Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Чернівці : Видавничий дім "Букрек", 2006. 192 с
164.49 Kb.
НазваПрограма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Чернівці : Видавничий дім "Букрек", 2006. 192 с
Дата конвертації10.10.2013
Розмір164.49 Kb.
ТипПрограма
Зміст
Базова література
Допоміжна література
Лекційне заняття № 2
Базова література
Допоміжна література
Лекційне заняття № 3
Базова література
Допоміжна література
Лекційне заняття № 4
Базова література
Допоміжна література
Лекційне заняття № 5
Базова література
Допоміжна література
Лекційне заняття № 6
Базова література
Допоміжна література
Лекційне заняття № 7
Базова література
Допоміжна література
...
Повний зміст

ЛЕКЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ № 1


Тема. Фонетика, графіка в шкільному курсі російської мови та методика її навчання
План


 1. Зміст шкільного курсу фонетики та його значення. Зв'язок занять з фонетики з вивченням графіки, орфографії, орфоепії, граматики, із заняттями з розвитку мовлення. Ознайомлення із засобами милозвучності російської мови.

 2. Завдання вивчення фонетики: вироблення вмінь і навичок правильно артикулювати звуки; розвиток мовного слуху учнів, мовної та слухової пам'яті; чітке розмежування звуків і літер; установлення відповідності чи невідповідності між вимовою та написанням. Формування орфоепічних навичок, удосконалення дикції та розвиток умінь володіти голосом (змінювати його за висотою, силою, темпом, тембром). Зіставлення діалектної й літературної вимови. Подолання фонетичних діалектизмів.

 3. Використання наочності та технічних засобів навчання у процесі роботи з фонетики.Базова література


 1. Теория и методика обучения русскому языку : учеб. Пособие для вузов / Т.М. Воителева. – М. : Дрофа, 2006. – 319 с.

 2. Методика преподавания русского языка в школе / М.Т. Баранов, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов ; Под ред. М.Т. Баранова. – М.: Флинта, 2003. – 328 с.

 3. Обучение русскому языку в школе / [Е.А. Быстрова, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.] ; под ред. Е.А. Быстровой. – М. : Флинта, 2004. – 279 с.

 4. Хрестоматия по методике русского языка : Русский язык как предмет преподавания / Сост. А.В. Текучев. М. : Просвещение, 1998. – 342 с.

 5. Хрестоматия по методике русского языка : Организация учебного процесса по русскому языку в школе : Пособие для учителя / Авт.-сост. Б.Т. Панов, Л.Б. Яковлева. М. : Просвещение, 1998. – 383 с.

Допоміжна література


 1. Ґудзик І.П., Корсаков В.О. Російська мова : Програма для 5–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). – Чернівці : Видавничий дім “Букрек”, 2006. – 192 с.

 2. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : Науково-методичний посібник / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко ; За ред.. О.І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.

 3. Словник-довідник з української лінгводидактики : Навч. посібник / кол. Авторів за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с.

 4. Кочан Н.І., Захлюпана Н.М. Словник-довідник з методики викладання української мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 249 с.

 5. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Колектив авторів за редакцією М.І. Пентилюк : М.І. Пентилюк, С.О. Караман, О.В. Караман, О.М. Горюшкіна, З.П. Бакум, М.М. Барахтян, І.В. Гайдаєнко, А.Г. Галетова, Т.В. Коршун, А.В. Нікітіна, Т.Г. Окуневич, О.М. Решетилова. – К. : Ленвіт, 2004. – 400 с.

 6. Технологія сучасного уроку рідної мови / Н.Б. Голуб, Л.М. Дяченко, Н.М. Остапенко, В.В. Шляхова / За ред. Н.М. Остапенко. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 128 с.

 7. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. Изд. второе, испр. и доп. – М., 1997. – 429 с.

 8. Технологія сучасного уроку рідної мови / Н.Б. Голуб, Л.М. Дяченко, Н.М. Остапенко, В.В. Шляхова / За ред.. Н.М. Остапенко. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 128 с.

 9. Інтерактивні технології навчання : теорія, практика, досвід : Метод. пособник. – К., 2002. – 236 с.


ЛЕКЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ № 2


Тема. Фонетика, графіка в шкільному курсі російської мови та методика її навчання
План


 1. Зміст шкільного курсу фонетики та його значення. Зв'язок занять з фонетики з вивченням графіки, орфографії, орфоепії, граматики, із заняттями з розвитку мовлення. Ознайомлення із засобами милозвучності російської мови.

 2. Завдання вивчення фонетики: вироблення вмінь і навичок правильно артикулювати звуки; розвиток мовного слуху учнів, мовної та слухової пам'яті; чітке розмежування звуків і літер; установлення відповідності чи невідповідності між вимовою та написанням. Формування орфоепічних навичок, удосконалення дикції та розвиток умінь володіти голосом (змінювати його за висотою, силою, темпом, тембром). Зіставлення діалектної й літературної вимови. Подолання фонетичних діалектизмів.

 3. Використання наочності та технічних засобів навчання у процесі роботи з фонетики.Базова література


 1. Теория и методика обучения русскому языку : учеб. Пособие для вузов / Т.М. Воителева. – М. : Дрофа, 2006. – 319 с.

 2. Методика преподавания русского языка в школе / М.Т. Баранов, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов ; Под ред. М.Т. Баранова. – М.: Флинта, 2003. – 328 с.

 3. Обучение русскому языку в школе / [Е.А. Быстрова, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.] ; под ред. Е.А. Быстровой. – М. : Флинта, 2004. – 279 с.

 4. Хрестоматия по методике русского языка : Русский язык как предмет преподавания / Сост. А.В. Текучев. М. : Просвещение, 1998. – 342 с.

 5. Хрестоматия по методике русского языка : Организация учебного процесса по русскому языку в школе : Пособие для учителя / Авт.-сост. Б.Т. Панов, Л.Б. Яковлева. М. : Просвещение, 1998. – 383 с.

Допоміжна література


 1. Ґудзик І.П., Корсаков В.О. Російська мова : Програма для 5–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). – Чернівці : Видавничий дім “Букрек”, 2006. – 192 с.

 2. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : Науково-методичний посібник / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко ; За ред.. О.І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.

 3. Словник-довідник з української лінгводидактики : Навч. посібник / кол. Авторів за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с.

 4. Кочан Н.І., Захлюпана Н.М. Словник-довідник з методики викладання української мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 249 с.

 5. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Колектив авторів за редакцією М.І. Пентилюк : М.І. Пентилюк, С.О. Караман, О.В. Караман, О.М. Горюшкіна, З.П. Бакум, М.М. Барахтян, І.В. Гайдаєнко, А.Г. Галетова, Т.В. Коршун, А.В. Нікітіна, Т.Г. Окуневич, О.М. Решетилова. – К. : Ленвіт, 2004. – 400 с.

 6. Технологія сучасного уроку рідної мови / Н.Б. Голуб, Л.М. Дяченко, Н.М. Остапенко, В.В. Шляхова / За ред. Н.М. Остапенко. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 128 с.

 7. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. Изд. второе, испр. и доп. – М., 1997. – 429 с.

 8. Технологія сучасного уроку рідної мови / Н.Б. Голуб, Л.М. Дяченко, Н.М. Остапенко, В.В. Шляхова / За ред.. Н.М. Остапенко. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 128 с.

 9. Інтерактивні технології навчання : теорія, практика, досвід : Метод. пособник. – К., 2002. – 236 с.


ЛЕКЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ № 3


Тема. Особливості вивчення шкільного курсу фонетики та графіки російської мови в умовах близькоспорідненої двомовності
План


 1. Орфоепія у шкільному курсі російської мови та методика її навчання. Формування фонематичного слуху шляхом зіставлення та розрізнення класифікаційних характеристик звуків в російській і рідній мовах учнів Помилки інтерферентного характеру та шляхи їх попередження і виправлення.

 2. Методи та прийоми вивчення фонетики й орфоепії: спостереження над звуковим складом слів, фонетичний розбір, визначення наголосу в словах, списування з фонетичним завданням, правильна літературна вимова звуків і звукосполучень, виразне читання текстів, з'ясування співвідношення між написанням і вимовою у словах тощо.

 3. Використання наочності та технічних засобів навчання у процесі роботи з орфоепії. Роль орфоепічних словників.


Базова література


 1. Теория и методика обучения русскому языку : учеб. Пособие для вузов / Т.М. Воителева. – М. : Дрофа, 2006. – 319 с.

 2. Методика преподавания русского языка в школе / М.Т. Баранов, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов ; Под ред. М.Т. Баранова. – М.: Флинта, 2003. – 328 с.

 3. Обучение русскому языку в школе / [Е.А. Быстрова, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.] ; под ред. Е.А. Быстровой. – М. : Флинта, 2004. – 279 с.

 4. Хрестоматия по методике русского языка : Русский язык как предмет преподавания / Сост. А.В. Текучев. М. : Просвещение, 1998. – 342 с.

 5. Хрестоматия по методике русского языка : Организация учебного процесса по русскому языку в школе : Пособие для учителя / Авт.-сост. Б.Т. Панов, Л.Б. Яковлева. М. : Просвещение, 1998. – 383 с.

Допоміжна література


 1. Ґудзик І.П., Корсаков В.О. Російська мова : Програма для 5–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). – Чернівці : Видавничий дім “Букрек”, 2006. – 192 с.

 2. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : Науково-методичний посібник / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко ; За ред.. О.І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.

 3. Словник-довідник з української лінгводидактики : Навч. посібник / кол. Авторів за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с.

 4. Кочан Н.І., Захлюпана Н.М. Словник-довідник з методики викладання української мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 249 с.

 5. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Колектив авторів за редакцією М.І. Пентилюк : М.І. Пентилюк, С.О. Караман, О.В. Караман, О.М. Горюшкіна, З.П. Бакум, М.М. Барахтян, І.В. Гайдаєнко, А.Г. Галетова, Т.В. Коршун, А.В. Нікітіна, Т.Г. Окуневич, О.М. Решетилова. – К. : Ленвіт, 2004. – 400 с.

 6. Технологія сучасного уроку рідної мови / Н.Б. Голуб, Л.М. Дяченко, Н.М. Остапенко, В.В. Шляхова / За ред. Н.М. Остапенко. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 128 с.

 7. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. Изд. второе, испр. и доп. – М., 1997. – 429 с.

 8. Технологія сучасного уроку рідної мови / Н.Б. Голуб, Л.М. Дяченко, Н.М. Остапенко, В.В. Шляхова / За ред.. Н.М. Остапенко. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 128 с.

 9. Інтерактивні технології навчання : теорія, практика, досвід : Метод. пособник. – К., 2002. – 236 с.


ЛЕКЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ № 4


Тема 4. Лексикологія у шкільному курсі російської мови та методика її навчання
План


 1. Зміст шкільного курсу лексикології. Значення, місце й принципи вивчення лексики. Труднощі у засвоєнні учнями лексичних понять. Методика засвоєння учнями багатозначності, прямого та переносного значення слів, їх уживання, синонімів, омонімів, антонімів, архаїзмів та інших лексичних категорій, вивчення яких передбачено програмою.

 2. Методика вивчення лексикології російської мови, шляхи її засвоєння. Система тренувальних вправ з лексикології. Вироблення навичок користування словниками різних типів. Лексичний аналіз тексту.

 3. Словникова робота під час вивчення інших розділів шкільного курсу мови. Лексична робота у системі занять з розвитку мовлення учнів.

 4. Шкільний курс лексикології російської мови, методика його навчання в умовах близькоспорідненої двомовності. Нормативно-практичний аспект вивчення лексикології на основі взаємозв’язку в навчанні двох мов (російської та рідної). Лінгвокультурологічний підхід до вивчення російської лексики учнями-полілінгвами. Подолання жаргонізмів, росіянізмів у мовленні учнів.

 5. Наочні посібники з лексикології, методика їх використання.

 6. Робота з тлумачним словником, словниками синонімів, фразеологізмів, іншомовних слів. Особливості вивчення лексикології у школах з національною мовою навчання.Базова література


 1. Теория и методика обучения русскому языку : учеб. Пособие для вузов / Т.М. Воителева. – М. : Дрофа, 2006. – 319 с.

 2. Методика преподавания русского языка в школе / М.Т. Баранов, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов ; Под ред. М.Т. Баранова. – М.: Флинта, 2003. – 328 с.

 3. Обучение русскому языку в школе / [Е.А. Быстрова, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.] ; под ред. Е.А. Быстровой. – М. : Флинта, 2004. – 279 с.

 4. Хрестоматия по методике русского языка : Русский язык как предмет преподавания / Сост. А.В. Текучев. М. : Просвещение, 1998. – 342 с.

 5. Хрестоматия по методике русского языка : Организация учебного процесса по русскому языку в школе : Пособие для учителя / Авт.-сост. Б.Т. Панов, Л.Б. Яковлева. М. : Просвещение, 1998. – 383 с.

Допоміжна література


 1. Ґудзик І.П., Корсаков В.О. Російська мова : Програма для 5–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). – Чернівці : Видавничий дім “Букрек”, 2006. – 192 с.

 2. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : Науково-методичний посібник / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко ; За ред.. О.І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.

 3. Словник-довідник з української лінгводидактики : Навч. посібник / кол. Авторів за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с.

 4. Кочан Н.І., Захлюпана Н.М. Словник-довідник з методики викладання української мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 249 с.

 5. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Колектив авторів за редакцією М.І. Пентилюк : М.І. Пентилюк, С.О. Караман, О.В. Караман, О.М. Горюшкіна, З.П. Бакум, М.М. Барахтян, І.В. Гайдаєнко, А.Г. Галетова, Т.В. Коршун, А.В. Нікітіна, Т.Г. Окуневич, О.М. Решетилова. – К. : Ленвіт, 2004. – 400 с.

 6. Технологія сучасного уроку рідної мови / Н.Б. Голуб, Л.М. Дяченко, Н.М. Остапенко, В.В. Шляхова / За ред. Н.М. Остапенко. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 128 с.

 7. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. Изд. второе, испр. и доп. – М., 1997. – 429 с.ЛЕКЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ № 5


Тема 5. Фразеологія у шкільному курсі російської мови та методика її вивчення
План


 1. Шкільний курс фразеології російської мови, методика його навчання в умовах близькоспорідненої двомовності. Нормативно-практичний аспект вивчення фразеології на основі взаємозв’язку в навчанні двох мов (російської та рідної).

 2. Методика вивчення фразеології російської мови, шляхи її засвоєння. Система тренувальних вправ з фразеології. Вироблення навичок користування словником фразеологізмів.

 3. Наочні посібники з фразеології, методика їх використання.

 4. Робота зі словником фразеологізмів. Особливості вивчення фразеології у школах з національною мовою навчання.Базова література


 1. Теория и методика обучения русскому языку : учеб. Пособие для вузов / Т.М. Воителева. – М. : Дрофа, 2006. – 319 с.

 2. Методика преподавания русского языка в школе / М.Т. Баранов, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов ; Под ред. М.Т. Баранова. – М.: Флинта, 2003. – 328 с.

 3. Обучение русскому языку в школе / [Е.А. Быстрова, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.] ; под ред. Е.А. Быстровой. – М. : Флинта, 2004. – 279 с.

 4. Хрестоматия по методике русского языка : Русский язык как предмет преподавания / Сост. А.В. Текучев. М. : Просвещение, 1998. – 342 с.

 5. Хрестоматия по методике русского языка : Организация учебного процесса по русскому языку в школе : Пособие для учителя / Авт.-сост. Б.Т. Панов, Л.Б. Яковлева. М. : Просвещение, 1998. – 383 с.

Допоміжна література


 1. Ґудзик І.П., Корсаков В.О. Російська мова : Програма для 5–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). – Чернівці : Видавничий дім “Букрек”, 2006. – 192 с.

 2. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : Науково-методичний посібник / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко ; За ред.. О.І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.

 3. Словник-довідник з української лінгводидактики : Навч. посібник / кол. Авторів за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с.

 4. Кочан Н.І., Захлюпана Н.М. Словник-довідник з методики викладання української мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 249 с.

 5. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Колектив авторів за редакцією М.І. Пентилюк : М.І. Пентилюк, С.О. Караман, О.В. Караман, О.М. Горюшкіна, З.П. Бакум, М.М. Барахтян, І.В. Гайдаєнко, А.Г. Галетова, Т.В. Коршун, А.В. Нікітіна, Т.Г. Окуневич, О.М. Решетилова. – К. : Ленвіт, 2004. – 400 с.

 6. Технологія сучасного уроку рідної мови / Н.Б. Голуб, Л.М. Дяченко, Н.М. Остапенко, В.В. Шляхова / За ред. Н.М. Остапенко. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 128 с.

 7. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. Изд. второе, испр. и доп. – М., 1997. – 429 с.

 8. Технологія сучасного уроку рідної мови / Н.Б. Голуб, Л.М. Дяченко, Н.М. Остапенко, В.В. Шляхова / За ред.. Н.М. Остапенко. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 128 с.

 9. Інтерактивні технології навчання : теорія, практика, досвід : Метод. пособник. – К., 2002. – 236 с.

 10. Освітні технології : Навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З Кіктенко, О.М. Любарська та ін. ; за заг. ред. О.М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2001. – 256 с.

 11. Педагогическое речеведение : Словарь-справочник / Под ред.. Т.А. Ладыженской и А.К. Михальской ; Сост. А.А. Князьков. – М., Флинта., 2004. – 497 с.

ЛЕКЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ № 6


Тема 6. Методика вивчення морфемної будови слова у школі
План


 1. Значення та завдання вивчення будови слова у школі. Методика поглиблення знань про значущі частини слова (морфеми). Наступність і перспективність у вивченні матеріалу, шляхи подолання труднощів у виділенні основи (похідної, непохідної), кореня, префікса, суфікса. Розкриття значення морфем; уточнення та збагачення лексичного запасу учнів у процесі вивчення морфологічної будови слова; вироблення орфографічних навичок.

 2. Прийоми вивчення морфемної будови слова: морфемний аналіз, розбір слів з однаковими морфемами (коренем, префіксом, суфіксом); добір антонімів і синонімів до поданих слів; етимологічний аналіз.

 3. Особливості вивчення будови слова в умовах близькоспорідненої двомовності. Засвоєння основних понять з будови слова й російського словотворення за допомогою елементів історичної фонетики, семантики окремих морфем, будови власне російських слів і способів їхнього словотворення. Попередження та виправлення помилок інтерферуючого характеру в мовленні учнів.

 4. Використання наочності та технічних засобів навчання під час вивчення будови слова.Базова література


 1. Теория и методика обучения русскому языку : учеб. Пособие для вузов / Т.М. Воителева. – М. : Дрофа, 2006. – 319 с.

 2. Методика преподавания русского языка в школе / М.Т. Баранов, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов ; Под ред. М.Т. Баранова. – М.: Флинта, 2003. – 328 с.

 3. Обучение русскому языку в школе / [Е.А. Быстрова, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.] ; под ред. Е.А. Быстровой. – М. : Флинта, 2004. – 279 с.

 4. Хрестоматия по методике русского языка : Русский язык как предмет преподавания / Сост. А.В. Текучев. М. : Просвещение, 1998. – 342 с.

 5. Хрестоматия по методике русского языка : Организация учебного процесса по русскому языку в школе : Пособие для учителя / Авт.-сост. Б.Т. Панов, Л.Б. Яковлева. М. : Просвещение, 1998. – 383 с.

Допоміжна література


 1. Ґудзик І.П., Корсаков В.О. Російська мова : Програма для 5–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). – Чернівці : Видавничий дім “Букрек”, 2006. – 192 с.

 2. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : Науково-методичний посібник / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко ; За ред.. О.І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.

 3. Словник-довідник з української лінгводидактики : Навч. посібник / кол. Авторів за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с.

 4. Кочан Н.І., Захлюпана Н.М. Словник-довідник з методики викладання української мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 249 с.

 5. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Колектив авторів за редакцією М.І. Пентилюк : М.І. Пентилюк, С.О. Караман, О.В. Караман, О.М. Горюшкіна, З.П. Бакум, М.М. Барахтян, І.В. Гайдаєнко, А.Г. Галетова, Т.В. Коршун, А.В. Нікітіна, Т.Г. Окуневич, О.М. Решетилова. – К. : Ленвіт, 2004. – 400 с.

 6. Технологія сучасного уроку рідної мови / Н.Б. Голуб, Л.М. Дяченко, Н.М. Остапенко, В.В. Шляхова / За ред. Н.М. Остапенко. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 128 с.

 7. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. Изд. второе, испр. и доп. – М., 1997. – 429 с.

 8. Технологія сучасного уроку рідної мови / Н.Б. Голуб, Л.М. Дяченко, Н.М. Остапенко, В.В. Шляхова / За ред.. Н.М. Остапенко. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 128 с.

 9. Інтерактивні технології навчання : теорія, практика, досвід : Метод. пособник. – К., 2002. – 236 с.

 10. Освітні технології : Навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З Кіктенко, О.М. Любарська та ін. ; за заг. ред. О.М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2001. – 256 с.

ЛЕКЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ № 7


Тема 7. Методика вивчення словотвору в школі
План


 1. Методика словотвору: значення, зміст, завдання і принципи вивчення словотвору в школі. Зв'язок словотвору з будовою слова, фонетикою, лексикою, морфологією, орфографією. Ознайомлення учнів із способами словотвору: труднощі у засвоєнні словотворчих понять; система вправ; словотворчий аналіз, методика його проведення. Лексична робота: утворення слів за поданими моделями, використання словотворчих синонімів; робота з морфологічним і словотвірним словниками.

 2. Особливості вивчення словотвору в умовах близькоспорідненої двомовності. Засвоєння основних понять з російського словотворення за допомогою елементів історичної фонетики, семантики окремих морфем, будови власне російських слів і способів їхнього словотворення. Попередження та виправлення помилок інтерферуючого характеру в мовленні учнів.

 3. Використання наочності та технічних засобів навчання під час вивчення словотвору.Базова література


 1. Теория и методика обучения русскому языку : учеб. Пособие для вузов / Т.М. Воителева. – М. : Дрофа, 2006. – 319 с.

 2. Методика преподавания русского языка в школе / М.Т. Баранов, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов ; Под ред. М.Т. Баранова. – М.: Флинта, 2003. – 328 с.

 3. Обучение русскому языку в школе / [Е.А. Быстрова, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.] ; под ред. Е.А. Быстровой. – М. : Флинта, 2004. – 279 с.

 4. Хрестоматия по методике русского языка : Русский язык как предмет преподавания / Сост. А.В. Текучев. М. : Просвещение, 1998. – 342 с.

 5. Хрестоматия по методике русского языка : Организация учебного процесса по русскому языку в школе : Пособие для учителя / Авт.-сост. Б.Т. Панов, Л.Б. Яковлева. М. : Просвещение, 1998. – 383 с.

Допоміжна література


 1. Ґудзик І.П., Корсаков В.О. Російська мова : Програма для 5–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). – Чернівці : Видавничий дім “Букрек”, 2006. – 192 с.

 2. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : Науково-методичний посібник / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко ; За ред.. О.І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.

 3. Словник-довідник з української лінгводидактики : Навч. посібник / кол. Авторів за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с.

 4. Кочан Н.І., Захлюпана Н.М. Словник-довідник з методики викладання української мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 249 с.

 5. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Колектив авторів за редакцією М.І. Пентилюк : М.І. Пентилюк, С.О. Караман, О.В. Караман, О.М. Горюшкіна, З.П. Бакум, М.М. Барахтян, І.В. Гайдаєнко, А.Г. Галетова, Т.В. Коршун, А.В. Нікітіна, Т.Г. Окуневич, О.М. Решетилова. – К. : Ленвіт, 2004. – 400 с.

 6. Технологія сучасного уроку рідної мови / Н.Б. Голуб, Л.М. Дяченко, Н.М. Остапенко, В.В. Шляхова / За ред. Н.М. Остапенко. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 128 с.

 7. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. Изд. второе, испр. и доп. – М., 1997. – 429 с.

 8. Технологія сучасного уроку рідної мови / Н.Б. Голуб, Л.М. Дяченко, Н.М. Остапенко, В.В. Шляхова / За ред.. Н.М. Остапенко. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 128 с.

 9. Інтерактивні технології навчання : теорія, практика, досвід : Метод. пособник. – К., 2002. – 236 с.

 10. Освітні технології : Навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З Кіктенко, О.М. Любарська та ін. ; за заг. ред. О.М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2001. – 256 с.ЛЕКЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ № 8


Тема 8. Методика навчання орфографії
План


 1. Значення орфографії та її місце у шкільному курсі російської мови. Завдання навчання орфографії. Природа орфографічних навичок і психологічні основи їх формування.

 2. Короткий огляд історії та методики навчання орфографії. Основні принципи навчання орфографії: зв'язок навчання орфографії з граматикою та розвитком мовлення, роль свідомості й автоматизму у навчанні орфографії. Роль орфографічних правил у формування грамотності учнів.

 3. Поняття про орфограму. Класифікація орфограм. Залежність навчання орфографії від принципів російського правопису, характеру орфограм, етапів навчання, діалектних особливостей мовлення учнів.

 4. Методика вивчення орфографічних правил. Основні прийоми навчання орфографії. Види орфографічних вправ, методика їх проведення: орфографічний розбір, види списування, диктанти, запис вивченого напам'ять, робота з орфографічним словником, творчі вправи тощо.

 5. Труднощі у вивченні орфографії, шляхи їх подолання. Система роботи над орфографічними помилками. Методика виправлення, обліку та класифікації помилок. Норми та критерії оцінювання орфографічних навичок учнів. Аналіз орфографічних помилок. Причини виникнення орфографічних помилок, способи їх запобігання. Подолання помилок інтерферентного характеру.

 6. Наочні та технічні засоби під час вивчення орфографії, методика їх використання.Базова література


 1. Теория и методика обучения русскому языку : учеб. Пособие для вузов / Т.М. Воителева. – М. : Дрофа, 2006. – 319 с.

 2. Методика преподавания русского языка в школе / М.Т. Баранов, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов ; Под ред. М.Т. Баранова. – М.: Флинта, 2003. – 328 с.

 3. Обучение русскому языку в школе / [Е.А. Быстрова, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.] ; под ред. Е.А. Быстровой. – М. : Флинта, 2004. – 279 с.

 4. Хрестоматия по методике русского языка : Русский язык как предмет преподавания / Сост. А.В. Текучев. М. : Просвещение, 1998. – 342 с.

 5. Хрестоматия по методике русского языка : Организация учебного процесса по русскому языку в школе : Пособие для учителя / Авт.-сост. Б.Т. Панов, Л.Б. Яковлева. М. : Просвещение, 1998. – 383 с.

Допоміжна література


 1. Ґудзик І.П., Корсаков В.О. Російська мова : Програма для 5–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). – Чернівці : Видавничий дім “Букрек”, 2006. – 192 с.

 2. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : Науково-методичний посібник / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко ; За ред.. О.І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.

 3. Словник-довідник з української лінгводидактики : Навч. посібник / кол. Авторів за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с.

 4. Кочан Н.І., Захлюпана Н.М. Словник-довідник з методики викладання української мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 249 с.

 5. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Колектив авторів за редакцією М.І. Пентилюк : М.І. Пентилюк, С.О. Караман, О.В. Караман, О.М. Горюшкіна, З.П. Бакум, М.М. Барахтян, І.В. Гайдаєнко, А.Г. Галетова, Т.В. Коршун, А.В. Нікітіна, Т.Г. Окуневич, О.М. Решетилова. – К. : Ленвіт, 2004. – 400 с.

 6. Технологія сучасного уроку рідної мови / Н.Б. Голуб, Л.М. Дяченко, Н.М. Остапенко, В.В. Шляхова / За ред. Н.М. Остапенко. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 128 с.

Схожі:

Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Чернівці : Видавничий дім \"Букрек\", 2006. 192 с iconПрограма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Чернівці : Видавничий дім "Букрек", 2006. 192 с
Тема. Фонетика, графіка в шкільному курсі російської мови та методика її навчання
Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Чернівці : Видавничий дім \"Букрек\", 2006. 192 с iconПрограма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Чернівці : Видавничий дім "Букрек", 2006. 192 с
Тема Фонетика, графіка в шкільному курсі російської мови та методика її навчання
Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Чернівці : Видавничий дім \"Букрек\", 2006. 192 с iconПрограма для 5- 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання. Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005. 152 с
Бондаренко Н. В., Біляєв О. М., Паламар Л. М., Кононенко В. Л. Українська мова: Програма для 5- 12 класів загальноосвітніх навчальних...
Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Чернівці : Видавничий дім \"Букрек\", 2006. 192 с iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
У45 Українська мова: Програма для 5–12 класів загальноосвітніх нав­чальних закладів з російською мовою навчання / Н. В. Бондаренко,...
Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Чернівці : Видавничий дім \"Букрек\", 2006. 192 с iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів./ Автори О. М. Івасюк, Н. В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська. Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005. 136 с
О. М. та ін. Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів./ Автори О. М. Івасюк, Н. В. Гуйванюк,...
Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Чернівці : Видавничий дім \"Букрек\", 2006. 192 с iconВивчення російської мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською мовою
Ред. Н. Г. Озерової. Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005); на академічносу рівні – «Російська мова для 10 11 класів ( автор Т....
Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Чернівці : Видавничий дім \"Букрек\", 2006. 192 с iconПроект базової навчальної програми Молдовська мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання Пояснювальна записка
Програма з молдовської мови для 1 – 4 класів навчальних закладів з українською, мовою навчання визначає мету, зміст і методи вивчення...
Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Чернівці : Видавничий дім \"Букрек\", 2006. 192 с iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання пояснювальна записка програма «Ромська мова та читання для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 1-4 класи»
Програма укладена відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів...
Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Чернівці : Видавничий дім \"Букрек\", 2006. 192 с iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
У45 Програма «Українська література» для 5–12 класів загальноосвітніх навчаль­них закладів з навчанням мовами національних меншин....
Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Чернівці : Видавничий дім \"Букрек\", 2006. 192 с iconІнваріантна складова робочого навчального плану
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи. Київ: Видавничий дім «Освіта»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка