Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання електронної промисловості» ● Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
190.74 Kb.
НазваДля вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання електронної промисловості» ● Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
Дата конвертації18.11.2012
Розмір190.74 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Основи моделювання технічних систем
Вакуумна техніка та вакуумна технологія
Розмірна обробка матеріалів
Машини та устаткування галузі
Обладнання для обробки тиском
Технологія виробництва виробів електронної техніки
Експлуатація та обслуговування машин
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
Основи моделювання технічних систем
Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Обладнання електронної промисловості»
Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

Вакуумна техніка та вакуумна технологія

Розмірна обробка матеріалів

Машини та устаткування галузі

Обладнання для обробки тиском

Технологія виробництва виробів електронної техніки

Експлуатація та обслуговування машин

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Основи моделювання технічних систем

Програми дисциплін
Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
Функції гідро- та превмоприводу

Гідропривод – основні функції, переваги та недоліки, історія розвитку. Принцип дії гідроприводу. Основні функції гідро- та пневмоприводу. Основні параметри гідро- та пневмоприводу.

Типові схеми гідравлічного та пневматичного приводу автоматизованого обладнання

Типова схема гідроприводу. Типова схема пневмоприводу. Основні параметри гідравлічного та пневматичного приводу.

Основні властивості робочого середовища

Рідини та гази як робоче середовище. Основні властивості рідин та газів. Основне рівняння гідростатики. Закон збереження енергії. Рівняння Бернуллі. Рівняння Бернуллі для реальної рідини. Система підготовки стиснутого повітря.

Втрати тиску рідини та газу у трубопроводах

Витікання рідини та газу через малий отвір. Гідравлічні втрати у гідроприводі. Режими протікання рідини через трубопровід. Втрати тиску за умов протіканні рідини та стиснутого повітря через трубопровід. Рівняння нерозривності потоку. Трубопроводи. Розрахунок прохідного січення трубопроводів.

Гідравлічні насоси

Основні параметри гідромашин. Гідравлічні насоси. Аксіально-поршневий гідронасос. Шестерінчастий гідронасос. Пластинчастий гідронасос. Пластинчастий гідронасос подвійної дії. Радіально-поршневий гідронасос. Способи регулювання продуктивністю гідронасоса.

Апарати керування та розподілення. Гідравлічні клапани

Гідроклапани. Запобіжний та переливний клапан. Типові схеми використання запобіжного та переливного клапанів. Зворотний клапан. Типові схеми використання зворотного клапана. Редукційний клапан, схеми використання. Типи розподілювачів. Золотникові розподільники. Типові схеми використання розподілювачів. Гідравлічні дроселі. Схеми використання. Регулятор витрат, схеми використання. Гідрозамки. Типові схеми використання гідрозамків. Гідравлічні допоміжні апарати.


Гідроакумулятори

Гідроакумулятори, типи, способи використання, вибір та розрахунок. Використання гідроакумуляторів для оптимізації гідросистем. Радіально-поршневий гідронасос.

Пневматичні апарати керування

Пневматичні редукційні клапани. Пневматичні клапани витримки часу та тиску. Пневматичні допоміжні апарати.

Ущільнення елементів гідро- та превмоприводу

Ущільнення. Ущільнення рухомих та нерухомих з’єднань. Матеріали та конструкції ущільнень, технічні вимоги.

Логічні схеми керування

Гідропневмоавтоматика. Побудова логічних систем керування. Логічні функції, їх реалізація.

Гідравлічні та пневматичні двигуни

Гідроциліндри. Типи гідроциліндрів. Розрахунок гідроциліндрів. Диференціальний спосіб під’єднання гідроциліндра. Гідромотори. Основні параметри гідромоторів. Пневмоциліндри та пневмокамери, їх типи та розрахунок. Гідравлічні та пневматичні моментні двигуни.

Способи регулювання швидкості руху виконавчих органів

Ступінчасте регулювання швидкості руху виконавчих органів. Об’ємне регулювання швидкості руху виконавчих органів. Дросельне регулювання швидкості руху виконавчих органів.

Підсилювачі потужності

Гідравлічні та пневматичні підсилювачі потужності. Гідропідсилювач без зворотного зв’язку. Гідропідсилювач з кінематичним зворотним зв’язком. Гідропідсилювач з гідромеханічним зворотним зв’язком. Гідропідсилювач з силовим зворотним зв’язком за положенням.

Гідравлічний стежний привід

Гідравлічні стежні пристрої. Однощілинний гідравлічний стежний привод. Двощілинний гідравлічний стежний привід. Чотирищілинний гідравлічний стежний привод.

Проектування гідравлічного та пневматичного приводу

Основні етапи проектування гідравлічних та пневматичних приводів. Циклограми роботи виконавчих органів. Реалізація елементів циклу гідравлічними та пневматичними засобами. Послідовність розрахунку гідроприводу. Послідовність розрахунку пневмоприводу.

Регулювання швидкості руху виконавчих органів

Способи регулювання швидкості руху виконавчих органів. Ступінчасте, об’ємне та дросельне регулювання швидкості.

Підсилювачі гідропотужості

Гідравлічні та пневматичні підсилювачі потужності. Типи гідравлічних та пневматичних підсилювачів.

Гідропневмоавтоматика

Побудова логічних систем керування. Логічні функції, їх реалізація. Елементи пневмоавтоматики.

Гідравлічні стежні пристрої

Однощілинний гідравлічний стежний привод. Двощілинний гідравлічний стежний привід. Чотирищілинний гідравлічний стежний привід.

Гідравлічні та пневматичні приводи

Проектування гідравлічних та пневматичних приводів. Циклограми роботи виконавчих органів. Реалізація елементів циклу гідравлічними та пневматичними засобами.

Параметри пристроїв в гідравлічних та пневматичних приводах

Вибір параметрів пристроїв у гідравлічних та пневматичних приводах. Об’єднання елементів циклу в загальну принципову схему

Розрахунки гідроприводу

Послідовність розрахунку гідроприводу. Складання принципової схеми. Складання циклограми. Складання витратної характеристики.
Література

Гідроприводи та гідропневмоавтоматика : підруч. для машинобуд. спец. вузів, які вивч. дисц. «Гідроприводи» і «Гідропневмоавтоматика» / В.О. Федорець, М.Н. Педченко, В.Б. Струтинський, А.Ф. Пичко. – К. : Вища шк.,1995. – 463 с.
Вакуумна техніка та вакуумна технологія
Вступ

Історія розвитку вакуумної техніки і вакуумної технології. Галузі застосування.

Закони газового стану

Ізотермічний, ізобаричний та ізохоричний процеси. Закон Авогадро. Об’єднаний закон Клапейрона-Менделєєва.

Основні положення кінетичної теорії газів

Закон Дальтона. Поняття «газ–пара». Тиск насиченої пари речовин. Тиск з точки зору кінетичної теорії газів. Зв’язок тиску газу з його концентрацією в об’ємі. Розподіл числа молекул газу за швидкостями теплового руху. Число молекул, що вдаряються в одиницю поверхні судини за одиницю часу. Напрям швидкостей руху молекул після зіткнення зі стінкою судини. Довжина вільного перебігу молекул газу.

Явища переносу в газах

Самодифузія. Термодифузія газів. Теплопровідність газів. Внутрішнє тертя газів. Динамічна в’язкість газів.

Режими перетікання газів

В’язкісний режим. Молекулярний режим. Молекулярно-в’язкісний режим.

Взаємодія газів з твердими тілами

Основні види взаємодії. Фізична адсорбція. Хімічна адсорбція. Абсорбція. Утворення твердого розчину. Абсорбція шляхом хімічної реакції. Дифузія газів у твердих тілах і проникність матеріалів. Явище десорбції. Фізико-хімічні процеси газовиділення.

Теоретичні основи процесу відкачування

Швидкість відкачування і швидкодія насосу. Газовий потік. Опір і провідність вакуумного трубопроводу. Основне рівняння вакуумної техніки. Відкачувальне обладнання вакуумних систем. Класифікація вакуумних насосів. Основні параметри вакуумних насосів. Діапазон дії вакуумних насосів. Механічні обертові вакуумні насоси. Пластинчато-роторний насос. Пластинчато-статорний насос. Плунжерний насос. Робочі рідини для механічних насосів. Газобаластний насос. Двороторний вакуумний насос Рутса. Молекулярний насос. Турбомолекулярний насос. Пароструменеві насоси. Робочі рідини пароструменевих насосів. Ежектори. Бустерні насоси. Дифузійні насоси. Адсорбційні насоси. Випаровувальні геттерні насоси. Магнітні електророзрядні насоси. Насоси НЭМ, НОРД, ТРИОН. Вакуумні вловлювачі.

Техніка вимірювання низьких тисків

Класифікація манометрів. Рідинні манометри. Компресійний манометр Мак-Леода. Деформаційні манометри. Теплові манометри. Електронні іонізаційні манометри. Магнітні електророзрядні манометри.

Течошукання

Метод опресовування. Акустичний течошукач. Люмінесцентний метод. Манометричні методи. Галогенний течошукач. Мас-спектрометричний шукач.
Література

Кучеренко Е.Т. Физические основы вакуумной техники / Е.Т. Кучеренко. – К. : Вища шк., 1978.

Розмірна обробка матеріалів
Предмет курсу

Призначення розмірної обробки матеріалів у машинобудуванні. Класифікація сучасних методів розмірної обробки. Класифікація сучасних методів розмірної обробки.

Обробка матеріалів

Токарна обробка матеріалів. Кінематичні характеристики процесу. Конструкція інструментів та їх геометрія. Режими різання під час точіння. Схеми деформацій і остружкоутворення. Теплотворення в процесі різання. Динамічні характеристики процесу різання. Інструментальні матеріали. Призначення операції свердління. Конструкція і геометрія різальної частини свердел. Типи свердел. Елементи режимів різання під час свердління і розсвердлювання. Сила різання під час свердління і розсвердлювання. Призначення операції зенкерування і розвертання. Конструкція і геометрія різальної частини зенкерів і розверток. Режими різання під час зенкерування і розвертання. Призначення операції фрезерування. Конструкція і геометрія різальної частини фрез. Режими різання під час фрезерування. Кінематика та динаміка процесу. Сила різання під час фрезерування. Призначення операції різьбонарізання. Основні типи різьбонарізних і накатних інструментів. Конструкція і геометрія мітчиків і плашок. Елементи режимів різання під час різьбонарізання. Сила різання під час різьбонарізання. Типи різьбонарізного інструменту.

Інструмент, режими обробки

Призначення операції стругання. Конструкція і геометрія інструменту. Режими різання під час стругання. Призначення операції довбання. Конструкція і геометрія інструменту. Режими різання під час довбання. Призначення операції протягування. Конструкція і геометрія інструменту. Методи протягування. Режими різання під час протягування. Методи зубонарізання. Основні типи зубонарізного інструменту. Елементи режимів різання, сила різання під час зубонорізання. Призначення операції шліфування. Абразивний інструмент. Схеми різання під час шліфування.

Високопродуктивні методи механічної обробки

Загальна характеристика. Швидкісне різання матеріалів. Обробка різання з вібраціями. Обробка різання з нагріванням. Загальна характеристика електрофізичних та електрохімічних методів розмірної обробки. Обробка різанням нержавіючих і жароміцних сталей і сплавів. Обробка різанням кольорових сплавів. Вібраційне шліфування і полірування. Електроерозійна обробки матеріалів. Застосування верстатів з ЧПК під час розмірної обробки матеріалів.
Література

Мелехов Р.К. Сучасні металорізальні верстати з ЧПК та інструментальні системи : навч. посіб. / Р.К. Мелехов, І.Є. Грицай. – Львів : Растр-7, 2007. – 240 с.

Машини та устаткування галузі
Вступ

Предмет і задачі курсу. Класифікація металорізального обладнання. Система позначення металорізальних верстатів.

Механізми передачі руху

Механізми передачі обертового руху. Механізми перетворення руху (рейковий, гвинтовий). Кулачковий механізм. Мальтійський механізм. Кулачково-роликовий механізм. Загальні відомості про кінематику машин. Позначення елементів кінематики на кінематичних схемах. Кінематичні схеми. Кінематичні ланцюги. Аналіз кінематичних схем. Рівняння кінематичного балансу. Регулювання швидкості робочих органів. Коробки передач. Механічні варіатори. Реверсування механічних передач. Муфти, їх типи та призначення. Гальмівні пристрої. Блокувальні пристрої. Приводи металорізального обладнання. Коробки швидкостей. Коробки подач. Налагоджування і настроювання металорізальних верстатів.

Верстати

Токарні верстати. Токарно-гвинторізний верстат 16К20. Токарно-револьверні верстати. Токарно-револьверний верстат 1К341. Токарно-лобові і карусельні верстати. Токарно-револьверні автомати. Токарно-револьверний автомат 1Б140. Багатошпиндельні горизонтальні автомати. Свердлильні верстати. Типи верстатів. Вертикально-свердлильний верстат 2Н135. Розточувальні верстати. Горизонтально-розточувальний верстат 2620В. Координатно-розточувальні верстати. Системи вибору координат і позиціонування. Фрезерне обладнання. Типи обладнання. Універсально-фрезерний консольний верстат 6Р82. Ділильні головки. Шліфувальні і заточувальні верстати. Рухи в шліфувальних верстатах. Круглошліфувальний верстат 3М151. Плоскошліфувальні верстати. Безцентрово-шліфувальні верстати (типу 3М182). Системи керування обладнанням. Програмне керування металорізальними верстатами. Умови раціонального використання верстатів з ПК.
Література

1. Бочков В.М. Обладнання автоматизованого виробництва / В.М. Бочков, Р.І. Сілін. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2000.

Обладнання для обробки тиском
Вступ

Обробка металів тиском – один з найбільш прогресивних технологічних методів виробництва деталей електронних приладів. Штамп-інструмент, його основні складові; типові деталі штампів.

Загальні положення проектування технологічних процесів обробки металів тиском

План виготовлення деталей у кількох варіантах. Нормування варіантів плану виготовлення деталей. Вибір розміру партії деталей. Розрахунок технологічної собівартості деталей. Оцінка варіантів плану виготовлення деталей і вибір найбільш доцільного з них.
Розподільчі операції

Способи різання листового матеріалу. Визначення зусилля різання листового матеріалу. Розподіл листового матеріалу штампами. Визначення зусилля вирубування, пробивання. Розрахунок центра тиску штампа. Розрахунок конструктивних елементів пуансона та матриці для розподільчих операцій.

Гнуття

Процес гнуття листового матеріалу; нейтральний шар; величина деформації і мінімально допустимі радіуси гнуття. Визначення розмірів заготовок під час гнуття. Пружинення під час гнуття; згинальні моменти та зусилля гнуття. Конструктивно-технологічні елементи під час гнуття.

Витягання

Технологічна послідовність витягання листових матеріалів. Визначення розмірів і форми заготовок під час витягання круглих деталей складної форми. Технологічні розрахунки під час витягання та побудова технологічного процесу: розрахунки під час витягання циліндричних деталей без фланцю; розрахунки під час витягання циліндричних деталей з широким фланцем; розрахунки під час послідовного витягання у стрічці. Визначення зусилля витягання та притискання. Визначення заокруглень та щілин (люзів) під час витягання (конструктивно-технологічні елементи пуансона та матриці).

Лиття під тиском

Обладнання для виготовлення деталей литтям під тиском. Методика розрахунку живникових систем, прес-форм.

Вибір пресового обладнання

Основні співвідношення робочих характеристик пресового обладнання та штампів. Основні принципи і параметри вибору пресового обладнання.
Література

Данченко В.М. Обробка металів тиском / В.М. Данченко. –Дніпропетровськ : Пороги, 2006.

Технологія виробництва виробів електронної техніки
Вступ

Історія розвитку електронного приладобудування. Особливості технології виробництва електронних приладів. Основи теорії технології виробництва електронних приладів. Наукові проблеми технології виробництва електронних приладів. Технологічна підготовка виробництва. Основні поняття та визначення, об’єкти електронного виробництва. Технологічна документація.

Фізико-хімічні основи техпроцесів формоутворення елементів електронних приладів

Структура і характеристики технологічних систем. Показники ефективності технологічних систем. Матеріали електронного виробництва. Очищення технологічних середовищ, матеріалів та готових виробів; очищення газових середовищ; класифікація виробничих приміщень; вакуумна гігієна. Формоутворення деталей з дроту: ротаційне кування, витягування; особливості техпроцесу виготовлення спіралей. Методи формовки спіралей, сіток; види спіралей, сіток. Виготовлення деталей із стрічкового матеріалу: прокатка стрічкового матеріалу, виготовлення електродів, підкладок газопоглиначів та інших елементів арматури електронних приладів. Технологічні характеристики скла. Методи виготовлення деталей зі скла. Кераміка. Методи виготовлення деталей з кераміки. Особливості з’єднань скло–метал, кераміка; вимоги до з’єднань.

Основи технології складальних операцій електровакуумних приладів

Типовий технологічний процес виготовлення нормально-освітлюваної лампи (НОЛ); основні складальні одиниці; технологічна послідовність складальних операцій. Технологія виготовлення електронно-променевих трубок (на прикладі кольорового кінескопа): технологія виготовлення екрана, конуса; технологія виготовлення рамко-маскового вузла; технологічні прийоми нанесення люмінофорів; виготовлення люмінесцентних екранів; технологія алюмінування; технологія з’єднання екранного вузла та конуса; технологія виготовлення електронно-оптичної системи, заварка оптики, відкачування кінескопів.

Фізико-хімічні основи техпроцесів виготовлення напівпровідникових приладів

Основні положення та принципи мікроелектроніки. Об’єкти напівпровідникової технології. Матеріали напівпровідникових технологій. Методи одержання напівпровідникових матеріалів; методи їх очищення; вимоги до чистоти матеріалів; методи контролю чистоти матеріалів. Методи орієнтації монокристалів. Методи різання монокристалів на пластини. Шліфування, доведення, полірування пластин (підкладок). Методи розподілу пластин на кристали. Методи контролю чистоти поверхонь монокристалів. Технологія формування p-n-переходів: технологія одержання сплавних переходів; загальні відомості про планарну технологію; дифузійні процеси; процеси іонного легування; технологія епітаксіального нарощування. Технологічні основи фотолітографії: підготовка поверхонь, послідовність формування фотошару та формування топографії напівпровідникових структур у фотошарі; технологія суміщення та фотоекспонування; методи формування топографії напівпровідникових структур на підкладці. Технологічні прийоми формування структурних з’єднань.

Технологія складальних операцій напівпровідникових приладів

Методи складання основних типів приладів; монтаж кристалів; приєднання виводів. Методи герметизації напівпровідникових приладів; методи контролю герметичності напівпровідникових приладів. Типова технологічна послідовність виготовлення напівпровідникових приладів (на прикладі виготовлення транзистора).
Література

Готра З.Ю. Технологія електронної техніки : в 2 т. / З.Ю. Готра. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009.

Експлуатація та обслуговування машин
Загальні положення

Експлуатація обладнання. Особливості експлуатації обладнання, що реєструється у Держнагляді.

Транспортування та монтаж

Транспортування обладнання. Система освітлення. Психофізична дія кольору. Функціональне призначення кольору. Монтаж обладнання. Монтаж електроустановок.

Надійність

Вимоги до надійності технологічного обладнання. Налагодження та регулювання діючого технологічного обладнання.

Змащування

Змащування сучасного обладнання. Змащувальні матеріали. Системи змащування.

Зношення

Види зносу. Параметри зносу. Зношення обладнання.

Ремонт

Організація ремонту обладнання. Система планово-попереджувального ремонту технологічного обладнання. Види ремонтів. Ремонтний цикл. Категорія складності ремонту. Нормативи затрат праці під час проведення ремонтів. Організація ремонтної служби на підприємстві. Підготовка ремонтних робіт. Експлуатація та ремонт типових деталей і механізмів технологічного обладнання. Порядок робіт під час ремонту обладнання. Технологічні процеси ремонту і зміцнення деталей. Ремонт типових вузлів. Випробовування обладнання.

Техніка безпеки

Техніка безпеки під час проведення ремонтних робіт.

Література

Романенко В.С. Ремонт технологічного обладнання / В.С. Романенко. – К.: Техніка, 2003. – 225 с.

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
Загальні положення

Короткі історичні нотатки з історії взаємозамінності, метрології, стандартизації Сучасні напрями розвитку машинобудування. Значення взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань для сучасного розвитку машинобудування. Вплив розширення галузевої, міжгалузевої спеціалізації та кооперування, удосконалення та швидкої зміни номенклатури виробів на якість, продуктивність і економічність виробництва. Предмет та завдання курсу. Зв’язок курсу з іншими дисциплінами Взаємозамінність, її суть та види. Стандартизація, як база взаємозамінності. Стандарт. Об’єкти стандартизації.

Розміри та з’єднання в машинобудуванні

Принцип переважальності, ряди переважальних чисел. Стандартизація параметричних та типорозмірних рядів. Класифікація розмірів та відхилень ЕСДП. Допуск розмірів, посадки, їх класифікація та характеристика.

Контроль гладких циліндричних з’єднань

Класифікація та взаємозамінність гладких циліндричних з’єднань. Єдина система допусків і посадок (ЕСДП), її ознаки та побудова: система отвору та система валу, одиниця допуску, квалітет точності, ряди основних відхилень. Посадки. Утворення посадок в системі основного отвору та в системі основного валу. Призначення, розрахунок та вибір посадок рухомих, нерухомих, перехідних залежно від умов експлуатації. Методи та засоби контролю гладких циліндричних деталей. Калібри гладкі для розмірів до 500 мм. Їх розрахунок та конструкції.

Контроль відхилень геометричних параметрів деталей

Основні терміни та визначення. Класифікація відхилень геометричних параметрів деталей, джерела їх виникнення. Основні параметри відхилень форми, відхилень розташування, сумарних відхилень форми та розташування поверхонь і позначення їх на кресленні. Нормування допусків параметрів відхилень форми та розташування. Вплив відхилень геометричних параметрів на взаємозамінність деталей, збереження точності в процесі експлуатації, зносостійкість та інші показники якості. Методи та засоби контролю. Хвилястість і шорсткість поверхонь та їх контроль. Хвилястість поверхні та її параметри. Шорсткість поверхні. Параметри шорсткості і їх визначення. Нормування параметрів шорсткості, позначення їх на кресленні. Методи та засоби контролю.

Допуски та посадки підшипників кочення

Технічні вимоги до підшипників. Класи точності підшипників кочення. Нормовані поля допусків циліндричних поверхонь підшипників кочення та приєднуваних деталей. Розрахунок та вибір посадок підшипників кочення та позначення їх на кресленнях.

Контроль гладких конічних з’єднань та кутів

Нормальні кути та конусності. Система допусків кутів. Нормування допусків кутів. Елементи конусів. Допуски конусів. Утворення конічних посадок, їх види. Нормування допусків конусів. Інструментальні конуси. Методи та засоби контролю кутів і конусів.

Контроль різьбових з’єднань

Класифікація різьбових з’єднань. Основні параметри. Взаємозамінність, система допусків та посадок метричних різей. Точність виготовлення, зображення полів допусків на різьбовому профілі, умовне позначення різей на кресленнях. Спеціальні різьби. Методи та засоби контролю різьбових деталей – комплексний і диференційований. Калібри для контролю різей.

Контроль зубчастих коліс та передач

Основні експлуатаційні вимоги та вимоги до точності зубчастих коліс та передач. Норми точності та види спряжень зубчастих коліс та передач. Вибір ступенів точності та виду спряження в залежності від експлуатаційних вимог. Позначення точності коліс та передач на кресленні. Комплекси показників при контролі точності. Норми взаємозамінності конічних зубчастих та шнекових передач, параметри контролю, позначення. Методи (комплексний та диференційований) та засоби контролю зубчастих коліс та передач.

Контроль шпонкових та шліцьових з’єднань

Класифікація шпонкових та шліцьових з’єднань. Допуски та посадки шпонкових з’єднань з призматичними шпонками. Допуски та посадки шліцьових з’єднань з прямобічним профілем зубців. Допуски та посадки шліцьових з’єднань з евольвентним профілем зубців. Позначення допусків та посадок шліцьових з’єднань на кресленнях. Методи та засоби контролю шпонкових та шліцьових з’єднань.

Розмірні ланцюги

Методи розрахунку розмірних ланцюгів: метод повної взаємозамінності, методи неповної взаємозамінності (метод групового підбору, теоретико-ймовірний тощо).

Основні поняття про метрологію та технічні вимірювання

Метрологія, терміни, визначення та її задачі. Поняття про технічні вимірювання. Міжнародна система одиниць СІ. Відтворення та зберігання одиниць вимірювання. Державні та робочі еталони. Методи та засоби вимірювань. Забезпечення єдності вимірювань. Метрологічна служба України. Статистичний аналіз та оцінка похибки вимірювання.

Основи стандартизації, якості промислової продукції, сертифікації

Служби стандартизації. Стандартизація параметричних, типорозмірних рядів машин. Уніфікація та агрегатування. Економічна ефективність стандартизації. Забезпечення та управління якістю, елементи системи якості. Основні поняття в галузі якості. Етапи розвитку системи якості. Поняття про систему якості, оцінка якості, принципи її функціонування. Основи оцінки якості. Методи та засоби управління якістю. Основні відомості про стандарти серії ДСТУ ISO 9000. Основи економіки, маркетингу та законодавства в галузі якості. Методи експертних оцінок. Терміни та сутність сертифікації. Державна система сертифікації УкрСЕПРО. Основні поняття сертифікації. Сертифікація продукції, схеми та порядок проведення. Атестація виробництва. Акредитація випробувальних лабораторій.
Література

Основи взаємозамінності, стандартизації, сертифікації, акредитації та технічні вимірювання : підруч. / М.С. Когут, Н.М. Лебідь, О.В. Білоус, І.Є. Кравець. – Львів : Світ, 2010. – 528 с.
Основи моделювання технічних систем
Вступ

Поняття технічна і технологічна системи, виробничий процес, технологічний процес, модель, моделювання. Технологічні процеси як об’єкти моделювання. Класифікація моделей. Етапи математичного моделювання. Методи емпіричного і теоретичного досліджень. Спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент. Абстрагування, аналіз і синтез, індукція і дедукція. Ідеалізація, формалізація, аксіоматичний метод.

Основні принципи побудови моделей детермінованих систем

Компоненти рівняння фізичних підсистем. Побудова еквівалентних схем технічних об’єктів. Методика складання топологічних рівнянь і побудова математичних моделей детермінованих технічних систем. Моделювання в системі Simulink. Основні блоки структурних моделей в системі Simulink. Найпростіша модель фізичної системи. Побудова простої моделі. Побудова ускладненої моделі. Моделювання технічних систем на основі теорії подібності. Метод аналізу розмірностей.

Основні принципи побудови моделей стохастичних систем

Технологічні процеси і технічні системи як стохастичні системи. Можливості експериментально-стохастичного моделювання. Моделювання одномірних процесів. Кореляційна залежність. Розрахунок параметрів регресії. Врахування дії збурювальних факторів у моделях одномірних процесів. Моделювання одномірних процесів з застосуванням критеріїв узгодженості.

Алгоритмізація технічних досліджень

Метод каталогу. Морфологічний аналіз. Основні принципи розв’язку інженерних задач.
Література

Стоцько З.А. Моделювання технологічних систем / З.А. Стоцько. – К. : НОК ВО при Міносвіти України, 1992.

Схожі:

Для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання електронної промисловості» ● Гідравліка, гідро- та пневмоприводи iconДля вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Роботомеханічні системи та комплекси» ● Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
Гідропривід – основні функції, переваги та недоліки, історія розвитку. Принцип дії гідроприводу. Основні функції гідро- та пневмоприводу....
Для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання електронної промисловості» ● Гідравліка, гідро- та пневмоприводи iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування»
Гідропривід – основні функції, переваги та недоліки, історія розвитку. Принцип дії гідроприводу. Основні функції гідро- та пневмоприводу....
Для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання електронної промисловості» ● Гідравліка, гідро- та пневмоприводи iconДля вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» ● Матеріали харчової промисловості
...
Для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання електронної промисловості» ● Гідравліка, гідро- та пневмоприводи iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Інженерія логістичних систем»
Гідропривід – основні функції, переваги та недоліки, історія розвитку. Принцип дії гідроприводу. Основні функції гідро- та пневмоприводу....
Для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання електронної промисловості» ● Гідравліка, гідро- та пневмоприводи iconОбладнання легкої промисловості та побутового обслуговування I. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
...
Для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання електронної промисловості» ● Гідравліка, гідро- та пневмоприводи iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Гідравліка, гідро- та пневмоприводи " для студентів напряму підготовки 050502 "Інженерна механіка"
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Гідравліка, гідро- та пневмоприводи ” / Укладачі: В. Ф. Герман, Е. В. Колісніченко,...
Для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання електронної промисловості» ● Гідравліка, гідро- та пневмоприводи iconДля вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»
Технологія і обладнання виробництва в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі. Технологія і обладнання виробництва кераміки та...
Для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання електронної промисловості» ● Гідравліка, гідро- та пневмоприводи iconПитання фахового вступного випробування (тестування) для абітурієнтів університету менеджменту освіти напн україни (освітньо-кваліфікаційний рівень магістра із спеціальності 18010020 «управління навчальним закладом»)
Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра із спеціальності 18010020 «управління навчальним закладом»
Для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання електронної промисловості» ● Гідравліка, гідро- та пневмоприводи iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»
Технологія і обладнання виробництва в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі. Технологія і обладнання виробництва кераміки та...
Для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання електронної промисловості» ● Гідравліка, гідро- та пневмоприводи iconДля вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Радіоелектронні апарати та засоби» ● Фізичні основи електронної техніки
Основи квантової механіки. Рівняння Шредінгера. Співвідношення невизначеностей. Рух вільної мікрочастинки. Рух мікрочастинки в потенціальній...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка