Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи
263.17 Kb.
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи
Сторінка1/2
Дата конвертації20.11.2012
Розмір263.17 Kb.
ТипПрограма
  1   2
Календарно-тематичне планування

з української мови для 9 класу

(поглиблене вивчення)

(140 год. на рік: 4 год. на тиждень)

за програмою, рекомендованою МОНУ:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи / Програму підготували С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я.Плющ, В.І. Тихоша; за редакцією С.О. Карамана. – К.: Грамота, 2009.


І семестр


Форми контролю

К-сть годин

за програмою

Відмітка про виконання

(№ уроку, дата проведення)

Перевірка мовної теми

4Письмо:

переказ


1твір

1Правопис: диктант

2Аудіювання

1Читання:

мовчки


1Говоріння:

усний твір

читання вголос


1

1п/п

Зміст програмового матеріалу

К-ть год

Дата

пров.
Вступ1.

Розвиток української мови.

1
2.

РЗМ № 1. Повторення вивченого про мовлення. Вимоги до мовлення.

1
3.

Повторення вивченого у 8 класі.

Синтаксис простого речення. Просте неускладнене й ускладнене речення.

1
4.

Контрольний диктант.

1
5.

РЗМ № 2. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне.

1Пряма і непряма мова. Діалог6.

Способи передачі чужого мовлення. Пряма мова.

Культура мовлення. Інтонація речень з прямою мовою.

1
7.

РЗМ № 3. Різновиди читання: ознайомлювальне, вивчальне, переглядове.

Вивчальне читання (практично).

1
8.

Розділові знаки при прямій мові.

1
9.

Розділові знаки при прямій мові. Тренувальні вправи.

1
10.

Поняття про невласне пряму мову. Заміна прямої мови непрямою, а непрямої – авторською.

1
11.

Синоніміка різних способів передачі прямої мови.

1
12.

РЗМ № 4. Навчальне читання мовчки тексту художнього стилю. Ознайомлювальне читання. Складання плану прочитаного.

1
13.

Цитата. Особливості й способи цитування. Розділові знаки при цитаті.

1
14.

Діалог. Інтонація речень з діалогом. Розділові знаки при діалозі

1
15.

РЗМ № 5. Складання діалогу відповідно до запропонованої ситуації (неофіційна розмова).

1
16.

Пряма й непряма мова. Діалог. Тренувальні вправи.

1
17.

Контрольна робота за темою ,,Пряма і непряма мова. Діалог”.

1
18.

РЗМ № 6. Текст, його основні ознаки. Стилі й типи мовлення.

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична


Складне речення і його ознаки19.

Складні речення без сполучників, з сурядним та підрядним зв’язком. Засоби зв’язку частин складного речення: сполучники, сполучні слова, інтонація, порядок речень, співвідносність форм дієслів-присудків.

1
20.

РЗМ № 7. Тези прочитаного художнього твору

1
21.

Типи складних речень. Сурядність і підрядність у складному реченні зі сполучниками. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення.

1
22.

Розділові знаки між частинами складного речення .

1
23.

РЗМ № 8. Тези прочитаної пуб­ліцистичної статті.

1
24.

Складне речення і його ознаки. Тренувальні вправи.

Культура мовлення. Використання складних речень у текстах різних стилів.

1
25.

Контрольна робота за темою ,, Складне речення і його ознаки ”.

1
26.

РЗМ № 9. Начальне аудіювання тексту наукового стилю (вивчальне). Складання тез прочитаного.

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична


Складносурядне речення27.

Складносурядне речення, його будова. Засоби вираження синтаксичних і змістових відношень між частинами складносурядного речення.

1
28.

РЗМ № 10. Діалог-обговорення запропонованої теми.

1Запис у журналі без дати: Діалог29.

Складносурядне речення з єднальними сполучниками. Змістові відношення між частинам складносурядного речення.

Культура мовлення. Інтонація складносурядних речень.

1
30.

РЗМ № 11. Усний переказ тексту публіцистичного стилю за складним планом.

1
31.

Складносурядне речення з протиставними сполучниками.

1
32.

Складносурядне речення з розділовими сполучниками.

1
33.

Складносурядне речення з різними сполучниками сурядності. Тренувальні вправи.

1
34-35.

РЗМ № 12-13. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (письмово).

2
36.

Синонімічність і антонімічність сполучників сурядності.

1
37.

Розрізнення складносурядних речень і простих з однорідними членами та сполучниками.

1
38.

Розділові знаки між частинами складносурядного речення.

1
39.

РЗМ № 14. Контроль читання мовчки.

Робота над помилками, допущеними в переказах.

1Запис у журналі без дати: Читання мовчки40.

Розділові знаки між частинами складносурядного речення. Тренувальні вправи.

1
41.

Складносурядне речення. Тренувальні вправи.

1
42.

Контрольна робота за темою „ Складносурядне речення ”.

1
43.

РЗМ № 15. Складання діалогу офіційної телефонної розмови.

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична


Складнопідрядне речення44.

Складнопідрядне речення з одним підрядним, його будова. Головне й підрядне речення. Місце головного й підрядного в складнопідрядному реченні.

1
45.

РЗМ № 16. Усний твір-роздум на морально-етичну тему.

1Запис у журналі без дати: Усний твір46.

Роль сполучників підрядності й сполучних слів у складнопідрядному реченні, їх синонімічність та омонімічність.

Культура мовлення. Інтонація складносурядного речення.

1
47.

Розділові знаки між частинами складнопідрядного речення.

1
48-49.

РЗМ № 17-18. Доповідь на основі двох-трьох джерел на суспільну тему в публіцистичному стилі за складним планом.

2
50.

Вказівні слова в головному реченні.

1
51.

Сполучники підрядності й сполучні слова. Тренувальні вправи.

Культура мовлення. Розрізнення сполучників підрядності й сполучних слів.

1
52-53.

РЗМ № 19-20. Контрольний письмовий твір на суспільну тему в публіцистичному стилі.

2
54.

Основні типи підрядних речень.

1
55.

РЗМ № 21. Контроль аудіювання.

Робота над помилками, допущеними в творах на суспільну тему.

1Запис у журналі без дати: Аудіювання56.

Означальні підрядні речення, їх структура. Сполучники й сполучні слова в реченнях з означальними підрядними.

Культура мовлення. Заміна означальних підрядних речень дієприкметниковим зворотом і навпаки.

1
57.

Займенниково-означальне речення.

1
58.

Контрольний диктант.

1
59.

З’ясувальне підрядне речення. Сполучники і сполучні слова в складнопідрядних реченнях з підрядними з’ясувальними. Співвідношення членів речення з підрядними з’ясувальними.

1
60.

РЗМ № 22. Виразне читання вголос текстів різних стилів та жанрів мовлення. Вимоги до читання вголос (практично)

1
61.

Синоніміка сполучникових складних, складнопідрядних і простих речень з відокремленими членами.

1
62.

Складнопідрядне речення, його будова. Означальні й з’ясувальні підрядні речення. Тренувальні вправи.

1
63.

Контрольна робота за темою „ Складнопідрядне речення з підрядними означальними й з’ясувальними ”.

1
64.

РЗМ № 23. Конспектування як різновид стислого переказу почутого.

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична


  1   2

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи / Програму підготували...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи iconПрограма для 11-12 класів суспільно-гуманітарного напрямку та класів із поглибленим вивченням історії загальноосвітніх навчальних закладів

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури
Вона є важливим чинником формування духовного світу особистості, її морально-естетичного розвитку
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи iconПрограма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням фізики
Навчання в класах із поглибленим вивченням фізики значною мірою має сприяти розвитку здібностей учнів з урахуванням їхніх інтересів,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи iconПрограма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням фізики пояснювальна записка
Навчання в класах із поглибленим вивченням фізики значною мірою повинне сприяти розвитку здібностей учнів, ураховуючи інтереси, схильності...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи iconПрограма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням фізики пояснювальна записка
Навчання в класах із поглибленим вивченням фізики значною мірою повинне сприяти розвитку здібностей учнів, ураховуючи інтереси, схильності...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням біології 8 клас
Школи (класи) з поглибленим вивченням біології мають на меті розвивати в учнів здібності до біології, задовольнити інтерес учнів...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням біології 8–9 клас Пояснювальна записка
Школи (класи) з поглибленим вивченням біології мають на меті розвивати в учнів здібності до біології, задовольнити інтерес учнів...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи iconВідділ освіти городищенської
Рідна мова, 8 – 11 кл.: Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням української мови, ліцеїв та гімназій...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням хімії 8 клас
Навчання в класах із поглибленим вивченням хімії служить загальній меті сучасної школи: розвитку здібностей учнів, підвищенню престижу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка