Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Програма З курсу нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
192.29 Kb.
НазваПрограма З курсу нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
Дата конвертації10.11.2012
Розмір192.29 Kb.
ТипПрограма
Зміст
Мета і задачі дисципліни.
Нарисна геометрія, інженерна графіка.
Практичні заняття
Без розрізів
Розрахунково-графічні роботи
Питання, які виносяться на екзамен
Практичні заняття
Роз’ємні і нероз’ємні з’єднання.
Елементи деталей.
Розрахунково - графічні роботи
Деталювання креслення загального виду.
Самостійна робота
Автор, назва

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки


Узгоджено" “ Затверждую “

Декан ФСГМ Проректор

з навчальної роботи

доц. Матвєєв К.Д. проф . Петренко М.М.


Р О Б О Ч А П Р О Г Р А М А
з курсу “ НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ,

ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА”

для спеціальності
8.090215 – Машини та обладнання

сільськогосподарського виробництва
Кафедра нарисної геометрії

та графікиФорма

навчання

Спеціаль-

ність

Курс

Се-

местр

Лек-

ції

Практ

Са-

мост

роб.

Залік

ІспитДенна

8.090215

1

21

2

3

36
_
_

36
34
36


36
17
18

_
+
+

+
_
_


Робоча програма складена на основі програми “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка”, яка затверджена інститутом системних досліджень освіти Міносвіти України для студентів технічних спеціальностей вузів України, Київ, 1994 р.


Укладач: канд. техн. наук, доцент МАГОПЕЦЬ О.С.

Робоча програма затверджена

на засіданні кафедри

___________________________

Завідуючий кафедрою

к.т.н., доц.

О.С. Магопець


 1. МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ.  1. Мета викладання дисципліни. Інженерна графіка це одна із навчальних дисциплін, які складають основу інженерної освіти. Знання інженерної графіки і вміння використовувати її теоретичні викладки до рішення практичних задач необхідна умова підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах.

1.2. Задачі вивчення дисципліни. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

 • знати : проекційний метод зображення геометричних фігур; властивості проекцій елементарних геометричних фігур; спосіб перетворення проекцій; спосіб допоміжних перерізів; основні положення системи ЕСКД і ЕСТД; правила виконання зображень просторових форм; правила виконання схем елементів обчислювальної техніки.

 • вміти - зображати геометричні фігури у ортогональних проекціях; уявляти форму і положення фігури у просторі за її проекційним зображенням; розв’язувати метричні та позиційні задачі; будувати проекції точок, що належать поверхні; будувати зображення за вимогами державних стандартів; читати креслення загального вигляду та креслення і схеми за спеціалізацією.1 СЕМЕСТР


Нарисна геометрія, інженерна графіка.

ЛЕКЦІЇ

№п/п

Назва теми і її зміст

1

2


1


2

3

4

5

6

7


8
9
10


11

12


13

14


15

16

17


18Вступ. Предмет нарисної геометрії. Види проекцій. Властивості проекцій. Комплексне креслення точки. Зв’язок між координатами точки і її проекціями. Октанти. Конкуруючі точки.
Комплексне креслення прямої загального і особливого положення. Сліди прямої. Визначення натуральної величини відрізка прямої.

Взаємне положення прямих.
Способи задавання площин на комплексному кресленні. Площини загального і особливого положення Сліди площини.Задавання площини слідами. Точка і пряма в площині. Лінії рівня площини.
Взаємне положення прямої і площини. Взаємне положення двох площин: паралельність і перетин.
Теорема про проектування прямого кута. Перпендикулярність прямої і площини. Перпендикулярність двох площин. Перпендикулярність двох прямих.
Аксонометричні проекції. Теорема Польке. Трикутник слідів і його властивості. Стандартні види аксонометричних проекцій.
Способи перетворення комплексного креслення. Загальні відомості та визначення. Заміна площин проекцій. Плоско-паралельне переміщення.
Основи способів обертання. Обертання навколо проектуючої прямої. Обертання навколо лінії рівня. Використання способів перетворення комплексного креслення для розв’язання позиційних і метричних задач.
Многогранники. Зображення многогранників на комплексному кресленні. Види многогранників. Точка і лінія на поверхні многогранника. Переріз многогранника площиною. Способи побудови проекцій перерізу. Перетин многогранника з прямою лінією. Способи визначення точок перетину.
Криві лінії. Особливі точки кривих. Дотична і нормаль в будь-якій точці кривої. Проекційні властивості кривих. Коло в площинах особливого і загального положення. Гвинтові лінії.
Поверхні. Класифікація поверхонь. Способи задавання поверхонь. Визначник поверхні.
Лінійчасті поверхні. Основні визначення. Поверхні з трьома напрямними. Поверхні з площиною паралелізму. Конічні і циліндричні поверхні загального виду. Торси.
Поверхні обертання. Властивості поверхонь обертання. Поверхні обертання другого порядку. Сфера, конус і циліндр обертання, однополий і двополий гіперболоїд обертання. Тор. Точка на поверхні другого порядку.
Гвинтові поверхні. Прямий гелікоїд. Складні поверхні. Циклічні поверхні. Переріз поверхні площиною. Конічні перерізи. Проекції конічних перерізів.
Знаходження точок перетину прямої і кривої лінії з поверхнею. Прямі і площини, дотичні до поверхні.
Взаємний перетин поверхонь. Перетин многогранників. Перетин кривої поверхні з поверхнею многогранника.
Взаємний перетин двох кривих поверхонь / використання допоміжних січних площин рівня і допоміжних січних сфер /. Особливі випадки перетину поверхонь другого порядку.
Розгортки поверхонь /побудова розгортки піраміди і конуса, призми і циліндра, умовні розгортки /.


Практичні заняття

п/п

Зміст заняття

Самостійна робота

1
2

3


4


5

6

7,8

9

10

11


12


13

14


15

16

17
18

Предмет і короткий нарис розвитку креслення. ЕСКД. Масштаби, формати, типи ліній. Нанесення розмірів. Циркульні і лекальні криві. Спряження. Уклон, конусність.

Ортогональне проектування точки на дві і три площини. Октанти. Побудова проекцій точок по їх координатах. Задача №1 ( робочий зошит).
Пряма лінія. Натуральна величина відрізка прямої. Сліди прямої. Задачі №1 – 13.
Площини. Сліди площин. Точка і пряма в площині.

Задачі № 14 – 21.
Вигляди основні та додаткові. Побудова трьох виглядів моделі з натури БЕЗ РОЗРІЗІВ
Перетин прямої з площиною. Перетин двох площин. Паралельність прямої та площини. Паралельність площин. Задачі № 22 - 30.
Перпендикулярність прямих. Перпендикулярність прямої і площини. Перпендикулярність площин.

Задачі №31 – 43.
Прості розрізи. Позначення розрізів. Поєднання частини вигляду з частиною розрізу. Місцеві розрізи. Побудова трьох виглядів деталі по двох заданих з виконанням простих розрізів. . Аксонометричні проекції. Побудова прямокутної ізометрії та прямокутної диметрії за аркушем ПК 02.00.02 .

Перетворення проекцій. Заміна площин проекцій. Плоско-паралельне переміщення. Задачі № 44 – 53.
Перетворення проекцій. Обертання навколо проектуючої осі, обертання навколо ліній рівня.

Задачі № 54 – 62.
Многогранники. Точка і лінія на поверхні многогранника. Переріз многогранника площиною. Перетин прямої з поверхнею многогранника. Задачі № 62 – 68.

Складні розрізи.
Криві лінії та поверхні. Точка на поверхні. Задачі № 69 – 74.
Криві лінії та поверхні. Переріз кривої поверхні площиною. Перетин кривої поверхні з прямою лінією.

Задачі № 75 – 84.
Взаємний перетин поверхонь. Посередник – площина особливого положення. Спосіб січних сфер.

Задачі №85 – 94.
Розгортки поверхонь. Задачі № 95 – 100.
Заключне заняття.

ГК 01.00.01

(картка Новікова О.Г.)

ОДЗ №1

НГ 01.00.01

ПК 02.00.01


ОДЗ №2

НГ 01.00.02

ПК 02.00.02

ПК 02.00.03

ПК 02.00.04

ОДЗ №3

НГ 01.00.03

____”_____

____”_____


ПК 02.00.07
ОДЗ №5

НГ 01.00.05

ОДЗ №5

НГ 01.00.05


Самостійна робота


темиНазва теми та її зміст

Кількість

годин

1,2

3,4

5

6
7,8
9
10,11

12
13,14
15,16 17
18

Комплексне креслення точки і прямої. Визначення натуральної величини відрізка прямої. Взаємне положення точки і прямої.
Площини. Сліди площини. Точка і пряма в площині. Взаємне положення двох площин.
Зображення: види, розрізи, перерізи. Аксонометричні проекції.

Перпендикулярність прямої і площини, двох площин.
Способи перетворення комплексного креслення.
Многогранники.
Криві лінії. Гвинтові лінії. Поверхні. Способи задавання поверхонь. Поверхні обертання. Точка на поверхні.
Складні розрізи.
Переріз поверхні площиною. Перетин прямої з поверхнею.
Взаємний перетин поверхонь.

Розгортки поверхонь.3

2

5

3
5
2
3

2
4
5

2
Усього

36Розрахунково-графічні роботиГК 01.00.01 (А3) – спряження, уклон, конусність. Простановка розмірів.

ПК 02.00.01 (А3) – виконати три проекції моделі з натури.

ПК 02.00.02 (А3) – прямокутна диметрія моделі.

ПК 02.00.03 (А3) – прості розрізи. За двома проекціями деталі побудувати третю і виконати необхідні розрізи.

ПК 02.00.04 (А3) – прямокутна ізометрія деталі з вирізом ¼ частини за аркушем ПК 02.00.03 (А3).

ПК 02.00.05 (А3) – складні розрізи.

НГ 01.00.01 (А3) – ОДЗ 1. Прямі і площини.

НГ 01.00.02 (А3) – ОДЗ 2. Перетин площин.

НГ 01.00.03 (А3) – ОДЗ 3. Перетворення проекцій.

НГ 01.00.05 (А3) – ОДЗ 5. Взаємний перетин поверхонь. Розгортка однієї з поверхонь з нанесенням лінії перерізу.
Контрольна робота

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ

Мета завдання - засвоїти методи розв’язання задач на перпендикулярність і взаємний перетин прямої та площини, двох площин, паралельність двох площин.

Умова завдання:

 1. Через заданий відрізок EF провести площину, яка перпендикулярна до заданої площини АВС.

 2. Побудувати лінію перетину цих площин.

 3. Визначити відстань від точки Е до площини АВС.

 4. Побудувати площину, яка проходить через точку F і паралельно площині АВС.


Критерії оцінки: вірна відповідь на одне питання – 1,25 бала.
Екзамен
Зміст екзаменаційного білету:

Білет складається з двох теоретичних питань і чотирьох задач.

Питання і задачі підібрані таким чином, що охоплюють основні теми курсу “Нарисна геометрія”.
Критерії оцінки:

Кожне теоретичне питання оцінюється в 20 балів. Кожна із чотирьох задач оцінюється в 15 балів.
Питання, які виносяться на екзамен


 1. Способи проектування. Центральне та паралельне проектування. Властивості проекцій.

 2. Ортогональне проектування. Комплексне креслення /двокартинне/ точки. Конкуруючі точки. Висота, глибина точки.

 3. Комплексне трикартинне креслення точки. Прийоми побудови відсутньої проекції точки за двома заданими. Висота, глибина, широта точки.

 4. Зв’язок між координатами точки та її проекціями. Координати точок, які лежать в площинах проекцій, на осях проекцій, в різних октантах.

 5. Пряма лінія загального положення. Побудова слідів прямої лінії на площинах проекцій П1, П2, П3.

 6. Співвідношення між відрізком прямої загального положення та його ортогональними проекціями. Визначення натуральної величини відрізка прямої та кутів його нахилу до площин проекцій П1, П2, П3 способом “прямокутного трикутника”.

 7. Проектуючі прямі та прямі рівня. Сліди цих прямих на площинах проекцій. Кути нахилу цих прямих до площин проекцій.

 8. Паралельність прямих загального та особливого положення. Паралельність двох прямих профільного положення. Прийоми перевірки таких прямих на паралельність.

 9. Зображення на кресленні перетинних прямих загального та особливого положення. Відмінність прекцій перетинних прямих від мимобіжних.

 10. Способи задання площин загального положення на комплексному кресленні. Перезадати площину слідами.

 11. Площини рівня. Проектуючі площини. Слід-проекція площини особливого положення.

 12. Точка на прямій загального положення, на профільній прямій. Ділення відрізка в даному відношенні.

 13. Прийоми побудови прямої лінії, яка лежить у площині загального та особливого положення. Перевірка інцидентності прямої і площини.

 14. Лінії рівня площин загального та особливого положення Приклади використання ліній рівня площини при розв’язанні позиційних та метричних задач. Нульові лінії рівня.

 15. Побудова прямої лінії, яка паралельна до площини загального та особливого положення. Необхідна і достатня умова паралельності.

 16. Основна позиційна задача про перетин прямої з площиною загального та особливого положення.

 17. Перетин двох площин. Способи побудови лінії перетину.

 18. Паралельність двох площин. Необхідна і достатня умова паралельності площин. Приклади задання на кресленні паралельних площин загального та особливого положення.

 19. Теорема про прямокутне проектування прямого кута. Приклади використання цієї теореми при розв’язанні задач.

 20. Лінії найбільшого нахилу. Навести приклади визначення кута нахилу площини до площини проекцій.

 21. Побудова прямої, яка перпендикулярна до площини загального положення. Необхідні і достатні умови перпендикулярності прямої та площини.

 22. Побудова площини, яка перпендикулярна до прямої загального положення. Необхідна і достатня умова перпендикулярності двох площин.

 23. Побудова прямої лінії, яка перпендикулярна до прямої загального положення. Необхідна і достатня умова перпендикулярності двох прямих.

 24. Многогранники. Види многогранників та їх задання на кресленні. Побудова точки, яка лежить на поверхні многогранника.

 25. Перетин многогранника з прямою лінією.

 26. Перетин многогранника з площиною. Способи побудови перерізу. Навести приклади побудови задач різними способами.

 27. Перетворення проекцій способом заміни площин проекцій. Суть способу та його основні закономірності.

 28. Основні /ключові/ задачі,які розв’язуються способом заміни площин проекцій. Навести приклади розв’язання різних задач.

 29. Перетворення проекцій способом обертання навколо проектуючої прямої. Суть способу та його основні закономірності.

 30. Основні /ключові/ задачі, які розв’язуються способом обертання навколо проектуючої осі.

 31. Перетворення проекцій способом плоскопаралельного переміщення. Суть способу та його основні закономірності.

 32. Основні /ключові/ задачі, які розв’язуються способом плоскопаралельного переміщення. Навести приклади розв’язання різних задач.

 33. Перетворення проекцій обертанням навколо лінії рівня. Суть способу та його основні закономірності, навести приклади.

 34. Криві другого порядку. Приклади побудови кривих другого порядку. Властивості проекцій кривих другого порядку.

 35. Криві лінії. Плоскі криві. Дотична та нормаль до плоскої кривої. Особливі точки плоских кривих.

 36. Проекція кола, яке лежить в площинах загального та особливого положення.

 37. Просторові криві лінії. Проекції просторових кривих ліній. Циліндрична гвинтова лінія. Конічна гвинтова лінія. Побудова циліндричної та конічної гвинтових ліній.

 38. Криві поверхні. Приклади поверхонь в технічних формах. Класифікація поверхонь. Визначник поверхні. Приклади визначників.

 39. Способи задавання поверхонь. Приклади.

 40. Лінійчаті поверхні. Поверхні з ребром звороту – торси. Приклади торсових поверхонь.

 41. Поверхні обертання. Основні визначення. Креслення широковживаних поверхонь. Побудова проекцій точок, які лежать на поверхні обертання.

 42. Перетин кривої поверхні з площиною. Порядок побудови перерізу. Перетин конуса обертання з площиною. Види конічних перерізів.

 43. Перетин прямої та кривої лінії з поверхнею. Алгоритм розв’язання задач. Навести приклади.

 44. Перетин двох кривих поверхонь. Характер лінії перетину поверхонь другого порядку. Перетин кривих поверхонь другого порядку по плоских кривих.

 45. Побудова ліній перетину поверхонь за допомогою січних /концентричних та ексцентричних/ сфер.

 46. Перетин двох многогранників. Порядок побудови лінії перетину.

 47. Спосіб січних площин рівня при побудові ліній перетину многогранника з кривою поверхнею.

 48. Розгортки поверхонь. Види розгорток та властивості. Приклади розгорток в техніці, будівництві.

 49. Приклади побудови розгорток призм, циліндрів.

 50. Способи побудови умовних розгорток нерозгортних поверхонь.

 51. Приклади побудови розгорток пірамід, конусів.

 52. Аксонометричні проекції. Основні поняття та визначення. Показники спотворення по аксонометричних осях. Теорема Польке. Види аксонометричних проекцій.

 53. Прямокутні аксонометричні проекції. Трикутник слідів та його властивості. Основні теореми прямокутної аксонометрії.

 54. Прямокутна ізометрична проекція. Розташування осей, виведення показників спотворення. Зображення кола. Яке паралельне одній із площин проекцій.

 55. Прямокутна диметрична проекція. Розташування осей, виведення показників спотворення. Зображення кола, яке паралельне одній із площин проекцій.

 56. Стандартні види косокутних аксонометричних проекцій.2 СЕМЕСТР


Практичні заняття
п/п

Зміст заняття

Самостійна робота

1-2

3-4


5-6


7

8


9
10-13

14-15
16
17

Розємні і нерозємні зєднання. Різьба. Класифікація різьби. Умовне зображення та позначення різьби.
Зєднання деталей за допомогою болта, шпильки, гвинта. Шпонкові і шліцьові зєднання. Трубні зєднання.
Нероз,ємні зєднання деталей. Зєднання деталей за допомогою зварювання. Специфікація.

Елементи деталей. Креслення вала з конструктивними і технологічними елементами.


Вимоги до ескізів деталей. Порядок виконання ескізів. Шорсткість поверхні і її умовне позначення. Ескіз вала.
Ескіз зубчастого колеса
Виконання ескізів деталей, які входять до складальної одиниці.
Основні вимоги до складального креслення по ГОСТ 2109-73. Умовності і спрощення на складальному кресленні. Виконання креслення загального виду складальної одиниці за ескізами. Послідовність виконання креслення.
Правила виконання специфікацій.
Заключне заняття.

Кріпильні вироби

МК 03.00.01

Роз’ємні зєднання

МК 03.00.02
МК 03.00.03 СК

МК 03.00.03 СП

МК 03.00.04

МК 04.00.01


МК 04.00.02
МК 05.00.01-

МК 05.00.06
МК 05.00.00 СК
МК 05.00.00 СП


Самостійна робота
темиНазва теми та її зміст


Кількість годин

3

4


5Різьба. Роз’ємні з’єднання деталей. Нероз’ємні з’єднання.

Зварювання.
Елементи деталей. Ескізи. Порядок виконання ескізів. Ескізи вала, зубчастого колеса і деталей складальної одиниці.
Основні вимоги до складального креслення за ГОСТ 2109-79. Виконання креслення загального виду складальної одиниці за ескізами. Правила виконання специфікацій.


5

7

5

Усього

17Розрахунково - графічні роботиМК 03.00.01 (А3) – Кріпильні вироби (болт, гайка, гвинт, шпилька, шайба, штифт, шплінт, фітінг).

МК 03.00.02 (А3) – З’єднання деталей за допомогою болта, шпильки, фітінга. Шпонкове з’єднання.

МК 03.00.03 (А3) – З’єднання деталей за допомогою зварювання.

МК 04.00.01 (А3) – Елементи деталей.

МК 04.00.02 (А3) – Ескіз вала.

МК 04.00.03 (А4) – Ескіз зубчастого колеса.

МК 05.00.01 - МК 05.00.06 – Ескізи шести нестандартних деталей, що входять до складальної одиниці.

МК 05.00.00 СБ – Складальне креслення.

МК 05.00.00 – Специфікація.


3 СЕМЕСТР


Практичні заняття
п/п

Зміст заняття

Самостійна робота

1-

11

12-

14
15-

17
18


Деталювання креслення загального виду. Порядок і послідовність читання складальних креслень.

Особливості деталювання креслень загального виду /специфіка розмірів, шорсткість поверхонь/.

Виконання робочих креслень 8 нестандартних деталей за альбомом Леонової.
Виконання робочих креслень 2 нестандартних деталей з використанням персонального компютера.

Виконання прямокутної ізометрії та прямокутної диметрії корпусних деталей /з вирізом ¼ частини/.

Заключне заняття.

МК 06.00.01 –

МК 06.00.06
МК 06.00.07 ПК

МК 06.00.08 ПК
МК 06.00.09

МК 06.00.10


Самостійна роботатеми

Назва теми та її зміст

Кількість годин

1, 2, 3, 4, 5
6

7,8

Деталювання креслення загального виду.


Виконання робочого креслення одної нестандартної деталі з використанням персонального компютера.
Аксонометричні проекції.

10


5

3

Усього 18

Розрахунково-графічні роботиМК 06.00.01 – МК 06.00.05 – Виконання робочих креслень 5 нестандартних деталей за альбомом Леонової.

МК 06.00.06 ПК – Виконання робочого креслення одної нестандартної деталі з використанням персонального комп’ютера.

МК 06.00.07 - МК 06.00.08 – Виконання прямокутної ізометрії та прямокутної диметрії корпусних деталей з вирізом ¼ частини.

СПИСОК НАВЧАЛЬНОЇ І МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
п/пАВТОР, НАЗВА


1

2

3

4
5
6
7
8

9

10

11

12

13

14
15
16

17

18

19

20

21
22


Бубенников А. Начертательная геометрия. 1973 г.

Виноградов В. Начертательная геометрия. 1978 г.

Гордон В. Курс начертательной геометрии. 1988 г.

Курс начертательной геометрии. /С учетом принципов программирования/ Под редакцией Четверухина. 1968 г.

Колотов и др. Начертательная геометрия с элементами программирования. 1975г.

Абаринов А. Составление деталировочных чертежей металлических конструкций. 1978г.

Боголюбов С. Задания по курсу черчения. Основы черчения и начертательной геометрии. 1978г.

Боголюбов С. Машиностроительное черчение. 1974 г.

Машиностроительное черчение под ред. Вяткина Г. 1977 г.

Левицкий В.С. Машиностроительное черчение. 1988 г.

Новичихина Л. Техническое черчение. 1983 г.

Фролов С.А. Машиностроительное черчение. 1981 г.

Хаскин А.М. Черчение.1985 г.

Федоренко В.А., Шошин А.И. Машиностроительное черчение. Справочник. 1981 г.

Попова Г.Н., Алексеев С.Ю. Машиностроительное черчение. Справочник. 1986 г.

Суворов С.Г., Суворова Н.С. Машиностроительное черчение в вопросах и ответах. 1992 г.

Справочник по инженерной графике под ред. Потишко А.В. 1983 г.

Сидоренко В.К. Креслення з’єднань деталей. 1993 г.

Нарисна геометрія. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з курсу НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА І КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА для студентів механічних спеціальностей. 1998р.

Нарисна геометрія та інженерна графіка. Методичні вказівки до організації самостійної роботи для студентів спеціальностей 7.090603, 7.091402. 7.091902. 1998р.

Роз’ємні з’єднання деталей. Методичні вказівки та завдання для студентів машинобудівних спеціальностей. 1998р.

З’єднання деталей за допомогою зварювання. Методичні вказівки з курсу ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА для студентів механічних спеціальностей. 1996 р.

Схожі:

Програма З курсу нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка iconПрограма З курсу нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
Робоча програма складена на основі програми “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка”, яка затверджена інститутом системних...
Програма З курсу нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка iconПрограма З Інженерної графіки
Робоча програма складена на основі програми “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка”, яка затверджена інститутом системних...
Програма З курсу нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка iconВзаємне положення точки, прямої та площини і двох площин
Методичні вказівки до практичних занять з теми «Взаємне положення точки, прямої та площини і двох площин» з дисципліни «Нарисна геометрія,...
Програма З курсу нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка iconКомпьютерная графика
Сьогодні прийнято користуватися термінами «комп’ютерна графіка» і «комп’ютерна анімація». Поняття «комп’ютерна графіка» об’єднує...
Програма З курсу нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна геометрія І комп'ютерна графіка»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна геометрія і комп'ютерна графіка» /напряму 0802 «Прикладна...
Програма З курсу нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка icon• усі види поліграфічних процесів
Сьогодні прийнято користуватися термінами «комп’ютерна графіка» і «комп’ютерна анімація». Поняття «комп’ютерна графіка» об’єднує...
Програма З курсу нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка iconІнженерна графіка як наука створення проекційних зображень
Нарисна геометрія є розділом геометрії, в якому просторові форми предметів і відповідні геометричні закономірності вивчаються та...
Програма З курсу нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка iconЛабораторні роботи з курсу "Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка"
Розробник – Терещенко Василь Миколайович, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Програма З курсу нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка iconКомп’ютерна графіка графіка
Комп’ютерна графіка включає методи і засоби створення і обробки зображень за допомогою програмно-апаратних комплексів і охоплює всі...
Програма З курсу нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка iconЛінійна алгебра та аналітична геометрія
Цей курс використовується в усіх наступних математичних курсах, а також в курсах “Системи кодування інформації”, “Теорія прийняття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка