Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Положення про склади тимчасового зберігання Наказ Державної митної служби України від 7 жовтня 2003 року n 674 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2003 р за n 1061/8382
244.15 Kb.
НазваПоложення про склади тимчасового зберігання Наказ Державної митної служби України від 7 жовтня 2003 року n 674 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2003 р за n 1061/8382
Сторінка2/6
Дата конвертації05.11.2012
Розмір244.15 Kb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6

2. Вимоги до обладнання й місця розташування СТЗ


2.1. Критий чи відкритий майданчик використовується як СТЗ виключно для зберігання окремих категорій товарів (громіздких, негабаритних, наливних, насипних, пакетованих), а також транспортних засобів.

2.2. Власник СТЗ забезпечує:

функціонування охоронної та протипожежної сигналізації (крім функціонування такої сигналізації на майданчиках);

цілодобову охорону та наявність засобів пожежогасіння, якщо товари й транспортні засоби зберігаються на майданчику;

обладнання робочих місць для посадових осіб митних органів, які здійснюють митний контроль на цьому СТЗ;

обов'язкове обладнання вікон (за наявності їх у приміщенні) з внутрішнього боку металевими ґратами;

наявність у достатній для забезпечення діяльності СТЗ кількості, а також функціонування навантажувально-розвантажувальних машин і механізмів;

наявність складського устаткування;

освітлення згідно з чинними санітарними нормами й правилами;

наявність спеціального сертифікованого обладнання для зважування товарів, а на СТЗ, призначеному для зберігання наливних чи насипних товарів, - сертифікованих засобів обліку й контролю таких товарів;

обладнання СТЗ не менше ніж двома засобами забезпечення (ідентифікації), один з яких повинен перебувати у віданні митного органу, у зоні діяльності якого розташовано СТЗ, другий - у віданні власника СТЗ.

Якщо СТЗ закритого типу призначається виключно для зберігання товарів гуманітарної допомоги, то власник СТЗ забезпечує:

(пункт 2.2 доповнено абзацом згідно з наказом
 Державної митної служби України від 15.03.2004 р. N 189)

цілодобову охорону, наявність засобів пожежогасіння та умови, зазначені в абзаці десятому цього пункту;

(пункт 2.2 доповнено абзацом згідно з наказом
 Державної митної служби України від 15.03.2004 р. N 189)

обов'язкове виконання інших вимог, викладених у пункті 2.2 цього Положення, за рішенням начальника митного органу.

(пункт 2.2 доповнено абзацом згідно з наказом
 Державної митної служби України від 15.03.2004 р. N 189)

2.3. Власник СТЗ забезпечує окреме зберігання партій товарів.

Дозволяється спільне зберігання партій товарів окремих категорій за умови документального підтвердження виготовлення їх одним виробником із застосуванням єдиного технологічного процесу та притаманності цим товарам однакових фізичних і якісних характеристик.

(пункт 2.3 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державної митної служби України від 15.03.2004 р. N 189)

Дозволяється спільне зберігання протягом не більше двох діб товарів, що перебувають під митним контролем, і товарів, оформлених у відповідному митному режимі.

(пункт 2.3 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Державної митної служби України від 15.03.2004 р. N 189)

2.4. За наявності на СТЗ систем відеоспостереження власник СТЗ зобов'язаний на вимогу керівництва митного органу забезпечити доступ до них посадових осіб цього органу.

2.5. СТЗ повинен мати одну поштову адресу (якщо склад складається з одного складського приміщення, резервуара чи майданчика) або розташовуватися в межах нерозривно огородженої за периметром території (якщо склад складається з декількох складських приміщень, резервуарів, майданчиків, що мають різні поштові адреси, зокрема номери корпусів, будівель тощо).

На СТЗ відкритого типу повинен бути розташований підрозділ митного органу, який здійснює митний контроль і митне оформлення. У разі надходження товарів на СТЗ автомобільним транспортом територія СТЗ повинна бути внесена до Переліку місць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби України від 15.11.99 N 721.

3. Порядок видачі Дозволу


3.1. Суб'єкт господарської діяльності, який має намір використати складське приміщення, резервуар або майданчик як СТЗ, подає митному органу, у зоні діяльності якого розташовано складське приміщення, резервуар чи майданчик, заяву про видачу Дозволу, форму якої наведено в додатку 2 до цього Положення.

3.2. До заяви додаються:

економічне обґрунтування доцільності організації СТЗ (для СТЗ відкритого типу);

нотаріально завірені копії установчих і реєстраційних документів (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію) суб'єкта господарської діяльності;

копія ліцензії на провадження посередницької діяльності митного брокера (у разі наміру заявника організувати СТЗ відкритого типу);

документи, що підтверджують право власності (володіння, користування) на складське приміщення, резервуар, майданчик;

плани складських приміщень, резервуарів, майданчиків, що використовуватимуться як СТЗ, і розміщення їх на території, а також для СТЗ відкритого типу - плани приміщень для посадових осіб митного органу;

плани (схеми) охоронної та протипожежної сигналізації, погоджені відповідними службами;

перелік осіб, що матимуть право доступу на територію СТЗ.

Якщо СТЗ закритого типу призначається виключно для зберігання товарів гуманітарної допомоги, то до заяви додаються документи, зазначені в абзацах третьому та п'ятому цього пункту.

(пункт 3.2 доповнено абзацом згідно з наказом
 Державної митної служби України від 15.03.2004 р. N 189)

3.3. Заява розглядається митним органом протягом місяця з дня її надходження.

При вирішенні питання про видачу Дозволу митний орган ураховує такі фактори:

розташування складських приміщень, резервуарів, майданчиків, що використовуватимуться як СТЗ, в аеропорту, порту, на аеродромі, залізничній станції, у безпосередній близькості до пункту пропуску через державний кордон України, на території підприємства, у промисловій зоні;

віддаленість складського приміщення, резервуара, майданчика, що використовуватимуться як СТЗ відкритого типу, від інших СТЗ відкритого типу;

кількість та спеціалізацію СТЗ, що діють у зоні діяльності митного органу, і засновуваного СТЗ відкритого типу.

При цьому митний орган перевіряє відповідність відомостей, зазначених у поданих документах, і стану складських приміщень, резервуарів, майданчиків вимогам цього Положення. За результатами огляду складається акт, форма якого затверджується Держмитслужбою України.

3.4. Дозвіл видається митним органом на підставі наказу митного органу, у якому зазначаються:

номер Дозволу;

назва суб'єкта господарської діяльності, якому видається Дозвіл;

місцезнаходження СТЗ.

3.5. Номер Дозволу складається з 9 знаків:

знаки 1 - 5 - цифровий код митного органу, що видав Дозвіл, відповідно до Класифікатора митних органів України (та їх структурних підрозділів), затвердженого наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації" та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247 (у редакції наказу Держмитслужби України від 02.09.2003 N 585, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.09.2003 N 818/8139);

знаки 6 - 8 - номер Дозволу за Книгою обліку складів тимчасового зберігання (додаток 3);

знак 9 - тип СТЗ (В - для СТЗ відкритого типу, З - для СТЗ закритого типу).

3.6. Дозвіл діє безстроково за умови виконання власником СТЗ вимог митного законодавства.

3.7. Власникові складського приміщення, резервуара, майданчика, який претендує на організацію СТЗ, може бути відмовлено у видачі Дозволу, якщо:

складське приміщення, резервуар чи майданчик не відповідає вимогам, установленим у пункті 2.2 цього Положення;

документи й заява, подані власником складського приміщення, резервуара чи майданчика митному органу, містять недостовірні відомості;

до відкриття СТЗ власник складського приміщення, резервуара чи майданчика не виконав усіх обов'язкових вимог, визначених цим Положенням.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Положення про склади тимчасового зберігання Наказ Державної митної служби України від 7 жовтня 2003 року n 674 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2003 р за n 1061/8382 iconНаказ Державної митної служби України від 9 листопада 2009 року n 1070 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18. 07. 2007 n 940, та з метою...
Положення про склади тимчасового зберігання Наказ Державної митної служби України від 7 жовтня 2003 року n 674 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2003 р за n 1061/8382 iconПерелік наказів Державної митної служби України, що втратили чинність
Наказ Державної митної служби України від 28 березня 2000 року №173 "Про затвердження Порядку застосування митного режиму тимчасового...
Положення про склади тимчасового зберігання Наказ Державної митної служби України від 7 жовтня 2003 року n 674 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2003 р за n 1061/8382 iconПоложення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції Наказ Міністерства юстиції України від 14 лютого 2007 року n 47/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2006 року n 1622 "Про ліквідацію Департаменту державної виконавчої служби" та Положення...
Положення про склади тимчасового зберігання Наказ Державної митної служби України від 7 жовтня 2003 року n 674 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2003 р за n 1061/8382 iconПоложення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень Наказ Міністерства юстиції України від 20 травня 2003 року n 43/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 травня 2003 р за n 388/7709
Положення, затвердженого цим наказом, уводяться в дію з моменту прийняття змін до законодавства щодо інформаційно-технічного забезпечення...
Положення про склади тимчасового зберігання Наказ Державної митної служби України від 7 жовтня 2003 року n 674 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2003 р за n 1061/8382 iconПерелік наказів Державної митної служби України, що втратили чинність
Наказ Державної митної служби України від 09 липня 1997 року №307 „Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної...
Положення про склади тимчасового зберігання Наказ Державної митної служби України від 7 жовтня 2003 року n 674 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2003 р за n 1061/8382 iconНаказ Державної митної служби України від 10 серпня 2009 року n 736 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
На виконання абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14. 04. 99 N 593 "Про сприяння зовнішньоекономічній...
Положення про склади тимчасового зберігання Наказ Державної митної служби України від 7 жовтня 2003 року n 674 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2003 р за n 1061/8382 iconНаказ Державної митної служби України від 10 серпня 2009 року n 735 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
На виконання абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14. 04. 99 N 593 "Про сприяння зовнішньоекономічній...
Положення про склади тимчасового зберігання Наказ Державної митної служби України від 7 жовтня 2003 року n 674 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2003 р за n 1061/8382 iconРозпорядження 05. 08. 2003 n 25 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2003 р за n 715/8036
Затвердити Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами (далі Положення)
Положення про склади тимчасового зберігання Наказ Державної митної служби України від 7 жовтня 2003 року n 674 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2003 р за n 1061/8382 iconНаказ Державної митної служби України від 20 липня 2007 року n 618 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до частини другої статті 45 Бюджетного кодексу України та статей 43, 102 Податкового кодексу України наказую
Положення про склади тимчасового зберігання Наказ Державної митної служби України від 7 жовтня 2003 року n 674 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2003 р за n 1061/8382 iconНаказ №8 від 15. 01. 2003 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 січня 2003 р за №69/7390
Про затвердження переліків допоміжних речовин та барвників, дозволених для застосування у виробництві лікарських засобів, що (лікарські...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка