Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Договір № на послуги з постачання інформаційних продуктів м. Київ " " 201 року Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ»
176.89 Kb.
НазваДоговір № на послуги з постачання інформаційних продуктів м. Київ " " 201 року Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ»
Дата конвертації10.10.2013
Розмір176.89 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Предмет Договору
«Укрінформ: фотоновини»
«Економіка, бізнес, фінанси»
Вісники та бюлетені
2. Обов'язки та права Сторін
2.2. Права ВИКОНАВЦЯ
3. Вартість послуг та порядок розрахунків
4. Відповідальність Сторін, підстави та порядок нарахування пені.
5. Особливі умови
7. Термін дії Договору
8. Юридичні адреси та реквізити Сторін
Телефони для довідок
О.С. Децик
ДОГОВІР № __

на послуги з постачання інформаційних продуктів
м. Київ "_____"____________________ 201__ року
Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ», яке надалі іменується ВИКОНАВЕЦЬ, в особі генерального директора Децика Олександра Сергійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _______________________________________________________________________ ______________________________________________

(місто)

_________________________________________________________(_______________________________________),

(область) (форма власності)

яке надалі іменується ЗАМОВНИК, в особі ___________________________________________________________________,

що діє на підставі _____________________________________, з другої сторони (в подальшому також разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона»), уклали цей Договір про таке:


  1. Предмет Договору

    1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надавати ЗАМОВНИКУ послуги з постачання інформаційних продуктів, а ЗАМОВНИК зобов’язується своєчасно приймати та оплачувати ці послуги.


1.2. Засіб отримання замовлених інформаційних продуктів: (обрати відповідний засіб отримання інформації):

 on-line http://photo.ukrinform.ua

  •  FTP

 RSS

 електронна пошта (вказати E-mail): ___________________________________________________________
1.3. ПереЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ, ЇХ ПЕРЕдплатна вартІсть та ЗАСІБ передаЧІ*:

( обрану для передплати інформацію необхідно виділити позначкою у відповідній графі таблиці)п/п

Назва


Періодич-

ність

Обсяг


Мова

Засіб передачі

Вартість інформації в грн.

(у т.ч. ПДВ)

рік

місяць

Стрічки

1.

«Укрінформ: новини»

5 разів на тиждень

до 100 повідомлень на добу

укр., рос.

E-mail, On-line, FTP, RSS

24000

2000

2.

«Укрінформ: фотоновини»


щоденно

до 200 фото

інформацій

на добу

укр., рос.,

англ. – скорочена версія

E-mail, On-line,

FTP, RSS,

CD (на замовлення)

по факту

(70 грн./

знімок)

по факту (70 грн./

знімок)

3.
«Економіка, бізнес, фінанси»

5 разів на тиждень

до 50 повідомлень на добу

укр., рос. (англ., ісп., нім. – на замовлення)

E-mail, On-line,

FTP, RSS

12000

1000

4.

«Укрінформ: регіони»

5 разів на тиждень

від 40 повідомлень на добу

укр., рос.

E-mail, On-line,

FTP, RSS

8400

700

5.

«Закордонні новини»

5 разів на тиждень

від 40 повідомлень на добу

укр., рос.

E-mail, On-line,

FTP, RSS

12000

1000

Інформаційні пакети

6.

«Анонс подій»

5 разів на тиждень

(двічі на день),

п`ятниця – скороч. на наст. тиждень

до 5 сторінок

до 30 сторінок

укр., рос.

E-mail, Оn-line, FTP, RSS

4800

400

7.

«Новини України»

6 разів на

тиждень

до 40 повідомлень на добу

укр., рос. (англ., ісп., нім. – на замовлення)

E-mail, FTP, RSS

14400

1200

8.

«Укрінформ: ПЕК»

5 разів на тиждень

до 20 повідомлень

на добу

укр., рос.

E-mail, On-line,

FTP, RSS

9600

800

9.

«Укрінформ: АПК»

5 разів на тиждень

до 15 повідомлень

на добу

укр., рос.

E-mail, On-line,

FTP, RSS

6000

500

10.

«Укрінформ: банківський та страховий ринок»

5 разів на тиждень

до 15 повідомлень

на добу

укр., рос.

E-mail, On-line,

FTP, RSS

7200

600

11.

«Укрінформ: нерухомість та будівництво»

5 разів на тиждень

до 15 повідомлень

на добу

укр., рос.

E-mail, On-line,

FTP, RSS

6000

500

12.

«Телепрограми»

щотижня

(середа)

25 телеканалів

укр., рос.

E-mail

2400

200

13.

«Календар дат: події та особи»

щотижня

(вівторок)

до 15 сторінок

укр. (рос. – на замовлення)

E-mail, On-line,

FTP

укр.- 2400

рос. - договірна

укр.-200

рос. –

договірна

Вісники та бюлетені

14.

Вісник «Україна: хроніка подій»

щоденно

до 30 матеріалів

укр., рос. (англ., нім., ісп. – на замовлення)

E-mail, FTP

15600

1300

15.

Вісник «Світ про Україну» (огляд закордонних ЗМІ)

1 раз на тиждень (понеділок)

до 10 матеріалів

укр., рос.

E-mail, On-line

FTP

3000

250

16.

Бюлетень «Новини ОПК, авіації та космонавтики»

2 рази на місяць

до 30 матеріалів

укр., рос.

(англ. – на замовлення)

E-mail, On-line,

FTP

6000

600

17.

Вісник “Панорама плюс”

щотижня

(вівторок)

до 20 матеріалів

укр., рос.

E-mail, On-line,

FTP

3000

250


*За бажанням Замовника, УКРІНФОРМ готовий підготувати інформаційні пакети, що не зазначені в переліку, на підставі додатково укладеного договору.

ВСЬОГО за Договором - ___________ (________________________________________________) грн. __ коп.,

у т.ч. ПДВ - ____________(________________________________________________) грн. __ коп.

1.4. ЗАМОВНИК оплачує ВИКОНАВЦЮ вартість інформаційних продуктів, що є предметом цього Договору, шляхом попередньої оплати на підставі виставлених ВИКОНАВЦЕМ рахунків щомісячно, щоквартально, за півріччя, за рік (обрати потрібну періодичність оплати та підкреслити), крім стрічки “Укрінформ: фотоновини”, фотоматеріали якої ЗАМОВНИК оплачує щомісячно по факту на підставі виставлених рахунків та актів наданих послуг.
2. Обов'язки та права Сторін

2.1. Обов’язки ВИКОНАВЦЯ:

2.1.1. Постачати інформаційні продукти вчасно на адресу та засобом, узгодженим із ЗАМОВНИКОМ.

2.1.2. Забезпечувати якісне виконання послуг з постачання інформаційних продуктів, визначених у п.1.3 цього Договору. У разі не отримання ЗАМОВНИКОМ інформаційних продуктів, яке сталось з вини ВИКОНАВЦЯ, безкоштовно повторювати їх передачу.

2.1.3. Протягом доби сповіщати ЗАМОВНИКА про технічну неспроможність надання інформаційних продуктів.

2.1.4. Початок надання інформаційних продуктів за передоплатою відповідно до цього Договору – не пізніше 10 днів з дати надходження коштів на рахунок ВИКОНАВЦЯ.

2.1.5. У разі отримання інформаційних продуктів через Internet в режимі on-line ЗАМОВНИКУ надавати доступ до передплачених інформаційних продуктів за індивідуальним паролем.

2.1.6. Дотримуватися вимог щодо законності одержання інформації з різних джерел та неприпустимості зловживання правом на інформацію.

2.1.7. Передавати ЗАМОВНИКУ інформаційні продукти в користування для власних потреб останнього.

2.1.8. Припиняти надання послуг з постачання інформаційних продуктів у випадку порушення ЗАМОВНИКОМ умов цього Договору.

2.2. Права ВИКОНАВЦЯ:

2.2.1. Обов’язково після надання інформаційних продуктів складати з ЗАМОВНИКОМ акт приймання-передачі наданих послуг з постачання інформаційних продуктів у період, зазначений у п.1.4.

2.2.2. Вести облік переданих ЗАМОВНИКУ інформаційних продуктів, ініціювати та проводити звірку розрахунків із ЗАМОВНИКОМ (його фінансовими службами) у разі настання боргів оплати Замовником наданих ВИКОНАВЦЕМ послуг.

2.2.3. За порушення умов цього Договору ЗАМОВНИКОМ припинити виконання своїх обов’язків до того часу, поки ЗАМОВНИК не виконає належним чином свої зобов’язання і не відшкодує ВИКОНАВЦЮ збитки, пов’язані з порушенням умов цього Договору.

    1. Обов’язки ЗАМОВНИКА:

2.3.1. Належним чином виконувати умови цього Договору; вчасно та у повному, відповідно до цього Договору, обсязі перераховувати ВИКОНАВЦЮ на його розрахунковий рахунок, зазначений у реквізитах ВИКОНАВЦЯ (п.8 цього Договору), вартість інформаційних продуктів ВИКОНАВЦЯ.

2.3.2. Організувати отримання інформаційних продуктів власними силами і засобами. Якщо з вини ЗАМОВНИКА інформаційні продукти не були своєчасно прийняті, то повторно вони передаються за додаткову плату.

2.3.3. Не пізніше дводенного терміну сповіщати ВИКОНАВЦЯ про технічну неспроможність отримання інформаційних продуктів.

2.3.4. Відповідно до Закону України «Про авторські та суміжні права», «Про інформацію» та «Про інформаційні агентства» використовувати одержані інформаційні продукти лише для власних потреб, не спотворюючи фактів, не допускаючи вільного трактування даних, офіційних назв, не знімаючи і не приховуючи будь-які підписи під матеріалами ВИКОНАВЦЯ, які є виключною його інтелектуальною власністю.

2.3.5. Не розміщувати отримані інформаційні продукти на інтернет-ресурсах ЗАМОВНИКА без посилання на ВИКОНАВЦЯ.

2.3.6. Протягом 10 банківських днів з моменту підписання цього Договору сплатити ВИКОНАВЦЮ авансову суму і в подальшому своєчасно та без затримок здійснювати розрахунки за надання інформаційних продуктів, визначених у п.1.3 цього Договору.

2.3.7. У разі отримання доступу до сайтів ВИКОНАВЦЯ забезпечити конфіденційність пароля для виключення можливості несанкціонованого доступу до інформаційних продуктів третіх осіб.

2.3.8. У разі підозри щодо наявності доступу третіх осіб до інформаційних продуктів через Internet у найкоротший термін звернутися до ВИКОНАВЦЯ з вимогою змінити пароль.

2.3.9. Не передавати отримані інформаційні продукти третім особам.

2.3.10. У разі потреби надсилати ВИКОНАВЦЕВІ безкоштовно по одному примірнику кожного номера видання (тільки для друкованих ЗМІ).

2.3.11. У обов’язковому порядку після надання ВИКОНАВЦЕМ інформаційних продуктів у відповідності до Договору, підписати акти наданих послуг. Зазначений акт надсилати ВИКОНАВЦЮ не пізніше 5 днів після його отримання.

2.3.12. Не порушувати прав та інтересів інших осіб під час отримання та використання інформаційних продуктів.

    1. Права ЗАМОВНИКА:

2.4.1. Вимагати від ВИКОНАВЦЯ надання інформаційних продуктів в обсязі та порядку, передбачених умовами цього Договору.

2.4.2. Контролювати періодичність надання інформаційних продуктів.

2.4.3. Використовувати інформаційні продукти шляхом систематизування, цитування без спотворення змісту.

2.4.4. Відмовитись від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо ВИКОНАВЕЦЬ порушує строки надання інформаційних продуктів і у тому є його очевидна провина.
3. Вартість послуг та порядок розрахунків

3.1. ЗАМОВНИК веде розрахунки, передбачені п.1.3 цього Договору, шляхом попередньої оплати відповідно до п.1.4 за десять днів до початку надання інформаційних продуктів.

3.2. Оплата за продукти стрічки “Укрінформ: фотоновини” здійснюється по факту наданих послуг щомісячно протягом 5 банківських днів після отримання рахунку та акта наданих послуг.

4. Відповідальність Сторін, підстави та порядок нарахування пені.

Підстава зупинення надання послуг

4.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов`язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

4.2. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за затримку відправлення і надходження продукції до ЗАМОВНИКА, якщо це сталося не з вини ВИКОНАВЦЯ. ЗАМОВНИК у цьому випадку зобов`язаний терміново письмово повідомити про це ВИКОНАВЦЯ.

4.3. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за невиконання своїх зобов`язань, якщо таке невиконання є результатом форс-мажорних та інших обставин, які не залежать від ВИКОНАВЦЯ.

4.4. У разі затримки оплати ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ пеню у розмірі 1% від суми, що не була сплачена вчасно, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

4.5. Строк, за який ЗАМОВНИКОМ сплачується пеня відповідно до п.4.4 цього Договору, не може перевищувати шість календарних місяців з дня, коли оплата мала бути виконана.

4.6. У разі затримання надання інформації понад 10 днів ВИКОНАВЦЕМ, останній сплачує ЗАМОВНИКУ пеню у розмірі відповідно до абзацу 3 частини другої ст.231 Господарського кодексу України за кожний день такого прострочення.

4.7. У разі затримки ЗАМОВНИКОМ оплати наданих послуг більш як на 30 календарних днів, надання послуг ВИКОНАВЦЕМ зупиняється на час до усунення ЗАМОВНИКОМ наявної заборгованості виконання оплати.
5. Особливі умови

5.1. ВИКОНАВЕЦЬ самостійно визначає назву, зміст, обсяги, оформлення, способи розповсюдження та вартість своєї інформаційної продукції, а також може змінювати їх, керуючись своїми планами та інтересами ЗАМОВНИКА, завчасно письмово повідомивши його про це для відповідного переоформлення, у разі потреби, умов Договору.

5.2. Спори, які виникають при виконанні умов цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом погодження. У разі недосягнення згоди - підлягають розгляду в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору дійсні в тому випадку, якщо вони виконані в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін у формі Додаткових угод до цього Договору.

5.4. Договір може бути розірваний достроково. Для цього будь-яка Сторона зобов’язана попередити про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 30 днів до обумовленої дати припинення дії Договору та обидві Сторони повинні виконати умови п.5.6.

5.5. Сторони домовились, що письмова претензія з питань виконання договірних зобов’язань за цим Договором підлягає розгляду та наданню вмотивованої відповіді у термін 20 (двадцяти) робочих днів з дати її отримання (шляхом рекомендованого листа).

5.6. Дострокове розірвання неможливе без заповнення Сторонами акта звірки виконаних фактично зобов’язань (по дату розірвання) та складання Сторонами Угоди про дострокове розірвання.

6. Форс-мажор

6.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за повне або часткове невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання буде наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин),

незалежних від волі Сторін, що виникли після підписання цього Договору (а саме: пожежі, стихійних лих, дій державних органів, включаючи непередбачені зміни законодавства, які погіршують стан виконання договірних зобов’язань Сторін, несвоєчасне опублікування нормативних актів). При цьому строк виконання зобов’язань за цим Договором відповідно переноситься на час дії обставин непереборної сили.

Свідоцтво, що видане торгово-промисловою палатою України чи іншим компетентним повноважним органом, є достатнім підтвердженням наявності та терміну дії непереборної сили.

6.2. Сторона, для якої склалась неможливість виконання зобов’язання в п’ятиденний термін починаючи з моменту їх настання, у письмовій формі повідомляє іншу Сторону за Договором про настання (припинення) форс-мажорних обставин. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання (припинення) форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатись на них як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань. В разі тривалості дії форс-мажорних обставин, понад три місяці, Сторони мають право за взаємною згодою розірвати Договір, попередньо провівши усі наявні, на дату такого розірвання, взаєморозрахунки по виконаній до форс-мажору частині зобов’язань.
7. Термін дії Договору

7.1. Договір укладено на термін з «___» _______________ 201__ року і діє до «___»_______________ 201__ року.

7.2. Сплив терміну дії цього Договору не звільняє від обов'язку у найкоротший термін здійснити виконання зобов'язання за цим Договором, у тому числі із сплати пені, Сторону, винну у заборгованості (простроченні) виконання свого зобов`язання за цим Договором, яке виникло за час його дії.

7.3. Цей Договір складено у двох автентичних примірниках, по одному для кожної Сторони, кожний з яких має однакову юридичну силу.

8. Юридичні адреси та реквізити Сторін:

ВИКОНАВЕЦЬ:

Поштова (юридична) адреса

вул. Б.Хмельницького, 8/16

м. Київ, 01901

Р/р 26001000046601 в ПАТ «АКБ «КИЇВ»

м. Києва, МФО 322498,

ідентифікаційний код 00015332.

Свідоцтво про реєстрацію платника

податку на додану вартість № 36476579.

Індивідуальний податковий № 000153326076.

Укрінформ є платником податку на прибуток

на загальних підставах.

Телефони для довідок:

- з питань укладання та дії договорів:

279-30-19, 244-97-01

- бухгалтерія: 279-37-74, 244-90-22

- юрист: 244-90-45

Факс: (044) 244-90-40

E-mail: market3@ukrinform.ua, olsan@ukrinform.ua

http://news.ukrinform.ua

http://photo.ukrinform.ua

Генеральний директор Укрінформу

__________________________

О.С. Децик

м.п.

ЗАМОВНИК:

Поштова адреса

________________________________________________

________________________________________________

Юридична адреса –

________________________________________________

________________________________________________

Р/р _____________________________________________

________________________________________________

МФО ___________________________________________

Ідентифікаційний код______________________________

Свідоцтво про реєстрацію платника

податку на додану вартість №_______________________

Індивідуальний податковий №______________________

Тел.: _________________________________

Факс: ________________________________

Тел. бухгалтерії _______________________

E-mail: _________________________

___________________________________

__________________________

м.п.

Схожі:

Договір № на послуги з постачання інформаційних продуктів м. Київ \" \" 201 року Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» iconДоговір № на постачання інформації м. Київ " " 200 року Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ»
Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ», яке надалі іменується виконавець, в особі генерального директора Чамари...
Договір № на послуги з постачання інформаційних продуктів м. Київ \" \" 201 року Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» iconПрес-конференція Українське національне інформаційне агентство — Укрінформ 7 квітня 2005 р
Бекешкіна — науковий керівник Фонду “Демократичні ініціативи”; старший науковий співробітник Інституту соціології нан україни
Договір № на послуги з постачання інформаційних продуктів м. Київ \" \" 201 року Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» iconУкраїнське незалежне інформаційне агентство новин (уніан). Засноване в березні 1993 року
Адреса редакції: 01001, Київ-1, вул. Хрещатик, 4, к. 31. Телефон/факс: 279-30-70
Договір № на послуги з постачання інформаційних продуктів м. Київ \" \" 201 року Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» iconДоговір № на виготовлення та постачання продукції м. Київ 201 р
Виконавець", з однієї сторони, та, у подальшому "Замовник", з другої сторони, а разом "Сторони", уклали цей договір про наступне
Договір № на послуги з постачання інформаційних продуктів м. Київ \" \" 201 року Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» iconУкраїнське незалежне інформаційне агентство новин (уніан). Засновано в березні 1993 року
Видається українською І російською мовами. При передруку посилання на уніан обов’язкове
Договір № на послуги з постачання інформаційних продуктів м. Київ \" \" 201 року Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» iconУкраїнське незалежне інформаційне агентство новин (уніан). Засновано в березні 1993 року
Видається українською І російською мовами. При передруку посилання на уніан обов’язкове
Договір № на послуги з постачання інформаційних продуктів м. Київ \" \" 201 року Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» iconУкраїнське незалежне інформаційне агентство новин (уніан). Засновано в березні 1993 року
Видається українською І російською мовами. При передруку посилання на уніан обов’язкове
Договір № на послуги з постачання інформаційних продуктів м. Київ \" \" 201 року Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» iconУкраїнське незалежне інформаційне агентство новин (уніан). Засновано в березні 1993 року
Видається українською І російською мовами. При передруку посилання на уніан обов’язкове
Договір № на послуги з постачання інформаційних продуктів м. Київ \" \" 201 року Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» iconУкраїнське незалежне інформаційне агентство новин (уніан). Засновано в березні 1993 року
Видається українською І російською мовами. При передруку посилання на уніан обов’язкове
Договір № на послуги з постачання інформаційних продуктів м. Київ \" \" 201 року Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» iconУкраїнське незалежне інформаційне агентство новин (уніан). Засновано в березні 1993 року
Видається українською І російською мовами. При передруку посилання на уніан обов’язкове
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка