Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

ІІ. Молекулярна фізика І термодинаміка рівняння стану ідеального газу. Розподіл молекул газу за швидкостями Основні формули
238.44 Kb.
НазваІІ. Молекулярна фізика І термодинаміка рівняння стану ідеального газу. Розподіл молекул газу за швидкостями Основні формули
Сторінка1/4
Дата конвертації19.11.2012
Розмір238.44 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4


ІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА
8. Рівняння стану ідеального газу.

Розподіл молекул газу за швидкостями
Основні формули
1. Рівняння стану ідеального газу (рівняння Клапейрона-Менделєєва)

,

де – маса газу, – його молярна маса, – тиск, – об’єм, – температура газу, – універсальна газова стала.

2. Закон Бойля-Маріотта

(,)

.

3. Закон Гей-Люссака

(,)

.

4. Закон Шарля

(,)

.

5. Об’єднаний газовий закон

()

.

6. Закон Дальтона для тиску суміші і деальних газів

,

де – тиск суміші газів, – парціальний тиск компоненти суміші.

7. Залежність тиску газу від концентрації молекул і температури

,

де стала Больцмана.

8. Молярна маса суміші газів

,

де – маса компоненти суміші, – кількість речовини компоненти суміші, – число компонент суміші.

9. Середня квадратична швидкість молекул ідеального газуде – універсальна газова стала.

10. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газуде - густина газу.

11. Найбільш ймовірна швидкість молекул газу12. Середня арифметична швидкість13. Закон розподілу молекул за швидкостями (закон Максвелла):

а) число молекул, швидкості яких знаходяться в межах від доде – загальна кількість молекул, f(v) функція розподілу молекул за абсолютними значеннями швидкостей;

б) кількість молекул, відносні швидкості яких знаходяться в межах від до :де – відносна швидкість, f(u) – функція розподілу за відносними швидкостями.

14. Барометрична формуладе – тиск повітря на висоті , – молярна маса повітря.

15. Середня енергія теплового руху молекули

,

де кількість ступенів свободи (вільності) молекули.

16. Внутрішня енергія ідеального газу

.


 1. У посудині об’ємом V = 0,02 м3 знаходиться кисень масою m = 0,15 кг при тиску р = 100 кПа. Визначити середню квадратичну швидкість <v.кв>. молекул газу, густину газу і число молекул N кисню, що знаходиться в посудині. (200 м/с; 7,5 кг/м3; 2,82 1024)

 2. Суміш водню масою m1 = 4 г та неону масою m2 = 32 г перебуває при температурі Т = 280 К та тиску р = 186 кПа. Визначити густину суміші. (0,96 кг/м3)

 3. У посудині знаходиться суміш азоту і гелію при температурі Т = 310 К і тиску р = 1,38 103 Па. Маса азоту дорівнює 70 % від загальної маси суміші. Визначити концентрацію молекул кожного із газів. (81022м-3; 241022 м-3)

 4. Суміш гелію та неону масою m = 0,1 кг займає об’єм V = 24,9 л і перебуває при температурі Т = 300 К та тиску р = 900 кПа. Визначити процентний вміст обох газів. (20 %; 80 %)

 5. Сухе атмосферне повітря містить 23,1 % кисню, 75,6 % азоту і 1,3 % аргону від загальної його маси. Доля інших газів мала. Визначити молярну масу сухого атмосферного повітря. (0,0289 кг/моль)

 6. Суміш газу складається з азоту масою m1 = 30 г і деякої кількості вуглекислого газу. Молярна маса суміші = 0,032 кг/моль. Визначити масу m2 вуглекислого газу в суміші. (10г)

 7. Дві посудини з повітрям, об’єми яких дорівнюють V1 = 0,25 10-3 м3 і V2 = 0,4 10-3 м3, з’єднані між собою вузькою трубкою з краником. Температури в обох посудинах відповідно дорівнюють T1 = 373 К і Т2 = 253 К і під час досліду підтримуються сталими. При закритому крані тиски повітря в посудинах дорівнюють відповідно р1 = 53 кПа і р2 = 20 кПа. Який тиск р установиться в посудинах, якщо відкрити кран? (30 кПа)

 8. При нагріванні двоатомного газу в запаяній ампулі від температури Т1 = 300 К до температури Т2 = 900 К його тиск зростає від р1 = 100 кПа до р2 = 450 кПа. Припускаючи, що при температурі Т1 дисоціація молекул газу відсутня, визначити ступінь дисоціації газу при температурі Т2. (0,5)

 9. У балоні знаходиться ідеальний газ, густина якого = 0,4 кг/м3 і тиск р = 25 кПа. Визначити середню арифметичну швидкість <v> молекул газу. (399 м/с)

 10. У балоні знаходиться ідеальний газ, густина якого = 0,4 кг/м3 і тиск р = 25 кПа. Визначити найбільш імовірну vі швидкість молекул газу. (353,6 м/с)

 11. Середня квадратична швидкість <v.кв> молекул кисню більша від їх найімовірнішої vі на v = 100 м/с. Визначити температуру Т газу. (381 К)

 12. Температура азоту (N2) Т = 311,5 К. Яка частина молекул азоту має швидкість в межах: а) від v1 = 200 м/с до v2 = 215 м/с; б) від v1 = 420 м/с до v2 = 435 м/с; в) від v1 = 500 м/с до v2 = 515 м/с? (1,38 %; 2,90 %; 2,76 %)

 13. У скільки разів кількість молекул із швидкостями в інтервалі <vкв>v1<vкв> + dv менша від кількості молекул, швидкості яких лежать в інтервалі viv2vi + dv, де vi – найімовірніша швидкість молекул при тій же температурі газу? (1,1)

 14. У скільки разів кількість молекул із швидкостями в інтервалі <v> ≤ v1 ≤ <v> + dv менша від кількості молекул, швидкості яких лежать в інтервалі viv2vi + dv де vi – найімовірніша швидкість молекул при тій же температурі газу? (1,03)

 15. У скільки разів кількість молекул із швидкостями в інтервалі <vкв>v1<vкв> + dv менша від кількості молекул, швидкості яких лежать в інтервалі <v> ≤ v2 ≤ <v> + dv? (1,06)

 16. Який відсоток молекул газу має швидкості, що відрізняються від найімовірнішої не більше ніж на 1 %? (1,66 %)

 17. Температура повітря стала і дорівнює t = 210С. На якій висоті h тиск р повітря дорівнює 80 % від тиску р0 на рівні моря? (1918 м)

 18. Температура повітря по всій висоті свердловини стала і дорівнює t = 270С. Глибина свердловини h = 6,5 км. У скільки разів тиск р повітря на дні свердловини більший від тиску р0 на поверхні Землі? (2,1)


  1   2   3   4

Схожі:

ІІ. Молекулярна фізика І термодинаміка рівняння стану ідеального газу. Розподіл молекул газу за швидкостями Основні формули iconІІ. Молекулярна фізика. Термодинаміка 10. Рівняння стану ідеального газу
Визначити густину суміші газів водню масою і кисню масою при температурі і при тиску
ІІ. Молекулярна фізика І термодинаміка рівняння стану ідеального газу. Розподіл молекул газу за швидкостями Основні формули iconІІ. Молекулярна фізика. Термодинаміка 10. Рівняння стану ідеального газу
Визначити густину суміші газів водню масою і кисню масою при температурі і при тиску
ІІ. Молекулярна фізика І термодинаміка рівняння стану ідеального газу. Розподіл молекул газу за швидкостями Основні формули iconРозділ термодинаміка основні поняття термодинаміки
Важливим поняттям термодинаміки є поняття внутрішньої енерґії. Внутрішня енерґія u ідеального газу складається лише з середньої кінетичної...
ІІ. Молекулярна фізика І термодинаміка рівняння стану ідеального газу. Розподіл молекул газу за швидкостями Основні формули iconКонтрольна робота «Газові закони. Рівняння стану ідеального газу»
У посудині перебувала деяка маса ідеального газу. Тиск газу збільшили в 2 рази, а абсолютну температуру зменшили в 2 рази. Виберіть...
ІІ. Молекулярна фізика І термодинаміка рівняння стану ідеального газу. Розподіл молекул газу за швидкостями Основні формули iconОснови молекулярної фізики І термодинаміки
Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Температура як міра середньої кінетичної енергії молекул газу
ІІ. Молекулярна фізика І термодинаміка рівняння стану ідеального газу. Розподіл молекул газу за швидкостями Основні формули iconПитання, які виносяться на екзамен Глибоке знання виділених питань та розв’язок задачі обов’язкові для претендентів на оцінку “відмінно”
Тиск газу з точки зору молекулярно-кінетичної теорії. Основне рівняння кінетичної теорії ідеального газу. Зв’язок між тиском газу...
ІІ. Молекулярна фізика І термодинаміка рівняння стану ідеального газу. Розподіл молекул газу за швидкостями Основні формули iconПрограма предмет Молекулярна фізика Спеціальність радіофізика І електроніка
Вступ. Предмет молекулярної фізики. Модель матеріального тіла. Динамічний, статистичний і термодинамічний методи опису речовини....
ІІ. Молекулярна фізика І термодинаміка рівняння стану ідеального газу. Розподіл молекул газу за швидкостями Основні формули iconЗакон термодинаміки. Внутрішня енергія і робота газу. Ідеальний газ. Рівняння стану ідеального газу. Теплоємність. Ізопроцеси
Способи зміни внутрішньої енергії. Кількість теплоти. Перший закон термодинаміки
ІІ. Молекулярна фізика І термодинаміка рівняння стану ідеального газу. Розподіл молекул газу за швидкостями Основні формули iconРеферат з фізики на тему: " Теплоємність ідеального газу"
У природі такого газу не існує, але близькими за властивостями до ідеального газу є реальні розріджені гази, тиск в яких не перевищує...
ІІ. Молекулярна фізика І термодинаміка рівняння стану ідеального газу. Розподіл молекул газу за швидкостями Основні формули iconМолекулярна фізика
Молекулярна фізика розглядає властивості речовини як підсумковий результат дії молекул. При цьому вона користується статистичним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка