Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна геометрія І комп'ютерна графіка»
226.43 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна геометрія І комп'ютерна графіка»
Сторінка1/4
Дата конвертації06.11.2012
Розмір226.43 Kb.
ТипМетодичні вказівки
Зміст
1 Мета й завдання контрольної роботи
2 Обсяг, структура і зміст контрольної роботи
3 Завдання на контрольну роботу
4 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 4.1 Організація і планування роботи
4.2 Строк і порядок захисту контрольної роботи
Список літератури
Додаток а
Додаток б
Create клацнемо по кнопці Geometry
Select and Rotate
Select and Rotate
Top. Оскільки передбачається побудова плоскої деталі, то інші проекції не важливі, і можна працювати тільки з вікном проекції To
Create виберемо кнопку Shapes
Х: перша – з діаметром 8 мм (Circle03
Spline і виділимо коло Circle02
Boolean. У вікні проекції по черзі за допомогою покажчика миші виберемо всі кола, які необхідно об'єднати з колом Circle02
Create виберемо кнопку Cameras
Create виберемо кнопку Geometry
Material/Map Browser
AutoKey. Активізуємо вікно проекції Perspective
...
Повний зміст
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання
контрольної роботи з дисципліни
«Обчислювальна геометрія і комп'ютерна графіка»


для студентів напряму

0802 «Прикладна математика»

заочної форми навчання

Суми

Видавництво СумДУ

2008

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна геометрія і комп'ютерна графіка» /напряму 0802 «Прикладна математика»/ Укладач І.В.Баранова.- Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 29 с.


Кафедра інформаційних технологій проектування


ЗМІСТ1 МЕТА Й ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 5

2 ОБСЯГ, СТРУКТУРА І ЗМІСТ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 5

3 ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ 6

4 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 7

4.1 Організація і планування роботи 7

4.2 Строк і порядок захисту контрольної роботи 7

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 7

ДОДАТОК А 8

ДОДАТОК Б 17

ДОДАТОК В 27

ДОДАТОК Г 28

1 МЕТА Й ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Контрольна робота ґрунтується на матеріалі, що читається в курсі «Обчислювальна геометрія і комп'ютерна графіка». Виконання контрольної роботи здійснюється студентами самостійно з метою укріплення й розвитку знань з дисципліни.

У методичних вказівках викладений порядок виконання контрольної роботи, вимоги до її обсягу, змісту й оформлення. У додатках дані варіанти індивідуальних завдань (додаток А), наведений приклад виконання (додаток Б).

Виконання контрольної роботи має своєю метою закріплення матеріалу з дисципліни «Обчислювальна геометрія і комп'ютерна графіка», одержання знань і вмінь при:

- аналізі видів і проекцій зображення;

- створенні графічних зображень;

- розробці графічних сцен;

  • створенні презентаційних роликів з використанням методів візуалізації і анімації графічної та текстової інформації.2 ОБСЯГ, СТРУКТУРА І ЗМІСТ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Контрольна робота виконується комп'ютерним способом. Об'єкти створюються за допомогою програми 3ds max 5. При виконанні всіх завдань необхідно описати використані команди й об'єкти, а також помістити малюнки чотирьох вікон проекцій і візуалізацію вікна проекції Perspective. До роботи додається СD-диск з файлами створених сцен, файлами візуалізацій і текстом контрольної роботи. Імена файлів повинні вміщати номер варіанта і прізвище студента, наприклад, 17_Іванов_сцена.max, 17_Іванов_анімація.avi, 17_Іванов_контрольна.doc.

Контрольна робота оформляється в текстовому редакторі Word 97/2000/XP з однієї сторони аркуша формату А4 з нумерацією сторінок відповідно до вимог ДСТУ 3.008-95, ДЕРЖСТАНДАРТ 2.105-95. Загальний обсяг контрольної роботи повинен становити близько 20 аркушів формату А4, що містить у собі текст, малюнки й додатки.

Структура контрольної роботи: титульний аркуш (зразок наведений у додатку В); зміст; завдання й виконана частина кожного із трьох контрольних завдань; список літератури (у тому числі список використаних матеріалів з методичних вказівок, конспектів лекцій та ін.); додатки.

Завдання на контрольну роботу повинне містити вихідні дані відповідно до варіанта.

3 ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ


Контрольна робота містить три завдання, які студенти виконують відповідно до зазначеного викладачем варіанта.
Завдання 1

У завданні подані дві проекції групи об'єктів: вигляд спереду і вигляд зверху. Необхідно за двома проекціями визначити типи об'єктів і створити їх за розмірами відповідно до варіанта (табл.А.1). Об'єкти повинні бути розміщені в сцені відповідно до заданих проекцій за допомогою модифікаторів перетворення (переміщення, поворот і масштабування). По закінченні виконати швидку візуалізацію групи тіл.
Завдання 2

Дано одну проекцію деталі (табл.А.2). Необхідно за зазначеними розмірами створити форму, що описує контур деталі й видавити її на задану глибину. При побудові контуру використовувати операції перетворення двовимірних об'єктів у редагований сплайн EditableSpline, приєднання різних контурів AttachMult, операцій вирахування, об'єднання й перетинання Boolean. До побудованого контуру застосувати операцію видавлювання Extrude з параметром Amount=15 і виконати швидку візуалізацію отриманої сцени.
Завдання 3

Розробити тематичну сцену (табл.А.3), у якій використовувати об'єкти, створені з об'ємних і плоских примітивів. Задати ключові кадри, траєкторію анімації, контролери переміщення (обертання). Виконати анімацію переміщення (обертання) об'єктів і зберегти її у файлі формату avi.

Замість основної тематичної сцени студентом за погодженням з викладачем можуть бути обрані додаткові сцени:

1 Анімація струменів фонтана.

2 Вибух автомобіля.

3 Вибух планети.

4 Політ зграї птахів.

5 Анімація рухів персонажа (людина, птах, робот, динозавр і т.д.).

6 Анімація падіння м'ячика з відскоком.

7 Політ снаряду уздовж заданої траєкторії з урахуванням сили тяжіння.

8 Анімація складання об'єктів (мотора, компресора, комп'ютера й т.д.).

  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна геометрія І комп\Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Інформатика та комп’ютерна техніка»
Вихідним документом для розробки курсових робіт з дисципліни “Інформатика та комп’ютерна техніка” на заочному І вечірньому відділеннях...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна геометрія І комп\Лабораторні роботи з курсу "Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка"
Розробник – Терещенко Василь Миколайович, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна геометрія І комп\Методичні вказівки щодо виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Обчислювальна математика»
Методичні вказівки з виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Обчислювальна математика» для студентів геологічного факультету...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна геометрія І комп\Методичні вказівки до виконання контрольної роботи 3 дисципліни "теорія програмування" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Теорія програмування” /Укладач М. С. Бабій. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна геометрія І комп\Програма З курсу нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
Робоча програма складена на основі програми “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка”, яка затверджена інститутом системних...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна геометрія І комп\Програма З курсу нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
Робоча програма складена на основі програми “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка”, яка затверджена інститутом системних...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна геометрія І комп\Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Електричне коло постійного струму
Програма, методичні вказівки та завдання до контрольної роботи №1 з дисципліни "Основи теорії електричних кіл" для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна геометрія І комп\Компьютерная графика
Сьогодні прийнято користуватися термінами «комп’ютерна графіка» і «комп’ютерна анімація». Поняття «комп’ютерна графіка» об’єднує...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна геометрія І комп\Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «нАрИСна геометріЯ»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Нарисна геометрія» / укладач В. С. Запорожченко. – Суми: Сумський державний...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна геометрія І комп\Методичні вказівки для виконання контрольної роботи №1 з дисципліни «Пожежна та аварійно-рятувальна техніка»
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи №1 з дисципліни «Пожежна та аварійно-рятувальна техніка» / А. Г. Ренкас, В. В....
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка