Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Звіт за 2009 рік річний фінансовий звіт акціонерного Банку «київська русь» за 2009 рік загальна інформація про діяльність банку найменування
3.4 Mb.
НазваЗвіт за 2009 рік річний фінансовий звіт акціонерного Банку «київська русь» за 2009 рік загальна інформація про діяльність банку найменування
Сторінка1/32
Дата конвертації10.10.2012
Розмір3.4 Mb.
ТипЗвіт
Зміст
Організаційно-правова форма
Валюта звітності та одиниця її виміру
Стратегічна мета Банку
Спеціалізація Банку
Характеристика банківської діяльності
Результати банківських операцій та інших операцій
Опис кожного сегмента контрагентів Банку
Програми та акції для корпоративного бізнесу
Депозитні продукти для корпоративних клієнтів
Спеціальні пропозиції для фізичних осіб-підприємців
Всього коштів юридичних осіб
Створено новий продукт по овердрафту
Кредитування малого та середнього бізнесу
Кредити юридичних осіб
Всього коштів фізичних осіб
Кредити фізичних осіб
Злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення
Кредитно-Інвестиційний комітет
Комітет з роздрібного кредитування
Кредитні комісії філій/відділень
...
Повний зміст
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

РІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ за 2009 рікРІЧНИЙ

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

Акціонерного Банку «КИЇВСЬКА РУСЬ»

за 2009 рік

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ

Найменування:

Акціонерний Банк «Київська Русь».

Місцезнаходження:

Україна, м. Київ, вул. Хорива, 11-А,

ЕДРПОУ 24214088.


Організаційно-правова форма:

Банк створено у формі закритого

Акціонерного товариства.


Дата звітності:

31 грудня 2009 року (на кінець дня).

Валюта звітності та одиниця її виміру:

Грошова одиниця України (у тисячах гривень).Фінансова звітність за 2009 рік складена відповідно до вимог Інструкції про складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 №480.


Види діяльності, які здійснює та має здійснювати Банк

Акціонерний банк «Київська Русь» зареєстровано 30 травня 1996 року за номером 258. Банківська Ліцензія № 19 від 14.01.2002 та Дозвіл №19-4 від 28.09.2009 року видані на право здійснювати такі операції:

 • приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

 • відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

 • розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

 • операції з валютними цінностями:

  • неторговельні операції з валютними цінностями;

  • операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;

  • операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;

  • ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

  • ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті;

  • ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

  • відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

  • відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

  • залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

  • залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

  • торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій);

  • торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;

  • операції з банківськими металами на валютному ринку України;

  • інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;

  • інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України.

 • емісію власних цінних паперів;

 • організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

 • здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);

 • надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

 • придбання або відчуження права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

 • лізинг;

 • послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

 • випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

 • випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

 • надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій;

 • здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

 • перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

 • операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

  • з інструментами грошового ринку;

  • з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

  • з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;

 • довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

 • депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.


Стратегічна мета Банку

Стати сильним та активним універсальним банком, спроможним надавати послуги найвищої якості та надійності, забезпечити захист та постійний приріст вкладених в нього коштів клієнтів та акціонерів.
Спеціалізація Банку

Акціонерний Банк «Київська Русь» є універсальною фінансово-кредитною установою, який здійснює свою діяльність на території України.
Характеристика банківської діяльності

Активи Банку станом на кінець дня 31 грудня 2009 склали 3 729 492 тис. грн., за 2009 рік вони зменшилися на 438 895 тис. грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти станом на кінець року складають 394 997 тис. грн., що на 83 866 тис. грн. менше в порівнянні з минулим роком. Доля грошових коштів та їх еквівалентів з загальному обсязі активів становить 11%.

Кошти в інших банках зменшились на 386 431 тис. грн. та на кінець звітного року їх обсяг дорівнював 160 298 тис. грн., їх частка в активах складає 4%. Резерв під знецінення коштів в інших банках складає 4 523 тис. грн.

Кредити та заборгованість клієнтів станом на кінець дня 31 грудня 2009 становили 2 888 040 тис. грн. і в порівнянні з минулим роком зменшилися на 78 225 тис. грн. Кредити та заборгованість клієнтів займають найбільшу частку в активах 78%. Обсяг кредитного портфелю юридичних осіб на кінець року становив 2 496 845 тис. грн., а кредитний портфель фізичних осіб – 604 407 тис. грн. Розмір резерву під знецінення кредитів на звітну дату склав 213 212 тис. грн.

Портфель цінних паперів на продаж на кінець звітного року складає 43 311 тис. грн., і в порівняні з минулим роком він збільшився на 37 418 тис. грн. Частка портфелю цінних паперів в загальному обсязі активів становить 1%. Резерв під знецінення цінних паперів на продаж сформовано в сумі 88 тис. грн.

Обсяг вкладень в інвестиційну нерухомість становить 4 889 тис. грн., в основні засоби та нематеріальні активи – 147 013 тис. грн., зменшення за цими статтями в звітному році склали на 1 064 тис. грн. та 10 552 тис. грн. відповідно. Доля вкладень в інвестиційну нерухомість і основні засоби та нематеріальні активи на звітну дату склала 4%.

Нижче наведена структура активів в розрізі балансових статей станом на 31.12.2009 року


Інші фінансові активи збільшились в порівнянні з минулим роком на 86 220 тис. грн. та їх обсяг на кінець року становив 87 800 тис. грн. Резерв під інші фінансові активи дорівнює 17 тис. грн.

Інші активи на кінець дня 31 грудня 2009 становили 3 055 тис. грн., а резерв під інші активи склав 2 тис. грн.

В звітному 2009 році зобов’язання Банку зменшились на 347 517 тис. грн. і склали 3 450 618 тис. грн.

Кошти банків на кінець року становлять 966 905 тис. грн. і в порівнянні з минулим роком вони зменшились на 228 412 тис. грн. Їх доля в загальному обсязі зобов’язань 28%.

Кошти клієнтів займають найбільшу частку в зобов’язаннях Банку – 63% та станом на кінець дня 31 грудня 2009 становили 2 191 505 тис. грн., з них: кошти юридичних осіб – 804 170 тис. грн. і вони збільшились на 119 302 тис. грн. та кошти фізичних осіб – 1 387 335 тис. грн., які зменшились на 501 902 тис. грн.

Інші фінансові зобов’язання на кінець року становили 87 455 тис. грн., а інші зобов’язання – 52 786 тис. грн.

Обсяг коштів, залучених на умовах субординованого боргу складає 135 000 тис. грн., а їх доля в зобов’язаннях – 4%.

Нижче наведена структура зобов’язань в розрізі балансових статей


Власний капітал Банку станом на кінець дня 31 грудня 2009 склав 278 874 тис. грн., в порівнянні з минулим роком він зменшився на 91 378 тис. грн.

Результати банківських операцій та інших операцій

Фінансовий результат за 2009 рік – збиток у розмірі 91 378 тис. грн. Чистий процентний дохід за 2009 рік становить 109 007 тис. грн., що на 47 048 тис. грн. менше, ніж у 2008 році.

Чистий комісійний дохід отримано в сумі 71 507 тис. грн., що на 21 820 тис. грн. більше, ніж у 2008 році.

Результат від торгівлі іноземною валютою за 2009 рік – збиток в сумі 9 543 тис. грн., що на 42 296 тис. грн. менше результату минулого року.

Результат від переоцінки іноземної валюти на кінець року – збиток у розмірі 2 173 тис. грн., що на 24 763 тис. грн. менше результату минулого року.

Обсяг витрат на формування резервів за активними операціями Банку складає 88 886 тис. грн., що на 25 546 тис. грн. більше ніж в 2008 році.

Результат від продажу цінних паперів за 2009 рік склав 4 788 тис. грн., що на 4 173 тис. грн. більше результату минулого року.

Інші операційні доходи за звітний рік складають 3 539 тис. грн.

Адміністративні та інші операційні витрати зменшились в порівнянні з минулим роком на 11 939 тис. грн. і дорівнюють 183 829 тис. грн.

Витрати з податку на прибуток за рік мають позитивне значення в сумі 3 359 тис. грн., що на 6 697 тис. грн. менше ніж в 2008 році.

Опис кожного сегмента контрагентів Банку
Банки та операції на грошовому та валютному ринках

2009-го року Акціонерний банк „Київська Русь” ефективно співпрацював з банками кореспондентами та проводив виважену політику у сфері кореспондентських відносин.

Завдяки вдалому використанню існуючих рахунків як інструменту, банк мав можливість пропонувати різноманітні послуги клієнтам юридичним та фізичним особам.

Кореспондентська мережа Банку на кінець звітного року нараховує 54 кореспондентських рахунки, з них:

 • в банках України - 46;

 • в банках інших країн - 8.

Нашими незмінними кореспондентами є провідні банки України, Європи, США та країн СНД такі як: Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Trust Company Americas, Commerzbank AG, Промсвязьбанк, Собінбанк, Укрексімбанк, Райффайзен банк Аваль, VAB банк, Укргазбанк.

Обсяги операцій в іноземній валюті за усіма кореспондентськими рахунками в іноземній валюті у 2009 році (у гривневому еквіваленті) склали:

надійшло

перераховано

 • по доларах США

7,178 млрд. грн.

6,859 млрд. грн.

 • по євро

3,734 млрд. грн.

3,653 млрд. грн.

 • по російських рублях

1,613 млрд. грн.

1,609 млрд. грн.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Схожі:

Звіт за 2009 рік річний фінансовий звіт акціонерного Банку «київська русь» за 2009 рік загальна інформація про діяльність банку найменування iconЗвіт за 2005 рік Загальна інформація про діяльність банку Назва банку: Відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (ват "Ощадбанк")
Національного банку України, облікової політики банку, національних положень (стандартів), Міжнародних стандартів бухгалтерського...
Звіт за 2009 рік річний фінансовий звіт акціонерного Банку «київська русь» за 2009 рік загальна інформація про діяльність банку найменування iconЗвіт за 2007 рік загальна інформація про діяльність банку назва: Акціонерний Банк «Київська Русь». Адреса: Україна, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, едрпоу 24214088. Організаційно-правова форма
Організаційно-правова форма: Банк створено у формі закритого акціонерного товариства
Звіт за 2009 рік річний фінансовий звіт акціонерного Банку «київська русь» за 2009 рік загальна інформація про діяльність банку найменування iconЗвіт станом на кінець дня 31 грудня 2009 року Загальна інформація про діяльність Банку Найменування Банку публічне акціонерне товариство «акцент-банк» Скорочене офіційне найменування пат «а-банк»
Банк є універсальною установою, яка згідно з чинним законодавством може надавати широкий спектр банківських послуг
Звіт за 2009 рік річний фінансовий звіт акціонерного Банку «київська русь» за 2009 рік загальна інформація про діяльність банку найменування iconЗвіт за 2009 рік ат «родовід банк» Інформація про банк Найменування банку: Повне найменування Публічне акціонерне товариство " родовід банк "; Скорочене найменування ат " родовід банк "
У звітному році з метою приведення діяльності та статуту Банку у відповідність до
Звіт за 2009 рік річний фінансовий звіт акціонерного Банку «київська русь» за 2009 рік загальна інформація про діяльність банку найменування iconЗвіт про фінансові результати за 2006 рік 8 Консолідований звіт про рух грошових коштів за 2006 рік 10 Консолідованій звіт про власний капітал за 2006 рік 12 Аудиторський звіт 15 Загальна інформація про Банк 16
Основні облікові принципи підготовки річної консолідованої фінансової звітності Банку 17
Звіт за 2009 рік річний фінансовий звіт акціонерного Банку «київська русь» за 2009 рік загальна інформація про діяльність банку найменування iconЗвіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ват "Автрамат" за 2009 рік. Звіт Наглядової ради за 2009 рік. Звіт ревізійної комісії та зовнішнього аудитора про річний звіт та баланс ват "Автрамат" за 2009 рік
Повідомляємо, що 15. 04. 2010 року о 14-00 годині відбудуться річні загальні збори акціонерів в актовому залі адмінкорпуса
Звіт за 2009 рік річний фінансовий звіт акціонерного Банку «київська русь» за 2009 рік загальна інформація про діяльність банку найменування iconЗвіт про фінансові результати, звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух грошових коштів, загальну інформацію про діяльність Банку за рік, що минув на зазначену дату
Банку за рік, що минув на зазначену дату, опис основних принципів облікової політики та інші пояснювальні примітки до фінансової...
Звіт за 2009 рік річний фінансовий звіт акціонерного Банку «київська русь» за 2009 рік загальна інформація про діяльність банку найменування iconЗвіт за 2011 рік Загальна інформація про діяльність банку Найменування публічне акціонерне товариство «укргазпромбанк»
Звітна дата, звітний період – за станом на 31 грудня 2011 року (на кінець дня), за
Звіт за 2009 рік річний фінансовий звіт акціонерного Банку «київська русь» за 2009 рік загальна інформація про діяльність банку найменування iconЗвіт незалежного аудитора про фінансову звітність Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „Київська Русь за 2011 рік Керівництву компанії для подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „Київська Русь” за 2011 рік
Звіт за 2009 рік річний фінансовий звіт акціонерного Банку «київська русь» за 2009 рік загальна інформація про діяльність банку найменування iconЗвіт Правління про результати діяльності Банку за 2011 рік. Звіт Спостережної ради. Звіт та висновки Ревізійної комісії. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Банку за 2011 рік
Місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Київ, вул. О. Гончара, буд. 35, кім
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка