Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Курс лекцій та практичні завдання з дисципліни : „ Економічний аналіз (теорія) для спеціальності 050106 «Облік і аудит»
0.5 Mb.
НазваКурс лекцій та практичні завдання з дисципліни : „ Економічний аналіз (теорія) для спеціальності 050106 «Облік і аудит»
Сторінка1/5
Дата конвертації20.11.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипКурс лекцій
Зміст
1. Розподіл сукупного впливу факторів на результативний показник здійснюється за допомогою методу
2. До методів елімінування не відноситься
4. Групування обладнання підприємства за термінами експлуатації в розрізі вікових груп відноситься до
5. В залежності від поставлених цілей виділяють види
Є прикладом деталізації
8. Для розрахунку середньомісячної величини виробничих запасів за звітний рік використовують
9. Для розрахунку середнього темп^ росту та приросту використовують
10. Взаємозалежність між показниками випуску і реалізації продукції встановлюють за допомогою
11. Види детермінованої залежності між факторами
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра обліку і аудиту

Курс лекцій та практичні завдання
з дисципліни : „ Економічний аналіз (теорія) ”

для спеціальності 6.050106 «Облік і аудит»


Херсон 2009

Тема 4. Методи детермінованого факторного аналізу


 1. Спосіб відносних різниць.

 2. Індексний спосіб та його застосування в економічному аналізі.

 3. Інтегральний метод факторного аналізу.


Спосіб відносних різниць застосовується в тому випадку, коли відомі відносні зміни кожного фактора (% виконання плану по кожному фактору). В економічній літературі рекомендують два варіанти розрахунків впливу факторів:

Перший підхід передбачає наступну послідовність розрахунку впливу факторів:


 • На 1–му етапі визначається різниця % виконання плану по кожному фактору (% ВП – 100 %);

 • На 2-му етапі визначається вплив кожного з факторів шляхом множення різниці в % на планове значення результативного показника.

На прикладі трьохфакторної мультиплікативної моделі ці розрахунки провадяться за наступними формулами:

R = A * B * Д

 1. Розрахунок відносних різниць:

+ А = ( Аф – Аn )*100%/An-100%

+ B = ( Bф – Bn )*100%/Bn-100%

+ Д = ( Дф – Дn )*100%/Дn-100%

2. Розрахунок впливу факторів на зміну результативного показника:

+ RA = + A * Rnл / 100%

+ RВ =+  В * Rnл / 100%

+ RД = + Д *R nл / 100%.
Другий варіант методу відносних різниць передбачає наступні розрахунки:
1. Розрахунок відносних відхилень факторів:


 1. + А = ( Аф – Аn )*100/An

 2. + B = ( Bф – Bn )*100/Bn

 3. + Д = ( Дф – Дn )*100/Дn


2. Зміна результативного показника визначається в такий спосіб:
+ RA = ( + A * Rnл ) / 100

+ RВ = + В (Ra + Rnл ) / 100

+ RД = + Д (Ra + Rб + R nл ) / 100
Результати розрахунків впливу факторів на основі раніше наведеної вхідної інформації за способом відносних різниць складають:

Вчр = 123.5 тис.грн;

Вд = - 247.5 тис. грн;

Вt = - 174.5 тис.грн;

 Вw = 951.5 тис.грн.
Індексний спосіб використовується для визначення тенденції зміни показників, а також досить широко застосовується у факторному аналізі для розрахунку впливу ізольованих факторів на зміну результативного показника. Методика факторного аналізу при індексному методі такі:

 • на 1-му етапі розраховуються індекси усіх факторів, що впливають на результативний показник;

 • на 2-му етапі розрахунок впливу факторів визначається як різниця чисельника і знаменника індексу кожного фактора.

Використовуючи мультиплікативну модель обсягу випуску продукції розрахуємо індекси факторів, що впливають на зміну результативного показника:
У = ЧР * Д * t * W
Iчр = ( ЧРф * Дn * tn * Wn ) / ( ЧРn * Дn * tn * Wn)
Iд = ( ЧРф * Дф * tn * Wn ) / ( ЧРф * Дn * tn * Wn )
Iф = ( ЧРф * Дф * tф * Wn ) / (ЧРф * Дф * tn * Wn )
Iw = ( ЧРф * Дф * tф * Wф ) / ( ЧРф * Дф * tф * Wn )
Розглянемо приклад розрахунку впливу факторів на зміну обсягу випуску продукції індексним методом.

Iчр = (782*280*7.8*8.115) / (775*280*7.8*8,115)=1,009
Iд = (782*275*7.8*8,115) / (782*280*7.8*8.115)=0,982
It = (782*275*7.7*8.115) / (782*275*7.8*8,115)=0,987
Iw = (782*275*7.7*8.69) / (782*275*7.7*8.115)=1,071
+  Bчр = 782*280*7.8*8.115 - 775*280*7.8*8,115 = 124,06 (т. грн.)
+ Вд = 782*275*7.8*8,115 - 782*280*7.8*8.115 = -247,49 (т. грн.)
+ Вт = =782*275*7.7*8.115 -782*275*7.8*8,115 = -174,51 (т. грн.)
+ Bw = 782*275*7.7*8.115) –782*275*7.7*8.115)= 952,13 (т. грн.)
Розглянуті методи елімінування, як прийоми детермінованого факторного аналізу мають істотний недолік: при їхньому використанні виходять з того, що фактори діють незалежно один від одного, насправді вони змінюються спільно, взаємно і взаємозалежно, що обумовлює додаткову зміну результативного показника. Цей результат спільної дії усіх факторів при використанні методів елімінування приєднують до впливу одного з факторів, найчастіше останнього у факторній моделі. У зв'язку з цим величина впливу факторів на результативний показник залежить від місця розташування фактора у факторній моделі. Щоб позбутися цього недоліку в детермінованому факторному аналізі застосовують логарифмування й інтегральний метод.

Інтегральний метод. Використання цього методу дозволяє одержати більш точні результати розрахунків впливу факторів і уникнути неоднозначності факторів, тому що в даному випадку результати розрахунків впливу факторів не залежать від їхнього місця розташування у факторній моделі. Особливість цього методу полягає в рівномірному розподілі сукупного впливу факторів між ними. Цей розподіл суттєво ускладнюється різнонаправленістю впливу факторів, тому при використанні інтегрального метода слід користуватися певними формулами:

При двухфакторній мультиплікативній моделі типу У = Х В:

Вплив кожного фактора розраховується за формулами:
 Уx = ( Х1 – Хо ) Во + ½ ( x b)

Уb = ( В1 – Во ) Хо + ½ ( x b).
При трьохфакторній мультиплікативній моделі для аналізу впливу факторів використовують наступні формули:

F = XYZ

Fx = 1 / 2X(YoZ1 + Y1Zo) + 1 / 3XYZ

Fy = 1 / 2Y(XoZ1 + X1Zo) + 1 / 3XYZ

Fz = 1 / 2Z(XoY1 + X1Yo) + 1 / 3XYZ
При чотирьохфакторній мультиплікативній моделі для аналізу впливу факторів використовують наступні формули:
F = XYZG

Fx = 1 / 6X3YoZoGo + Y1Go(Z1 + Z) + G1Zo(Y1 + Y) + Z1Yo(G1 + G) + 1/4XYZG

Fy = 1 / 6Y3XoZoGo + X1Go(Z1 + Z) + G1Zo(X1 + X) + Z1Xo(G1 + G) + 1/4XYZG

Fz = 1 / 6Z3XoZoGo + G1Xo(Y1 + Y) + Y1Go(X1 + X) + X1Yo(G1 + G) + 1/4XYZG

Fg = 1 / 6G3XoYoZo + Z1Xo(Y1 + Y) + Y1Zo(X1 + X) + X1Yo(Z1 + Z) + 1/4XYZG.

Практичні завдання
Контрольні тести
1. РОЗПОДІЛ СУКУПНОГО ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ ПОКАЗНИК ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ

A) індексний

B) інтегральний

C) відносних різниць

D) абсолютних різниць
2. ДО МЕТОДІВ ЕЛІМІНУВАННЯ НЕ ВІДНОСИТЬСЯ

A) індексний

B) метод деталізації

C) метод відносних різниць

D) метод абсолютних різниць
3. ЗНАЧЕННЯ АГРЕГАТНИХ ІНДЕКСІВ ПОКАЗНИКІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ІНДЕКСНОГО МЕТОДУ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ

A) зміну у відсотках величини результативного показника

B) зміну абсолютною величини результативного показника

C) зміну величини досліджуваного показника-фактора

D) вплив фактора на зміну абсолютної величини результативного показника
4. ГРУПУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ТЕРМІНАМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ В РОЗРІЗІ ВІКОВИХ ГРУП ВІДНОСИТЬСЯ ДО

A) структурних групувань

B) факторних групувань

C) типологічних групувань

D) є способом деталізації показників
5. В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ ВИДІЛЯЮТЬ ВИДИ

ГРУПУВАНЬ

A) типологічні

B) структурні

C) факторні

D) всі відповіді правильні
6. ПОДІЛ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ЗА ЦЕХАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Є ПРИКЛАДОМ ДЕТАЛІЗАЦІЇ

A) за часом

B) за структурними підрозділами

C) за складовими факторами

D) за часом та складовими факторами
7. ПОБУДОВА ФАКТОРНИХ МОДЕЛЕЙ ПОКАЗНИКІВ ЗАСНОВАНА НА ВИКОРИСТАНІ ДЕТАЛІЗАЦІЇ

A) за часом

B) за структурними підрозділами

C) за складовими факторами

D) за всіма ознаками
8. ДЛЯ РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОЇ ВЕЛИЧИНИ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ЗА ЗВІТНИЙ РІК ВИКОРИСТОВУЮТЬ

A) середню арифметичну зважену

B) середню хронологічну

C) середню геометричну

D) середню арифметичну просту
9. ДЛЯ РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНЬОГО ТЕМП^ РОСТУ ТА ПРИРОСТУ ВИКОРИСТОВУЮТЬ

A) середню арифметичну зважену

B) середню хронологічну

О) середню геометричну

D) середню арифметичну просту
10. ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ ВИПУСКУ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ВСТАНОВЛЮЮТЬ ЗА ДОПОМОГОЮ

A) індексного методу

B) інтегрального методу

C) методу ланцюгових підстановок

D) балансового методу

11. ВИДИ ДЕТЕРМІНОВАНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ФАКТОРАМИ

A) адитивна, Мультиплікативна, кратна, змішана

B) адитивна, стохастична, кратна

C) мультиплікативна, пропорційна, Зворотна

D) мультиплікативна, адитивна
Завдання 1

У наявності є такі дані про собівартість та кількість виготовленої продукції по заводу

Продукція


Кількість виготовленої продукції, тис. шт

Собівартість одиниці продукції, тис.грн.

План

Фактично


План

фактично

КС-1


2,5

3,0

0,7

0,6

ДТ-2


4,0

5,0

0.5

0,4
  1   2   3   4   5

Схожі:

Курс лекцій та практичні завдання з дисципліни : „ Економічний аналіз (теорія) для спеціальності 050106 «Облік і аудит» iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 050106, 050106 «Облік і аудит»
Кравченко І. Ю., доцент кафедри бухгалтерського обліку І аудиту внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі», к...
Курс лекцій та практичні завдання з дисципліни : „ Економічний аналіз (теорія) для спеціальності 050106 «Облік і аудит» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет
Конспект лекцій (опорний конспект лекцій) з дисципліни «Економічна інформатика», для спеціальності 030509 «Облік і аудит», напряму...
Курс лекцій та практичні завдання з дисципліни : „ Економічний аналіз (теорія) для спеціальності 050106 «Облік і аудит» iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів
Методичні рекомендаціїта та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни Політологія для студентів другого...
Курс лекцій та практичні завдання з дисципліни : „ Економічний аналіз (теорія) для спеціальності 050106 «Облік і аудит» iconМіжнародний менеджмент
Пан М. П., Торкатюк В.І., Вороніна О. С. Міжнародний менеджмент: Конспект лекцій для студентів магістерської підготовки за спеціальностями...
Курс лекцій та практичні завдання з дисципліни : „ Економічний аналіз (теорія) для спеціальності 050106 «Облік і аудит» iconТести з дисципліни "Політична економія" для студентів І курсу спеціальності "Облік І аудит"

Курс лекцій та практичні завдання з дисципліни : „ Економічний аналіз (теорія) для спеціальності 050106 «Облік і аудит» iconКурс лекцій з дисципліни: «Екологія»
Це завдання покликані виконувати різні навчальні дисципліни спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване...
Курс лекцій та практичні завдання з дисципліни : „ Економічний аналіз (теорія) для спеціальності 050106 «Облік і аудит» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Податковий облік І звітність» (для студентів 5 курсу денної...
Курс лекцій та практичні завдання з дисципліни : „ Економічний аналіз (теорія) для спеціальності 050106 «Облік і аудит» iconАвтоматизовані робочі місця бухгалтерів
Автоматизовані робочі місця бухгалтерів” для студентів 4 курсу факультету економіки та підприємництва денної форми навчання спеціальності...
Курс лекцій та практичні завдання з дисципліни : „ Економічний аналіз (теорія) для спеціальності 050106 «Облік і аудит» iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит»
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит»...
Курс лекцій та практичні завдання з дисципліни : „ Економічний аналіз (теорія) для спеціальності 050106 «Облік і аудит» iconМетодичні рекомендації проходження переддипломної (виробничої) практики для студентів спеціальності «Облік І аудит» Схвалено
Сопко В. В., Андрос С. В., Тринька Л. Я., Методичні рекомендації проходження переддипломної (виробничої) практики для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка