Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки І тематика контрольних робіт з курсу "анатомія людини"
79.04 Kb.
НазваМетодичні вказівки І тематика контрольних робіт з курсу "анатомія людини"
Дата конвертації29.09.2013
Розмір79.04 Kb.
ТипМетодичні вказівки
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

І ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З КУРСУ "АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ"

для студентів факультету заочного навчання

Університету фізичної культури


Склала: Мирослава Яківна Гриньків


Львів - ЛДУФК -2010Засвоєння курсу "Анатомія людини" вимагає від студентів-заочників самостійної роботи з підручниками, атласами та іншою літературою. Однією з форм самостійної роботи студентів є написання контрольних робіт. В процесі написання контрольної роботи стимулюється більш свідоме і глибоке вивчення будови і топографії органів людського тіла, студент набуває навиків роботи з учбовою та науковою літературою, має змогу перевірити ступінь оволодіння пройденим матеріалом, правильність його розуміння.

Номер теми контрольної роботи студент отримує згідно списка в академічному журналі групи.

Кожна тема містить блок питань, сформульованих таким чином, щоб в результаті їх опрацювання студент одержав цілісне уявлення про будову певної частини людського тіла чи системи органів. Студентові пропонується план контрольної роботи, що містить питання, які необхідно висвітлити при написанні контрольної роботи, і список рекомендованої літератури. Відповіді на питання контрольної роботи повинні бути глибокі, реферативні, з використанням найповніших літературних даних.

При оформленні контрольної роботи слід дотримуватись певних вимог:
Контрольна робота виконується в учнівському зошиті і повин­на мати титульний листок наступного зразку:
Львівський державний інститут фізичної культури

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №

з анатомії

за семестр 199_/9_ учбового року

студента курсу групи

(Прізвище, ім'я, по-батькові)
Домашня адреса студента:
Об'єм контрольної роботи не повинен перевищувати 10 сторінок рукописного тексту разом зі списком літератури, яку слід подати в кінці роботи. При потребі окремі питання ілюструють рисунками чи схемами.

Виконану контрольну роботу студент подає в деканат у визначений термін. Важливо, щоб після зарахування контрольної роботи студент уважно познайомився з рецензією викладача. Це дасть можливість з'ясувати недоліки засвоєння матеріалу і врахувати їх при підготовці до іспиту. Незадовільно написана робота повертається студентові для виправлення згідно зауважень викладача, які вказані в рецензії. Термін виправлення контрольної роботи - 10 днів.
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Анатомічна характеристика кісток і м'язів голови

 2. Анатомічна характеристика хребта. Спинний мозок

 3. Анатомічна характеристика верхніх кінцівок

 4. Анатомічна характеристика нижніх кінцівок

 5. Анатомічна характеристика грудної клітки та органів дихання

 6. Будова стінок та органів черевної порожнини

 7. Серцево-судинна система

 8. Головний мозок. Нерви головного мозку

 9. Вегетативна нервова система

 10. Динамічна анатомія

ТЕМА № 1


АНАТОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КІСТОК І М'ЯЗІВ

ГОЛОВИ

ПЛАН:

1. Будова черепа

 1. Будова кісток голови

 2. З'єднання кісток голови

 3. Будова очної ямки, носової і ротової порожнини

 4. Будова основи черепа

2. М′язи голови

 1. Назви, прикріплення, функції мімічних м'язів

 2. Назви, місця початку і прикріплення та функції жувальних
  м'язів

3. Кровопосточання мя′зів голови

ТЕМА № 2

АНАТОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХРЕБТА, СПИННИЙ

МОЗОК

ПЛАН:

1. Будова хребта

 1. Будова хребців

 2. З'єднання хребців

 3. Вигини хребта

 4. Рухи хребта

2. М′язи які виконують рухи хребта

 1. ФГМ розгинання хребта

 2. ФГМ згинання хребта

 3. ФГМ нахилів хребта вбік

 4. ФГМ скручування хребта

 5. Приклади участі цих ФГМ у спортивних вправах

3. Спинний мозок. Спинномозкові нерви

 1. Топографія і зовнішня будова спинного мозку

 2. Сіра речовина спинного мозку. Клітини, ядра

 3. Біла речовина спинного мозку. Провідні шляхи

3.4. Оболонки спинного мозку

3.5. Спинномозкові нерви

ТЕМА № З

АНАТОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНІХ

КІНЦІВОК

ПЛАН:

1. Скелет верніх кінцівок

 1. Будова кісток плечового поясу

 2. Будова кісток вільної верхньої кінцівки

 3. З'єднання кісток плечового поясу та вільної верхньої кінцівки

2. М′язи верхньої кінцівки

 1. ФГМ плечового поясу

 2. ФГМ плеча

 3. ФГМ передпліччя

 4. ФГМ кисті

 5. ФГМ пальців кисті

 6. Приклади участі цих ФГМ у спортивних вправах
 1. Іннервація верхньої кінцівки

 2. Кровопостачання верхньої кінцівки


ТЕМА № 4

АНАТОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НИЖНІХ

КІНЦІВОК

ПЛАН:

1. Скелет нижніх кінцівок

 1. Будова кісток тазового поясу

 2. Будова кісток вільної нижньої кінцівки

 3. З'єднання кісток нижньої кінцівки

 4. Будова тазу

 5. Склепіння стопи

2. М'язи нижньої кінцівки

 1. М'язи, що виконують рухи в кульшовому суглобі

 2. М'язи, що виконують рухи в колінному суглобі

 3. ФГМ рухів стопи

2.4. Приклади участі цих ФГМ у спортивних вправах

3. Іннервація нижньої кінцівки

4 Кровопостачання нижньої кінцівки

ТЕМА № 5

АНАТОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУДНОЇ КЛІТКИ

ТА ОРГАНІВ ДИХАННЯ

ПЛАН:

1 Грудна клітка

 1. Будова ребер і грудини

 2. З'єднання кісток грудної клітки

 3. Грудна клітка як ціле
 1. М'язи, що виконують вдих, видих, натужування

 2. Іннервація дихальних м′язів

 3. Будова органів дихання
 1. Дихальні шляхи

 2. Легені. Легеневий ацинус

ТЕМА № 6

БУДОВА СТІНОК ТА ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ

ПОРОЖНИНИ

ПЛАН:

1 М'язи черевного пресу. сполучнотканинні утво­рення м'язів живота. місця можливого утворення гриж

2. Органи черевної порожнини

 1. Шлунок

 2. Печінка

 3. Підшлункова залоза

 4. Кишечник

 5. Нирки
 1. Кровопостачання органів черевної порожнини

 2. Іннервація органів черевної порожнини

2.4. Приклади участі цих ФГМ у спортивних вправах

3. Іннервація нижньої кінцівки

4. Кровопостачання нижньої кінцівки
ТЕМА № 7 СЕРЦЕВО СУДИННА СИСТЕМА

ПЛАН:

1. Будова серця

 1. Камери серця

 2. Будова стінок серця

 3. Провідна система серця

 4. Серцеві артерії та вени
 1. Кровоносні судини. будова стінок артерій, вен,
  капілярів

 2. Кола кровообігу

 3. Іннервація серця та кровоносних судин

ТЕМА № 8 ГОЛОВНИЙ МОЗОК. НЕРВИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

ПЛАН:

1. Будова головного мозку

 1. Довгастий мозок. Ядра, нерви

 2. Задній мозок. Ядра, нерви

 3. Середній мозок. Ядра, нерви

 4. Проміжний мозок. Гіпоталамус

 5. Кінцевий мозок. Кора півкуль кінцевого мозку, базальні ядра
  півкуль кінцевого мозку

 6. Оболонки головного мозку
 1. Кровопостачання головного мозку

 2. Нерви головного мозку. ядра, зони іннервації


ТЕМА № 9 ВЕГЕТАТИВНА НЕРВОВА СИСТЕМА

ПЛАН:

1. Будова вегетативної нервової системи

  1. Центри симпатичної та парасимпатичної нервової системи

1.2. Периферична частина симпатичної та парасимпатичної нервової системи

2. Вегетативна іннервація серця і кровоносних судин

3. Вегетативна іннервація органів черевної порож­нини
ТЕМА № 10 ДИНАМІЧНА АНАТОМІЯ

ПЛАН:

1. Зовнішні і внутрішні сили при руховій діяльності
людини

1.1 Характеристика зовнішніх сил

1.2. Сила м'язової тяги

2. Важелі рухового апарату

 1. Важіль і його компоненти у людини

 2. Умови рівноваги важеля

 3. Види важелів рухового апарату
 1. Види роботи м'язів

 2. Рівновага, стійкість тіла та фактори, що їх
  визначають

ЛІТЕРАТУРА

 1. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека. - М.: Физк. й спорт, 1985.

 2. Анатомия человека. Под ред. В.И.Козлова. - М.' Физк. й спорт, 1978.

 3. Анатомия человека. Под ред. А.А.Гладышевой. - М.: Физк. й спорт, 1977.

 4. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. - М.: Медицина, 1978.

Липченко А.Н., Самусев Р.П. Атлас нормальной анатомии человека, - М.: Медицина, 1989.

Схожі:

Методичні вказівки І тематика контрольних робіт з курсу \"анатомія людини\" iconМетодичні рекомендації, плани семінарів, запитання до самостійного вивчення тем та тематика домашніх контрольних робіт з курсу «політологія»
Методичні рекомендації, плани семінарів, запитання до самостійного вивчення тем та тематика домашніх контрольних робіт з курсу «Політологія»...
Методичні вказівки І тематика контрольних робіт з курсу \"анатомія людини\" iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів всіх спеціальностей 5 курсу заочної форми навчання
Корнєва А. О., Момоток О. М., Метод рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів усіх спеціальностей 5 курсу заочної...
Методичні вказівки І тематика контрольних робіт з курсу \"анатомія людини\" iconМетодичні вказівки та завдання до виконання практичних І контрольних
Методичні вказівки та завдання до виконання практичних і контрольних робіт з курсу «Технологічні методи виробництва заготовок деталей...
Методичні вказівки І тематика контрольних робіт з курсу \"анатомія людини\" iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Семенченко Ф. Г. методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни Політологія...
Методичні вказівки І тематика контрольних робіт з курсу \"анатомія людини\" iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Біологія для студентів 3-го курсу спеціальності 070801
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Біологія» /Укладач С. М. Шевченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26 с
Методичні вказівки І тематика контрольних робіт з курсу \"анатомія людини\" iconМетодичні вказівки по підготовці І виконанню контрольних робіт для слухачів факультету
Міллер О. В. Організація пожежно-профілактичної роботи. Методичні вказівки по підготовці І виконанню контрольних робіт. – Львів:...
Методичні вказівки І тематика контрольних робіт з курсу \"анатомія людини\" iconМетодичнІ вказівки та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни
Офісне програмування в середовищі vba” для студентів V курсу спеціальності 080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем”...
Методичні вказівки І тематика контрольних робіт з курсу \"анатомія людини\" iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «кримінальне право»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Кримінальне право” / укладачі: А. М. Клочко, О. Ю. Наталіч. – Суми:...
Методичні вказівки І тематика контрольних робіт з курсу \"анатомія людини\" iconМетодичні вказівки для виконання комплексних контрольних робіт з біологічної хімії для студентів спеціальності 110101
Методичні вказівки для виконання комплексних контрольних робіт з біологічної хімії / Укладачі: Л.І. Гребеник, Л. О. Прімова, І. Ю....
Методичні вказівки І тематика контрольних робіт з курсу \"анатомія людини\" iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Хімія» для студентів 1-го курсу спеціальності «Прикладне матеріалознавство»
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Хімія». Розділ «Огляд хімії елементів» /Укладач Ю. В. Ліцман. Суми: Вид-во СумДУ,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка