Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Аналіз роботи та основні задачі бібліотеки
299.79 Kb.
НазваАналіз роботи та основні задачі бібліотеки
Сторінка1/3
Дата конвертації05.11.2012
Розмір299.79 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3

Аналіз роботи та основні задачі бібліотеки.


Діяльність шкільної бібліотеки Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №100 ім. А.С.Макаренка Харківської міської ради Харківської області була спрямована на виконання завдань, які висуває перед нею перебудова всіх складових компонентів сучасної школи.

В умовах сьогодення основними завданнями шкільної бібліотеки є:

 • як найповніше сприяння реалізації державної політики в галузі освіти;

 • інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу освітнього закладу в засвоєнні програмних та факультативних знань, самоосвіти школярів;

 • виховання інформаційної культури учнів, постійного їх прагнення до пошуку інформації, свідомого, осмисленого добору інформаційних джерел, формування навичок систематизації та особистісної оцінки інформації;

 • навчання школярів технологій користування бібліотеками всіх типів;

 • сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов’язку, відкритої для інтелектуального, духовного і творчого розвитку;

 • інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвільній діяльності;

 • формування авторських програм читацького розвитку школярів, виховання свідомого, вдумливого, грамотного читача з високим рівнем бібліографічної культури;

 • всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів;

 • створення комфортного бібліотечного середовища; реформування бібліотеки в таку, яка включала б як традиційні, так і сучасні носії інформації, мультимедійні технології тощо.

З метою реалізації цих завдань робота бібліотеки здійснювалась у таких напрямках:

  • Формування та збереження книжкових фондів.

  • Організація інформаційно-бібліографічного обслуговування читачів.

  • Формування бібліотечно-бібліографічних знань та умінь читачів.

  • Організація роботи щодо сприяння гуманізації, гуманітаризації навчально-виховного процесу та духовного становлення школяра.

Станом на 1.09.2007 р. фонд навчальної літератури нараховує 14 303 підручника, основний фонд складає 12 815 книг.

Комплектування бібліотечних фондів здійснювалось за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів.

Останні шість років, у зв’язку з поступовим переходом на 12-річний термін навчання, йдеться поступове оновлення фонду навчальної літератури і зменшення кількості надходжень нових підручників придбаних за бюджетні кошти.

Згідно з планом комплектування фондів шкільних бібліотек Київського району навчальною літературою школою було отримано 1 264 підручника що на 234 книги менше ніж в минулому році. Але відсоток забезпеченості учнів навчальною літературою вище порівняно з минулим (95% та 89% відповідно).

Шляхом залучення спонсорських коштів, бібліотеці вдалось поповнити фонд навчальної літератури 74 підручниками. Було передано в дар підручники німецької мови для 9 кл. (10 екз.), російської мови для 2 кл. (20 екз.) та з основ правознавства для 8 кл. (44 екз.).

До фонду художньої літератури надійшло 125 книг, з яких 115 подарували учні школи під час проведення акції „Подаруй книгу шкільній бібліотеці”.

Завдяки спонсорській допомозі була оформлена підписка на 26 учбово-методичних періодичних видань.

Створена в школі альтернативна система комплектування фондів бібліотеки дає свої позитивні результати – підвищення зацікавленості читачів у книзі, більш якісне задоволення їх інформаційних потреб.

Фонди бібліотеки не лише поповнювались новими надходженнями, а й звільнялись від застарілих, фізично зношених видань. Так з фондів бібліотеки було вилучено 3 512 екземплярів книг.

Шкільна бібліотека брала активну участь у районному огляді-конкурсі “Живи, книго!”, мета якого полягала у поліпшенні роботи щодо збереження підручників та книг, вихованні поваги до праці людей, які їх створюють, а також прилученні підростаючого покоління до книги як джерела знань, культурних надбань та цінностей України. Під час цього конкурсу серед учнів були проведені бесіди “Чому хворіють книжки?”, “Як відремонтувати ваш підручник”, “Книги в твоєму житті”, свято “Прощання з букварем”. Два рази на семестр здійснювались перевірки стану підручників. Результати цих перевірок відображались в “Екрані збереження підручників”. Переможцями шкільного конкурсу стали учнівські колективи 6-В та 6-Б класів (класні керівники Голосенко Т.А. та Привалова Н.І.). У доброму стані повернули підручники до бібліотеки учні 9-А ( кл. керівник Морозова В.О.) та 9-Б (кл. керівник Павленко О.М.).

Організація інформаційно-бібліографічного обслуговування велась у таких напрямках:

 • Робота з довідково-інформаційним апаратом (редагування каталогів і картотек).

 • Складання тематичних списків літератури

 • Організація виставок

 • Огляд нових надходжень під час педагогічних нарад, засідань методичних об’єднань

Оперативності та повноті обслуговування сприяла тісна співпраця з іншими бібліотеками району та міста (бібліотека ім. А.С.Макаренка, бібліотеки шкіл № 52, 16, 37, 96, НТБ Харківського національного аерокосмічного університету.

З метою формування бібліотечно-бібліографічних знань та вмінь читачів були проведені:

 • бібліотечні уроки для учнів 1-4 класів

 • бесіди;

 • екскурсії до НТБ Харківського національного аерокосмічного університету „ХАІ”, районної дитячої бібліотеки ім. А.С.Макаренка

У своїй роботі щодо сприяння гуманізації, гуманітаризації навчально-виховного процесу та духовного становлення школяра бібліотека використовувала різноманітні форми та методи. Протягом року організовувались тематичні книжкові виставки, були проведені: літературний конкурс „Кращий читач”, переможцями якого стали Зімнєва К. (6-А), Бєсєдіна О. та Протасова Ю. (6-Б кл.). Цікаво пройшли творчі зустрічі з харківськими поетами М.Побеляном та Е.Звоницьким.

Читацька активність учнів школи підвищилась, але ще не всі учні залучені до читання. Лише 83% учнів школи звертаються до бібліотеки. Спостерігався спад читацької зацікавленості серед учнів 5-их та 9-ого класів (кл. керівники Семенова І.А., Євлахова Г.В., Бесчетнова О.М.)

Виправити цю ситуацію допоможуть бесіди з класними керівниками, батьками, подальше комплектування фонду та його популяризація.

Більш активну роботу необхідно проводити з боржниками. Усунути цей недолік допоможе робота з класними керівниками, індивідуальна робота з учнями та їх батьками.

Шкільна бібліотека була культурно-освітнім, пізнавальним центром, який в своїй роботі базувався на принципах пріоритету інтересів читачів, подальшого розвитку диференційованого їх обслуговування з урахуванням індивідуальних особливостей, використанням різноманітних форм бібліотечної роботи з дітьми.

Головне завдання бібліотеки у 2007-2008 навчальному році - формування особистості дитини, розвиток її духовних, пізнавальних і творчих можливостей, завдяки творчому пошуку нових нетрадиційних форм пропаганди літератури серед читачів-дітей, підвищення професійного рівня бібліотечних та педагогічних працівників, їх професійної майстерності та бібліотечної культури.

З цією метою діяльність бібліотеки у 2007-2008 навчальному році буде спрямована на:

- допомогу учням в оволодінні знаннями та закріплення їх бібліотечними засобами;

- удосконалення культури читання учнів, прививання їм навиків самостійної роботи з книгою;

- підвищення методичної, педагогічної майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї;

- виховання бережливого ставлення до шкільних підручників, книг;

- подальший розвиток інформативної функції шкільної бібліотеки, як інформаційно-культурного центру школи;

- активізацію морального, патріотичного, естетичного та екологічного виховання;

- створення оптимальних умов формування та розвитку особистості школяра через пробудження актуалізованого інтересу до читання.

У 2007-2008 навчальному році бібліотека спільно з педагогічним колективом буде працювати над проблемою “Управління інноваційною пізнавальною діяльністю вчителів та учнів в умовах соціально орієнтовного навчання та громадського виховання”.

Бібліотека продовжить роботу щодо популяризації Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про мови”, „Про загальну середню освіту ”,програми “Діти України”. Чільне місце займатиме пропаганда національних традицій в області освіти, науки, культури.

Значна увага приділятиметься популяризації правових знань.

Буде проведена робота щодо покращання складу універсального фонду бібліотеки, його поповнення та зберігання.
ІІ. Основні показники роботи бібліотеки.


Показники роботи

Виконано у 2006 -2007н.р.

План на

2007-2008 н.р.

За

семестрами


І

ІІ

Читачі

695

704

500

204

Відвідувань

2 000

3 500

1 750

1 750

Книговидача

4 234

6 000

3 000

3 000
  1   2   3

Схожі:

Аналіз роботи та основні задачі бібліотеки iconАналіз роботи та основні задачі бібліотеки
В україні йде процес становлення нової системи освіти, яка зорієнтована на входження у світовий освітній простір. Цей процес супроводжується...
Аналіз роботи та основні задачі бібліотеки iconАналіз роботи та основні задачі бібліотеки
В україні йде процес становлення нової системи освіти, яка зорієнтована на входження у світовий освітній простір. Цей процес супроводжується...
Аналіз роботи та основні задачі бібліотеки iconЗвіт про роботу за попередній навчальний рік Основні напрямки роботи бібліотеки Основні показники бібліотеки (назва начального закладу)
Сприяння національному відродженню та духовному становленню учнів-користувачів бібліотеки
Аналіз роботи та основні задачі бібліотеки icon1. Короткий самоаналіз роботи бібліотеки бзш І-ІІІ ст.№7 (основні показники роботи)
Короткий самоаналіз роботи бібліотеки бзш І-ІІІ ст.№7 (основні показники роботи) з 09. 2011 по 31. 08. 2012р
Аналіз роботи та основні задачі бібліотеки iconПлан роботи шкільної бібліотеки на 2012 2013 навчальний рік
Тема роботи бібліотеки: Враховуючи новий зміст та підходи, нові технології в навчанні (інноваційні ресурси) знайти оптимальне співвідношення...
Аналіз роботи та основні задачі бібліотеки iconІнформація про результати наукового дослідження "Реальна модель сільської бібліотеки"
У дослідженні передбачалось вивчити стан матеріально-технічної бази, основні показники роботи, стан задоволення користувачів діяльністю...
Аналіз роботи та основні задачі бібліотеки iconОрієнтовний план роботи шкільної бібліотеки
На допомогу шкільним бібліотекарям подаємо один із варіантів плану роботи шкільної бібліотеки на навчальний рік
Аналіз роботи та основні задачі бібліотеки iconПлан роботи школи на 2012 2013 н р. с. Українка -2012 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2011-2012 н р. та основні завдання на новий навчальний рік
Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2011-2012 н р та основні завдання на новий навчальний рік
Аналіз роботи та основні задачі бібліотеки iconМетоди оцінювання показників якості роботи університетської бібліотеки
Базуючись на отриманих результатах та використовуючи обрані методи, можна розпочинати перший етап впровадження системи керування...
Аналіз роботи та основні задачі бібліотеки iconІнформаційний бюлетень 2011
Важливим аспектом функціонування бібліотеки є нормативно-правові документи, які визначають основні завдання бібліотеки, регламентують...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка