Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Затверджую перший заступник Міністра закордонних справ України /підпис/ Р. М. Демченко «16»
219.6 Kb.
НазваЗатверджую перший заступник Міністра закордонних справ України /підпис/ Р. М. Демченко «16»
Дата конвертації13.11.2012
Розмір219.6 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Iii. візові операції
Iv. дії з витребування документів
V. дії з питань засвідчення документів
Vi. дії з реєстрації актів цивільного стану
Vіi. нотаріальні дії
Viii. оформлення документів, пов’язаних з водним та повітряним транспортом


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник Міністра

закордонних справ України
___/підпис/____ Р.М.Демченко

«16» ___лютого___ 2011 року

ТАРИФИ

консульського збору, що справляються

за вчинення консульських дій

Посольством України у Королівстві Швеція№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка в дол. США

Тарифна ставка

в шведських кронах
І. ПАСПОРТНІ ДІЇ
1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

30

194

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

180

1164

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

250

1616

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

80

517

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

50

323

6

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

40

259

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

60

388

8

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

20

129

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

40

259
ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

200

1293

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

300

1940

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

40

259

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

40

259

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

40

259

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

40

259

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

40

259

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

150

970

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

400

2586

10

Видача довідки про належність до громадянства України

30

194

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

30

194

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

300

1940

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

400

2586
III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ
1

Автоматизоване оброблення візової анкети


45

291

2

Оформлення службової візи (С-3)*:одноразової

50

323
дворазової

80

517
багаторазової


200

1293

3

Оформлення ділової візи (Б)*:одноразової

50

323
дворазової

80

517
багаторазової


200

1293

4

Оформлення візи для науковців (Н)*:одноразової

50

323
дворазової

80

517
багаторазової


200

1293

5

Оформлення візи для представників релігійних місій (Р)*:одноразової

50

323
дворазової

80

517
багаторазової


200

1293

6

Оформлення одноразової студентської візи (О)


20

129

7

Оформлення візи для представників засобів масової інформації (М)*:одноразової

50

323
дворазової

80

517
багаторазової


200

1293

8

Оформлення візи для в’їзду з метою культурного та спортивного обміну (К)*:одноразової

50

323
дворазової

70

453
багаторазової


100

647

9

Оформлення візи для в’їзду з метою туризму (Т)*:одноразової

40

259
дворазової


70

453

10

Оформлення приватної візи для в’їзду в приватних справах, а також з метою лікування (П-1)*:одноразової

50

323
дворазової

80

517
багаторазової


200

1293

11

Оформлення приватної візи особам українського походження для відвідання України, за винятком закордонних українців та інших осіб, які відповідно до Закону України “Про правовий статус закордонних українців” мають право на безоплатне оформлення багаторазової візи для відвідання України на підставі відповідного посвідчення закордонного українця та документа про підтвердження родинних стосунків із закордонним українцем (П-2)*:одноразової

50

323
дворазової

80

517
багаторазової


200

1293

12

Оформлення одноразової імміграційної візи для в’їзду з метою працевлаштування (ІМ-1)


50

323

13

Оформлення одноразової імміграційної візи для в’їзду з метою постійного проживання (ІМ-2)


40

259

14

Оформлення візи для обслуговуючого персоналу транспортних засобів міжнародного сполучення (ОП)*:одноразової

50

323
дворазової

80

517
багаторазової


200

1293

15

Оформлення транзитної візи для проїзду через територію України до третьої держави (ТР-1)*:дворазової

30

194
багаторазової


100

647

16

Оформлення багаторазової транзитної візи для здійснення перевезення вантажним автотранспортом і пасажирським автобусним транспортом через територію України до третьої держави (ТР-2)*


100

647

17

Оформлення колективної візи**:одноразової

50% відсотків вартості оформлення відповідної візи на кожну особу

50% відсотків вартості оформлення відповідної візи на кожну особу
дворазової

50% відсотків вартості оформлення відповідної візи на кожну особу

50% відсотків вартості оформлення відповідної візи на кожну особу
транзитної


50% відсотків вартості оформлення відповідної візи на кожну особу

50% відсотків вартості оформлення відповідної візи на кожну особу

*
**

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

Вартість колективної візи (на кожну особу) має становити 50 відсотків вартості оформлення відповідної візи на кожну особу.


IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
1

Розгляд заяви про витребування документа

20

129

2

Видача витребуваного документа

80

517

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

110

711
V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

65

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

80

517

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

300

1940

4

Видача довідки про засвідчення документа

40

259
VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

50

323

2

Реєстрація шлюбу

150

970

3

Реєстрація розірвання шлюбу:
a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

200

1293

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

160

1034

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

200

1293

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

60

388

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

200

1293

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

400

2586

6


Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

80

517

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

150

970

8


Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

100

647
VІI. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ
1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США / 323 шв.крони
5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США / 2586 шв.крон

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США

1 відсоток суми договору, але не менше 129 шв. крон

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

100

647

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

60

120

388

776

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам80

120517

776

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

е)

посвідчення інших довіреностей

80

517

є)

посвідчення заповітів

50

323

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

200

1293

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 647 шв. крон

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

300

1940

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

50

323

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

50

323

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

80

517

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

80
20

517
129

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

50

323

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

50

323

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

50

323

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

50

323

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 162 шв. крон і не більше 1293 шв. крон

14

Прийняття на зберігання документа

80 дол. США за кожен місяць зберігання, що почався

517 шв. крон за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 97 шв. крон і не більше 1293 шв. крон

16

Вчинення морських протестів

180

1164

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

30

194

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

40

259

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

180

1164

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

65VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ
1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

100

647
IX. ІНШІ ДІЇ

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

300

1940

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

970

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

20

129Посол України у Швеції (підпис) Є.П.Перебийніс


Перший секретар з консульських питань (підпис) Ю.П.Карпук


Спеціаліст з фінансових питань (підпис) Р.І.МалаховськаСхожі:

Затверджую перший заступник Міністра закордонних справ України /підпис/ Р. М. Демченко «16» iconВідтак Евген Чолій звернув увагу на потребу відповіді від владних структур на Меморандум ску про важливі питання, що стосуються України та української діаспори. Окрім того, Президент ску прокоментував розпорядження
Сергій Льовочкін, Перший заступник міністра закордонних справ Руслан Демченко і Голова робочої групи «Національні проекти» Комітету...
Затверджую перший заступник Міністра закордонних справ України /підпис/ Р. М. Демченко «16» iconПраво на освіту в країнах перехідного періоду
Голова: огризко в. С., Голова Національної комісії України у справах юнеско, перший Заступник Міністра закордонних справ України
Затверджую перший заступник Міністра закордонних справ України /підпис/ Р. М. Демченко «16» iconПрограма Форуму 18 вересня [четвер] 00 10. 30
Голова під час відкриття сесії: Олександр Горін, Заступник Міністра закордонних справ України
Затверджую перший заступник Міністра закордонних справ України /підпис/ Р. М. Демченко «16» iconЗатверджую: Перший заступник Міністра Є. М. Суліма розклад засідань експертних рад монмолодьспорту України

Затверджую перший заступник Міністра закордонних справ України /підпис/ Р. М. Демченко «16» iconУкраїнський національний Комітет Міжнародної торгової палати
Україна як транспортний партнер. Геополітичні виклики та пріоритети. В. А. Майко, заступник Міністра закордонних справ України
Затверджую перший заступник Міністра закордонних справ України /підпис/ Р. М. Демченко «16» iconЗатверджую перший заступник Міністра юстиції України Петро Крупко
Про приєднання України до Статуту Міжнародного інституту уніфікації приватного права (унідруа)”
Затверджую перший заступник Міністра закордонних справ України /підпис/ Р. М. Демченко «16» iconЗатверджую перший заступник Міністра соціальної політики України Василь Надрага
Контроль за виконанням законів України, указів Президента України, рішень Уряду, власних рішень
Затверджую перший заступник Міністра закордонних справ України /підпис/ Р. М. Демченко «16» iconЗатверджую перший заступник Міністра юстиції України Валерій Бондик
Про внесення змін до деяких законодавчих актів” (щодо розмірів приміщень для тримання засуджених та осіб, взятих під варту)
Затверджую перший заступник Міністра закордонних справ України /підпис/ Р. М. Демченко «16» icon-
Президент України Віктор Янукович запевнив віце-прем'єр-міністра, міністра закордонних справ Ізраїлю Авігдора Лібермана в тому, що...
Затверджую перший заступник Міністра закордонних справ України /підпис/ Р. М. Демченко «16» iconПрес-реліз щодо участі Міністра закордонних справ України А. П. Яценюка у Другому саміті Організації за демократію та економічний розвиток – гуам
Міністра закордонних справ України А. П. Яценюка у Другому саміті Організації за демократію та економічний розвиток – гуам
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка