Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Міністерство аграрної політики україни миколаївський державний аграрний університет
119.55 Kb.
НазваМіністерство аграрної політики україни миколаївський державний аграрний університет
Дата конвертації05.11.2012
Розмір119.55 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Зміст
Товарознавство. Продовольчі товари
3. Сільське господарство
5. Економіка. Економічні науки
6. Політологія. Цивільна оборона
7. Наука (дисертації)
8. Педагогіка. Освіта. Мовознавство. Психологія.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІБЛІОТЕКА

(інформаційний бюлетень)

Миколаїв, 20101. Природничі науки


20.1

Ф50

Фізична екологія [Текст] : навч. посіб. / М. Ю. Новоселецький, Д. В. Лико, А. Л. Панасюк, В. І. Тищук. – К. : Кондор, 2009. – 480 с. 


24.2

М67

Мітрясова, О. П. Методичні рекомендації з органічної хімії до виконання контрольної роботи студентами агрономічного факультету заочної форми навчання напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" [Електронний ресурс] / О. П. Мітрясова. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 60 с. – Відомості про друковане видання відсутні


28.581

З-17

Заіменко, Н. В. Наукові принципи структурно-функціонального конструювання штучних біогеоценозів у системі грунт-рослина-грунт [Текст] : монографія / Н. В. Заіменко. – К. : Наукова думка, 2008. – 303 с. 


2. Техніка


31

Д79

Дубовенко, К. В. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт [Текст] : для студ. спец. 6.091901 "Енергетика сільськогосподарського виробництва" (8.100101 - "Енергетика та електротехнічні системи в АПК") / К. В. Дубо-венко ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 58 с. + Ел. копія. 


31

Д79

Дубовенко, К. В. Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів [Текст] : для студ. спец. 7.091901 "Енергетика сільськогосподарського виробництва" (7.100101 - "Енергетика та електротехнічні системи в АПК") / К. В. Дубо-венко ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 61 с. + Ел. копія. 


31.2

Р98

Рябенький, В. М. Основи моделювання систем і процесів в електротехніці [Текст] : підручник / В. М. Рябенький, С. В. Драган, Л. В. Солобуто. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 385 с. + Ел. копія. 


31.2

Щ61

Щерба, А. А. Моделирование и анализ электрических полей энергетических объектов [Текст] : монография / А. А. Щерба, М. М. Резинкина. – К. : Наукова думка, 2008. – 247 с. 


31.211

Т33

Теорія електричних та електронних кіл. Розрахунки графічних завдань [Текст] : навч. посіб. / ред. В. М. Рябенький. – Миколаїв : Іліон, 2008. – 385 с. + Ел. копія. 


32.85

Д79

Дубовенко, К. В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Мікроконтролери та мікроконтролерні системи" [Текст] : для студ. спец. 7.091901 "Енергетика сільськогосподарського виробництва" (7.100101 - "Енергетика та електротехнічні системи в АПК") / К. В. Дубовенко, В. І. Ястреба, П. О. Галівець ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 78 с. + Ел. копія. 


32.85

Д79

Дубовенко, К. В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електроніка та мікросхемотехніка" [Текст] : для студ. за напрямом підготовки "Енергетика та електротехнічні системи в АПК" / К. В. Дубовенко ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 130 с. + Ел. копія. 


32.965

Р98

Рябенький, В. М. Цифрова схемотехніка [Текст] : навч. посіб. / В. М. Рябень-кий, В. Я. Жуйков, В. Д. Гулий. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 736 с. + Ел. копія. 


32.97

Н49

Нєлєпова, А. В. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Інформаційні технології" [Текст] : для студ. 5 курсу агрономічного ф-ту спец. 8.130102 "Агрономія" / А. В. Нєлєпова ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 36 с. + Ел. копія. 


34.41

Е70

Єременко, О. І. Інженерна механіка [Текст] : підручник. Ч.2 : Теорія механізмів і машин / О. І. Єременко. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 368 с. 


34.41

С91

Сухарев, Э. А. Методы моделирования и оптимизации механических систем машин и оборудования [Текст] : учебн. пособ. / Э. А. Сухарев. – Ровно : НУВХП, 2008. – 194 с. 


36-9

Т50

Товарознавство. Продовольчі товари [Текст] : навч. посіб. – К. : Кондор, 2010. – 730 с. 

Товарознавчі аспекти основних груп промислової сировини, матеріалів та засобів виробництва.


37.27

П14

Палеха, Ю. І. Організаційна техніка [Текст] / Ю. І. Палеха. – К. : Ліра-К, 2008. – 193 с. 


3. Сільське господарство


40.715

Р32

Ревенко, І. І. Машини та обладнання для тваринництва [Текст] : підручник / І. І. Ревенко, М. В. Брагінець, В. І. Ребенко. – К. : Кондор, 2009. – 731 с. 


40.76

Б61

Білюк, І. С. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни "Автоматизація технологічних процесів" [Текст] : для студ. спец. 8.091901 "Енергетика сільськогосподарського виробництва" / І. С. Білюк, К. В. Дубовенко. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 37 с. + Ел. копія. 


41.46

О-74

Осінній, М.Г. Довідник для вивчення бур'янів за сходами [Текст] : навч. посіб. /  О. М. Осінній, М. Г. Пічугин, О. В. Ільїн. – Сімферополь : Оригінал-М, 2008. – 124 с. 


42.34

Б90

Бублик, Б. А. Город без клопоту [Текст] / Б. А. Бублик. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2009. – 320 с. 


45

Д13

Давиденко, В. М. Основи фахової діяльності [Текст] : метод. розробка по темі "Видатні вчені в галузі зооінженерної науки" для підготовки бакалаврів денної, заочної та дистанц. форм навч. напряму 6.090102 "ТВППТ" у ВНЗ ІІ - IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України / В. М. Давиденко, В. К. Іванов. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 26 с. + Ел. копія. 


45.45

Н83

Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тварин [Текст] / за ред. В. О. Проваторова. – 2-ге вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2009. – 489 с. 


46.91

І-20

Іванова, В. Д. Технологія виробництва продукції бджільництва [Текст] : курс лекцій / В. Д. Іванова. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 245 с. + Ел. копія. 


48.72

Т49

Тлумачний словник клінічних термінів ветеринарної медицини [Текст] : навч. посіб. / за ред. В. М. Власенка. – К. : Урожай, 2008. – 280 с. 4. Історія


63.3(4 Укр-Мик)

Г67

Горбенко, К. В. Степная Троя Николаевщины [Текст] : очерк / К. В. Горбен-ко, Ю. С. Гребенников, А. И. Смирнов. – Николаев : Изд. Ирины Гудым, 2009. – 32 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

Б24

Бардина, Е. Легендарные имена. Георгий Львович Брусилов. Тайна двух капитанов [Текст] : очерк / Е. Бардина. – Николаев : Изд. Ирины Гудым, 2009. – 40 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

Л86

Луцива, И. В. Легендарные имена. Михаил Петрович Лазарев [Текст] : очерк / И. В. Луцива. – Николаев : Изд. Ирины Гудым, 2009. – 32 с. 


5. Економіка. Економічні науки


65.01

М30

Марчук, Л. П. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи економічної теорії" [Електронний ресурс] : для студ. заоч. форми навчання всіх напрямів підготовки / Л. П. Марчук ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 37 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


65.050.4

Х76

Хомяков, В. І. Менеджмент підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Хомя-ков. – К. : Кондор, 2009. – 434 с. 


65.052

Р40

Реорганізація та ліквідація підприємств: схема дій та облік [Текст]. – Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2010. – 176 с. 


65.052

Л56

Ліквідація підприємств: поради власникам та бухгалтерам [Текст]. – К. : Бліц-Інформ, 2010. – 193 с. 


65.052

Р81

РРО і каса: складна простота готівкових розрахунків [Текст]. – К. : Бліц-Інформ, 2009. – 193 с. 


65.052

Б93

Бутинець, Ф. Ф. Історія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. Ч.2 / Ф. Ф. Бутинець. – Житомір : Рута, 2008. – 512 с. – 95,00 грн65.052

Б93

Бутинець, Ф. Ф. Історія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / Ф. Ф. Бутинець. – Житомір : Рута, 2008. – 512 с. 


65.052

С51

Сморжанюк, Т. П. Внутрішній контроль в процесі управління виробництвом [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / Т. П. Сморжанюк, Т. В. Шрам, В. Є. Труш. – К. : Кондор, 2009. – 284 с. 


65.052

Б94

Бухгалтерський облік. Хрестоматія [Текст]. Ч. 2. – К. : Бліц-Інформ, 2010. – 193 с. 


65.052.2

К63

Компас бухгалтера: план рахунків і П(С)БО [Текст]. – Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2010. – 286 с. 


65.261

Р56

Річна фінансова та статистична звітність: складання й ув'язка показників [Текст]. – К. : Баланс-Клуб, 2010. – 173 с. 


65.262.1

И23

Івасів, Б. С. Гроші та кредит [Текст] : підручник / Б. С. Івасів. – 3-тє вид., змін. і доп. – Тернопіль : Карт-бланш, 2008. – 528 с. 

Підручник написано з позиції сучасної монетарної теорії. Теоретичний матеріал доповнено аналізом офіційних статистичних публікацій, звітів банківської системи.


65.262.1

О-54

Олійник, О. М. Дострокове кредитування населення в Україні [Текст] : монографія / О. М. Олійник. – К. : Логос, 2008. – 155 с. 


65.262.4

Ч-46

Череп, А. В. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / А. В. Череп, О. Ф. Ан-дросова. – К. : Кондор, 2008. – 410 с. 


65.262.4

П31

Петрук, О. М. Банківська справа [Текст] : навч. посіб. / О. М. Петрук. – К. : Кондор, 2009. – 464 с. 


65.32-2

К50

Клочан, В. Ф. Планування діяльності підприємств [Текст] : метод. вказівки для практичних занять та самостійного вивчення дисципліни для студ. спец. 7.050201 - Менеджмент організацій / В. Ф. Клочан ; Факультет менеджменту. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 71 с. + Ел. копія. 


65.40

К82

Крикавський, Є. В. Логістика: компендіум і практикум [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Крикавський, Н. І. Чухрай, Н. В. Чорнописька. – К. : Кондор, 2009. – 340 с. 

Основним завданням логістики як наукової дисципліни є управління матеріальними, інформаційними, грошовими та ін. видами потоків. Компендіум: теоретичні аспекти логістики.


65.9(4 Укр)

К92

Купинец, Л. Е. Стратегические ориентиры и механизмы экономического обновления регионального агропромышленного комплекса [Текст] : монография / Л. Е. Купинец. – Одесса : ИПРЭЭИ НАН Украины, 2008. – 380 с. 


6. Політологія. Цивільна оборона


66.0

Г31

Гелей, С. Політологія [Текст] : навч. посіб. / С. Гелей, С. Рутар. – 7-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 415 с. 


68.69

С79

Стеблюк, М. І. Цивільна оборона та цивільний захист [Текст] : підручник / М. І. Стеблюк. – К. : Кондор, 2008. – 487 с. 

Питання організаційної структури цивільної оборони України, її завдання, сили і засоби.


7. Наука (дисертації)


72.4

П18

Пархоменко, Л. А. Організація та ефективність функціонування овочівницьких фермерських господарств [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Людмила Андріївна Пархоменко. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 20 с.72.4

Б43

Белевят, О. А. Соціально-економічний розвиток сільських територій в умовах транзитивної економіки [Текст] : дис... канд. екон. наук : 08.00.03 / Оксана Анатоліївна Белевят. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 181 с. 


72.4

Б43

Белевят, О. А. Соціально-економічний розвиток сільських територій в умовах транзитивної економіки [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.03 / Оксана Анатоліївна Белевят. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 20 с.


8. Педагогіка. Освіта. Мовознавство. Психологія.


74

Н53

Неперервна професійна освіта у документах Європейського Союзу [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. С. О. Сисоєва, С. Г. Заскалєта. – К., 2009. – 479 с. 


74.58

З-13

Завдання тестового контролю знань [Текст] : за напрямком 0902 "Інженерна механіка"(6.050503 "машинобудування"). – Х., 2008. – 202 с. 


81.2 Англ

Ч-34

Чебан, Ю. Ю. Англійська мова [Текст] : метод. рек. з англ. мови для практ. занять та самост. роботи студ. ІІІ курсу денної форми навч.. Напрям підгот. 6050200 "Менеджмент" / Ю. Ю. Чебан ; Факультет культури та виховання. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 77 с. + Ел. копія. 


88.4

Ц98

Цюрупа, М. В. Основи конфліктології та теорія переговорів [Текст] : навч. посіб. / М. В. Цюрупа. – К. : Кондор, 2009. – 192 с. 

Характеристика конфліктних ситуацій, класифікація, причини виникнення та динаміка розвитку конфліктів, описано методи ефективного управління ними.


88.4

С42

Скібіцька, Л. І. Конфліктологія [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – К. : Кондор, 2009. – 384 с. 

Характеристика конфліктних ситуацій, класифікація, причини виникнення та динаміка розвитку конфліктів, описано методи ефективного управління ними.


88.4

К38

Кіктенко, А. І. Методичні рекомендації студентам спеціальності 7.130201 "ТВППТ" з вивчення дисципліни "Психологія трудових відносин у колективі" за кредитно-модульною системою організації навчального процесу [Текст] / А. І. Кіктенко; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 49 с. – Стереотип. вВид. 2009 р. без ел. копіі. 
Укладач: Кащевська О.В.

Схожі:

Міністерство аграрної політики україни миколаївський державний аграрний університет iconМіністерство аграрної політики І продовольства україни миколаївський державний аграрний університет
Методичні рекомендації з біотестування забруднених стійкими органічними забруднювачами грунтів [Текст] / за ред. О. І. Фурдичка....
Міністерство аграрної політики україни миколаївський державний аграрний університет iconМіністерство аграрної політики І продовольства україни миколаївський державний аграрний університет
Методичні рекомендації з біотестування забруднених стійкими органічними забруднювачами грунтів [Текст] / за ред. О. І. Фурдичка....
Міністерство аграрної політики україни миколаївський державний аграрний університет iconМіністерство аграрної політики та продовольства України Миколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін Аналіз господарської діяльності” студента...
Міністерство аграрної політики україни миколаївський державний аграрний університет iconМіністерство аграрної політики миколаївський державний аграрний університет
Ангурець, О. В. Вплив генетично змінених організмів на навколишнє середовище [Текст] / О. В. Ангурець // Екологічний вісник. – 2007....
Міністерство аграрної політики україни миколаївський державний аграрний університет iconАграрної політики та продовольства україни миколаївський національний аграрний університет
Згідно з наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №46 від 23. 01. 2013 року Миколаївський національний аграрний...
Міністерство аграрної політики україни миколаївський державний аграрний університет iconМіністерство аграрної політики україни миколаївський державний аграрний університет
Всеукраїнської студентської олімпіади 2010/2011 н р з метою подальшого підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку...
Міністерство аграрної політики україни миколаївський державний аграрний університет iconМіністерство аграрної політики україни вінницький державний аграрний університет
Рецензенти: Белінський В. М. кандидат філософських наук, доцент Вінницького державного педагогічного
Міністерство аграрної політики україни миколаївський державний аграрний університет iconМіністерство аграрної політики та продовольства України Національна академія аграрних наук Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
М. Ф.Іванова «Асканія-Нова» Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства
Міністерство аграрної політики україни миколаївський державний аграрний університет iconМіністерство аграрної політики україни харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
Назва організації
Міністерство аграрної політики україни миколаївський державний аграрний університет iconМіністерство аграрної політики україни сумський національний аграрний університет
Робота виконана на кафедрі фінансів Сумського національного аграрного університету
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка