Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Чернівці : Видавничий дім "Букрек", 2006. 192 с
113.17 Kb.
НазваПрограма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Чернівці : Видавничий дім "Букрек", 2006. 192 с
Дата конвертації10.10.2013
Розмір113.17 Kb.
ТипПрограма
Зміст
Базова література
Допоміжна література
Лабораторне заняття № 2
Базова література
Допоміжна література
Лабораторне заняття № 3
Базова література
Допоміжна література
Лабораторне заняття № 4
Базова література
Допоміжна література

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 1


Тема 1. Фонетика, графіка в шкільному курсі російської мови та методика її навчання
План


 1. Зміст шкільного курсу фонетики та його значення. Зв'язок занять з фонетики з вивченням графіки, орфографії, орфоепії, граматики, із заняттями з розвитку мовлення. Ознайомлення із засобами милозвучності російської мови.

 2. Завдання вивчення фонетики: вироблення вмінь і навичок правильно артикулювати звуки; розвиток мовного слуху учнів, мовної та слухової пам'яті; чітке розмежування звуків і літер; установлення відповідності чи невідповідності між вимовою та написанням. Формування орфоепічних навичок, удосконалення дикції та розвиток умінь володіти голосом (змінювати його за висотою, силою, темпом, тембром). Зіставлення діалектної й літературної вимови. Подолання фонетичних діалектизмів.

 3. Використання наочності та технічних засобів навчання у процесі роботи з фонетики.Базова література


 1. Теория и методика обучения русскому языку : учеб. Пособие для вузов / Т.М. Воителева. – М. : Дрофа, 2006. – 319 с.

 2. Методика преподавания русского языка в школе / М.Т. Баранов, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов ; Под ред. М.Т. Баранова. – М.: Флинта, 2003. – 328 с.

 3. Обучение русскому языку в школе / [Е.А. Быстрова, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.] ; под ред. Е.А. Быстровой. – М. : Флинта, 2004. – 279 с.

 4. Хрестоматия по методике русского языка : Русский язык как предмет преподавания / Сост. А.В. Текучев. М. : Просвещение, 1998. – 342 с.

 5. Хрестоматия по методике русского языка : Организация учебного процесса по русскому языку в школе : Пособие для учителя / Авт.-сост. Б.Т. Панов, Л.Б. Яковлева. М. : Просвещение, 1998. – 383 с.

Допоміжна література


 1. Ґудзик І.П., Корсаков В.О. Російська мова : Програма для 5–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). – Чернівці : Видавничий дім “Букрек”, 2006. – 192 с.

 2. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : Науково-методичний посібник / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко ; За ред.. О.І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.

 3. Словник-довідник з української лінгводидактики : Навч. посібник / кол. Авторів за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с.

 4. Кочан Н.І., Захлюпана Н.М. Словник-довідник з методики викладання української мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 249 с.

 5. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Колектив авторів за редакцією М.І. Пентилюк : М.І. Пентилюк, С.О. Караман, О.В. Караман, О.М. Горюшкіна, З.П. Бакум, М.М. Барахтян, І.В. Гайдаєнко, А.Г. Галетова, Т.В. Коршун, А.В. Нікітіна, Т.Г. Окуневич, О.М. Решетилова. – К. : Ленвіт, 2004. – 400 с.

 6. Технологія сучасного уроку рідної мови / Н.Б. Голуб, Л.М. Дяченко, Н.М. Остапенко, В.В. Шляхова / За ред. Н.М. Остапенко. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 128 с.

 7. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. Изд. второе, испр. и доп. – М., 1997. – 429 с.

 8. Технологія сучасного уроку рідної мови / Н.Б. Голуб, Л.М. Дяченко, Н.М. Остапенко, В.В. Шляхова / За ред.. Н.М. Остапенко. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 128 с.

 9. Інтерактивні технології навчання : теорія, практика, досвід : Метод. пособник. – К., 2002. – 236 с.Завданя


1. Аналіз наукової статті ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Обговорення конспектів уроків_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Виконання завдань, відповіді на запитання. (Напольнова Т.В., Пустовалов П.С. Практикум по школьному курсу русского языка. Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности «Русский язык и литература». М. : Флинта, 2003).

4. Перевірка засвоєного матеріалу з теми (термінологічний мінімум / письмове опитування).

5. Підготовка до науково-методичної конференції «Инновационные технологии современного урока».

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 2


Тема 2. Лексикологія у шкільному курсі російської мови та методика її навчання
План


 1. Зміст шкільного курсу лексикології. Значення, місце й принципи вивчення лексики. Труднощі у засвоєнні учнями лексичних понять. Методика засвоєння учнями багатозначності, прямого та переносного значення слів, їх уживання, синонімів, омонімів, антонімів, архаїзмів та інших лексичних категорій, вивчення яких передбачено програмою.

 2. Методика вивчення лексикології російської мови, шляхи її засвоєння. Система тренувальних вправ з лексикології. Вироблення навичок користування словниками різних типів. Лексичний аналіз тексту.

 3. Словникова робота під час вивчення інших розділів шкільного курсу мови. Лексична робота у системі занять з розвитку мовлення учнів.

 4. Шкільний курс лексикології російської мови, методика його навчання в умовах близькоспорідненої двомовності. Нормативно-практичний аспект вивчення лексикології на основі взаємозв’язку в навчанні двох мов (російської та рідної). Лінгвокультурологічний підхід до вивчення російської лексики учнями-полілінгвами. Подолання жаргонізмів, росіянізмів у мовленні учнів.

 5. Наочні посібники з лексикології, методика їх використання.

 6. Робота з тлумачним словником, словниками синонімів, фразеологізмів, іншомовних слів. Особливості вивчення лексикології у школах з національною мовою навчання.Базова література


 1. Теория и методика обучения русскому языку : учеб. Пособие для вузов / Т.М. Воителева. – М. : Дрофа, 2006. – 319 с.

 2. Методика преподавания русского языка в школе / М.Т. Баранов, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов ; Под ред. М.Т. Баранова. – М.: Флинта, 2003. – 328 с.

 3. Обучение русскому языку в школе / [Е.А. Быстрова, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.] ; под ред. Е.А. Быстровой. – М. : Флинта, 2004. – 279 с.

 4. Хрестоматия по методике русского языка : Русский язык как предмет преподавания / Сост. А.В. Текучев. М. : Просвещение, 1998. – 342 с.

 5. Хрестоматия по методике русского языка : Организация учебного процесса по русскому языку в школе : Пособие для учителя / Авт.-сост. Б.Т. Панов, Л.Б. Яковлева. М. : Просвещение, 1998. – 383 с.

Допоміжна література


 1. Ґудзик І.П., Корсаков В.О. Російська мова : Програма для 5–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). – Чернівці : Видавничий дім “Букрек”, 2006. – 192 с.

 2. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : Науково-методичний посібник / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко ; За ред.. О.І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.

 3. Словник-довідник з української лінгводидактики : Навч. посібник / кол. Авторів за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с.

 4. Кочан Н.І., Захлюпана Н.М. Словник-довідник з методики викладання української мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 249 с.

 5. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Колектив авторів за редакцією М.І. Пентилюк : М.І. Пентилюк, С.О. Караман, О.В. Караман, О.М. Горюшкіна, З.П. Бакум, М.М. Барахтян, І.В. Гайдаєнко, А.Г. Галетова, Т.В. Коршун, А.В. Нікітіна, Т.Г. Окуневич, О.М. Решетилова. – К. : Ленвіт, 2004. – 400 с.

 6. Технологія сучасного уроку рідної мови / Н.Б. Голуб, Л.М. Дяченко, Н.М. Остапенко, В.В. Шляхова / За ред. Н.М. Остапенко. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 128 с.

 7. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. Изд. второе, испр. и доп. – М., 1997. – 429 с.

Завданя


1. Аналіз наукової статті ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Обговорення конспектів уроків_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Виконання завдань, відповіді на запитання. (Напольнова Т.В., Пустовалов П.С. Практикум по школьному курсу русского языка. Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности «Русский язык и литература». М. : Флинта, 2003).

4. Перевірка засвоєного матеріалу з теми (термінологічний мінімум / письмове опитування).

5. Підготовка до науково-методичної конференції «Инновационные технологии современного урока».
ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 3


Тема 3. Фразеологія у шкільному курсі російської мови та методика її вивчення
План


 1. Шкільний курс фразеології російської мови, методика його навчання в умовах близькоспорідненої двомовності. Нормативно-практичний аспект вивчення фразеології на основі взаємозв’язку в навчанні двох мов (російської та рідної).

 2. Методика вивчення фразеології російської мови, шляхи її засвоєння. Система тренувальних вправ з фразеології. Вироблення навичок користування словником фразеологізмів.

 3. Наочні посібники з фразеології, методика їх використання.

 4. Робота зі словником фразеологізмів. Особливості вивчення фразеології у школах з національною мовою навчання.Базова література


 1. Теория и методика обучения русскому языку : учеб. Пособие для вузов / Т.М. Воителева. – М. : Дрофа, 2006. – 319 с.

 2. Методика преподавания русского языка в школе / М.Т. Баранов, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов ; Под ред. М.Т. Баранова. – М.: Флинта, 2003. – 328 с.

 3. Обучение русскому языку в школе / [Е.А. Быстрова, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.] ; под ред. Е.А. Быстровой. – М. : Флинта, 2004. – 279 с.

 4. Хрестоматия по методике русского языка : Русский язык как предмет преподавания / Сост. А.В. Текучев. М. : Просвещение, 1998. – 342 с.

 5. Хрестоматия по методике русского языка : Организация учебного процесса по русскому языку в школе : Пособие для учителя / Авт.-сост. Б.Т. Панов, Л.Б. Яковлева. М. : Просвещение, 1998. – 383 с.

Допоміжна література


 1. Ґудзик І.П., Корсаков В.О. Російська мова : Програма для 5–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). – Чернівці : Видавничий дім “Букрек”, 2006. – 192 с.

 2. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : Науково-методичний посібник / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко ; За ред.. О.І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.

 3. Словник-довідник з української лінгводидактики : Навч. посібник / кол. Авторів за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с.

 4. Кочан Н.І., Захлюпана Н.М. Словник-довідник з методики викладання української мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 249 с.

 5. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Колектив авторів за редакцією М.І. Пентилюк : М.І. Пентилюк, С.О. Караман, О.В. Караман, О.М. Горюшкіна, З.П. Бакум, М.М. Барахтян, І.В. Гайдаєнко, А.Г. Галетова, Т.В. Коршун, А.В. Нікітіна, Т.Г. Окуневич, О.М. Решетилова. – К. : Ленвіт, 2004. – 400 с.

 6. Технологія сучасного уроку рідної мови / Н.Б. Голуб, Л.М. Дяченко, Н.М. Остапенко, В.В. Шляхова / За ред. Н.М. Остапенко. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 128 с.

 7. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. Изд. второе, испр. и доп. – М., 1997. – 429 с.

 8. Технологія сучасного уроку рідної мови / Н.Б. Голуб, Л.М. Дяченко, Н.М. Остапенко, В.В. Шляхова / За ред.. Н.М. Остапенко. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 128 с.

 9. Інтерактивні технології навчання : теорія, практика, досвід : Метод. пособник. – К., 2002. – 236 с.

 10. Освітні технології : Навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З Кіктенко, О.М. Любарська та ін. ; за заг. ред. О.М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2001. – 256 с.

 11. Педагогическое речеведение : Словарь-справочник / Под ред.. Т.А. Ладыженской и А.К. Михальской ; Сост. А.А. Князьков. – М., Флинта., 2004. – 497 с.


Завданя


1. Аналіз наукової статті ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Обговорення конспектів уроків_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Виконання завдань, відповіді на запитання. (Напольнова Т.В., Пустовалов П.С. Практикум по школьному курсу русского языка. Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности «Русский язык и литература». М. : Флинта, 2003).

4. Перевірка засвоєного матеріалу з теми (термінологічний мінімум / письмове опитування).

5. Підготовка до науково-методичної конференції «Инновационные технологии современного урока».

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 4


Тема 4. Методика вивчення самостійних частин мови у школі
План


 1. Значення, завдання, зміст і принципи вивчення частин мови у шкільному курсі. Зв'язок вивчення частин мови з фонетикою, лексикою, словотвором, синтаксисом, орфографією та розвитком зв’язного мовлення. Вивчення частин мови на синтаксичній основі. Наступність і перспективність у вивченні частин мови.

 2. Формування поняття про частини мови на основі їх лексичного значення, морфологічних ознак, синтаксичної ролі й особливостей словотвору. Вивчення системи відмінювання та словотвору частин мови у зв'язку з орфографією та розвитком мовлення.

 3. Методи та прийоми теоретично-практичного вивчення чистин мови: морфологічний розбір, утворення різних форм слів і нових слів за допомогою словотворчих морфем, установлення пропущених слів у відповідній формі, заміна одних форм іншими, складання словосполучень і речень, спостереження над уживанням паралельних морфологічних форм, програмування, алгоритмізація.

 4. Особливості вивчення морфології у школах з національною мовою навчання.

 5. Наочність і технічні засоби навчання, методика їх використання у процесі вивчення частин мови. Формування орфографічної грамотності учнів. Шляхи попередження інтерферуючого впливу на орфографічну грамотність учнів в умовах близькоспорідненої двомовності

 6. Методика вивчення службових частин мови у школі.


Базова література


 1. Теория и методика обучения русскому языку : учеб. Пособие для вузов / Т.М. Воителева. – М. : Дрофа, 2006. – 319 с.

 2. Методика преподавания русского языка в школе / М.Т. Баранов, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов ; Под ред. М.Т. Баранова. – М.: Флинта, 2003. – 328 с.

 3. Обучение русскому языку в школе / [Е.А. Быстрова, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.] ; под ред. Е.А. Быстровой. – М. : Флинта, 2004. – 279 с.

 4. Хрестоматия по методике русского языка : Русский язык как предмет преподавания / Сост. А.В. Текучев. М. : Просвещение, 1998. – 342 с.

 5. Хрестоматия по методике русского языка : Организация учебного процесса по русскому языку в школе : Пособие для учителя / Авт.-сост. Б.Т. Панов, Л.Б. Яковлева. М. : Просвещение, 1998. – 383 с.

Допоміжна література


 1. Ґудзик І.П., Корсаков В.О. Російська мова : Програма для 5–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). – Чернівці : Видавничий дім “Букрек”, 2006. – 192 с.

 2. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : Науково-методичний посібник / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко ; За ред.. О.І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.

 3. Словник-довідник з української лінгводидактики : Навч. посібник / кол. Авторів за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с.

 4. Кочан Н.І., Захлюпана Н.М. Словник-довідник з методики викладання української мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 249 с.

 5. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Колектив авторів за редакцією М.І. Пентилюк : М.І. Пентилюк, С.О. Караман, О.В. Караман, О.М. Горюшкіна, З.П. Бакум, М.М. Барахтян, І.В. Гайдаєнко, А.Г. Галетова, Т.В. Коршун, А.В. Нікітіна, Т.Г. Окуневич, О.М. Решетилова. – К. : Ленвіт, 2004. – 400 с.

 6. Технологія сучасного уроку рідної мови / Н.Б. Голуб, Л.М. Дяченко, Н.М. Остапенко, В.В. Шляхова / За ред. Н.М. Остапенко. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 128 с.

 7. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. Изд. второе, испр. и доп. – М., 1997. – 429 с.

 8. Технологія сучасного уроку рідної мови / Н.Б. Голуб, Л.М. Дяченко, Н.М. Остапенко, В.В. Шляхова / За ред.. Н.М. Остапенко. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 128 с.

 9. Інтерактивні технології навчання : теорія, практика, досвід : Метод. пособник. – К., 2002. – 236 с.

 10. Освітні технології : Навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З Кіктенко, О.М. Любарська та ін. ; за заг. ред. О.М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2001. – 256 с.Завданя


1. Аналіз наукової статті ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Обговорення конспектів уроків_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Виконання завдань, відповіді на запитання. (Напольнова Т.В., Пустовалов П.С. Практикум по школьному курсу русского языка. Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности «Русский язык и литература». М. : Флинта, 2003).

4. Перевірка засвоєного матеріалу з теми (термінологічний мінімум / письмове опитування).

5. Підготовка до науково-методичної конференції «Инновационные технологии современного урока».

Схожі:

Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Чернівці : Видавничий дім \"Букрек\", 2006. 192 с iconПрограма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Чернівці : Видавничий дім "Букрек", 2006. 192 с
Тема. Фонетика, графіка в шкільному курсі російської мови та методика її навчання
Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Чернівці : Видавничий дім \"Букрек\", 2006. 192 с iconПрограма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Чернівці : Видавничий дім "Букрек", 2006. 192 с
Тема. Фонетика, графіка в шкільному курсі російської мови та методика її навчання
Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Чернівці : Видавничий дім \"Букрек\", 2006. 192 с iconПрограма для 5- 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання. Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005. 152 с
Бондаренко Н. В., Біляєв О. М., Паламар Л. М., Кононенко В. Л. Українська мова: Програма для 5- 12 класів загальноосвітніх навчальних...
Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Чернівці : Видавничий дім \"Букрек\", 2006. 192 с iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
У45 Українська мова: Програма для 5–12 класів загальноосвітніх нав­чальних закладів з російською мовою навчання / Н. В. Бондаренко,...
Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Чернівці : Видавничий дім \"Букрек\", 2006. 192 с iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів./ Автори О. М. Івасюк, Н. В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська. Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005. 136 с
О. М. та ін. Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів./ Автори О. М. Івасюк, Н. В. Гуйванюк,...
Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Чернівці : Видавничий дім \"Букрек\", 2006. 192 с iconВивчення російської мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською мовою
Ред. Н. Г. Озерової. Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005); на академічносу рівні – «Російська мова для 10 11 класів ( автор Т....
Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Чернівці : Видавничий дім \"Букрек\", 2006. 192 с iconПроект базової навчальної програми Молдовська мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання Пояснювальна записка
Програма з молдовської мови для 1 – 4 класів навчальних закладів з українською, мовою навчання визначає мету, зміст і методи вивчення...
Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Чернівці : Видавничий дім \"Букрек\", 2006. 192 с iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання пояснювальна записка програма «Ромська мова та читання для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 1-4 класи»
Програма укладена відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів...
Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Чернівці : Видавничий дім \"Букрек\", 2006. 192 с iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
У45 Програма «Українська література» для 5–12 класів загальноосвітніх навчаль­них закладів з навчанням мовами національних меншин....
Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Чернівці : Видавничий дім \"Букрек\", 2006. 192 с iconІнваріантна складова робочого навчального плану
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи. Київ: Видавничий дім «Освіта»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка