Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Звіт про роботу науково-дослідної частини за 2011-2012 навчальний рік І нормативно-правове та документальне забезпечення наукової діяльності
99.26 Kb.
НазваЗвіт про роботу науково-дослідної частини за 2011-2012 навчальний рік І нормативно-правове та документальне забезпечення наукової діяльності
Дата конвертації01.10.2013
Розмір99.26 Kb.
ТипЗвіт


ЗВІТ про роботу

науково-дослідної частини

за 2011-2012 навчальний рік
І Нормативно-правове та документальне

забезпечення наукової діяльності

 1. Внесено зміни до всіх нормативних документів ЗНУ, що регламентують наукову, науково-технічну діяльність у зв`язку із зміною назв Міністерства і реорганізацією науково-дослідної частини. Всі нормативно-правові документи, що регулюють наукову діяльність в університеті, розміщені на сайті науково-дослідної частини.

 2. Поновлено і перезатверджено посадові інструкції всіх штатних співробітників НДЧ та сумісників, які працюють у навчально-науково-дослідних лабораторіях та виконують науково-дослідні роботи, що фінансуються за рахунок загального фонду Державного бюджету України.

 3. Підготовлено і затверджено нову редакцію Положення про проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій на базі ЗНУ.

 4. Здійснено реєстрацію науково-дослідних робіт, що виконуються у Запорізькому національному університеті, та конференцій, що проводяться на базі ЗНУ, в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації.

 5. Розроблений зразок комплекту тендерної документації для участі у торгах на закупівлю науково-дослідних робіт за рахунок державних коштів.

 6. Укладено 11 договорів про наукове співробітництво Запорізького національного університету з організаціями, підприємствами, установами.

ІІ Організація наукової роботи на факультетах ЗНУ

 1. Здійснено щомісячне формування і розміщення на сайті науково-дослідної частини Календаря наукових заходів Запорізького національного університету.

 2. Розроблено і затверджено План проведення наукових, науково-практичних конференцій на базі ЗНУ на 2012 рік.

 3. Розроблено і затверджено тематичний план науково-дослідних робіт, що виконуються у 2012 році в межах основного робочого часу викладачів.

 4. Забезпечено систематичне проведення робочих нарад для заступників деканів з наукової роботи, а також постійний обмін інформацією між ними і начальником НДЧ засобами електронної пошти.

 5. Взято активну участь у визначенні рейтингу кафедр.

 6. Запроваджено облік публікацій викладачів у зарубіжних виданнях.

 7. Взято участь у проведенні щорічної атестації науково-педагогічних працівників. Підготовлено і подано до відділу кадрів ЗНУ довідки про наукову роботу на всіх працівників, що підлягали атестації у поточному році.

 8. Забезпечено організацію підготовки і подання до науково-дослідної частини звітів кафедр про наукову роботу, на підставі яких підготовлено звіт до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про наукову діяльність Запорізького національного університету за 2011 рік.

 9. Організовано і проведено урочисте розширене засідання науково-технічної ради ЗНУ з нагоди Дня науки, на якому було представлені презентації наукових досягнень всіх факультетів ЗНУ.

 10. Підготовлено спецвипуск газети «Запорізький університет», присвячений Дню науки.

 11. Забезпечено відзначення працівників ЗНУ до професійного свята науковців – Дня науки.

 12. Започатковано співпрацю з Придніпровським науковим центром НАН України, в рамках якої за участі історичного факультету та факультету соціології та управління організовано і проведено Запорізьку сесію І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Придніпровські соціально-гуманітарні читання» та видано 4-томний збірник матеріалів конференції. Отримано лист Подяки від голови центру, академіка НАН України А. Ф. Булата.

 13. Забезпечено подання до НДЧ індивідуальних звітів викладачів про результати наукової діяльності у 2011-2012 навчальному році.

 14. Забезпечено подання до НДЧ звітів заступників деканів з наукової роботи за 2011/2012 навчальний рік.

 15. Продовжено роботу щодо подальшого наповнення електронної бази даних «Науковці ЗНУ».

ІІІ Організація роботи науково-технічної ради

 1. Розроблено нову редакцію Положення про науково-технічну раду ЗНУ.

 2. Розроблений і затерджений план роботи науково-технічної ради на 2011/2012 навчальний рік, а також внесено необхідні зміни у склад НТР.

 3. Створено веб-сторінку науково-технічної ради на сайті ЗНУ у рубриці «Наукові ради», де містяться такі розділи: Положення про науково-технічну раду; склад НТР; план роботи НТР; перелік документів, необхідний для винесення питань на розгляд науково-технічної ради; інформація про проведені засідання науково-технічної ради; звіт про роботу НТР.

 4. Підготовлений і затверджений звіт про роботу науково-технічної ради за 2011/2012 навчальний рік, який розміщено на сайті науково-дослідної частини.

ІV Організація студентської науково-дослідної роботи, діяльності Наукового товариства студентів та аспірантів та Ради молодих учених Запорізького національногоуніверситету

 1. Підготовлено і проведено звітно-виборчу конференцію Наукового товариства студентів та аспірантів ЗНУ. Затверджено план роботи НТСА на 2011-2012 навчальний рік, який повністю виконаний.

 2. Організовавно і проведено презентації діяльності НТСА та студентських наукових проблемних груп на всіх факультетах з метою залучення до його діяльності студентів молодших курсів.

 3. Розроблено і подано до НДЧ плани роботи студентських наукових груп на 2011/2012 навчальний рік.

 4. Розроблено та затверджено кошториси витрат на студентську науково-дослідну роботу та діяльність НТСА.

 5. Інформацію про студентські наукові проблемні групи, що функціонують у ЗНУ, розміщено на сайті НТСА ЗНУ.

 6. Заслухано звіт голови Ради молодих учених ЗНУ за 2011 рік та затверджено План роботи на 2012 рік.

 7. Створено сторінку Ради молодих учених на сайті науково-дослідної частини.

 8. Організовано і проведено на базі ЗНУ ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Біологія», а також обласний етап Всеукраїнської олімпіади з інформатики.

 9. Організовано і проведено університетську конференцію студентів і молодих вчених «Молода наука», за результатами якої видано 7-томний збірник наукових праць студентів, аспірантів та викладачів ЗНУ.

 10. Організовано і проведено урочисте закриття конференції «Молода наука-2012», під час якого голови НТСА факультетів представили презентації результатів студентської наукової роботи своїх факультетів.

 11. Забезпечено участь студентів ЗНУ у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт, за результатами яких 25 студентів отримали дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів, що є найвищим показником порівняно з попередніми роками.

 12. Забезпечено участь студентів ЗНУ в інших конкурсах, які було організовано і проведено державними і недержавними організаціями, зокрема «Завтра.UA.», ЗОДА для обдарованої молоді, «Новітній інтелект України» та багато інших.

 13. На базі ЗНУ організовано і проведено регіональний етап стипендіальної програми фонду В. Пінчука «Завтра.UA.». Отримано лист подяки від організаторів конкурсу.

 14. За результатами студентської наукової роботи за 2011-2012 навчальний рік найбільш активних студентів та їх наукових керівників відзначено грамотами і подяками ректора, а студентів-переможців всеукраїнських конкурсів та олімпіад – грошовими преміями.

 15. Забезпечено подання до НДЧ звітів наукових керівників про результати діяльності студентських наукових проблемних груп на факультетах за 2011-2012 навчальний рік.

 16. Продовжено випуск інформаційного бюлетеня НТСА ЗНУ «Молодий науковець». Впродовж звітного року видано 35 номерів.

 17. Систематично здійснюється електронна розсилка інформації для студентів про наукові конкурси, стипендії, олімпіади та ін. членам НТСА ЗНУ та всім бажаючим, зареєстрованим у відповідній групі, яка також дублюється на сайтах НТСА та науково-дослідної частини.

V Рекламно-інформаційна діяльність

 1. З метою належного інформаційного забезпечення організації наукової роботи у газеті «Запорізький університет» функціонує постійна рубрика «НДЧ інформує», а на сайті науково-дослідної частини – сторінка «Анонси, новини, оголошення», де розміщується вся оперативна інформація (впродовж 2011/2012 навчального року розміщено близько 200 повідомлень).

 2. Оновлено і доповнено на сайті НДЧ Каталог інноваційних проектів науковців ЗНУ.

 3. Оновлено і поповнено на сайті НДЧ ЗНУ каталог найважливіших наукових розробок ЗНУ.

 4. Створено на сайті НДЧ ЗНУ нові підрозділи: «Інвестиційні проекти»; «Завершені технології», де розміщені пропозиції науковців ЗНУ.

 5. Оновлено і доповнено на сайті НДЧ ЗНУ інформацію про всіх докторів наук, професорів Запорізького національного університету.

 6. Забезпечено систематичне розміщення на сайті науково-дослідної частини у розділі «Запрошення на конференції» інформації про всі наукові конференції, що проводяться в Україні.

 7. Підготовлено електронну презентацію результатів наукової роботи Запорізького національного університету та наукових розробок ЗНУ, яка розміщена на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 8. Взято участь у ХХ Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра», на якій ЗНУ отримав звання «Лідер національної освіти» та Золоту медаль і Диплом за перемогу в номінації «Розвиток студентської науково-дослідної роботи».

 9. Взято активну участь в організації підготовки і проведенні міжнародної науково-практичної конференції «Енергоефективні університети», яка проходила за ініціативою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за участю керівників 58 вищих навчальних закладів України.


VІ Організація роботи виконавців науково-дослідних робіт,

які фінансуються за рахунок загального та спеціального фонду

Державного бюджету України

 1. Розроблено і затверджено кошториси витрат та штатні розклади по загальному та спеціальному фонду науково-дослідної частини та зміни до них з урахуванням змін в оплаті праці виконавців НДР.

 2. Розроблено і затверджено тематичні плани науково-дослідних робіт, що фінансуються у 2012 році за рахунок загального фонду Державного бюджету України, а також за рахунок фізичних та юридичних осіб.

 3. Розроблено план заходів Запорізького національного університету щодо ефективного використання бюджетних коштів, які виділяються на виконання фундаментальних та прикладних досліджень і розробок.

 4. Запроваджено щоквартальний контроль за виконанням держбюджетних науково-дослідних робіт та практичним застосуванням їх результатів, спрямованих на збільшення надходжень до спеціального фонду ЗНУ.

 5. Здійснено низку заходів щодо упорядкування умов оплати праці виконавців науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок загального фонду Державного бюджету України.

 6. Посилено контроль за підготовкою запитів на виконання науково-дослідних робіт, що подаються на конкурс, та анотованих звітів завершених науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок загального фонду Державного бюджету на предмет відповідності вимогам Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 7. Забезпечено підготовку 2 заявок на видачу патента на винахід, 9 – на корисну модель, 2 – на сорти рослин, 1 свідоцтво на реєстрацію авторських прав на твір. Отримано 10 патентів на корисну модель і 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

 8. Забезпечено щорічне та щоквартальне подання та аналіз звітів про наукову роботу керівників держбюджетних тем та навчально-науково-дослідних лабораторій.

VII Трансфер технологій та комерціалізація

результатів наукових досліджень

 1. Підготовлено і направлено до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України документи на приєднання Запорізького національного університету до українсько-російської мережі трансферу технологій.

 2. Подано пропозиції до Національної мережі трансферу технологій щодо доповнення бази даних інноваційних проектів ЗНУ.

 3. Підготовлено і подано до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України три інноваційно-інвестиційних проектів щодо можливого їх фінансування з боку Європейського інвестиційного банку.

 4. Подано пропозиції до Запорізької обласної державної адміністрації щодо оновлення бази даних інноваційних та інвестиційих проектів і програм.

 5. Вдосконалено критерії відбору науково-дослідних робіт, що беруть участь у І етапі конкурсу на отримання фінансування за рахунок загального фонду Державного бюджету України з урахуванням їх кінцевих результатів та перспектив впровадження.

 6. Організовано і проведено І етап конкурсу наукових проектів, які виконуватимуться у 2013 році за рахунок загального фонду Державного бюджету України.

 7. Забезпечено участь науковців ЗНУ у національних конкурсах наукових проектів: на здобуття Золотої медалі імені Вернадського, Державної премії в галузі освіти, конкурсі Ф49 наукових проектів на одержання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, конкурсі Міжнародної асоціації гуманітаріїв на отримання короткотермінового гранту у сфері гуманітарних наук, конкурсі тематик науково-технічних проектів за пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки “Раціональне природокористуваня“ для виконання за державним замовленням, конкурсі Ф50 наукових проектів на одержання грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2013 рік.

 8. Підготовлено всі необхідні документи та взято участь у трьох тендерах на державну закупівлю науково-дослідних робіт.

 9. Здійснено всі організаційні заходи та підготовлені необхідні документи щодо створення у складі науково-дослідної частини навчально-науково-виробничого центру «Металспецпроект».

 10. Забезпечено виконання 9 господарських договорів (з яких 6 укладено впродовж звітного навчального року), обсяг надходжень від яких склав 100 тис. 843 грн.

 11. Забезпечено організаційне, фінансово-економічне та документальне супроводження виконання Гранта Президента України для молодих докторів наук з обсягом фінансування 150 тис. грн.

 12. Забезпечено збільшення державного фінансування науково-дослідних робіт на 36% порівняно з минулим роком.


VIIІ Наукова робота
На базі науково-дослідної частини виконується науково-дослідна робота «Державне регулювання розвитку науки в Україні» (державний реєстраційний номер 0112U001521) під керівництвом доц. Меняйло В. І., за темою якої опубліковано 19 наукових робіт, з них 7 статей у наукових фахових виданнях, 1 – у колективній монографії. Ще 3 фахових статті подано до друку. Результати роботи апробовано на 11 міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Начальник науково-дослідної частини,

к.ф.-м.н., доцент Меняйло В. І.

Схожі:

Звіт про роботу науково-дослідної частини за 2011-2012 навчальний рік І нормативно-правове та документальне забезпечення наукової діяльності iconКонцепція наукової діяльності Запорізького національного університету на 2011 2020 роки Запоріжжя 2011
Фінансове і матеріально-технічне забезпечення науково-дослідної діяльності університету 10
Звіт про роботу науково-дослідної частини за 2011-2012 навчальний рік І нормативно-правове та документальне забезпечення наукової діяльності iconЩодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Звіт про роботу науково-дослідної частини за 2011-2012 навчальний рік І нормативно-правове та документальне забезпечення наукової діяльності iconЩодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Звіт про роботу науково-дослідної частини за 2011-2012 навчальний рік І нормативно-правове та документальне забезпечення наукової діяльності iconЩодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Звіт про роботу науково-дослідної частини за 2011-2012 навчальний рік І нормативно-правове та документальне забезпечення наукової діяльності iconНаказ № н-610 м. Львів «6» 10 2006 р. Про підсумки наукової діяльності за 2006 рік та проект темплану науково-дослідних робіт на 2007 рік
Для підведення підсумків наукової діяльності університету за 2006 рік, контролю за якістю та своєчасністю виконання науково-дослідних,...
Звіт про роботу науково-дослідної частини за 2011-2012 навчальний рік І нормативно-правове та документальне забезпечення наукової діяльності iconНаказ №552 Про підсумки наукової діяльності за 2008 рік та проект тематичного плану науково-дослідних робіт на 2009 рік
Для змістовного підведення підсумків наукової діяльності університету за 2008 рік, контролю за якістю та своєчасністю виконання науково-дослідних...
Звіт про роботу науково-дослідної частини за 2011-2012 навчальний рік І нормативно-правове та документальне забезпечення наукової діяльності iconЗвіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік. Звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік. Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2011 рік
Річні загальні збори акціонерів пат «Гідросила мзтг» відбудуться 12 квітня 2012р о 14-00 за адресою: м. Мелітополь, вул. Індустріальна,59;...
Звіт про роботу науково-дослідної частини за 2011-2012 навчальний рік І нормативно-правове та документальне забезпечення наукової діяльності iconЗвіт про діяльність уфпп у 2011 році Київ -2012 зміст нормативно-правове, фінансове забезпечення та напрямки діяльності Впровадження освітніх програм та проектів
Законі України «Про державну підтримку малого підприємництва» №2063-ііі від 10. 10. 2000 І законі України «Про Національну програму...
Звіт про роботу науково-дослідної частини за 2011-2012 навчальний рік І нормативно-правове та документальне забезпечення наукової діяльності iconЗвіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2011 рік. Звіт Наглядової ради за 2011 рік
Публічне акціонерне товариство “Городоцьки механічний завод” повідомляє, про те що 28. 04. 2012 року об 10. 00 год за адресою: Львівська...
Звіт про роботу науково-дослідної частини за 2011-2012 навчальний рік І нормативно-правове та документальне забезпечення наукової діяльності iconПлан роботи навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів на 2012-2013 навчальний рік
Всі зміни до плану роботи Центру, поточна діяльність, строки проведення заходів, нормативно правове забезпечення шкіл естетичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка