Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Курс лекцій та практичні завдання з дисципліни : „ Економічний аналіз (теорія) ” для спеціальності 050106 «Облік І аудит» Херсон 2009
0.5 Mb.
НазваКурс лекцій та практичні завдання з дисципліни : „ Економічний аналіз (теорія) ” для спеціальності 050106 «Облік І аудит» Херсон 2009
Сторінка1/5
Дата конвертації20.11.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипКурс лекцій
Зміст
1. Розподіл сукупного впливу факторів на результативний показник здійснюється за допомогою методу
2. До методів елімінування не відноситься
4. Групування обладнання підприємства за термінами експлуатації в розрізі вікових груп відноситься до
5. В залежності від поставлених цілей виділяють види
Є прикладом деталізації
8. Для розрахунку середньомісячної величини виробничих запасів за звітний рік використовують
9. Для розрахунку середнього темп^ росту та приросту використовують
10. Взаємозалежність між показниками випуску і реалізації продукції встановлюють за допомогою
11. Види детермінованої залежності між факторами
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра обліку і аудиту

Курс лекцій та практичні завдання
з дисципліни : „ Економічний аналіз (теорія) ”

для спеціальності 6.050106 «Облік і аудит»


Херсон 2009

Тема 4. Методи детермінованого факторного аналізу


 1. Спосіб відносних різниць.

 2. Індексний спосіб та його застосування в економічному аналізі.

 3. Інтегральний метод факторного аналізу.


Спосіб відносних різниць застосовується в тому випадку, коли відомі відносні зміни кожного фактора (% виконання плану по кожному фактору). В економічній літературі рекомендують два варіанти розрахунків впливу факторів:

Перший підхід передбачає наступну послідовність розрахунку впливу факторів:


 • На 1–му етапі визначається різниця % виконання плану по кожному фактору (% ВП – 100 %);

 • На 2-му етапі визначається вплив кожного з факторів шляхом множення різниці в % на планове значення результативного показника.

На прикладі трьохфакторної мультиплікативної моделі ці розрахунки провадяться за наступними формулами:

R = A * B * Д

 1. Розрахунок відносних різниць:

+ А = ( Аф – Аn )*100%/An-100%

+ B = ( Bф – Bn )*100%/Bn-100%

+ Д = ( Дф – Дn )*100%/Дn-100%

2. Розрахунок впливу факторів на зміну результативного показника:

+ RA = + A * Rnл / 100%

+ RВ =+  В * Rnл / 100%

+ RД = + Д *R nл / 100%.
Другий варіант методу відносних різниць передбачає наступні розрахунки:
1. Розрахунок відносних відхилень факторів:


 1. + А = ( Аф – Аn )*100/An

 2. + B = ( Bф – Bn )*100/Bn

 3. + Д = ( Дф – Дn )*100/Дn


2. Зміна результативного показника визначається в такий спосіб:
+ RA = ( + A * Rnл ) / 100

+ RВ = + В (Ra + Rnл ) / 100

+ RД = + Д (Ra + Rб + R nл ) / 100
Результати розрахунків впливу факторів на основі раніше наведеної вхідної інформації за способом відносних різниць складають:

Вчр = 123.5 тис.грн;

Вд = - 247.5 тис. грн;

Вt = - 174.5 тис.грн;

 Вw = 951.5 тис.грн.
Індексний спосіб використовується для визначення тенденції зміни показників, а також досить широко застосовується у факторному аналізі для розрахунку впливу ізольованих факторів на зміну результативного показника. Методика факторного аналізу при індексному методі такі:

 • на 1-му етапі розраховуються індекси усіх факторів, що впливають на результативний показник;

 • на 2-му етапі розрахунок впливу факторів визначається як різниця чисельника і знаменника індексу кожного фактора.

Використовуючи мультиплікативну модель обсягу випуску продукції розрахуємо індекси факторів, що впливають на зміну результативного показника:
У = ЧР * Д * t * W
Iчр = ( ЧРф * Дn * tn * Wn ) / ( ЧРn * Дn * tn * Wn)
Iд = ( ЧРф * Дф * tn * Wn ) / ( ЧРф * Дn * tn * Wn )
Iф = ( ЧРф * Дф * tф * Wn ) / (ЧРф * Дф * tn * Wn )
Iw = ( ЧРф * Дф * tф * Wф ) / ( ЧРф * Дф * tф * Wn )
Розглянемо приклад розрахунку впливу факторів на зміну обсягу випуску продукції індексним методом.

Iчр = (782*280*7.8*8.115) / (775*280*7.8*8,115)=1,009
Iд = (782*275*7.8*8,115) / (782*280*7.8*8.115)=0,982
It = (782*275*7.7*8.115) / (782*275*7.8*8,115)=0,987
Iw = (782*275*7.7*8.69) / (782*275*7.7*8.115)=1,071
+  Bчр = 782*280*7.8*8.115 - 775*280*7.8*8,115 = 124,06 (т. грн.)
+ Вд = 782*275*7.8*8,115 - 782*280*7.8*8.115 = -247,49 (т. грн.)
+ Вт = =782*275*7.7*8.115 -782*275*7.8*8,115 = -174,51 (т. грн.)
+ Bw = 782*275*7.7*8.115) –782*275*7.7*8.115)= 952,13 (т. грн.)
Розглянуті методи елімінування, як прийоми детермінованого факторного аналізу мають істотний недолік: при їхньому використанні виходять з того, що фактори діють незалежно один від одного, насправді вони змінюються спільно, взаємно і взаємозалежно, що обумовлює додаткову зміну результативного показника. Цей результат спільної дії усіх факторів при використанні методів елімінування приєднують до впливу одного з факторів, найчастіше останнього у факторній моделі. У зв'язку з цим величина впливу факторів на результативний показник залежить від місця розташування фактора у факторній моделі. Щоб позбутися цього недоліку в детермінованому факторному аналізі застосовують логарифмування й інтегральний метод.

Інтегральний метод. Використання цього методу дозволяє одержати більш точні результати розрахунків впливу факторів і уникнути неоднозначності факторів, тому що в даному випадку результати розрахунків впливу факторів не залежать від їхнього місця розташування у факторній моделі. Особливість цього методу полягає в рівномірному розподілі сукупного впливу факторів між ними. Цей розподіл суттєво ускладнюється різнонаправленістю впливу факторів, тому при використанні інтегрального метода слід користуватися певними формулами:

При двухфакторній мультиплікативній моделі типу У = Х В:

Вплив кожного фактора розраховується за формулами:
 Уx = ( Х1 – Хо ) Во + ½ ( x b)

Уb = ( В1 – Во ) Хо + ½ ( x b).
При трьохфакторній мультиплікативній моделі для аналізу впливу факторів використовують наступні формули:

F = XYZ

Fx = 1 / 2X(YoZ1 + Y1Zo) + 1 / 3XYZ

Fy = 1 / 2Y(XoZ1 + X1Zo) + 1 / 3XYZ

Fz = 1 / 2Z(XoY1 + X1Yo) + 1 / 3XYZ
При чотирьохфакторній мультиплікативній моделі для аналізу впливу факторів використовують наступні формули:
F = XYZG

Fx = 1 / 6X3YoZoGo + Y1Go(Z1 + Z) + G1Zo(Y1 + Y) + Z1Yo(G1 + G) + 1/4XYZG

Fy = 1 / 6Y3XoZoGo + X1Go(Z1 + Z) + G1Zo(X1 + X) + Z1Xo(G1 + G) + 1/4XYZG

Fz = 1 / 6Z3XoZoGo + G1Xo(Y1 + Y) + Y1Go(X1 + X) + X1Yo(G1 + G) + 1/4XYZG

Fg = 1 / 6G3XoYoZo + Z1Xo(Y1 + Y) + Y1Zo(X1 + X) + X1Yo(Z1 + Z) + 1/4XYZG.

Практичні завдання
Контрольні тести
^ 1. РОЗПОДІЛ СУКУПНОГО ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ ПОКАЗНИК ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ

A) індексний

B) інтегральний

C) відносних різниць

D) абсолютних різниць
^ 2. ДО МЕТОДІВ ЕЛІМІНУВАННЯ НЕ ВІДНОСИТЬСЯ

A) індексний

B) метод деталізації

C) метод відносних різниць

D) метод абсолютних різниць
3. ЗНАЧЕННЯ АГРЕГАТНИХ ІНДЕКСІВ ПОКАЗНИКІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ІНДЕКСНОГО МЕТОДУ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ

A) зміну у відсотках величини результативного показника

B) зміну абсолютною величини результативного показника

C) зміну величини досліджуваного показника-фактора

D) вплив фактора на зміну абсолютної величини результативного показника
^ 4. ГРУПУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ТЕРМІНАМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ В РОЗРІЗІ ВІКОВИХ ГРУП ВІДНОСИТЬСЯ ДО

A) структурних групувань

B) факторних групувань

C) типологічних групувань

D) є способом деталізації показників
^ 5. В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ ВИДІЛЯЮТЬ ВИДИ

ГРУПУВАНЬ

A) типологічні

B) структурні

C) факторні

D) всі відповіді правильні
6. ПОДІЛ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ЗА ЦЕХАМИ ПІДПРИЄМСТВА

^ Є ПРИКЛАДОМ ДЕТАЛІЗАЦІЇ

A) за часом

B) за структурними підрозділами

C) за складовими факторами

D) за часом та складовими факторами
7. ПОБУДОВА ФАКТОРНИХ МОДЕЛЕЙ ПОКАЗНИКІВ ЗАСНОВАНА НА ВИКОРИСТАНІ ДЕТАЛІЗАЦІЇ

A) за часом

B) за структурними підрозділами

C) за складовими факторами

D) за всіма ознаками
^ 8. ДЛЯ РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОЇ ВЕЛИЧИНИ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ЗА ЗВІТНИЙ РІК ВИКОРИСТОВУЮТЬ

A) середню арифметичну зважену

B) середню хронологічну

C) середню геометричну

D) середню арифметичну просту
^ 9. ДЛЯ РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНЬОГО ТЕМП^ РОСТУ ТА ПРИРОСТУ ВИКОРИСТОВУЮТЬ

A) середню арифметичну зважену

B) середню хронологічну

О) середню геометричну

D) середню арифметичну просту
^ 10. ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ ВИПУСКУ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ВСТАНОВЛЮЮТЬ ЗА ДОПОМОГОЮ

A) індексного методу

B) інтегрального методу

C) методу ланцюгових підстановок

D) балансового методу

^ 11. ВИДИ ДЕТЕРМІНОВАНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ФАКТОРАМИ

A) адитивна, Мультиплікативна, кратна, змішана

B) адитивна, стохастична, кратна

C) мультиплікативна, пропорційна, Зворотна

D) мультиплікативна, адитивна
Завдання 1

У наявності є такі дані про собівартість та кількість виготовленої продукції по заводу

Продукція


Кількість виготовленої продукції, тис. шт

Собівартість одиниці продукції, тис.грн.

План

Фактично


План

фактично

КС-1


2,5

3,0

0,7

0,6

ДТ-2


4,0

5,0

0.5

0,4
  1   2   3   4   5

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Курс лекцій та практичні завдання з дисципліни : „ Економічний аналіз (теорія) ” для спеціальності 050106 «Облік І аудит» Херсон 2009 iconКонспект лекцій з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спец. 050106 “Облік І аудит”)
Конспект лекцій з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 050106 “Облік І аудит”)....

Курс лекцій та практичні завдання з дисципліни : „ Економічний аналіз (теорія) ” для спеціальності 050106 «Облік І аудит» Херсон 2009 iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складений на основі Освітньо професійної програми перепідготовки спеціаліста за напрямком “Облік та аудит” та робочого...

Курс лекцій та практичні завдання з дисципліни : „ Економічний аналіз (теорія) ” для спеціальності 050106 «Облік І аудит» Херсон 2009 iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „фінансовий аналіз”
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз” (для студентів 5 курсу спеціальності 050106 „Облік...

Курс лекцій та практичні завдання з дисципліни : „ Економічний аналіз (теорія) ” для спеціальності 050106 «Облік І аудит» Херсон 2009 iconСхідноукраїнський національний університет
Програма складена на основі Освітньо професійної програми перепідготовки спеціаліста за напрямком “Облік та аудит” та робочого навчального...

Курс лекцій та практичні завдання з дисципліни : „ Економічний аналіз (теорія) ” для спеціальності 050106 «Облік І аудит» Херсон 2009 iconСхідноукраїнський національний університет
Методичні вказівки складені на основі Освітньо професійної програми перепідготовки спеціаліста за напрямком “Облік І аудит” та робочого...

Курс лекцій та практичні завдання з дисципліни : „ Економічний аналіз (теорія) ” для спеціальності 050106 «Облік І аудит» Херсон 2009 iconСхідноукраїнський національний університет
Методичні вказівки складені на основі Освітньо професійної програми підготовки спеціаліста за напрямком “Облік та аудит” та робочого...

Курс лекцій та практичні завдання з дисципліни : „ Економічний аналіз (теорія) ” для спеціальності 050106 «Облік І аудит» Херсон 2009 iconКонспект лекцій (опорний конспект лекцій) з дисциплін Економічна інформатика для студентів І курсу напряму 030509 «Облік І аудит»
Конспект лекцій (опорний конспект лекцій) з дисципліни «Економічна інформатика», для спеціальності 030509 «Облік І аудит», напряму...

Курс лекцій та практичні завдання з дисципліни : „ Економічний аналіз (теорія) ” для спеціальності 050106 «Облік І аудит» Херсон 2009 iconСхідноукраїнський національний університет
Тестові завдання для поточного контролю студентів складені на основі Освітньо-професійної програми та Робочого навчального плану...

Курс лекцій та практичні завдання з дисципліни : „ Економічний аналіз (теорія) ” для спеціальності 050106 «Облік І аудит» Херсон 2009 icon1. Стратегічний аналіз, його місце в управління економікою підприємства
Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спец. 050106 “Облік...

Курс лекцій та практичні завдання з дисципліни : „ Економічний аналіз (теорія) ” для спеціальності 050106 «Облік І аудит» Херсон 2009 iconКонспект лекцій з курсу “економіка та організація інноваційної діяльності” для студентів заочної форми навчання фпо та зо спец. 050106 “Облік та аудит І
Конспект лекцій з курсу “Економіка та організація інноваційної діяльності “ (для студентів заочної форми навчання фпо І зо спец....

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка