовую різні речитативи, в тому числі перед початком уроку - речитатив учителя Шпитьківської школи Києво-Святошинського району Київської області, заслуженого працівника фізичної культури і спорту В.Д.Дубаса:Вчитель

Діти(хором)

- Лунав дзвінок?

- Лунав дзвінок!

- Тож кроком руш всі на урок! Ідем на фізкультуру?

- Ідем на фізкультуру!

- Щоб гартувать свою фігуру?

- Щоб гартувать свою фігуру!

- Щоб добре бігати, стрибати і влучно м’ячика кидати?

- Щоб добре бігати, стрибати і влучно м’ячика кидати!

  • Фізкульт-привіт, фізкульт-ура?

  • Фізкульт-привіт, фізкульт-ура!

  • Отож, до праці, дітвора. Черговий, рапорт здать пора!
Іванківська ЗОШ I-III ступенів №1 та районний ліцей приєднались до освітнього напряму сучасного олімпійського руху й увійшли до Всеукраїнської мережі шкіл із упровадження олімпійської освіти в загальноосвітні навчальні заклади. Педагогічні колективи обох закладів уже давно розпочали роботу щодо залучення школярів до олімпійських ідеалів. Стали вже традиційними олімпійські уроки, спортивні вечори під девізом «Олімпійці серед нас!», «Малі олімпійські ігри» (додаток М).

Упровадження ідей олімпізму дає позитивні результати. Наші учні стали більш толерантними, збільшилась кількість дітей, які стали займатися фізичними вправами. Правил «чесної гри» наші діти намагаються дотримуватися не тільки під час змагань, а й у повсякденному житті.

Додам, що проведення вечорів спортивної слави в наших закладах давно вже перетворилось у справжні шоу з залученням всесвітньо відомих спортсменів, знатних людей, батьків, спонсорів.Наші діти люблять спорт. У школі функціонують секції футболу, баскетболу, волейболу, легкої атлетики, загально - фізичної підготовки.

За даними опитування кількість учнів, які відвідують спортивні секції зросла з 21,1% у 2006 р. до 28, 2% у 2011р. Збільшилась кількість дітей, яким подобаються уроки фізичної культури з 90,7% у 2006р. до 94, 2% у 2011р. Зменшилась кількість тих, кому не подобаються уроки з 3, 7% до 1, 2% (додаток Н, О).

Хто вирішив вчити інших, ніколи не повинен припиняти вчитися сам. Як лауреат та переможець Всеукраїнських фахових конкурсів, беру активну участь у ВШППД, регулярно ділюсь досвідом зі своїми колегами, багато чого запозичую в них.

Навчатися – ніколи не пізно.

Висновки:

1.Основними напрямами спонукання учнів до занять на уроках фізичної культури і в спортивних секціях є:

а)виховання учнів на прикладах занять фізичними вправами людей, відомих у світі, Україні, регіоні, де вони живуть;

б)ефективна організація уроку;

в)гра та змагання;

г)створення на уроках пошукових ситуацій, організація самостійної роботи;

д)повідомлення мети та призначення фізичної культури та спорту взагалі та окремих вправ зокрема;

е) вплив на емоції учнів різними прийомами;

є)приклад учителя;

ж)проведення уроків і тренувань з високою щільністю.

з)використання сучасних комп’ютерних технологій.

2. Проведення уроків ігрової спрямованості:

а) дозволяє значно підвищити інтерес учнів до уроку фізичної культури, сприяє успішному вирішенню завдань фізичного виховання підростаючого покоління;

б) сприяє значному поліпшенню критеріїв фізичної підготовленості;

в) дозволяє суттєво знизити кількість пропусків занять без поважних причин, а також посилює їх розвивальний та оздоровчий ефект.

Результативність даної методики підтверджується успіхами моїх вихованців (додаток П).

Схожі:

Анотація Мета досвіду iconКартка 1 Методика експертного оцінювання власного педагогічного досвіду Мета
Мета — створити умови для підтримки особистісно-професійного розвитку педагога в процесі вивчення та узагальнення його педагогічного...
Анотація Мета досвіду iconАнотація досвіду організації виховної роботи в таборі. Наказ по школі «Про організацію оздоровлення дітей влітку». Матеріально-технічна база табору
Дитячий оздоровчий табір “Сонцеграй” щорічно працює в сш № Для відпочинку в таборі створено добрі умови
Анотація Мета досвіду iconСтворення медіафайлів за допомогою технології daisy анотація
Анотація. В статті описано технологію створення цифрових книг, “що го­ворять”, яка забезпечує слабозорим користувачам можливість...
Анотація Мета досвіду iconКартка обліку передового педагогічного досвіду тема досвіду «Розвиток креативних здібностей учнів в процесі формування мовної та літературної компетенцій»
У якій формі узагальнено досвід опис досвіду, розробки уроків, дидактичні матеріали, творчі роботи учнів, брошура
Анотація Мета досвіду iconМістечко «здоровий спосіб життя» мета
...
Анотація Мета досвіду iconЕтичні норми – соціально-психологічний інструмент впливу на розвиток відповідальної поведінки школярів. Мета
...
Анотація Мета досвіду iconМатематика 4 клас Анотація
Анотація. Методична розробка інтегрованого уроку – подорожі по Сонячній системі у 4 класі з предметів математика та природознавство....
Анотація Мета досвіду iconСтворення ток-шоу «Ти – підприємець!» Мета
Мета: отримання досвіду молодими людьми від успішних підприємців міста, розміщення пропозицій від роботодавців щодо працевлаштування...
Анотація Мета досвіду iconСон Слонів Один: Пролог Анотація
Анотація: Пролог розпочинається одразу після усіх подій, що трапились у фільмі. Це спогади, або реконструція дій Пруга після того,...
Анотація Мета досвіду iconГ. журбелюк // Київська старовина. – 2007. № Анотація
Анотація. У порівняльному форматі розглядаються питання, пов’язані із проявами ментального порядку у українців І росіян, значення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка