Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «кримінальне право»
370.73 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «кримінальне право»
Сторінка1/3
Дата конвертації13.10.2013
Розмір370.73 Kb.
ТипМетодичні вказівки
Зміст
1. 4. Підготовка контрольної роботи.
1.8. Випадки, коли контрольна робота оцінюється як „незадовільно” .
Призначення та мета контрольної роботи
1. 3. Вибір варіанта контрольної роботи
Реєстраційний номер студента
1.4. Підготовка контрольної роботи
1.5. Вимоги щодо оформлення контрольної роботи
Строки здачі та критерії оцінки контрольної роботи
1. 8. Контрольні роботи оцінюються як „незадовільно” у таких випадках
2. Варіанти контрольних робіт із Загальної частини КК України
3. Варіанти контрольних робіт з Особливої частини КК України
Методичні вказівки
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

3064 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО»


ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВОЗНАВСТВО»

ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

Суми

Сумський державний університет

2011

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Кримінальне право” / укладачі: А.М. Клочко, О.Ю. Наталіч. – Суми: Сумський державний університет, 2011. - 25 с.
Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

1. Загальні методичні вказівки щодо написання контрольної роботи з кримінального права
1. 1. Призначення та мета контрольної роботи.

1. 2. Зміст контрольної роботи.

1. 3. Вибір варіанта контрольної роботи.

1. 4. Підготовка контрольної роботи.

1. 5. Вимоги щодо оформлення контрольної роботи.

1. 6. Вимоги щодо вирішення завдань контрольної роботи.

1.7. Терміни здачі та критерії оцінки контрольної роботи.

1.8. Випадки, коли контрольна робота оцінюється як „незадовільно” .

1. 9. Заключні положення.
2. Варіанти контрольних робіт із загальної частини.

3. Варіанти контрольних робіт з особливої частини.
1. Загальні методичні вказівки

щодо написання контрольної роботи з кримінального права
У процесі вивчення курсу „Кримінальне право України” навчальним планом юридичного факультету СумДУ передбачено виконання студентами контрольної роботи із загальної та особливої частин кримінального права України.

Контрольна робота повинна бути виконана, оформлена та зарахована з урахуванням таких методичних вимог:


  1. . Призначення та мета контрольної роботи


Контрольна робота призначена для формування у студентів навичок до самостійної роботи, підняття їх теоретичного та професійного рівня, більш ефективного засвоєння курсу „Кримінальне право України” та іншого навчального матеріалу.

Конкретні завдання контрольної роботи допоможуть вивчити норми кримінального права та виробити навички їх правильного застосування.

Під час написання контрольної роботи необхідно показати вміння розкривати та аналізувати склад конкретного злочину, давати йому правильну юридичну кваліфікацію.

Метою виконання контрольної роботи є закріплення і більш глибоке засвоєння теоретичного матеріалу, вміння правильно та чітко застосовувати теоретичні знання на практиці.


  1. . Зміст контрольної роботи


Контрольна робота із загальної частини складається з трьох завдань та виконується за такими темами:

 1. Поняття і система кримінального права.

 2. Кримінальна відповідальність і її підстави.

 3. Закон про кримінальну відповідальність.

 4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі.

 5. Поняття злочину.

 6. Склад злочину.

 7. Об’єкт злочину.

 8. Об’єктивна сторона злочину.

 9. Суб’єкт злочину.

 10. Суб’єктивна сторона злочину.

 11. Стадії злочину.


Контрольна робота з особливої частини складається з трьох завдань та виконується за такими темами:

1. Злочини проти основ національної безпеки.

 1. Злочини проти життя та здоров’я особи.

 2. Злочини проти волі, честі та гідності особи.

 3. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

 4. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

 5. Злочини проти власності.

 6. Злочини у сфері господарської діяльності.

 7. Злочини проти довкілля.

 8. Злочини проти громадської безпеки.

 9. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

11. Злочини проти громадського порядку та моральності.
1. 3. Вибір варіанта контрольної роботи
Контрольна робота виконується згідно з варіантом, який визначається викладачем з дисципліни «Кримінальне право». Номер варіанта визначається залежно від реєстраційного номера студента.


Реєстраційний номер студента


Номер варіанта


загальна частина особлива частина1,11,21,31


1

11

2,12,22,32

2

12

3,13,23,33

3


13

4,14,24,42


4

14

5,15,25,35


5

15

6,16,26,36


6

16

7,17,27,37


7

17

8,18,28,38


8

18

9,19.29,39


9

19

10,20,30,40

10

20


Після визначення варіанта контрольної роботи студент повинен уважно ознайомитися з методичними рекомендаціями, їх виконанням, списком рекомендованої літератури, після цього приступити до виконання роботи.

1.4. Підготовка контрольної роботи
Перед початком написання контрольної роботи студент повинен уважно вивчити нормативно-правові акти та навчальні джерела.

При використанні літературних та інших нормативних матеріалів необхідно давати відповідні посилання на ці джерела в суровій відповідності до встановлених правил (стандартів). Запозичення тексту з чужих літературних та наукових джерел без відповідного посилання на них забороняється.

При написанні контрольної роботи необхідно використовувати такі джерела:

 1. Кримінальний кодекс України та інші нормативні акти;

 2. науково-практичний коментар Кримінального кодексу України;

 3. підручники та посібники з кримінального права;

 4. курси лекцій з предмета.


1.5. Вимоги щодо оформлення контрольної роботи
Текст контрольної роботи викладається грамотно, акуратно, великим розбірливим почерком, з полями на лівому боці для викладу зауважень викладача. Контрольна робота повинна бути написана власноручно або віддрукована. Сторінки роботи повинні бути пронумеровані.

Будь-які скорочення слів у тексті, посилання на джерела, крім загальноприйнятих (наприклад, КК, КПК, ст.), неприпустимі.

У контрольній роботі повинен бути титульний аркуш, на якому зазначається:

 1. найменування університету;

 2. найменування факультету та кафедри;

 3. найменування навчальної дисципліни;

 4. номер варіанта;

 5. прізвище, ім’я та по батькові виконавця роботи, курс, номер групи;

 6. місце (місто) та рік виконання роботи.

Контрольна робота повинна бути підписана автором на останній сторінці після списку використаного нормативного матеріалу та літератури. Там само потрібно зазначити дату (число, місяць та рік фактичної здачі роботи для реєстрації).

Список нормативного матеріалу та літератури (джерела) зазначається в певній послідовності (нормативний матеріал; спеціальна література; інші джерела) або в алфавітному порядку.


  1. . Вимоги щодо вирішення завдань контрольної роботи


Вирішення завдань повинно відповідати таким вимогам:

 1. відповідь на поставлене питання має бути чітко сформульованою;

 2. відповідь має бути детально вмотивованою та обґрунтованою шляхом юридичного аналізу;

 3. відповідь має містити посилання на нормативні акти та літературні і наукові джерела;

 4. необхідно встановити наявність або відсутність складу злочину в діянні особи (осіб), яке описане у завданні. Якщо вчинене не містить складу злочину, то слід точно вказати, які саме ознаки (елементи) складу злочину відсутні;

 5. якщо склад злочину має місце, необхідно здійснити кваліфікацію вчиненого, тобто зазначити частину (пункт) і статтю особливої частини КК України (а за необхідності – зробити посилання на статті загальної частини). Якщо з питань кваліфікації злочину є роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, у відповіді повинно бути розгорнуте посилання на ці роз’яснення;

 6. кваліфікація злочину повинна бути детально вмотивована шляхом юридичного аналізу складу злочину, тобто характеристики об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єктивної сторони та суб’єкта злочину. Цей аналіз передбачає обов’язкове встановлення відповідності фактичних ознак суспільно небезпечного діяння, яке описане в завданні, всім ознакам складу злочину, передбаченого КК України. Слід зазначити родовий та безпосередній об’єкти, а також предмет злочину у разі необхідності. Виходячи з ознак об’єктивної сторони, необхідно дати характеристику як обов’язковим ознакам об’єктивної сторони злочину, так і факультативним. З урахуванням конструкції складу злочину важливо визначити момент його закінчення. На підставі ст. 23-25 КК України, характеризуючи суб’єктивну сторону злочину, необхідно зазначити форму і вид вини особи, що вчинила злочин. Слід розглянути питання про факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочину. Характеризувати суб’єкт злочину необхідно відповідно до розділу IV КК України. Якщо встановлено кваліфікуючі ознаки, слід розкрити їх зміст.
  1. . Строки здачі та критерії оцінки контрольної роботи


Контрольна робота представляється та здається студентами викладачу-методисту не пізніше місяця до початку екзаменаційної сесії.

Контрольна робота, що надійшла до викладача-методиста, реєструється та передається на рецензування викладачу, який перевіряє роботу, визначає правильність виконання завдань, дотримання вимог щодо оформлення, дає письмовий відгук на контрольну роботу та оцінює її згідно з визначеними критеріями оцінки контрольних робіт для заочної та денної форм навчання. У разі одержання незадовільної оцінки за виконання завдання, контрольна робота повертається студенту для повторного виконання з метою усунення недоліків, які письмово подані викладачем у рецензії.

Критеріями оцінки контрольної роботи є:

 1. правильність вирішення письмових завдань;

 2. самостійність виконання роботи;

 3. додержання вимог щодо виконання контрольної роботи відповідно до методичних рекомендацій;

 4. обсяг літератури стосовно тем;

 5. використання спеціальної літератури та нормативних актів.


1. 8. Контрольні роботи оцінюються як „незадовільно” у таких випадках:


 1. усі завдання виконані неправильно;

 2. контрольна робота виконана не за належним варіантом;

 3. контрольна робота виконана на підставі законодавства, що втратило чинність;

 4. при розв’язанні завдань використаний лише науково-практичний коментар КК України;

 5. робота є несамостійною, не відповідає вищезазначеним вимогам.
  1. . Заключні положення


Студенти, які не здали контрольної роботи або отримали за виконання роботи незадовільну оцінку, вважаються такими, що не виконали навчального плану.

Консультації з усіх інших питань, пов’язаних з виконанням контрольної роботи, студенти можуть отримати безпосередньо у викладача з дисципліни «Кримінальне право» або на відповідній кафедрі.

2. Варіанти контрольних робіт із Загальної частини КК України

Варіант 1
1. Проктов разом зі своєю дружиною, відразу після пологів, не бажаючи витрачати гроші на дитину, вбили її. Їх обох було притягнуто до кримінальної відповідальності за ст. 117 КК України.

Ознайомтесь зі ст. 117 КК України та дайте відповідь на питання: хто є суб’єктом цього злочину. Чи правильно було прийняте рішення? Розкрийте поняття спеціального суб’єкта злочину.

2. Перед трамваєм, у забороненому для переходу пішоходів місці, швидко перебігала вулицю 7-річна Панченко. Поряд із трамваєм у напрямку його руху зі швидкістю близько 45 км за годину (при дозволеній 60 км за годину) їхала автомашина „Хюндай”, водій якої Шматко не мав можливості об’їхати трамвай, оскільки спереду стояла автомашина „Вольво”. Дівчинка раптово з’явилася перед автомашиною, і хоч Шматко загальмував своєчасно, не вдалося уникнути наїзду. Панченко попала під колеса і була смертельно травмована.

Чи є у поведінці Шматка ознаки об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України?

3. Сидоренко вирішив позбутися своєї тещі, яка підбурювала проти нього дружину й радила розірвати з ним шлюб. З метою вбивства тещі він у Харкові виготовив і таємно поклав до багажника її автомобіля міну з годинниковим механізмом. Вибух стався на території Республіки Білорусь, і теща загинула на місці вибуху.

Варіант 1. Теща дістала тяжке тілесне ушкодження, але залишилась живою.

Варіант 2. Теща померла через 6 днів після вибуху в лікарні Бреста.

Варіант 3. Міну виявили і знешкодили білоруські прикордонники.

Ознайомтеся зі статтями 263, 201, 115 і 194 КК України. Визначте місце і час кожного з вчинених Сидоренком злочинів.
Варіант 2
1. Дубова затримали працівники міліції за хуліганство, вчинене з особливою зухвалістю стосовно Семенової. У зв’язку з тим, що раніше Дубов лікувався в психіатричному стаціонарі, орган дізнання призначив судово-психіатричну експертизу. Експертизою було встановлено, що Дубов здійснив хуліганські дії у стані патологічного сп’яніння.

Чи є підстави для притягнення Дубова до кримінальної відповідальності? Чи обов’язковим для суду є висновок судово-психіатричної експертизи? Які типи лікувальних установ використовуються для відбування призначених примусових заходів медичного характеру?

2. Голова релігійної секти Жолобов, прагнучи здобути славу „чудотворця” і „спасителя”, в присутності групи віруючих розпочав релігійний обряд: прочитав молитву і почав робити 83-річній Шиловій масаж уздовж хребта, щоб вигнати „біса”. Шилова просила його припинити ці дії, поскаржившись на біль у серці. Однак Жолобов ігнорував її прохання і продовжував масажувати, доки вона не втратила свідомість і не померла. Після цього Жолобов, діючи впевнено і без розгубленості, намагався її „воскресити”. Вливаючи в рот настій трав, який називав „живою кров’ю”, і примушуючи віруючих читати молитву.

Ознайомтеся зі статтями 115, 119 і 181 КК України. Проаналізуйте суб’єктивну сторону вчинених Жолобовим злочинних дій і дайте їх кримінально-правову оцінку.

3. Збираючи вдосвіта гриби, Примак кинув у річку недопалок цигарки. Поверхня води спалахнула, полум’я поширилося на кілька кілометрів і знищило у двох селах мости та трактор японського виробництва. Сам Примак дістав тяжкі опіки. Річка горіла упродовж п’яти годин, оскільки в неї потрапило 4 тис. м3 пального внаслідок пошкодження труби нафтопроводу при проведенні будівельних робіт. Керівники робіт не сповістили населення про можливі наслідки.

Варіант. Примак знав про аварію, але в тумані вдосвіта переплутав річку з її притокою.

Чи є дії Примака злочинними?
  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «кримінальне право» iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „ Теорія систем та математичне моделювання для студентів заочної форми навчання напряму «Інформатика»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „ Теорія систем та математичне моделювання ” /Укладач Л. Д. Назаренко....
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «кримінальне право» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Загальна біологія»
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Загальна біологія» (за професійним спрямуванням) для...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «кримінальне право» iconМетодичні вказівки до практичних та контрольних робіт з дисципліни управління роботою флоту та технологія перевезення
Завітаєв В. Л. Управління роботою флоту та технологія перевезення вантажів: методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «кримінальне право» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт. (Уклад.: О. Й. Рішан, С. А. Киричук) 2009р
Автоматизація виробничих процесів. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт. (Уклад.: О. Й. Рішан,...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «кримінальне право» iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни " Цивільне та сімейне право" для студентів
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Цивільне та сімейне право” /Укладач Ю. В. Бордюк.– Суми: Видавництво...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «кримінальне право» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Біологія для студентів 3-го курсу спеціальності 070801
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Біологія» /Укладач С. М. Шевченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26 с
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «кримінальне право» iconМетодичні вказівки та завдання до виконання практичних І контрольних
Методичні вказівки та завдання до виконання практичних і контрольних робіт з курсу «Технологічні методи виробництва заготовок деталей...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «кримінальне право» iconЗавдання для контрольних робіт
Вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Інформатика та комп*ютерна техніка”
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «кримінальне право» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни бухгалтерський облік І звітність

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «кримінальне право» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Організація роботи з кадрами " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Організація роботи з кадрами ” для студентів заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка