Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування
32.76 Kb.
НазваПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування
Дата конвертації13.10.2013
Розмір32.76 Kb.
ТипПовідомлення
Зміст
2.2. Кількість товару, вид робіт або послуг
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг
5. Результат проведення процедури закупівлі
5.2. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції)
5.3. Ціна за одиницю товару (у разі здійснення закупівлі товарів)
5.4. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції), що визнана найбільш економічно вигідною: 16
6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові
6.4. Номер телефону, телефаксу
1.2. An identification code is after EDRPOU
2.2. Amount of commodity, type of works or services
2.4. Delivery of commodities, implementation of works, grant of services date
5. Result of conducting of procedure of purchase
5.3. A price is for unit of commodity (in the case of realization of purchase of commodities)
5.4. Date of akceptu of suggestion of competitive auctions (price suggestion) of, which is acknowledged most economic advantageo
ПОВІДОМЛЕННЯ

учасникам про результати процедури закупівлі
1. Замовник:

1.1. Найменування: Філія Управління з переробки газу та газового конденсату Дочірня компанія "Укргазвидобування" Національна акціонерна компанія „Нафтогаз України”.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 25976423

1.3. Місцезнаходження: Полтавська область, Машівський район, с. Базилівщина, вул. Польова, 6, 39420.
2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі: «Продукти хімічні різні технічного призначення (цеоліт, адсорбер ртуті)», код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97: 24.66.4.

2.2. Кількість товару, вид робіт або послуг: цеоліт 24 080 кг, адсорбер ртуті 8000 кг.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Яблунівське відділення з переробки газу, Полтавська область, Лохвицький район, с. Сенча, 37245.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: на протязі 2011р.
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: №55900 у “Віснику державних закупівель” №56 (444) від 27.12.2010 року.
5. Результат проведення процедури закупівлі:

5.1. Перелік критеріїв оцінки інших, крім ціни (із зазначенням їх вартісного еквіваленту або питомої ваги) акцептованої пропозиції конкурсних торгів: -

5.2. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції):

_______________________________13 400 476,80, з ПДВ____________________________;

(цифрами)

___Тринадцять мільйонів чотириста тисяч чотириста сімдесят шість грн. 80 коп., з ПДВ__

(словами)
5.3. Ціна за одиницю товару (у разі здійснення закупівлі товарів):

Цеоліт 4А ZEOCHEM Z4-04/2-3mm – 487,68 (чотириста вісімдесят сім грн. 68 коп.), з ПДВ;

Цеоліт 4А ZEOCHEM Z4-04/2,5-5mm – 457,74 (чотириста п'ятдесят сім грн. 74 коп.), з ПДВ;

Адсорбер ртуті Mersorb – 278,40 (двісті сімдесят вісім грн. 40 коп.), з ПДВ.

5.4. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції), що визнана найбільш економічно вигідною: 16.02.2011 р.

5.5. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: -

5.5.1. Дата прийняття рішення: -

5.5.2. Причини: -
6. Інформація про переможця торгів:

6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсалоптторг-Х»

6.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 37428034

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи): Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Субхи, буд. 1Б, 95015

6.4. Номер телефону, телефаксу: (0652) 348-708
Голова комітету з конкурсних торгів ______________ О.В.Левченко.

М.П.
Контактна особа: Приставка Володимир Васильович, начальник ВЗПЗТРП, тел. (0532) 51-50-24

REPORT

to the participants about the results of procedure of purchase
1. Customer:

1.1. Name: Management branch from processing of gas and gas kondensatu the Daughter's company "Ukrgazvidobuvannya" the National stock association „Naftogaz of Ukraine”.

1.2. An identification code is after EDRPOU: 25976423

1.3. Location: Poltava area, Mashivskiy district, s. Bazilivschina, a street Polyova , 6, 39420.
2. Article of purchase:

2.1. Name of the article of purchase: «Products are chemical different technical setting (zeolite, adsorber of mercury)», code of the State classifier of products and services of DK 016-97: 24.66.4.

2.2. Amount of commodity, type of works or services: a zeolite is 24 080 kg, adsorber of mercury 8000 kg
2.3. Place of supplying with commodities, implementation of works, grant of services: Yablunivske of separation from processing of gas, Poltava area, Lokhvickiy district, s. Sencha, 37245.

2.4. Delivery of commodities, implementation of works, grant of services date: during 2011.

4. Date of legend publicity and number of announcing conducting of procedure of purchase, published in state official printing edition on questions of the public purchasing: №55900 у “The announcer of the public purchasing” №56 (444) from 27.12.2010.
5. Result of conducting of procedure of purchase:

5.1. List of criteria of estimation other, except for an accepting supply of competitive auctions price (with pointing of them cost an equivalent or specific gravity): -

5.2. Accepting supply of competitive auctions price (price suggestion):

_______________________________13 400 476,80, з ПДВ____________________________;

(by numbers)

___thirteen millions four hundred thousand four hundred seventy six grn. 80 kop., with PDV__

(by words)
5.3. A price is for unit of commodity (in the case of realization of purchase of commodities):

Zeolite 4А ZEOCHEM Z4-04/2-3mm – 487,68 (four hundred eighty seven grn. 68 kop.), with PDV;

Zeolite 4А ZEOCHEM Z4-04/2,5-5mm – 457,74 (four hundred fifty seven grn. 74 kop.), with PDV;

Adsorber of mercury Mersorb – 278,40 (two hundred seventy eight grn. 40 kop.), with PDV.

5.4. Date of akceptu of suggestion of competitive auctions (price suggestion) of, which is acknowledged most economic advantageous: 16.02.2011.

5.5. Auctions are abolished or acknowledged such which did not take a place: -

5.5.1. Decision-making date: -

5.5.2. Cause: -
6. Information is about the winner of auctions:

6.1. Name/last name, name, patronymic: There is the company limited liability «UNIVERSALOPTTORG-X»

6.2. Identification kod/identifikaciyniy number: 37428034

6.3. Location (for a legal entity) or habitat (for a physical person): Autonomous Republic is Crimea, m. Simferopol', street of Subkhi, house 1b, 95015

6.4. Number to the telephone, telefax: (0652) 348-708
A chairman of committee

is on competitive auctions ______________ O.V.Levchenko.

Contact person: Pristavka V.V., chief VZPZTRP, tel. (0532) 51-50-24

Схожі:

Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі. Дякуємо за участь у торгах. З повагою, Голова конкурсного комітету В.І. Костян Підпис, М. П повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі
Конкурсний комітет ку „Бериславська црл”, згідно Закону №2289–VІ. «Про здійснення державних закупівель», надсилає повідомлення учасникам...
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування
Найменування предмета закупівлі: код за дк 016-97: 45. 34. 3 Інші монтажні роботи
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник : Найменування
Найменування предмета закупівлі: Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Орджонікідзе м. Ясинувата
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування
Найменування предмета закупівлі: код за дк 016-97: 27. 31. 2 Прутки та профілі тягнуті з легованої сталі
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування iconПовідомлення про результати повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування Конотопська центральна районна лікарня Ідентифікаційний код за єдрпоу 02007532 Місцезнаходження

Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування
Найменування предмета закупівлі: машини та апарати для дистиляції чи ректифікації, фільтрування та очищення, газогенераторів (запчастини...
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування: відкрите акціонерне товариство «Дніпроенерго» Ідентифікаційний код за єдрпоу: 00130872 Місцезнаходження
Найменування предмета закупівлі: 74. 20. 3 Інженерні послуги
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування iconПовідомлення №5 учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні...
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування: Кіровський психоневрологічний будинок інтернат Ідентифікаційний код за єдрпоу: 03190293
Найменування предмета закупівлі: продукція харчової промисловості та сільського
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування. Харківський національний автомобільно-дорожний університет Ідентифікаційний код за єдрпо
Найменування предмета закупівлі. Вода мінеральна та напої безалкогольні к к 15. 98. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка