Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Постанова від 13 вересня 2002 р. N 1371 Київ Про порядок участі центральних органів
231.14 Kb.
НазваПостанова від 13 вересня 2002 р. N 1371 Київ Про порядок участі центральних органів
Дата конвертації14.11.2012
Розмір231.14 Kb.
ТипПостанова
                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 вересня 2002 р. N 1371

Київ
Про порядок участі центральних органів

виконавчої влади у діяльності міжнародних

організацій, членом яких є Україна
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 583 ( 583-2003-п ) від 23.04.2003

N 1145 ( 1145-2003-п ) від 24.07.2003

N 618 ( 618-2004-п ) від 12.05.2004

N 784 ( 784-2004-п ) від 17.06.2004

N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004

N 1571 ( 1571-2004-п ) від 17.11.2004

N 480 ( 480-2005-п ) від 16.06.2005

N 582 ( 582-2006-п ) від 27.04.2006

N 661 ( 661-2006-п ) від 11.05.2006

N 754 ( 754-2006-п ) від 25.05.2006 }


З метою забезпечення ефективної участі центральних органів

виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких

є Україна, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок участі центральних органів виконавчої влади у

діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна;
перелік центральних Органів виконавчої влади, відповідальних

за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в

міжнародних організаціях.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету

Міністрів України згідно з переліком (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 27
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 вересня 2002 р. N 1371
ПОРЯДОК

участі центральних органів виконавчої

влади у діяльності міжнародних організацій,

членом яких є Україна

1. Центральні органи виконавчої влади, включені до переліку

центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання

зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних

організаціях (далі - перелік), беруть участь у діяльності

міжнародних організацій, членом яких є Україна відповідно до

укладених міжнародних договорів України (далі - міжнародні

організації), та відповідають за виконання зобов'язань, що

випливають із членства України в цих організаціях.
2. Загальне забезпечення та координація діяльності,

пов'язаної з участю центральних органів виконавчої влади у

діяльності міжнародних організацій, здійснюються МЗС.
3. Центральні органи виконавчої влади, які беруть участь у

діяльності міжнародних організацій, зобов'язані:
ефективно використовувати потенційні можливості зазначених

організацій з метою зміцнення національної безпеки України,

забезпечення її політичних, соціально-економічних та екологічних

інтересів, прискорення економічних реформ;
забезпечувати виконання зобов'язань, що випливають із

членства України в цих організаціях;
вживати заходів до забезпечення своєчасної сплати внесків до

бюджетів міжнародних організацій згідно з умовами участі в них;
стежити за дотриманням прав Української Сторони, що

випливають із членства України в міжнародних організаціях, а також

за виконанням іншими членами міжнародних організацій їх

зобов'язань.
4. На підставі наданих у встановленому порядку головними

розпорядниками коштів бюджетних запитів Мінфін щороку передбачає з

урахуванням фінансових можливостей у загальному фонді державного

бюджету:
1) кошти для сплати внесків до бюджетів міжнародних

організацій, членство в яких набуто відповідно до міжнародних

договорів України, укладених від імені України, Кабінету Міністрів

України (міждержавних, міжурядових договорів);
для МЗС у складі видатків державного бюджету на

зовнішньополітичну діяльність;
для інших центральних органів виконавчої влади,

відповідальних за виконання фінансових зобов'язань перед

міжнародними організаціями, у складі інших видатків державного

бюджету (які не віднесені до видатків державного бюджету на

зовнішньополітичну діяльность);
2) кошти для сплати внесків до міжнародних організацій,

членство в яких набуто відповідно до міжнародних договорів

України, укладених від імені центральних органів виконавчої влади

(міжвідомчих договорів), у складі видатків державного бюджету на

керівництво, управління та забезпечення діяльності цих органів.
Порядок, передбачений підпунктом 1 цього пункту,

застосовується лише у тих випадках, коли підчас вступу до

міжнародної організації єдиним джерелом довготермінового

здійснення видатків, пов'язаних із сплатою внесків до бюджету

міжнародної організації, були визначені кошти державного бюджету

(загального фонду бюджету).
5. Мінфін на підставі поданих центральними органами

виконавчої влади (головними розпорядниками коштів державного

бюджету) бюджетних запитів щороку враховує у спеціальному фонді

державного бюджету відповідні асигнування для сплати внесків до

міжнародних організацій, під час вступу до яких джерелом

здійснення видатків було визначено позабюджетні кошти, які згідно

із законодавством включено до складу спеціального фонду державного

бюджету.
Центральні органи виконавчої влади забезпечують сплату

внесків до бюджетів тих міжнародних організацій, під час вступу до

яких джерелом здійснення цих видатків було визначено кошти,

залучені від організацій, що не утримуються за рахунок бюджетних

асигнувань, або інші позабюджетні кошти, які згідно із

законодавством не включені до складу спеціального фонду державного

бюджету.
6. Контроль за сплатою внесків із загального фонду до

бюджетів міжнародних організацій здійснюється Мінфіном разом з

центральним органом виконавчої влади, відповідальним за виконання

фінансових зобов'язань перед цими організаціями.
Контроль за сплатою внесків із спеціального фонду до бюджетів

міжнародних організацій, яка проводиться за рахунок коштів,

залучених від організацій, що не утримуються за рахунок бюджетних

асигнувань, або інших позабюджетних коштів, які згідно із

законодавством не включено до складу спеціального фонду державного

бюджету, здійснюється центральним органом виконавчої влади,

відповідальним за виконання фінансових зобов'язань перед цими

організаціями.
7. Повноваження на участь у роботі міжнародних організацій та

їх органів, а також на ведення переговорів і підписання

міжнародних договорів у рамках міжнародних організацій надаються у

порядку, визначеному законодавством.
8. Представники центральних органів виконавчої влади, які

беруть участь у заходах міжнародних організацій, керуються

письмовими директивами, вказівками, технічними завданнями, що

готуються у встановленому порядку центральними органами виконавчої

влади, відповідальними за виконання зобов'язань, які випливають із

членства України у відповідній міжнародній організації.
9. У разі вступу України до міжнародної організації

центральний орган виконавчої влади, який відповідатиме за участь

України у діяльності цієї організації, за погодженням з МЗС та

іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади

подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення

відповідних змін до переліку.
10. Центральний орган виконавчої влади, відповідальний за

виконання зобов'язань, що випливають із членства України у

відповідній міжнародній організації, може залучати до участі в її

діяльності інші центральні органи виконавчої влади, не зазначені у

переліку, а також представників підприємств та організацій різних

форм власності за їх згодою.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 вересня 2002 р. N 1371
ПЕРЕЛІК

центральних органів виконавчої влади, відповідальних

за виконання зобов'язань, що випливають із членства

України в міжнародних організаціях
------------------------------------------------------------------

Міжнародні організації | Центральні органи виконавчої

та їх органи | влади

------------------------------------------------------------------

1. Організація Об'єднаних МЗС

Націй (ООН) та її головні

органи: Генеральна Асамблея

та її органи, Рада Безпеки,

Економічна і соціальна

рада, Рада з опіки
Міжнародний суд Мін'юст, МЗС
Органи, фонди, програми ООН та

її головних органів:
Глобальний екологічний фонд Мінприроди, МЗС

(ГЕФ)
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) Держкомсім'ямолодь,

Мін'юст, МЗС, МОЗ,

Державний департамент з

питань виконання

покарань
Комісія ООН з питань МЗС, Міноборони,

роззброєння Мінпромполітики
Комісія ООН з права Мін'юст, Мінекономіки, МЗС

міжнародної торгівлі

(ЮНСІТРАЛ)
Комітет з питань використання НКАУ, МЗС

космічного простору в мирних

цілях (КВКП)
Комітет з питань інформації МЗС, Держкомінформ
Конференція ООН з питань Мінекономіки, МЗС,

торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) Антимонопольний комітет
Конференція з роззброєння МЗС, Міноборони
Об'єднана програма ООН з МОЗ, МЗС, Державний

питань ВІЛ/СНІД департамент з питань

виконання покарань,

Держкомсім'ямолодь
Програма ООН з навколишнього Мінприроди, МЗС,

середовища (ЮНЕП) Держкомзем
Програма розвитку ООН (ПРООН) Мінекономіки, МЗС,

Мінприроди,

Держкомсім'ямолодь
Управління Верховного комісара Мін'юст, МЗС, Державний

ООН з прав людини департамент з питань

виконання покарань
Управління Верховного комісара Держкомнацміграції, МЗС

ООН у справах біженців
Фонд ООН у галузі МОЗ, Мінекономіки, МЗС,

народонаселення (ЮНФПА) Мінпраці, Мін'юст,

Держкомстат,

Держкомсім'ямолодь
Функціональні комісії і

комітети Економічної і

соціальної ради (ЕКОСОР) та

пов'язані з ними органи:
Комісія із запобігання МВС, СБУ, Мін'юст, МЗС

злочинності та карного

правосуддя
Комісія з наркотичних засобів СБУ, МВС, МОЗ, МЗС
Комісія з народонаселення та Держкомстат, МЗС, Мінпраці,

розвитку Мін'юст, Держкомсім'ямолодь

Комісія з питань науки і МОН, МЗС

техніки з метою розвитку
Комісія з прав людини МЗС, Мін'юст, Мінпраці
Комісія з питань населених Держбуд, МЗС, Держкомзем

пунктів
Комісія соціального розвитку Мінпраці, МЗС,

Держкомсім'ямолодь
Комісія сталого розвитку Мінприроди, МЗС,

Мінпромполітики,

Мінекономіки
Комісія зі становища жінок Держкомсім'ямолодь, Мін'юст,

МЗС, Мінпраці
Комітет з енергетичних та Мінпаливенерго,

природних ресурсів з метою Мінприроди,

розвитку Держкоменергозбереження,

НКРЕ, МЗС
Статистична комісія Держкомстат, МЗС
Форум ООН з лісів Мінприроди,

Держкомлісгосп, МЗС
Європейська економічна комісія

(ЄЕК ООН):
щорічні сесії Мінекономіки, МЗС
допоміжні органи ЄЕК ООН:
Комітет з внутрішнього Мінтранс, Держмитслужба

транспорту
Комітет з екологічної Мінприроди

політики
Комітет з лісоматеріалів Держкомлісгосп
Комітет з населених пунктів Держбуд, Держкомзем
Комітет з розвитку торгівлі, Мінекономіки,

промисловості та Мінпромполітики,

підприємництва Держпідприємництво,

Держстандарт,

Антимонопольний

комітет
Комітет зі сталої Мінпаливенерго,

енергетики Держкоменергозбереження,

НКРЕ
Конференція європейських Держкомстат

статистиків
2. Спеціалізовані установи ООН

та інші автономні

міжурядові організації

системи ООН:
Багатостороннї агентство з Мінфін, Мінекономіки, МЗС

питань гарантій інвестицій

(БАГІ)
Всесвітній поштовий союз (ВПС) Держкомзв'язку, МЗС
Комітет ООН із стандартизації Мінприроди

географічних назв
Всесвітня метеорологічна Мінприроди, МЗС

організація (ВМО)
Всесвітня митна організація Держмитслужба. МЗС
Всесвітня організація МОН, МЗС, Антимонопольний

інтелектуальної власності комітет

(ВОІВ)
Всесвітня організація охорони МОЗ, МЗС, Державний

здоров'я (ВООЗ) департамент з питань

виконання покарань
Всесвітня туристична Держтурадміністрація, МЗС

організація (ВТО)
Міжнародна асоціація розвитку Мінфін, Мінекономіки, МЗС

(МАР)
Міжнародна морська організація Мінтранс, МЗС, Мін'юст

(ІМО)
Міжнародна організація праці Мінпраці, МЗС, Мін'юст

(МОП)
Міжнародна організація Мінтранс, МЗС

цивільної авіації (ІКАО)
Міжнародна фінансова Мінфін, Мінекономіки, МЗС

корпорація (МФК)
Міжнародне агентство з атомної Мінпаливенерго,

енергії (МАГАТЕ) Держатомрегулювання,

СБУ, МЗС
Міжнародний банк реконструкції Мінфін, Мінекономіки, МЗС,

та розвитку (МБРР) Мін'юст
Міжнародний валютний фонд Мінфін, Мінекономіки, МЗС

(МВФ)
Міжнародний союз Держкомзв'язку, МЗС

електрозв'язку (МСЕ)
Організація Об'єднаних Націй з Національна комісія у справах

питань науки, освіти і ЮНЕСКО, МЗС, МОН,

культури (ЮНЕСКО) Мінкультури
Організація Об'єднаних Націй з Мінекономіки, МЗС,

промислового розвитку (ЮНІДО) Мінпромполітики
Продовольча та Мінагрополітики, МЗС

сільськогосподарська

організація ООН

Спільна комісія ФАО/ВООЗ із МОЗ, МЗС.

зводу харчових продуктів

Кодекс аліментаріус
3. Міжнародні організації, що

не входять до системи ООН:
Вассенаарська домовленість МЗС, Мінекономіки, СБУ,

Держмитслужба
Внутрішньоєвропейська Державна податкова

організація податкових адміністрація

адміністрацій (ІОТА)
Гаазька конференція з Мін'юст, МЗС, МВС,

міжнародного приватного Мінсім'ядітимолодь,

права Генеральна прокуратура

України (за згодою)

Європейська конференція Держкомзв'язку

адміністрацій зв'язку (СЕПТ)
Європейська конференція Мінтранс, МЗС

міністрів транспорту (ЄКМТ)
Європейська конференція Мінтранс, МЗС

цивільної авіації (ЄКЦА)
Європейська організація вищих Рахункова палата (за згодою)

органів фінансового контролю
Європейська організація Держкомзв'язку, НКАУ, МЗС

супутникового зв'язку

(ЄВТЕЛСАТ)
Європейська і Мінагрополітики, МЗС

середземноморська організація

захисту рослин (ЄОЗР)
Європейський банк Мінфін, Мінекономіки, МЗС,

реконструкції та розвитку Мін'юст

(ЄБРР)
Комісія зі збереження морських Мінагрополітики, МЗС

живих ресурсів Антарктики

(АНТКОМ)
Секретаріат Договору про МОН, МЗС,

Антарктику Мінагрополітики,

Мінприроди
Науковий комітет з антарктичних МОН, МЗС

досліджень (СКАР)
Рада керуючих антарктичними МОН, МЗС,

програмами (КОМНАП) Мінагрополітики
Комітет супутникового нагляду НКАУ

за Землею (КСНЗ)
Міжагентський комітет з НКАУ

космічного сміття (МККС)
Міжнародна асоціація з Мінагрополітики

контролю за якістю насіння
Міжнародна гідрографічна Мінтранс, МЗС

організація (МГО)
Міжнародна електротехнічна Держстандарт, Мінекономіки,

комісія Мінпромполітики, МЗС
Європейський комітет Мінприроди

відповідальних за офіційне

картографування
Міждержавна рада з геодезії, Мінприроди

картографії та дистанційного

зондування Землі країн-

учасниць СНД
Міжнародна федерація Мінприроди

геодезистів
Міжнародне товариство Мінприроди

фотограмметрії та

дистанційного зондування

Землі
Технічний комітет по Мінприроди

стандартизації географічної

інформації
Міжнародна картографічна Мінприроди

організація
Міжнародна організація вищих Рахункова палата (за згодою)

органів фінансового контролю
Міжнародна організація комісій Державна комісія з цінних

з цінних паперів паперів та фондового ринку
Міжнародна організація НКАУ, МЗС

космічного зв'язку

"Інтерсупутник"
Міжнародна організація з Держкомнацміграції,

міграції (МОМ) МВС, СБУ, МЗС,

Держкомсім'ямолодь,

Мін'юст
Міжнародна організація МВС

кримінальної поліції

(Інтерпол)
Міжнародна організація НКАУ

мобільного супутникового

зв'язку (МОМСЗ)
Міжнародна організація Держстандарт, Мінекономіки,

стандартизації МЗС
Міжнародна організація Держкомзв'язку, НКАУ, МЗС

супутникового зв'язку

(ІНТЕЛСАТ)
Міжнародна організація Держстандарт, Мінекономіки

законодавчої метрології
Міжнародна організація з цукру Мінагрополітики

(МОЦ)
Міжнародна рада армійського Міноборони

спорту (СІЗМ)
Міжнародна рада по зерну (МРЗ) Мінагрополітики
Міжнародне бюро виноградарства Мінагрополітики, МЗС

та виноробства (МБВВ)
Міжнародне бюро виставок (МБВ) Мінекономіки, МЗС
Міжнародне епізоотичне бюро Мінагрополітики, МЗС

(МЕБ)
Міжнародний союз з охорони Мінагрополітики, МОН, МЗС

нових сортів рослин (УПОВ)
Міжнародний центр наукової та МОН

технічної інформації (МЦНТІ)
Міжнародна федерація

товариств Червоного Хреста і

Червоного Півмісяця МОЗ
Міністерська конференція по Держкомлісгосп

захисту лісів Європи (МКЗЛЄ)
Об'єднаний інститут ядерних МОН

досліджень (ОІЯД)
Організація з безпеки і МЗС, Мін'юст, Держкомінформ,

співробітництва в Європі Міноборони

(ОБСЄ)
Організація державних Держстандарт

метрологічних установ країн

Центральної і Східної Європи
Організація з заборони МЗС, СБУ, Міноборони

хімічної зброї (ОЗХЗ)
Організація з рибальства в Мінагрополітики, МЗС

північно-західній частині

Атлантичного океану (НАФО)
Організація національних Держстандарт, Мінекономіки

метрологічних установ країн

Європи
Організація співдружності Мінтранс

залізниць (ОСЗ)
Організація чорноморського МЗС, Мінекономіки, Мінтранс,

економічного співробітництва Антимонопольний комітет

(ОЧЕС)
Постійна палата третейського МЗС, Мін'юст

суду
Рада Європи (РЄ) МЗС, Мін'юст, Держкомінформ,

Мінекономіки, Мінпраці, МНС,

Держкомсім'ямолодь, Державний

департамент з питань виконання

покарань
Світова асоціація Мінтранс

автомобільних магістралей
Центральноєвропейська МЗС, Мінекономіки, Мін'юст

ініціатива
Чорноморський банк торгівлі та Мінфін, Мінекономіки

розвитку (ЧБТР)
Міжурядова комісія з питань Мінтрансзв'язку, МЗС

виконання Основної

багатосторонньої угоди про

міжнародний транспорт щодо

розвитку коридору

Європа - Кавказ - Азія
4. Конвенційні органи
Виконавчий орган по Конвенції Мінприроди

про транскордонне забруднення

атмосферного повітря на великі

відстані
Договір до Енергетичної хартії Мінпаливенерго, Мінекономіки,

та пов'язані з ним документи Держкоменергозбереження, НКРЕ,

(ДЕХ) МЗС
Дунайська комісія (ДК) МЗС, Мінтранс
Змішана комісія із Мінагрополітики, МЗС

застосування Угоди про

рибальство у водах Дунаю
Зустріч сторін Монреальського Мінприроди, МЗС

протоколу з речовин, що

руйнують озоновий шар
Комісія по захисту Чорного Мінприроди, МЗС

моря від забруднення Конвенції

про захист Чорного моря від

забруднення
Конференція договірних сторін Мінприроди, МЗС

Конвенції про водно-болотні

угіддя
Конференція сторін Базельської Мінприроди, МЗС

конвенції по контролю за

транскордонними перевезеннями

небезпечних відходів та їх

видаленням
Конференція сторін Віденської Мінприроди, МЗС

конвенції про охорону

озонового шару
Конференція сторін Мінприроди, МЗС

Картахенського протоколу про

біобезпеку до Конвенції про

біологічне різноманіття
Конференція сторін Конвенції Мінприроди, МЗС

ООН про боротьбу з

опустелюванням у тих країнах,

що потерпають від серйозної

посухи та/або опустелення,

особливо в Африці
Конференція сторін Конвенції Мінприроди, МЗС

про збереження мігруючих видів

диких тварин
Конференція сторін Конвенції Мінприроди, МЗС,

про міжнародну торгівлю видами Мінагрополітики

дикої фауни і флори, що

перебувають під загрозою

зникнення
Конференція сторін Конвенції Мінприроди, МЗС

про охорону біологічного

різноманіття
Конференція сторін Рамкової Мінприроди, МЗС,

конвенції ООН про зміну Мінекономіки

клімату
Нарада сторін Угоди про Мінприроди, МЗС

збереження кажанів в Європі
Постійний комітет Конвенції Мінприроди, МЗС

про збереження дикої фауни і

флори та природних середовищ

існування в Європі
5. Міжнародні організації, у

роботі яких Україна бере

участь як спостерігач або

асоційований член:
Генеральна конференція з мір і Держстандарт

ваги
Європейська організація з Мінтранс, МЗС

безпеки аеронавігації

(Євроконтроль)
Європейський комітет з Держстандарт

стандартизації
Європейський комітет з Держстандарт

стандартизації в

електротехніці
Комісія з охорони морського Мінприроди, МЗС

довкілля Балтики (Гелком)
Міжнародна організація МНС, МЗС

цивільної оборони (МОЦО)
Об'єднані авіаційні влади Мінтранс, МЗС
Світова організація торгівлі Мінекономіки, МЗС,

(СОТ) Мінагрополітики, МОЗ,

Мінтранс, Мінфін, Мін'юст,

МОН, Держкомстат,

Держстандарт, Мінпромполітики,

Держкомзв'язку,

Антимонопольний комітет

{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 583

( 583-2003-п ) від 23.04.2003, N 1145 ( 1145-2003-п ) від

24.07.2003, N 618 ( 618-2004-п ) від 12.05.2004, N 784

( 784-2004-п ) від 17.06.2004, N 792 ( 792-2004-п ) від

21.06.2004, N 1571 ( 1571-2004-п ) від 17.11.2004, N 480

( 480-2005-п ) від 16.06.2005, N 582 ( 582-2006-п ) від

27.04.2006, N 661 ( 661-2006-п ) від 11.05.2006, N 754

( 754-2006-п ) від 25.05.2006 }


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 вересня 2002 р. N 1371
ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України,

що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 1994 р.

N 474 ( 474-94-п ) "Про впорядкування участі міністерств і

відомств у діяльності міжнародних організацій, членом яких є

Україна" (ЗП України, 1994 р., N 10, ст. 264).
2. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня

1996 р. N 107 ( 107-96-п ) "Про внесення змін до деяких рішень

Уряду України" (ЗП України, 1996 р., N 6, ст. 188).
3. Пункт 6 постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня

1996 р. N 620 ( 620-96-п ) "Питання створення та організації

роботи Української частини Спільного комітету "Уряд/ЮНІДО".
4. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого

1998 р. N 169 ( 169-98-п ) "Про створення Національної комісії

України із зводу харчових продуктів Кодекс аліментаріус"

(Офіційний вісник України, 1998 р., N 7, ст. 265).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р.

N 1081 ( 1081-98-п ) "Про внесення доповнення до постанови

Кабінету Міністрів України від 11 липня 1994 р. N 474" (Офіційний

вісник України, 1998 р., N 28, ст. 1054).
6. Пункт 1 змін і доповнень, що вносяться до постанов

Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету

Міністрів України від 28 вересня 2000 р. N 1489 ( 1489-2000-п )

(Офіційний вісник України, 2000 р., N 40, ст. 1693).

Схожі:

Постанова від 13 вересня 2002 р. N 1371 Київ Про порядок участі центральних органів iconПостанова від 13 вересня 2002 р. N 1371 Київ Про порядок участі центральних органів
Дію пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року n 810 зупинено згідно з Указом Президента України від 27...
Постанова від 13 вересня 2002 р. N 1371 Київ Про порядок участі центральних органів iconПостанова від 13 вересня 2002 р. N 1371 Київ Про порядок участі центральних органів
Дію пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року n 810 зупинено згідно з Указом Президента України від 27...
Постанова від 13 вересня 2002 р. N 1371 Київ Про порядок участі центральних органів iconПостанова від 16 листопада 2002 р. N 1749 Київ Про заходи щодо вдосконалення професійного навчання керівників І спеціалістів центральних та місцевих органів
Про заходи щодо вдосконалення професійного навчання керівників і спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів...
Постанова від 13 вересня 2002 р. N 1371 Київ Про порядок участі центральних органів iconПостанова №299 від 13. 03. 2002 Документ по состоянию на июнь 2008 кабінет міністрів україни постанова від 13 березня 2002 р. N 299 Київ
Затвердити Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря (додається)
Постанова від 13 вересня 2002 р. N 1371 Київ Про порядок участі центральних органів iconПостанова від 14 грудня 2001 р. N 1693 Київ Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади з метою забезпечення законності в роботі міністерств, інших центральних органів
Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади
Постанова від 13 вересня 2002 р. N 1371 Київ Про порядок участі центральних органів iconПостанова від 28 вересня 1996 р. N 1175 Київ Про порядок І умови проведення обов'язкового

Постанова від 13 вересня 2002 р. N 1371 Київ Про порядок участі центральних органів iconПостанова від 13 грудня 2004 р. N 1657 Київ Деякі питання підвищення кваліфікації працівників юридичних служб центральних органів
Міністерству юстиції, іншим центральним органам виконавчої влади організовувати починаючи з 2005 року підвищення кваліфікації працівників...
Постанова від 13 вересня 2002 р. N 1371 Київ Про порядок участі центральних органів iconПостанова від 12 вересня 2002 р. N 1353 Київ Про затвердження Комплексної програми діяльності
Адміністрація Держприкордонслужби у відповідному відмінку згідно з Постановою км n 1402
Постанова від 13 вересня 2002 р. N 1371 Київ Про порядок участі центральних органів iconПостанова №175 від 15. 02. 2002 По состоянию на 26 марта 2007 года кабінет міністрів україни постанова від 15 лютого 2002 р. N 175 Київ
Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру
Постанова від 13 вересня 2002 р. N 1371 Київ Про порядок участі центральних органів iconРозпорядження від 15 лютого 2012 р. N 103-р Київ Про скасування деяких наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
Скасувати накази міністерств, інших центральних органів виконавчої влади як такі, що не набрали чинності та надіслані до виконання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка