Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Класифікація хімічних реакцій. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну
61.92 Kb.
НазваКласифікація хімічних реакцій. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну
Дата конвертації06.11.2012
Розмір61.92 Kb.
ТипУрок
Зміст
Методи: фронтальна бесіда, індивідуальна робота, самостійна робота з підручником, виконання лабораторних дослідів, групова робот
Хід уроку
А+в=ав; ав+св=асв
Тип реакції
V. Осмислення і узагальнення знань
VІ. Підведення підсумків уроку і повідомлення домашнього завдання.
Домашнє завдання
Урок з хімії на тему
Тема уроку: Класифікація хімічних реакцій. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.
Мета уроку:

Навчальна - навчити учнів самостійно здобувати, систематизувати знання про класифікацію хімічних реакцій за ознакою кількості речовин, що вступають і утворюються внаслідок реакції, та їх складу. Повторити ознаки хімічних реакцій.
Розвиваюча - розвивати інтерес до вивчення предмету, уміння аналізувати, порівнювати, робити логічні висновки; формувати вміння проводити хімічні досліди.
Виховна мета: формувати творчий підхід до роботи.
Тип уроку: узагальнення і поглиблення знань.
Методи: фронтальна бесіда, індивідуальна робота, самостійна робота з підручником, виконання лабораторних дослідів, групова робота.
Обладнання: магнітна дошка, набор магнітних карток А, В, С, Д;

На кожен стіл: Мg, Zn, HCI, H2SO4, CaO; MgO; H2O; Cu(OH)2; CuSO4; CuCI2; NaOH; KOH; CuO; Na2CO3; Fe; хімічний посуд, спиртівка, сірники, тримач, лабораторний штатив, фарфорова чашка, скляна паличка.
Хід уроку

І. Організація класу.
ІІ. Актуалізація опорних знань:

Вчитель: В курсі хімії восьмого класу ми вже вивчили класифікацію і властивості простих і складних сполук. Характеризуючи властивості сполук ви записували відповідні хімічні рівняння.

Давайте згадаємо:

 1. Що називають хімічними реакціями?

 2. За допомогою чого записують хімічні реакції?

 3. З якими типами хімічних реакцій ви вже знайомились на уроках хімії?

 4. Дайте визначення реакціям сполучення і складіть схему використовуючи магнітні картки?

 5. З переліку рівнянь реакцій записаних на дошці вкажіть рівняння реакції сполучення.

 6. Які реакції називають реакціями розкладу?

 7. Що таке реакції заміщення?

 8. Які реакції називають реакціями обміну?

 9. До якого типу реакцій належить реакція нейтралізації?

(При визначенні кожного типу реакції учні складають їх схеми і відшукують даний тип реакцій в переліку хімічних рівнянь записаних на класній дошці)

В результаті цієї роботи на магнітній дошці одержані схеми реакцій:

1. Сполучення:

А+В=АВ; АВ+СВ=АСВ

2. Розкладу:

АВ=А+В

3. Заміщення

А+ВС=АС+В

4. Обміну

АВ+СД=АД+СВ

Прилади рівнянь реакцій, записаних на класній дошці:

SO2+BaO=BaSO3;

3KOH+H3PO4=K3PO4+3H2O

Cu+2AgNO3=Cu(NO3)2+2Ag

2Na+S=Na2S

2Fe(OH)3=Fe2O3+3H2O

AI2O3+6HCI=2AICI3+3H2O

Ca+2H2O= Ca(OH)2+H2

MgCO3=MgO+CO2
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Вчитель: Ви вірно відзначили, що в реакціях сполучення, розкладу, заміщення і обміну, кількість речовин і їх склад до і після реакцій відмінний. Під час виробничих процесів, а також в навколишньому середовищі, в природі відбувається величезна кількість хімічних реакцій. Їх класифікують за різними ознаками: виділення і поглинання теплоти, зміною ступеня окиснення атомів у сполуках, за кінетичними закономірностями і таке інше. Ми з ними ще познайомимося на наступних уроках хімії. На сьогоднішньому уроці ми класифікуватимемо хімічні реакції за кількістю і складом вихідних речовин і продуктів реакції. За даною ознакою реакції поділяють на чотири типи: сполучення, розкладу, заміщення і обміну.
ІV. Узагальнення і поглиблення знань.

Вчитель: Користуючись текстом § 15 п. 4, § 16, § 20 п.3, § 26, § 28 підручника Н.М.Буринської «Хімія. 8 клас» заповніть таблицю. Використовуючи хімічні реактиви, що є на ваших столах проведіть досліди, які відповідають всім чотирьом типам реакцій. (Учні працюють самостійно. В результаті роботи вони заповнюють таблицю).

Таблиця.

Тип реакції

Визначення

Хімічні властивості

Приклади

Реакції сполучень

Р. сполучення – це реакції, в результаті яких з двох або кількох речовин утворюється одна складна речовина.

Взаємодія металів з неметалами; Реакції окиснення простих речовин; Взаємодія кислотних оксидів з водою, з основними оксидами лужних і лужноземельних металів; взаємодія оксидів металів з водою.


CaO+H2O=Ca(OH)2

2Cu+O2=2CuO

H2+CI=2HCI

2AI+3S=AI2S3

SO3+H2O=H2SO4

BaO+CO2=BaCO3

Реакції розкладу

Р. розкладу – це реакції, в результаті яких з однієї складної речовини утворюються дві або кілька нових речовин.

Добування кисню з оксигенновмісних сполук; розклад нерозчинних основ при нагріванні; розклад карбонатів.

Cu(OH)2=CuO+H2O

2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2

2Fe(OH)3=Fe2O3+3H2O

MgCO3=MgO+CO2

Реакції заміщення

Р. заміщення – реакції між простою і складною речовинами, у процесі яких атоми простої речовини заміщують атоми у складній речовині.

Взаємодія металів з розчинами кислот і солей; взаємодія лужних і лужноземельних металів з водою

Mg+2HCI=MgCI2+H2

Zn+CuCI2=ZnCI2+Cu

3Mg+2H3PO4=Mg3(PO)2+3H2

2K+2H2O=2KOH+H2

Zn+2AgNO3=2Ag+Zn(NO3)2

Реакції обміну

Р. обміну – це реакції в процесі яких дві складні речовини обмінюються складовими частинами, утворюючи дві нові речовини.

Взаємодія кислот з основними оксидами, основами, солями; взаємодія лугів з кислотними оксидами та солями; реакції між солями.

MgO+2HCI=MgCI2+H2O

CuSO4+2KOH=Cu(OH)2+K2SO4

Na2CO3+H2SO4=Na2SO4+H2O+CO2

HCI+AgNO3=HNO3+AgCI

SO2+2NaOH=H2O+Na2SO3

AI2O3+3H2SO4=AI2(SO4)3+3H2OV. Осмислення і узагальнення знань:

а)Перевірка заповнення розділів таблиці, особливо необхідно звернути увагу на колонку «Хімічні властивості сполук».

б) Робота учнів по індивідуальним карткам з різнорівневими завданнями.

Картка №1 (рівень В)

Виписати рівняння реакції сполучення і розставити коефіцієнти:

FeCl2+Cl2=FeCl3

KClO3=KCl+O2

Al+HCl=AlCl3+H2

Al+S=Al2S3

Fe2O3+HCl=FeCl3+H2O

Fe+O2=Fe3O4

Картка №2 (рівень В)

Виписати рівняння реакцій розкладу і розставити коефіцієнти:

Fe+H2O=Fe3O4+H2

HgO=Hg+O2

Ca3(PO4)2+H2SO4=CaSO4+H3PO4

HNO3=H2O+NO2+O2

Na2O2+H2O=NaOH+H2O

AI(OH)3=AI2O3=H2O

Картка №3 (рівень В)

Виписати рівняння реакцій заміщення і розставити коефіцієнти

Ca+O2=CaO

K+H2O=KOH+H2

Fe2O3+HNO3=Fe(NO3)3+H2O

AI+H2SO4=AI2(SO4)3+H2

Fe2O3+AI=AI2O3+Fe

N2+H2=NH3

Картка №4 (рівень В)

Виписати рівняння реакцій обміну і розставити коефіцієнти:

CO+O2=CO2

ZnS+O2=ZnO+SO2

AICI3+NaOH=AI(OH)3+NaCI

Mg+HCI=MgCI2+H2

Ca(NO3)2+H3PO4=Ca3(PO4)2+HNO3

FeCI2+AgNO3=AgCI+Fe(NO3)2

Картка №5 (рівень А)

Виписати рівняння реакцій нейтралізації і розставити коефіцієнти:

Ba(OH)2+H3PO4=Ba3(PO4)2+H2O

CuCI2+KOH=KCI+Cu(OH)2

KOH+H2S=K2S+H2O

Ca(OH)2+HNO3=Ca(NO3)2+H2O

AgNO3+CuCI2=AgCI+Cu(NO3)2

MgO+HCI=MgCI2+H2O

Картка №6 (рівень С)

Закінчити рівняння реакцій та визначити їх тип:

Mg+O2=MgO

KBr+CI2=KCI+Br2

Fe(OH)2=FeO+H2O

VІ. Підведення підсумків уроку і повідомлення домашнього завдання.

 1. За якою ознакою ми сьогодні класифікували хімічні реакції?

 2. На що необхідно звернути увагу при визначенні типу хімічної реакції?

 3. Які два типи реакції є взаємно протилежними?

 4. До якого типу реакцій належать реакції взаємодії солей з кислотами, лугами і іншими солями?


Домашнє завдання: вивчити § 35, повторити § 13

Навести по три приклади кожного з вивчених типів реакцій.

Каланчацька загальноосвітня школа I-III ступенів №2
Каланчацької районної ради
Херсонської області
Урок з хімії на тему:
Класифікація хімічних реакцій.

Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.
(8 клас)


Вчителі: Ковальова А.І – вчитель хімії

2012

Схожі:

Класифікація хімічних реакцій. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну iconКласифікація хімічних реакцій за різними ознаками. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну
Тема: Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну
Класифікація хімічних реакцій. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну iconКласифікація хімічних реакцій
Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції; з`ясувати, за якими ознаками класифікують хімічні реакції;...
Класифікація хімічних реакцій. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну iconРеакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну
Дорогі діти! Я запрошую на урок, що збагатить вас знаннями, вміннями, враженнями, розширить ваш кругозір, примусить замислитися
Класифікація хімічних реакцій. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну iconКласифікація хімічних реакцій за різними ознаками
Розвивати навички складати рівняння хімічних реакцій, вміння наводити приклади вивчених типів хімічних реакцій
Класифікація хімічних реакцій. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну iconХімічні реакції
Мета: Сформувати уявлення про швидкість хімічної реакції, вплив на неї різних факторів; продовжити формувати навички складати рівняння...
Класифікація хімічних реакцій. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну iconРозробка уроків з теми «Хімічні реакції» для 9 класу Тема Хімічні реакції ( 8 год) 1 Класифікація хімічних реакцій за різними ознакам
Учням пропонується згадати все, що вони знають про хімічну реакцію з курсу хімії 7-8 класу
Класифікація хімічних реакцій. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну iconТема Класифікація хімічних реакцій і закономірності їхнього перебігу. Мета
Мета Узагальнити знання учнів про швидкість хімічних реакцій, фактори, що впливають на них, хімічну рівновагу
Класифікація хімічних реакцій. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну iconФерум. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза
Феруму та заліза; ознайомити учнів з фізичними та хімічними властивостями заліза на прикладі його хімічних властивостей розширити...
Класифікація хімічних реакцій. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну iconАлгоритмічний припис складання реакцій йонного обміну
Реакції, під час яких електроліти обмінюються йонами, називаються реакціями йонного обміну
Класифікація хімічних реакцій. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну iconІнститут хімії та хімічних технологій
Матеріальний баланс простих хімічних реакцій. Матеріальний баланс складних хімічних реакцій. Безрозмірні характеристики матеріального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка