Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Олександрійська районна державна адміністрація відділ освіти
160.36 Kb.
НазваОлександрійська районна державна адміністрація відділ освіти
Дата конвертації09.11.2012
Розмір160.36 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Перелік вимог до предмета закупівлі, його технічні та якісні характеристики, тощо передбачаються Додатком № 2 цього запиту.
Червень – грудень 2012 року.
Додаток №1
Додаток №2
Додаток №3
2. Документи, які повинен подати учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законо
4. Документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю (для юридичних осіб).
5. Документи, які свідчать про наявність фінансової спроможності учасника
6. Документальне підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів
7. Документи, які повинен подати учасник для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази
8.Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні зн
9. Документ, підтверджуючий, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних
Додаток №4
Кількість товарі та вимоги щодо їх якості
Ціна договору
1. Замовник зобов’язаний
2. Замовник має право
3. Учасник зобов’язаний
4. Учасник має право
Додаток №5
...
Повний зміст


УКРАЇНА
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

28000, м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 25, тел./факс 4-40-39, E-mail: alexpvo@alex.kw.ukrtel.net

_11.05.2012р._ №___________

На № ________ від __________

__________________________________________________
ЗАПИТ

до участі у процедурі цінових пропозицій
1. Замовник:

1.1. Найменування. Відділ освіти Олександрійської райдержадміністрації Кіровоградської області

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02144134

1.3. Місцезнаходження. вул. 6-го Грудня, 25, м.Олександрія, Кіровоградська обл., 28000

1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35414006001657, 35418002001657

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати
зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).

- Горова Лариса Іванівна - секретар комітету з конкурсних торгів,

вул.6-го Грудня, 25, м.Олександрія, Кіровоградська обл., 28000,

(05235) 4-40-39, e-mail : alexpvo@alex.kw.ukrtel.net;

- Панов Віталій Олександрович - фахівець господарчої групи,

вул.6-го Грудня, 25, м.Олександрія, Кіровоградська обл.,

28000, (05235) 4-25-01.

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Відділ освіти Олександрійської райдержадміністрації Кіровоградської області, 02144134

2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі. кошти місцевих бюджетів

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або
очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення).

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару)
(не для друку, не для оприлюднення).
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про акупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково
розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www.alexosvita.ucoz.com.

5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі. код 23.20.1 - продукти нафтоперероблення рідкі: Лот № 1 – продукти нафтоперероблення (бензин автомобільний високооктановий АИ-92 - 4400 л; паливо дизельне підвищеної якості - 12480 л;)

Лот № 2 – мастила (моторна олива - 185 л; трансмісійна олива - 69 л; гідравличне мастило - 18 л.)

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник
передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі цінової пропозиції документи, які підтверджують відповідність цінової пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

Перелік вимог до предмета закупівлі, його технічні та якісні характеристики, тощо передбачаються Додатком № 2 цього запиту.

(Цінова пропозиція учасника має відповідати вимогам передбаченим Додатком №2 цієї документації).
5.3. Строк поставки товарів або надання послуг. Червень – грудень 2012 року.

Лот №1 - заправні стації м. Олександрія, Олександрійського району Кіровоградської області, П’ятихатського району Дніпропетровської області;

Лот №2 - магазини м. Олександрії Кіровоградської області.
6. Основні умови договору. Відповідно до ст.. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель». Додаток №4.
7. Строк дії цінових пропозицій. Не менше 120 днів
8. Подання цінових пропозицій:
8.1. Місце та спосіб подання. За адресою замовника (приймальня) – особисто.
8.2. Строк. 28 травня 2012 року до 11-00 години.
9. Розкриття цінових пропозицій:
9.1. Місце. За адресою замовника (приймальня)
9.2. Дата. 28 травня 2012 року
9.3. Час. Об 11 годині 20 хвилин.
10. Додаткова інформація. Відповідно до ст.. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» Додаток №3.

10.1. Додаток №1 – Зразок цінової пропозиції учасника.

10.2..Додаток №2 - Технічні, якісні та кількісні характеристики.

10.3. Додаток №3 – Узагальнений перелік документів щодо підтвердження кваліфікації учасника.

10.4. Додаток №4 - Проект договору.

10.5. Додаток №5 – Зразок оформлення конверту.

Начальник відділу освіти

Олександрійської райдержадміністрації О.А. Коріненко

Заступник голови комітету з конкурсних торгів Є.Ю. Шостак

Секретар комітету з конкурсних торгів

Горова Л.І. – 05235-41350

ДОДАТОК №1

Форма цінової пропозиції

подається за кожним лотом окремо


ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ УЧАСНИКА за лотом № ___
Уважно вивчивши документацію конкурсних торгів, цим подаємо згоду на участь у процедурі відкритих торгів (закупівлі) свою пропозицію конкурсних торгів на закупівлю Продуктів нафтоперероблення рідких 23.20.1 _____________________________________

______________________________________________________________________________

1. Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання __________________________

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______________________________________________

3. Поштова адреса (місце знаходження) ____________________________________________

4. Телефон, факс, e-mail _________________________________________________________


з/п

Найменування

Одиниці виміру

Кількість

Ціна за одиницю (грн) з ПДВ 1

Загальна ціна (грн) з ПДВ 2


Всього без ПДВ – (цифрами) – (словами)

Всього з ПДВ – (цифрами) – (словами)


Особа, уповноважена вести переговори щодо укладання договору (контракту) (прізвище, ім’я, по батькові, посада, телефон):

1. До акцепту нашої цінової пропозиції, Ваш Запит цінових пропозицій разом з нашою ціновою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами. Якщо наша цінова пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї цінової пропозиції не менше120 днів, встановленого Вами. Наша цінова пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції згідно з умовами Запиту, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої цінової пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша цінова пропозиція буде акцептована, беремо на себе зобов’язання на підписання Договору у строк не раніше ніж через 5 робочих днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця, і виконати всі умови, передбачені Договором.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

ДОДАТОК №2
Інформація

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
п/п

Найменування товару

Одиниця

виміру

Кількість

одиниць

Лот № 1

1

Бензин автомобільний високооктановий АИ -92

Літр

4400

2

Паливо дизельне підвищеної якості

Літр

12460

Лот № 2

1

Моторна олива

Літр

185

2

Трансмісійна олива

Літр

69

3

Гідравлічне мастило

Літр

18


Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Технічні характеристики

Документ, що

підтвердження

1. Технічні положення

1.1 Товар повинен відповідати діючим державним стандартам

Надати звірені учасником копії сертифікатів якості або паспортів заводів-виробників

2. Інша інформація

2.1 Інформація про виробників Товару (найменування НПЗ).

Документ у довільній формі, що свідчить про найменування виробників запропонованого товару.

2.2 У зв’язку з специфікою роботи Замовника, АЗС – постачальники повинні знаходитися в достатній кількості в м. Олександрія, Олександрійського району Кіровоградської області, П’ятихатському районі Дніпропетровської областіПерелік АЗС

2.3 Постійна наявність пального на АЗС постачальника

Документ у довільній формі

2.4 Постачальник нафтопродуктів повинен бути виробником, або дилером виробника

Документ у довільній формі

2.5 Підтвердження екологічних показників товару, що свідчать про відсутність шкідливого впливу на довкілля

Довідка у довільній формі, що підтверджує екологічні показники товаруПосада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені підписом та скріплені печаткою

ДОДАТОК №3
Узагальнений перелік документів, що подаються учасниками

у складі цінової пропозиції.
1. Документи, які повинен подати учасник-юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність:

1.1.Копія Статуту або іншого установчого документу, завірену учасником.

1.2.Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, фізичної особи – підприємця або копія витягу, завірену учасником.

1.3.Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб) , завірену учасником.

1.4.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

1.5. Копія паспорту (для фізичних осіб) , завірену учасником.

2. Документи, які повинен подати учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством:

2.1.Оригінал чи завірена нотаріально або уповноваженим органом копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам дійсна на дату розкриття.

2.2.Копія свідоцтва платника ПДВ, завірену учасником.

2.3.Копія довідки про взяття на облік платника податків, завірену учасником.

3. Документи, які повинен подати учасник для підтвердження того, що він в установленому порядку не визнаний банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура:

3.1. Оригінал чи завірена нотаріально або уповноваженим органом копія довідки Державного Департаменту з питань банкрутства або іншою уповноваженою державною структурою про відсутність підприємства учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство дійсної на момент розкриття (для юридичних осіб).

4. Документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю (для юридичних осіб).

4.1. Копія правоустановлюючого документу, що відповідно до статуту дає право на підписання договору, завірену учасником.

4.2.Копія паспорту особи, що буде підписувати договір, завірена цією особою.

5. Документи, які свідчать про наявність фінансової спроможності учасника:

5.1. Копії балансу підприємства, звіту про фінансові результати за останній звітний період завірені учасником;

5.2.Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

6. Документальне підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів:

6.1. Оригінал довідки у довільній формі, що містить відомості про виконання аналогічних договорів (за предметом та обсягами)

6.2. Копії укладених аналогічних договорів про поставку товарів (не менше 2-х договорів) за період 2010-2011 років.

7. Документи, які повинен подати учасник для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази

7.1.Оригінал довідки наданої в довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для поставки товару та виконання умов договору, що є предметом закупівлі (дана довідка повинна містити інформацію про обладнання та розгалужену мережу АЗС за лотом 1 та наявність магазинів в м. Олександрія за лотом 2.. (довідка складається на фірменому бланку (за наявності) за підписом та печаткою Учасника).

8.Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

8.1. Оригінал довідки наданої в довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід щодо виконання поставок товару, що є предметом закупівлі (зазначається кількість працівників, посада, П.І.Б., освіта, наявність сертифікатів, дипломів або інших документів про підвищення кваліфікації чи проходженні курсів). (довідка складається на фірменому бланку (за наявності) за підписом та печаткою Учасника).

9. Документ, підтверджуючий, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

9.1. Оригінал довідки наданої в довільній формі про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення

10. Документ, підтверджуючий, що учасника не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

10.1. Оригінал довідки в довільній формі про відсутність у учасника судимості за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку, (для службової посадової особи або для їх уповноваженого представника на торгах юридичної особи).

10.2. Довідка надана в довільній формі про те, що учасника не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку (тільки для фізичних осіб – учасників або для фізичних осіб – суб‘єктів підприємницької діяльності).
Примітка: Документи, які не передбачені законодавством України або інших країн (для учасників нерезидентів) не оформлюються, або їх оформлення для таких суб‘єктів не передбачається, не подаються у складі пропозиції.

Інші документи:

1. Оригінал довідки, складеної у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

2. Оригінал довідки складеної в довільній формі Учасником, що підтверджує гарантійний строк використання мастильних матеріалів за лотом 2 які будуть становити не менше трьох років з дня закупівлі.

2. Оригінал довідки складеної в довільній формі Учасником, що підтверджує дію скетч – карток або талонів за лотами 1 яка буде становити 1 рік з дня укладання договору.

Примітки :

а) документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, подаються останніми в складі своєї пропозиції конкурсних торгів.

б) учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених Додатком 1 Документації конкурсних торгів подають у складі своєї пропозиції конкурсних торгів документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.


ДОДАТОК №4
Проект умов договору

Предмет договору

1.Учасник зобов’язується поставити Замовникові товари, а саме продукти нафтоперероблення рідкі (код 23.20.1):

- бензин автомобільний високооктановий;

- паливо дизельне підвищеної якості;

- моторна олива;

- трансмісійна олива;

- гідравлічне мастило,

а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити такі товари.

2.Відпуск товарів (крім мастильних матеріалів) з автозаправних станцій здійснюється за талони або скретч-картками .

3.Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від фактичного фінансування видатків

Кількість товарі та вимоги щодо їх якості

1. Кількість товарів:

бензин автомобільний високооктановий - 4400 л

паливо дизельне підвищеної якості - 12460 л;

моторна олива - 185 л;

трансмісійна олива - 69 л;

гідравлічне мастило - 18 л.

Порядок здійснення оплати

1. Замовник здійснює оплату на протязі трьох банківських днів з моменту прийняття товарів.

У разі затримання бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом трьох банківських днів з дати отримання Замовником фінансування для закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

2. Розрахунки проводяться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Учасника після фактично отриманого товару згідно умов Договору, відповідно накладної, рахунку та наданих копій сертифікатів відповідності або інших документів що їх замінюють.

Ціна договору

1. Загальна вартість Договору визначається за результатами проведення торгів.

2. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

Термін та місце поставки товарів

1. Строк поставки: червень – грудень 2012 року або до закінчення терміну дії талонів або скретч-карток (крім мастильних матеріалів) ;

2. За взаємною згодою Сторін термін талонів або скретч-карток може бути продовжено зі збереженням зазначених на них обсягів.

3. Місце поставки – згідно Додатку №___ та за наступних умов:

3.1. Передача Замовнику товарів за цим Договором здійснюється Учасником на автозаправних станціях шляхом заправки автотранспорту Замовника при пред’явленні довіреними особами талонів або скретч-картки.

3.2.Талони або скретч-картки є підставою для видачі (заправки) з автозаправної станції вказаного на талоні або скретч-картки об’єму і марки товару, після чого всі обов’язки Сторін погашених талонів або скретч-картки вважаються виконаними, та товар вважається переданим Учасником – з моменту фактичної заправки автомобіля Замовника певною кількістю товару, яка зазначена на талоні або скретч-картці, при цьому Учасник не може передавати Замовнику товар в кількості меншій ніж зазначено в талоні або скретч-картці.

Строк дії Договору

1. Договір вступає в силу з моменту підписання його Сторонами, та діє до «31» грудня 2012 року.

Права та обов’язки Сторін

1. Замовник зобов’язаний:

1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар.

1.2. Приймати поставлений товар згідно накладної та сертифікату відповідності або іншого документу, що його замінюють.

2. Замовник має право:

2.1. Контролювати поставку товару у строки встановлені цим Договором

2.2. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

2.3. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, які надаються до рахунку.

2.4. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Учасником, повідомивши його у строк 5 днів.

3. Учасник зобов’язаний:

3.1. Забезпечити поставку товару у строки встановлені цим Договором.

3.2. Забезпечити поставку товарів якість яких відповідає умовам, установленим цим Договором.

3.3. Організовує цілодобову заправку автотранспорту Замовника на своїх автозаправних станціях.

3.4. Надавати Замовнику копії сертифікатів відповідності або інших документів, що їх замінюють на поставлений товар.

4. Учасник має право:

4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар.

4.2. Достроково розірвати Договір у разі невиконань зобов’язань Замовником повідомивши його у строк 5 днів.

4.3. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника.

Відповідальність Сторін

1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність передбачену законами та цим Договором.

2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі передбачених у Договорі.

3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

- за порушення умов зобов’язань, щодо якості товарів стягується штраф у розмірі 20% вартості неякісних товарів;

- за порушення строків виконання зобов’язання стягується пеня у розмірі 0,1 % вартості товарів, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості..

4. Замовник не несе відповідальність перед Учасником за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань у разі затримки фінансування з бюджету та зобов’язується оплатити товар протягом 3 днів з моменту отримання відповідного фінансування.

ДОДАТОК №5


Зразок оформлення конвертаАдреса відправника (Учасника торгів)

Найменування організації-Учасника

Адреса:

назва вулиці, номер будинку (квартири)

назва населеного пункту, міста

назва району

назва області

п’ятизначний індекс

Контактні телефони та e-mail (за наявності)

Код за ЄДРПОУ

НАЗВА ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до оголошення про проведення конкурсних торгів)

Реєстраційний №____________________

Дата отримання ____________________

Час отримання ____________________

Не відкривати до ______________


Адреса одержувача (Замовника торгів)
Відділ освіти Олександрійської

районної державної адміністрації

Комітету з конкурсних торгів

вул. 6-го Грудня, 25

м. Олександрія, Кіровоградська обл..

28000
Схожі:

Олександрійська районна державна адміністрація відділ освіти iconОлександрійська районна державна адміністрація відділ освіти
Відділ освіти Олександрійської райдержадміністрації доводить до Вашого відома та подальшого використання в роботі лист Міністерства...
Олександрійська районна державна адміністрація відділ освіти iconОлександрійська районна державна адміністрація відділ освіти
Надсилаємо лист Міністерства освіти і науки України від 14. 10. 2007 року №14/18. 1-866 "Про організацію та проведення свят у загальноосвітніх...
Олександрійська районна державна адміністрація відділ освіти iconУкраїна дергачівська районна державна адміністрація відділ освіти
Відділ освіти Дергачівської районної державної адміністрації повідомляє про додаткову потребу в педагогічних кадрах станом на 17....
Олександрійська районна державна адміністрація відділ освіти iconДергачівська районна державна адміністрація харківської області відділ освіти
Станом на 22 січня 2013 року, відділ освіти Дергачівської райдержадміністрації надає інформацію щодо потреби в педагогічних кадрах...
Олександрійська районна державна адміністрація відділ освіти iconВолноваська районна державна адміністрація донецької області відділ освіти

Олександрійська районна державна адміністрація відділ освіти iconГлибоцька районна державна адміністрація чернівецької області відділ освіти

Олександрійська районна державна адміністрація відділ освіти iconУкраїна погребищенська районна державна адміністрація вінницької області відділ освіти
Відділ освіти Погребищенської райдержадміністрації надсилає лист управління освіти і науки України від 31. 01. 2011 р. №377/09 «Про...
Олександрійська районна державна адміністрація відділ освіти iconУжгородська районна державна адміністрація відділ освіти та у справах національностей
Найменування: Відділ освіти та у справах національностей Ужгородської райдержадміністрації Закарпатської області
Олександрійська районна державна адміністрація відділ освіти iconУжгородська районна державна адміністрація відділ освіти та у справах національностей
Найменування: Відділ освіти та у справах національностей Ужгородської райдержадміністрації Закарпатської області
Олександрійська районна державна адміністрація відділ освіти iconУжгородська районна державна адміністрація відділ освіти та у справах національностей
Найменування: Відділ освіти та у справах національностей Ужгородської райдержадміністрації Закарпатської області
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка