Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Тема 7 трансформатори
65.03 Kb.
НазваТема 7 трансформатори
Дата конвертації11.11.2012
Розмір65.03 Kb.
ТипДокументы
Зміст
2. Режими роботи однофазних трансформаторів
Тема 1.7 ТРАНСФОРМАТОРИ

1. Принцип дії та основні характеристики

Трансформатором називається статичний електромагнітний пристрій, призначений для перетворення змінного струму однієї напруги на змінний струм іншої напруги, при цьому частота струму залишається незмінною.

Конструктивно трансформатор - - це пристрій, у якому є дві ізольовані обмотки, навиті на сталевий магнітопровід. Одна з обмоток трансформатора увімкнена до джерела електричної енергії, яка називається первинною. До іншої обмотки підключається спо­живач (навантаження). Ця обмотка називається вторинною. Прин­ципова схема однофазного трансформатора показана на мал.1.


Мал.1. Принципова схема однофазного трансформатора:1— первинна обмотка; 2 — вторинна обмотка; 3 — магнітопровід.

∎Якщо напруга первинної обмотки менша, ніж напруга вторин­ної, то такий трансформатор називається підвищувальним. ∎А коли напруга первинної обмотки більша за вторинну, то трансформа­тор називається знижувальним.

Слід пам'ятати, що трансформатор є приладом зворотньої дії. Кожен трансформатор може використовуватися і як підвищу­вальний і як знижувальний.

Трансформатор працює, використовуючи явище електромаг­нітної індукції. Якщо підключати первинну обмотку до джерела змінного струму, то по ній потече змінний струм. Він збудить в осерді трансформатора змінний магнітний потік, який буде про­низувати також і витки вторинної обмотки.

Через споживача також потече змінний струм такої ж частоти, що і у первинній обмотці. Унаслідок цих процесів у первинній і вторинній обмотках будуть індукуватися електрорушійні сили Е1 та Е2, величина яких визначається за формулами:

де f — частота змінного струму; w1 — кількість витків первинної обмотки; w2 — кількість витків вторинної обмотки; Фm — амплітудне значення змінного магнітного потоку.

∎Відношення значень електрорушійних сил первинної і вторин­ної обмоток трансформатора у режимі холостого ходу називаєть­ся коефіцієнтом трансформації. Величина його дорівнює:


∎Режим роботи трансформатора в умовах, для яких він розра­хований і виготовлений, називається номінальним режимом. Номі­нальний режим роботи характеризується номінальною потужністю, номінальною напругою і номінальним струмом обмоток, часто­тою тощо. Ці величини вказуються на щитку трансформатора.

∎Потужність, що споживає трансформатор при номінальному навантаженні, називається повною потужністю. Повна потужність позначається літерою SН, вимірюється у вольт-амперах і визна­чається за формулою:де IН1 — номінальний струм первинної обмотки; UH1 — номінальна напруга первинної обмотки.

∎Відношення струму первинної обмотки при навантаженні, до номінального струму первинної обмотки називається коефіцієнтом навантаження трансформатора.

Коефіцієнт навантаження визначається зі співвідношення:Потужність, яку споживає навантаження трансформатора, на­зивається корисною потужністю Р2 Корисна потужність визна­чається так:
де φ — кут зсуву фаз між струмом і напругою у вторинній обмотці.

Кожен трансформатор характеризується коефіцієнтом корис­ної дії, що визначається за формулою:


деРк --- потужність втрат у трансформаторі у режимі короткого замикання; Рх -- потужність втрат у трансформаторі у режимі холостого ходу.

Коефіцієнт корисної дії трансформатора може бути визначе­ний і через коефіцієнт навантаження, якщо він відомий. У цьому випадку:

де Ркн — потужність втрат у міді при номінальному струмі. Макси­мальне значення коефіцієнта корисної дії відповідає такому значен­ню коефіцієнта навантаження, яке визначається за формулою:Максимальне значення коефіцієнта корисної дії досягається тоді, коли потужність витрат у режимі холостого ходу дорівнює потуж­ності витрат у режимі короткого замикання.

^ 2. Режими роботи однофазних трансформаторів

Режимом холостого ходу трансформатора називається такий режим, при якому його первинна обмотка знаходиться під напру­гою, а вторинна розімкиена (див. мал.1 у випадку, коли вими­кач В2 розімкнутий, a B1 — замкнутий).

Потужність, яку споживає трансформатор при роботі у режимі холостого ходу, витрачається на втрати у сталі, тобто Рх Рст

У цьому випадку рівняння трансформатора у векторній формі виглядають так:


Повний опір первинної обмотки визначається за формулою:де R1 -- активний опір первинної обмотки; L1 -- індуктивність первинної обмотки.

Режимом короткого замикання називається такий режим ро­боти трансформатора, при якому до первинної обмотки подаєть­ся напруга, а вторинна накоротко замкнена (мал.2). Потужність, яку споживає трансформатор при роботі у режимі короткого замикання, витрачається на покриття втрат в обмотках, тобто Ркз ≈Рвтр.обм.Мал.2. Схема досліду короткого замикання.

При режимі короткого замикання рівняння трансформатора має вигляд:

Повний опір вторинної обмотки трансформатора визначаєть­ся за формулою:Провівши дослід короткого замикання трансформатора (мал2), можна визначити параметри короткого замикання:


Напруга UK1, що подається на трансформатор, при якій струми в обох обмотках будуть дорівнювати номінальним, і визначається у відсотках від відповідної номінальної напруги UН1, називається напругою короткого замикання і позначається літерою UK:


Напруга Uк вказується на щитку трансформатора. Активна і реактивна складові напруги короткого замикання визначаються за формулами:


Слід зазначити, що UКА та UKp залежать від потужності транс­форматора. Зі зростанням потужності трансформатора активна складова напруги UКА зменшується, а реактивна UKP збільшується.

Основним режимом роботи трансформатора є його режим під навантаженням. Режим роботи трансформатора під навантажен­ням відтворює схема на мал.1 при увімкненому вимикачі В2 через який до вторинної обмотки підключається споживач елект­ричної енергії Zн (вимикач B1 також увімкнений).

Рівняння трансформатора при його роботі мають такий виг­ляд:


Змінення напруги у вторинній обмотці при зміні навантаження трансформатора характеризується відносною величиною, яка на­зивається відсотковим зміненням напруги ∆U і визначається за формулою:


Для визначення відсоткового змінення напруги трансформато­ра можна використовувати і таке співвідношення:

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Тема 7 трансформатори iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі
Найменування предмета закупівлі: «31. 10. 4 Трансформатори (Трансформатори струму)»

Тема 7 трансформатори icon13/Т-1488 від 22. 04. 11 Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі
Найменування предмета закупівлі: 31. 10. 4 Трансформатори (трифазні силові оливні трансформатори типу тм-63/10, тм-100/10)

Тема 7 трансформатори iconТема 7 Урок 2
Для перетворення електричної енергії трифазного струму однієї напруги на електричну енергію трифазного струму іншої напруги використовують...

Тема 7 трансформатори iconКонкурсних торгів пат «київенерго» протокол №11/1711-369
31. 10 Трансформатори. (Трансформаторні вводи 330 кВ з твердою rip ізоляцією)

Тема 7 трансформатори iconМіністерство транспорту та зв’язку україни
Дк 016-97 32. 20. 2) (блоки, вирівнювачі, трансформатори, перетворювачі частоти), згідно Оголошення №129428, вдз №94 (540) від 08....

Тема 7 трансформатори iconНавчальний тест Енергетика та електротехнічні системи в апк огляд спроби 1 Question 1
Як будуть навантажені два трансформатори, які працюють паралельно за активно-індуктивного

Тема 7 трансформатори iconЗатверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України
До складу підстанцій можуть входити: розподільні пристрої, перетворювачі електроенергії, трансформатори, випрямлячі та інші пристрої...

Тема 7 трансформатори iconРеферат з фізики на тему: Трансформатори
Припустимо, ви придбали певний прилад. Продавець вас попередив, що він розрахований на напругу в мережі 220 В. А у вас в будинку...

Тема 7 трансформатори icon03186, м. Київ, бул. Чоколівський, 19 повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі
Найменування предмету закупівлі: трансформатори  (код згідно з Державним класифікатором продукції І послуг дк 016-97, затвердженим...

Тема 7 трансформатори iconГригорій Тютюнник сказав, що тема – це не знахідка, тема це – відкриття
Вдало вибрана тема І її назва – це справжнє відкриття, не менш важливе, ніж написання самого тексту. Григорій Тютюнник сказав, що...

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка