Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 4 від 0 08. 2011р. Замовник: > Найменування
158.19 Kb.
НазваЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 4 від 0 08. 2011р. Замовник: > Найменування
Дата конвертації20.11.2012
Розмір158.19 Kb.
ТипЗвіт
Зміст
4. Процедура закупівлі
10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна
11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце). 12. Торги відмінені або визнані та
Дочірне підприємство „Електромонтаж-429”закритого акціонерного товариства „Електромонтаж”
Дочірне підприємство „Електромонтаж-429”закритого акціонерного товариства „Електромонтаж”.
ЗВІТ
про результати проведення процедур
відкритих і двоступеневих торгів
N 4 від 05.08.2011р.

1. Замовник:
1.1. Найменування - Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради

1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ -30016664
1.3. Місцезнаходження - м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 7, інд. 76018
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail) - Бойчук Тетяна Олексіївна, начальник відділу проведення тендерних закупівель, тел. 03422- 3-25-32, факс 0342- 55-24-42, E-mail: ugkgmvk@mail.ru

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) - Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, ЄДРПОУ - 04054346.

2. Джерело фінансування закупівлі кошти міського бюджету
3. Предмет закупівлі:
3.1. НайменуванняДБН Д.1.1-1-2000 нове будівництво (будівництво другої черги тролейбусного маршруту №3)

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг - відповідно до Додатку №2 документації конкурсних торгів
4. Процедура закупівлі- відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю - www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності) - www.mvk.if.ua.

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України - 30.05.2011р., № 074833

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом)

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України - 06.07.2011р., № 110167.

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України - 05.08.2011р., № 134364.

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі – 2(два).
6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:

1) Івано-Франківське управління закритого акціонерного товариства „Електро”

2) Дочірне підприємство „Електромонтаж-429”закритого акціонерного товариства „Електромонтаж”

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер:

1) код за ЄДРПОУ-00132339

2) код за ЄДРПОУ –01417423

6.4. Місцезнаходження:

1) м.Івано-Франківськ, вул.Я.Барнича, 4, інд. 76011

2) м.Івано-Франківськ, вул.Макуха,6, інд. 76014
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) - 29.06.2011р. до

11.00 год.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) - 29.06.2011р. о 13.00 год. .
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів – 2 (дві).
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.
1) Івано-Франківське управління закритого акціонерного товариства „Електро”- 883202,40 грн.

2) Дочірне підприємство „Електромонтаж-429”закритого акціонерного товариства „Електромонтаж” – 807248,40 грн.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.


8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів - 807248,40 грн.

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів - 883202,40 грн.

номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів - 807248.40 грн. (вісімсот сім тисяч двісті сорок вісім гривень сорок копійок)

(цифрами, словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів - 30.06.2011р..


9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові - Дочірне підприємство „Електромонтаж-429”закритого акціонерного товариства „Електромонтаж”

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер - 01417423

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс - м.Івано-Франківськ, вул.Макуха, 6, 76014, тел./факс (03422)

2-43-49.

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна - 29.07.2011р.,

807248.40 грн. (вісімсот сім тисяч двісті сорок вісім гривень сорок копійок).
11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:
12.1. Дата прийняття рішення.
12.2. Причини.
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам -

1) Івано-Франківське управління закритого акціонерного товариства „Електро”

2) Дочірне підприємство „Електромонтаж-429”закритого акціонерного товариства „Електромонтаж”

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

1) Івано-Франківське управління закритого акціонерного товариства „Електро”

2) Дочірне підприємство „Електромонтаж-429”закритого акціонерного товариства „Електромонтаж”

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.
14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).
Критерієм оцінки є ціна:

100 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна"

- Б обчисл - Івано-Франківське управління ЗАТ „Електро” – 807 248,40 : 883 202,40 х 100 = 91.4 балів

- Б обчисл - Дочірне підприємство „Електромонтаж-429”закритого акціонерного товариства Електромонтаж” - 100 балів

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів максимальну кількість балів отримало Дочірне підприємство „Електромонтаж-429”закритого акціонерного товариства „Електромонтаж” , отже переможцем торгів на закупівлю робіт: ДБН Д.1.1-1-2000 нове будівництво (будівництво другої черги тролейбусного маршруту №3),

визнано Дочірне підприємство „Електромонтаж-429”закритого акціонерного товариства „Електромонтаж”.

Вносились зміни до документації конкурсних торгів, які розміщено на веб-порталі Міністерства економіки України під номером 074833/1/1, а саме: у додатку №2 змінені технічні вимоги відповідно до перерахунку кошторису проектним інститутом та протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 17.06.2011р.:

Додаток №2

№ п/п

Найменування робіт і витрат, одиниця виміру

Кількість

1

2

3

І. Тягова мережа тролейбуса

1

Земляні роботи при установленні залізобетонних опор контактної мережі масою до 1,5т з бурінням котлованів у грунтах 2групи, глибина буріння 3м опора

31

2

Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом 100м3

0,86

3

Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі - самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25м3, група грунтів 2 1000м3

0,124

4

Перевезення грунту до 2 км т

223,2

5

Навантаження грунту вручну на автомобілі самоскиди 100м3

0,06

6

Перевезення грунту до 2 км т

10,8

7

Установлення залізобетонних опор контактної мережі масою до 3,5т з бурінням котлованів під монолітні фундаменти у грунтах 2групи, глибина буріння 3м опора

31

8

Опора з/б контактної мережі СК120/10 шт

31

9

Улаштування монолітних бетонних фундаментів, заглиблених на різних відмітках з опорою м3

125,86

10

Монтаж кронштейна КТП-4,5 (при роботі на висоті понад 8 до 15м) шт

8

11

Монтаж кронштейна КТП-6,5 (при роботі на висоті понад 8 до 15м) шт

17

12

Кронштейн тролейбусний КТП-4,5 шт

8

13

Кронштейн тролейбусний КТП-6,5 шт

17

14

Провід контактний тролейбуса без кривих тримачів на кривій радіусом понад 20м (при роботі на висоті понад 8 до 15м) – 2 провода

км

0,888

15

Провід перерізом 85мм2(МК)(МФ)(МФО) 1000м

1,776

16

Монтаж стрілки східної двоколійної з хрестовиною (при роботі на висоті понад 8 до 15м) шт

1

17

Стрілка східна з хрестовиною СТС-5 шт

1

18

Монтаж стрілки автоматичної з хрестовиною (при роботі на висоті понад 8 до 15м) шт

1

19

Стрілка автоматична з хрестовиною СТУ-5 шт

1

20

Відтяжка тросова (при роботі на висоті понад 8 до 15м) км

0,398

21

Трос, діаметр 6,7мм 10м

39,8

22

Стиковий зажим Д-12 шт

10

23

Затискач кінцевий шт

60

24

Болти будівельні з гайками та шайбами т

0,04

25

Виготовлення хомутів т

0,108

26

Хомут на опорі (при роботі на висоті понад 8 до 15м) шт

72

27

Хомут Х1 шт

72

28

Монтаж ізолятора секційного і натяжного тролейбусного (при роботі на висоті понад 8 до 15м) шт

275

29

Ізолятор ИП-2 шт

200

30

Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 95мм2 100жил

0,2

31

Крива КД шт

8

32

Крива КД -5 шт

14

33

Секціон шт

2

34

Зажим підвісний шт

50

35

Затискач живлення 100шт

0,08

36

Монтаж дужки живлення шт

4

37

Ізолятор натяжний шт

75

38

Дужка живлення 100шт

0,0415. Склад комітету з конкурсних торгів:
начальник відділу фінансування і бухгалтерського обліку, заступник голови комітету з конкурсних торгів - Рошко Г.І
начальник відділу правової і кадрової роботи - Максилевич В.М.
начальник планово-економічного відділу - Білецька О.І.


начальник відділу проведення тендерних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів - Бойчук Т.Оначальник управління, голова

комітету з конкурсних торгів ___________________ Білик В.Й.

підпис, М.П.

Схожі:

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 4 від 0 08. 2011р. Замовник: > Найменування iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих торгів І двоступеневих торгів n 14 від 27. 01. 2011р. Замовник: Найменування: Державна установа "Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського"
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів І двоступеневих торгів n 14 від 27. 01. 2011р
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 4 від 0 08. 2011р. Замовник: > Найменування iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 86 від 25. 07. 2011р. Замовник: Найменування

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 4 від 0 08. 2011р. Замовник: > Найменування iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №1 від 11. 08. 2011р. Замовник: Найменування: Шахтарський дитячий будинок-інтернат

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 4 від 0 08. 2011р. Замовник: > Найменування iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №13 від 19. 04. 2011р. Замовник: Найменування: Національний університет «Львівська політехніка»

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 4 від 0 08. 2011р. Замовник: > Найменування iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 28 від 03. 03. 2011р. Замовник: Найменування Державне підприємство «Стрийський вагоноремонтний завод»

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 4 від 0 08. 2011р. Замовник: > Найменування iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №3 від 05. 08. 2011р. Замовник: Найменування Харківська медична академія післядипломної освіти

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 4 від 0 08. 2011р. Замовник: > Найменування iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №9 від 07. 04. 2011р. Замовник: Найменування
Найменування: Дніпропетровське міське управління гумвс україни в Дніпропетровській області
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 4 від 0 08. 2011р. Замовник: > Найменування iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №8 від 03. 08. 2011р. Замовник: Найменування
Найменування: Управління охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 4 від 0 08. 2011р. Замовник: > Найменування iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів N43133 від 2011р. Замовник: Найменування. Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 4 від 0 08. 2011р. Замовник: > Найменування iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 93 від 30 /11/2011р. Замовник: Найменування: державне підприємство "Бердянський морський торговельний порт"

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка