Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
229.84 Kb.
НазваРозпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
Дата конвертації15.11.2012
Розмір229.84 Kb.
ТипРозпорядження
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
12.10.2004 N 2534
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 листопада 2004 р.

за N 1399/9998

Про затвердження Положення про внесення інформації

про недержавні пенсійні фонди до Державного

реєстру фінансових установ

Відповідно до вимог Закону України "Про недержавне пенсійне

забезпечення" ( 1057-15 ), а також з метою вдосконалення

державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного

пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків

фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Положення про внесення інформації про

недержавні пенсійні фонди до Державного реєстру фінансових установ

(далі - Положення), що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про порядок

державної реєстрації недержавних пенсійних фондів, затверджене

розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових

послуг України від 29.12.2003 N 186 ( z0080-04 ) та зареєстроване

в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за N 80/8679 (із змінами

та доповненнями).
3. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами

(Рибальченко А.А.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.)

забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції

України для державної реєстрації.
4. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та

зв'язків з громадськістю (Степашкіна О.А) забезпечити

опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації

після його державної реєстрації.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена

Комісії - директора департаменту нагляду за недержавними

пенсійними фондами Рибальченка А.А.
Голова Комісії В.Суслов

Протокол засідання Комісії

від 12 жовтня 2004 р. N 90

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Державної

комісії з регулювання

ринків фінансових

послуг України

12.10.2004 N 2534
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 листопада 2004 р.

за N 1399/9998

ПОЛОЖЕННЯ

про внесення інформації про недержавні пенсійні

фонди до Державного реєстру фінансових установ

Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових

послуг" ( 2664-14 ), "Про недержавне пенсійне забезпечення"

( 1057-15 ), "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних

осіб - підприємців" ( 755-15 ), Положення про Державну комісію з

регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом

Президента України від 04.04.2003 N 292 ( 292/2003 ), Положення

про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого

розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових

послуг України від 28.08.2003 N 41 ( z0797-03 ) та зареєстрованого

в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118 (із

змінами та доповненнями) (далі - Положення про Реєстр), та інших

нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері надання

фінансових послуг.
1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає вимоги до недержавного пенсійного

фонду (далі - пенсійний фонд) для набуття ним статусу фінансової

установи та порядок унесення Державною комісією з регулювання

ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг)

відповідної інформації про пенсійний фонд до Державного реєстру

фінансових установ (далі - Реєстр).
1.2. Пенсійні фонди, зареєстровані Держфінпослуг відповідно

до Положення про порядок державної реєстрації недержавних

пенсійних фондів, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від

29.12.2003 N 186 ( z0080-04 ) та зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 19.01.2004 за N 80/8679 (із змінами та

доповненнями) для набуття статусу фінансової установи подають

документи, передбачені пунктом 2.1 цього Положення.
1.3. У цьому Положенні наведені нижче поняття вживаються в

такому значенні:

заявник - пенсійний фонд, що подає документи для внесення

інформації в Реєстр, унесення змін до Реєстру, видачі свідоцтва

про реєстрацію фінансової установи або його дубліката, для

переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи або

для виключення з Реєстру фінансових установ та анулювання

свідоцтва про реєстрацію фінансової установи;

уповноважена особа заявника - голова ради пенсійного фонду

або уповноважена особа з числа членів ради пенсійного фонду, який

має право вчиняти юридичні дії від імені пенсійного фонду без

довіреності або на підставі доручення, оформленого згідно з чинним

законодавством, у тому числі підписувати документи, які подаються

пенсійним фондом до Держфінпослуг для набуття ним статусу

фінансової установи.

Інші поняття вживаються у цьому Положенні відповідно до вимог

Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання

ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про недержавне пенсійне

забезпечення" ( 1057-15 ), "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про

захист інформації в автоматизованих системах" ( 80/94-ВР ),

Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових

послуг України, затвердженого Указом Президента України від

4 квітня 2003 року N 292 ( 292/2003 ), та Положення про Реєстр

( z0797-03 ).
1.4. Набуття пенсійним фондом статусу фінансової установи,

переоформлення та видача дубліката свідоцтва про реєстрацію

фінансової установи (далі - Свідоцтво), виключення з Реєстру та

анулювання Свідоцтва здійснюються відповідно до Положення про

Реєстр ( z0797-03 ) з урахуванням особливостей, установлених цим

Положенням.
1.5. Свідоцтво оформлюється Держфінпослуг та видається без

зазначення в ньому строку дії і втрачає чинність після прийняття

Держфінпослуг рішення про виключення пенсійного фонду з Реєстру та

анулювання Свідоцтва.
1.6. Права на провадження діяльності з недержавного

пенсійного забезпечення пенсійний фонд набуває з моменту його

реєстрації в Держфінпослуг як фінансової установи шляхом унесення

відповідної інформації про пенсійний фонд до Реєстру та отримання

пенсійним фондом Свідоцтва в порядку, установленому цим

Положенням.
1.7. Діяльність пенсійного фонду з надання фінансових послуг

після виключення його з Реєстру не допускається.
1.8. Пенсійний фонд має відповідати вимогам цього Положення

як на дату подання заяви про внесення інформації до Реєстру, так і

протягом усього строку перебування інформації про нього в Реєстрі.
2. Вимоги до недержавного пенсійного фонду для набуття

статусу фінансової установи
2.1. Пенсійні фонди, визначені пунктом 1.2 цього Положення,

для набуття статусу фінансової установи та отримання права на

провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення

подають документи до Держфінпослуг в порядку, встановленому

Положенням про Реєстр ( z0797-03 ).

Крім документів, які необхідно подати відповідно до Положення

про Реєстр ( z0797-03 ), заявник повинен подати засвідчені в

установленому законодавством порядку копію довідки про внесення до

Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

(ЄДРПОУ) та копію рішення про внесення неприбуткової організації

(установи) до Реєстру неприбуткових організацій (установ).
2.2. Пенсійний фонд для набуття статусу фінансової установи

повинен відповідати таким вимогам:

2.2.1. Пройти державну реєстрацію як юридична особа

відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних

осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ).

2.2.2. Статут пенсійного фонду (у тому числі пенсійні схеми)

зі всіма змінами та доповненнями до них повинен бути

зареєстрований у Держфінпослуг відповідно до вимог чинного

законодавства.

2.2.3. Члени ради пенсійного фонду повинні набути повноважень

відповідно до Порядку погодження Державною комісією з регулювання

ринків фінансових послуг України членів ради недержавного

пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від

18.12.2003 N 169 ( z0022-04 ) та зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 10.01.2004 за N 22/8621.
3. Документи, що подаються для внесення інформації про

пенсійний фонд до Реєстру
3.1. Для набуття статусу фінансової установи пенсійний фонд

подає (надсилає) до Держфінпослуг заяву про внесення інформації до

Реєстру, складену згідно з додатком 2 до Положення про Реєстр

( z0797-03 ).

До заяви про внесення інформації до Державного реєстру

фінансових установ додаються такі документи:

3.1.1. Реєстраційна картка юридичної особи (далі -

реєстраційна картка), складена згідно з додатком 3 до Положення

про Реєстр ( z0797-03 ) з урахуванням особливостей, установлених

пунктом 4.7 цього Положення, у паперовій та електронній формах у

форматі, який встановлюється Держфінпослуг. При складанні

електронної форми реєстраційної картки повинна використовуватися

форма, що розміщена на офіційному сайті Держфінпослуг

www.dfp.gov.ua.

3.1.2. Засвідчені в установленому законодавством порядку

копії свідоцтв про державну реєстрацію недержавного пенсійного

фонду та засновників пенсійного фонду (якщо засновники - юридичні

особи).

3.1.3. Засвідчені в установленому законодавством порядку

копії довідок про внесення до ЄДРПОУ пенсійного фонду та

засновників пенсійного фонду (якщо засновники - юридичні особи).

3.1.4. Витяг з торгового (банківського) реєстру або іншого

офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземного

учасника в країні, у якій зареєстровано головний офіс іноземного

інвестора, легалізований за місцем видачі (якщо засновником

пенсійного фонду є юридична особа - нерезидент). Правильність

перекладу такого документа повинна бути нотаріально засвідчена.

3.1.5. Рішення про створення пенсійного фонду, оформлене

відповідно до пункту 4.3 цього Положення.

3.1.6. Оригінали або нотаріально засвідчені копії установчих

документів засновників пенсійного фонду.

3.1.7. Копія рішення про внесення неприбуткової організації

(установи) до Реєстру неприбуткових організацій (установ),

засвідчена органом, що його видав.

3.1.8. Відомості про посадових осіб засновників та пов'язаних

осіб пенсійного фонду, складені відповідно до пункту 4.4 цього

Положення.

3.1.9. Відомості про результати фінансово-господарської

діяльності засновників пенсійного фонду за останній фінансовий рік

та на останню звітну дату, що передує даті подання документів для

внесення інформації про пенсійний фонд до Реєстру, складені

відповідно до пункту 4.5 цього Положення (крім випадку, якщо

засновником пенсійного фонду є професійна спілка).

У разі, якщо засновником пенсійного фонду є професійна

спілка, до Держфінпослуг подається копія звіту про використання

коштів неприбуткових організацій та установ. Звіт про використання

коштів неприбуткових організацій та установ складається за станом

на останній фінансовий рік та на останню звітну дату, що передує

даті подання документів на реєстрацію пенсійного фонду як

фінансової установи.

У разі, якщо засновником пенсійного фонду є юридична особа -

нерезидент, надається засвідчена в установленому порядку за місцем

видачі копія висновку іноземної аудиторської організації про

фінансовий стан іноземного інвестора на кінець останнього повного

фінансового (звітного) року. Висновок складається на підставі

поданої таким засновником інформації про фінансовий стан та має

бути засвідчений аудитором, інформація про якого внесена до

реєстру аудиторів відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторів,

які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ,

затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 19.02.2004 N 86

( z0489-04 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

16.04.2004 за N 489/9088.

3.1.10. Стратегія діяльності пенсійного фонду, що містить

відомості, передбачені пунктом 4.6 цього Положення.
3.2. Документи подаються уповноваженою особою заявника, яка

пред'являє паспорт або документ, що його замінює, та документ, що

засвідчує повноваження такої особи, завірений в установленому

законодавством порядку.
3.3. Документи, подані пенсійним фондом до Держфінпослуг,

приймаються за описом. Опис складається пенсійним фондом у двох

примірниках, один з яких повертається йому з відміткою про дату

надходження документів.
4. Вимоги до документів, які подаються для внесення

інформації про недержавний пенсійний фонд до Реєстру
4.1. Документи, які подаються пенсійним фондом до

Держфінпослуг, повинні надаватись у паперовій та електронній

формах і відповідати таким вимогам:

- бути викладені державною мовою;

- містити достовірну інформацію на дату складання заяви;

- надаватися у теках (папках) з внутрішнім описом.
4.2. Електронна форма документів на магнітному носії

складається шляхом заповнення українською мовою таблиць та форм,

установлених Положенням про Реєстр ( z0797-03 ) та цим Положенням,

структура файлів та опис даних яких визначаються Держфінпослуг.
4.3. Рішення засновника (засновників) про створення

пенсійного фонду оформлюється протоколом установчих зборів (за

наявності кількох засновників) або рішенням уповноваженого органу

засновника (за наявності одного засновника). В установчих

документах засновників повинно бути зазначене право на створення

(заснування) юридичних осіб, а також до компетенції якого органу

управління віднесене право прийняття рішення про створення

(заснування) юридичних осіб.
4.4. Відомості про посадових осіб засновника (засновників) та

пов'язаних осіб пенсійного фонду мають бути складені згідно з

додатком до цього Положення, засвідчені підписом уповноваженої

особи заявника та скріплені печаткою пенсійного фонду.

У пункті 2.3 додатка до цього Положення у частині інформації

про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду - фізичних осіб

зазначається інформація про членів ради пенсійного фонду.
4.5. Відомості про результати фінансово-господарської

діяльності засновників складаються з форми 2 "Баланс" ( z0396-99 )

та форми 3 "Звіт про фінансові результати" ( z0397-99 ) відповідно

до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та підтверджуються

оригіналом висновку аудитора або завіреною ним копією висновку за

останній фінансовий рік та на останню звітну дату, що передує даті

подання документів для внесення інформації про пенсійний фонд до

Реєстру.

У разі, якщо засновником пенсійного фонду є юридична особа -

нерезидент, зазначені в абзаці третьому підпункту 3.1.9 пункту 3.1

цього Положення документи, що стосуються такої особи, мають

подаватися мовою оригіналу з перекладом на українську мову,

засвідченим в установленому порядку. Ці документи мають бути

легалізовані в консульських установах України, якщо інше не

передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких

надана Верховною Радою України.
4.6. Стратегія діяльності пенсійного фонду повинна бути

завірена підписом уповноваженої особи заявника та скріплена

печаткою пенсійного фонду.

Стратегія діяльності пенсійного фонду складається в довільній

формі та обов'язково повинна містити такі розділи:

1) стислий опис стратегії діяльності пенсійного фонду.

У цьому розділі мають бути відображені такі відомості:

- обґрунтування необхідності і доцільності заснування

пенсійного фонду, у тому числі обґрунтування економічного та

соціального ефекту створення та діяльності пенсійного фонду;

- порядок і критерії відбору осіб, які здійснюватимуть

обслуговування пенсійного фонду, а саме: адміністратора, осіб, що

здійснюватимуть управління активами, зберігача, аудитора.

2) відомості про засновника (засновників) пенсійного фонду.

У цьому розділі мають бути відображені такі відомості:

- дата державної реєстрації;

- предмет і види діяльності, що визначені установчими

документами засновника;

- історія розвитку та діяльності;

- стислий огляд подій діяльності засновника (засновників) за

останні два роки до дати подання документів. У розділі

зазначаються інформація про події, що сталися, підсумки роботи

(основні показники фінансового стану) за цей період діяльності

юридичної особи тощо. У разі збитковості юридичної особи за

останній звітний рік та/або за останній звітний період, що передує

даті подання документів, необхідно надати пояснення щодо причин

виникнення збитків (за винятком засновників корпоративного

пенсійного фонду);

- фактори, що можуть впливати (впливають) на діяльність;

3) відомості про потенційних вкладників (учасників)

пенсійного фонду. Методи залучення та принципи організації роботи

з потенційними вкладниками (учасниками);

4) перелік методів, а також конкретні заходи, які дають змогу

захистити права та інтереси учасників пенсійного фонду;

5) принципи організації рекламної кампанії щодо надання

послуг пенсійного фонду. У цьому розділі мають бути зазначені

порядок відбору засобів масової інформації та методи
розповсюдження інформації про послуги пенсійного фонду.
4.7. При заповненні таблиць та форм реєстраційної картки,

складеної згідно з додатком 3 до Положення про Реєстр

( z0797-03 ), пенсійний фонд не заповнює таблицю, що відображає

інформацію про статутний фонд (статутний капітал), та таблицю, що

відображає інформацію про проведення внутрішнього фінансового

моніторингу. У таблиці, що відображає відомості про керівництво

юридичної особи, пенсійний фонд уносить інформацію тільки про

осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені пенсійного

фонду без довіреності.
5. Порядок внесення інформації про недержавний

пенсійний фонд до Реєстру
5.1. Строк прийняття рішення про внесення інформації про

пенсійний фонд до Реєстру не повинен перевищувати 30 календарних

днів з дати надходження зазначених у розділі 3 цього Положення

заяви та документів, що додаються до неї.
5.2. Держфінпослуг має право залишити без розгляду заяву про

внесення інформації до Реєстру, якщо:

- документи не відповідають вимогам, які встановлені розділом

4 цього Положення;

- документи подані не в повному обсязі;

- заява підписана особою, яка не має на це повноважень.
5.3. Про залишення заяви про внесення інформації до Реєстру

без розгляду пенсійний фонд не пізніше 30 календарних днів з дати

надходження такої заяви та відповідних документів повідомляється у

письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви без

розгляду.
5.4. Повторне звернення до Держфінпослуг щодо внесення

інформації про пенсійний фонд до Реєстру після залишення заяви без

розгляду може бути здійснене після усунення причин, що були

підставою для залишення заяви без розгляду.
5.5. У разі необхідності підтвердження достовірності

інформації в документах, поданих для внесення інформації до

Реєстру, Держфінпослуг має право вимагати від пенсійного фонду

надання додаткових документів та пояснень.
5.6. Не пізніше 30 календарних днів з дати надходження заяви

та відповідних документів для внесення інформації про пенсійний

фонд до Реєстру Держфінпослуг приймає рішення про внесення

інформації про пенсійний фонд до Реєстру або про відмову щодо

внесення інформації про пенсійний фонд до Реєстру.
5.7. Підстави для прийняття рішення про відмову щодо внесення

інформації до Реєстру, порядок надання повідомлення про прийняття

відповідного рішення Держфінпослуг визначаються Положенням про

Реєстр ( z0797-03 ).
5.8. На підставі позитивного рішення щодо внесення інформації

про пенсійний фонд до Реєстру, Держфінпослуг оформлює Свідоцтво.
5.9. Свідоцтво підписується членом Комісії - директором

департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами та

скріплюється печаткою Держфінпослуг.
5.10. Свідоцтво видається уповноваженій особі заявника при

пред'явленні паспорта або документа, який його замінює, та

документа, що засвідчує повноваження особи.
6. Порядок виключення пенсійного фонду з Реєстру та

анулювання Свідоцтва
6.1. Виключення пенсійного фонду з Реєстру та анулювання

Свідоцтва здійснюються відповідно до розділу 8 Положення про

Реєстр ( z0797-03 ) з урахуванням особливостей, визначених цим

розділом.
6.2. У разі виключення з Реєстру та анулювання Свідоцтва за

заявою (додаток 9 до Положення про Реєстр ( z0797-03 ) пенсійний

фонд подає разом із нею документи, визначені пунктом 8.2 Положення

про Реєстр (крім копії документа відповідного органу управління

фінансової установи, що підтверджує факт прийняття рішення про

звернення до Держфінпослуг щодо виключення з Реєстру), а також:

- у випадках, передбачених законодавством, - рішення

засновників або правонаступників засновників пенсійного фонду про

ліквідацію пенсійного фонду, погоджене Держфінпослуг;

- для корпоративного пенсійного фонду - завірену в

установленому законодавством порядку копію затверджених змін до

колективного договору, якщо створення такого фонду було

передбачене цим документом;

- звіт ліквідаційної комісії про проведення ліквідації

пенсійного фонду, засвідчений в установленому законодавством

порядку;

- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами

Держфінпослуг для пенсійних фондів.
6.3. Протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення про

виключення пенсійного фонду з Реєстру та анулювання Свідоцтва

Держфінпослуг повідомляє про прийняте рішення державного

реєстратора, яким здійснено реєстрацію пенсійного фонду як

юридичної особи.
7. Контроль за додержанням вимог цього Положення
7.1. Контроль за додержанням вимог цього Положення

здійснюється Держфінпослуг відповідно до законодавства України.
7.2. Пенсійний фонд зобов'язаний протягом десяти робочих днів

після внесення змін та (або) доповнень до документів, поданих ним

для внесення інформації до Реєстру, письмово повідомити про них

Держфінпослуг та надати відповідні підтверджувальні документи.
7.3. За неподання, несвоєчасне подання або подання свідомо

недостовірних відомостей до Держфінпослуг пенсійний фонд несе

відповідальність, передбачену законодавством України.
7.4. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за

додержанням вимог цього Положення застосовуються заходи впливу,

передбачені законодавством України.
Член Комісії - директор департаменту

нагляду за недержавними пенсійними

фондами А.А.Рибальченко

Додаток

до Положення

про внесення інформації

про недержавні пенсійні

фонди до Державного реєстру

фінансових установ

Відомості про посадових осіб засновника (засновників)

та пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду
_____________________________________________________

(повне найменування недержавного пенсійного фонду)
1. Інформація про посадових осіб засновника (засновників)

недержавного пенсійного фонду
-------------------------------------------------------------------------------

| N | П. І. Б. посадових | Паспортні дані | Посада, яку займає особа в |

|з/п | осіб засновників | посадових осіб |засновника пенсійного фонду |

| | пенсійного фонду | засновників | |

| | | пенсійного фонду | |

|----+----------------------+--------------------+----------------------------|

| | | | |

|----+----------------------+--------------------+----------------------------|

| | | | |

-------------------------------------------------------------------------------
2. Відомості про пов'язаних осіб недержавного пенсійного

фонду
2.1. Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного

фонду*
-------------------------------------------------------------------------------

| N | Код за ЄДРПОУ юридичної | Повне найменування | Місцезнаходження |

|з/п | особи або | юридичної особи чи | юридичної особи чи |

| | ідентифікаційний номер |П.І.Б. фізичної особи - | місце проживання |

| | фізичної особи - | пов'язаних осіб | фізичної особи, щодо|

| | пов'язаних осіб | пенсійного фонду | якої подається |

| | пенсійного фонду | | інформація |

|----+-------------------------+------------------------+---------------------|

| | | | |

-------------------------------------------------------------------------------

_______________

* Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду.
2.2. Інформація про юридичних осіб, у яких пов'язані особи

недержавного пенсійного фонду беруть участь
-------------------------------------------------------------------------------

| N |Код за ЄДРПОУ | Символ | Код за | Повне | Місце- |Частка |

|з/п |або ідентифі- | юридичної | ЄДРПОУ | найменува-|знаходження | в |

| |каційний номер|особи, щодо| юридичної |ння юридич-| юридичної |статут-|

| | пов'язаної |якої існує |особи, щодо | ної особи,|особи, щодо |ному |

| | особи | пов'яза- | якої існує | щодо якої | якої існує |фонді, |

| | | ність* |пов'язаність| існує по- |пов'язаність| % |

| | | | |в'язаність | | |

|----+--------------+-----------+------------+-----------+------------+-------|

| | | | | | | |

-------------------------------------------------------------------------------

________________

* п - інший пенсійний фонд, т - торговці цінними паперами,

з - зберігачі, к - компанія з управління активами, а - аудитори,

адм - адміністратор, і - інше господарське товариство (якщо частка

особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 20%).
2.3. Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного

фонду - фізичних осіб
-------------------------------------------------------------------------------

| N |П.І.Б. |Іден- |Пас- | Символ |Код за | Повна |Місце- |Частка |Посада|

|з/п|пов'я- |тифі- |портні|юридичної|ЄДРПОУ | назва |знаход- | в | в |

| |заної |кацій-|дані | особи, |юридич-|юридичної|ження |статут-|пов'я-|

| |особи | ний |пов'я-|щодо якої|ної | особи, |юридич- |ному |заній |

| |фонду -|номер |заної | існує |особи, |щодо якої|ної осо-|фонді |особі |

| |фізич- | |особи |пов'яза- |щодо | існує |би, щодо|пов'я- | |

| |ної | | | ність* |якої |пов'яза- |якої |заної | |

| |особи | | | |існує | ність |існує |особи, | |

| | | | | |пов'я- | |пов'яза-| % | |

| | | | | |заність| |ність | | |

|---+-------+------+------+---------+-------+---------+--------+-------+------|

| | | | | | | | | | |

|---+-------+------+------+---------+-------+---------+--------+-------+------|

| | Усього| | | | | | | | |

-------------------------------------------------------------------------------

_______________

* п - інший пенсійний фонд, т - торговці цінними паперами,

з - зберігачі, к - компанія з управління активами, а - аудитори,

адм - адміністратор, і - інше господарське товариство (якщо частка

особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 20%).
2.4. Інформація про пов'язаних осіб, які здійснюють контроль

за пов'язаними особами (юридичними особами) недержавного

пенсійного фонду
-------------------------------------------------------------------------------

|N з/п| Код за | Код за ЄДРПОУ | Повне |Місцезнаходже-| Частка у |

| | ЄДРПОУ | або | найменування |ння юридичної | статутному |

| | юридичної |ідентифікацій- | юридичної | особи, | фонді особи,|

| |особи, щодо| ний номер - | особи або |паспортні дані| щодо якої |

| |якої існує | пов'язаної | П.І.Б. |фізичної особи| існує |

| | пов'яза- | особи | фізичної | - пов'язаної |пов'язаність,|

| | ність | |особи, пов'я- | особи | % |

| | | | заної особи | | |

|-----+-----------+---------------+--------------+--------------+-------------|

| | | | | | |

|-----+-----------+---------------+--------------+--------------+-------------|

| | | | | | |

-------------------------------------------------------------------------------
Достовірність поданих даних про посадових осіб засновників та

пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду засвідчую

(засвідчуємо).
"___" _______ 200_ року Підпис уповноваженої

особи заявника __________________,

М. П. (П. І. Б.

Схожі:

Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації iconРозпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 15. 09
Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації iconРозпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
Затвердити Зміни до Правил розміщення страхових резервів із страхування життя, затверджених розпорядженням Державної
Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації iconРозпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А. А.), юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.)
Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації iconРозпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А. А.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.)
Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації iconРозпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А. А.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.)
Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації iconРозпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А. А.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.)
Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації iconРозпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А. А.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.)
Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації iconРозпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі Держфінпослуг) постановил а
Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації iconРозпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
Установити плату за реєстрацію документів недержавних пенсійних фондів у розмірі згідно з додатком
Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації iconРозпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
Україні ( 996-14 ), а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка