Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Календарне планування на 7-й класс (гуманітарний), 1-й семестр, 5 години на тиждень, підручник Headway Pre Intermediate (розділ 1-4) видавництво Oxford University Press
244.08 Kb.
НазваКалендарне планування на 7-й класс (гуманітарний), 1-й семестр, 5 години на тиждень, підручник Headway Pre Intermediate (розділ 1-4) видавництво Oxford University Press
Дата конвертації21.11.2012
Розмір244.08 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Unit l Я, моя сім’я, друзі.
Практика навичок письма по темі
Практика навичок усного мовлення по темі
Практика письма по темі
Практика письма по темі
Розділ 4. Покупки.
Практика письма по темі
Контроль навичок письма
Календарне планування на 7-й класс (гуманітарний), 1-й семестр, 3.5 години на тиждень,

підручник Headway Pre Intermediate (розділ 1-4) видавництво Oxford University Press.
дата

Сфери спілкування(тема, підтема)

Експоненти функції

Мовна компетенція

Граматика

Розвиток навичок

Домашнє завдання

1
„Мої літні канікули"

Did you like….?

Where did you go…?

What did you do….?

I went/ visited/stayed…

Граматика: Past Simple,Present Perfect, Present Simple

Діалогічне мовлення

Письмо: Мерфі, Верба

WL1

Твір „Мої літні

канікули".

2
Unit l Я, моя сім’я, друзі.

Знайомство. Двоє студентів.

I’m from……

I‘m studying…

The course started…

Граматика: питальні речення (Present Simple, Past Simple, Present Continuous)

Діалогічне мовлення

S.B. стр 6-7 Впр. 1,2

Аудіювання

Т 1.1

WL1

WB ст. 5 впр.1

.

3
Розповідь про себе.

I am a student at…

My name is…

I come from…

I study…


Граматика: питальні та стверджувальні речення

Діалогічне мовлення

S.B. стр 8.

Підготувати розповідь про себе за зразком S.B. стр 8 W.B ex 2-5

4
Розпитуємо про інших.

Where does she…?

How many ..does he speak..?

Граматика: питальні слова

Фонетика: інтонація питальних речень

Монологічне, діалогічне мовлення

Письмо: Мерфі, Верба

WL1 WB ct.7 впр. .6, 7

5
Використання двомовного словника. Отримуємо інформацію.

She started working…

She drives a van…

Why does she drive a van? Because...

Граматика: питальні та стверджувальні речення, частини мови

Лексика: назви частин мови

Фонетика: вимова назв частин мови

Аудіювання Т 1.3

Письмо: S.B. стр 9,впр.2

Діалогічне мовлення S.B. стр 8. впр.4,5S.B. p.9 Ex.3, 4,записати багатозначні слова в словник, підготуватись до диктанту.

6
Практика вживання

питальних речень на

письмі та в усному

мовленні


Граматика: питальні слова

Фонетика: інтонація питальних речень

Письмо: Мерфі.

Вивчити лексику.

Скласти власні речення

7

Спілкування.

We can communicate in different ways.

…can communicate ideas.

To have ways of exchanging information

Лексика: до тексту

Читання

S.B. стр 11

Діалогічне мовленняS.B. стр 11

Читати, перекладати текст

8Спілкування.
Граматика: повторення Past Simple, Present Simple і can

Читання

S.B. стр 11

Письмо: Мерфі, ВербаПереказ тексту

9
Спілкування з сусідами

Do you know each other well?

To introduce oneself

I say Hello when I see them

To come around

Граматика: питальні та стверджувальні речення закріплення

Фонетика: інтонація та вимова в реальних ситуаціях спілкування

Монологічне мовлення

Аудіювання Т 1.4-1.5

Діалогічне мовлення

Міні-твір «Проблеми поколінь»

10
Проблеми спілкування різних поколінь

Do you get on well with each other?

Generation gap

Do you understand each other well?

Лексика: по темі

Граматика: питальні та стверджувальні речення закріплення


Монологічне мовлення

Письмо:

Діалогічне мовлення Мерфі, Верба

Речення на переклад

11
Повсякденні вирази

Bless you.

Thank you very much indeed.

Make yourself at home.

Don’t mention it.

I am very pleased..


Лексика: по темі

Фонетика: вимова повсякденних виразів

Діалогічне мовлення

Аудіювання

Т 1.6


Скласти власні діалоги за зразком

Вивчити діалог S.B. стр 13


12
Написання неофіційного листа

I’ll tell you a little about…

I’m looking forward to hearing from you.

Граматика: Present Simple повторення

Лексика: по темі

Читання WB ст. 9

Впр.12


Написати власний лист другу

13
Практика навичок письма по темі

14
Урок домашнього читання: позакласні заходи.

тематична


15
Розділ 2.

Стилі життя у різних англомовних країнах

The country has quite…a population.

The people are mainly of…descent.

The country exports…

Лексика: назви країн

Фонетика: вимова назв країн

Граматика: теперішні часи,

Have/have got

Читання

S.B. стр 14 впр.1

Діалогічне мовлення

WB ст. 10, впр 1-3

WL 2

16
Англомовні країни.
Граматика: теперішні часи,

Have/have got

Аудіювання

Т 2..1

Діалогічне мовлення

Монологічне мовлення

Написати текст-загадку за зразком про країну на вибір

WL2

17
Стилі життя у різних країнах.

Граматика: теперішні часи,

Have/have got

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

Письмо: Мерфі, Верба

WL2

WB ст. 11, впр.4-5 Речення на переклад

18
Розповідь про своє майно

Have you got a…?

I have a swim every other day.

Граматика: Have/have got, have +noun=activity

Лексика: вирази з have

Діалогічне мовлення S.B. стр 16, впр.1,2 Письмо: Мерфі, Верба

Аудіювання

Т 2..2

Вивчити фрази

Скласти власні речення

WL 2

19
Отримання інформації

Where does he come from?

Where does she go on holiday?

What is he doing at the moment?


Граматика: Present Simple/Present Continuous

Діалогічне мовлення S.B. стр 16 впр.3

Аудіювання

Т 2..3

Письмо:

Мерфі, Верба

WB ст. 12, впр 6-8

Речення на переклад

20
Мій вільний час та заняття на канікулах

In my free time I…

At the weekend I…

I go… on holiday

Граматика: Present Simple/Present Continuous

Лексика: по темі

Фонетика: вимова питальних речень

Діалогічне мовлення

Письмо: Мерфі, Верба

Твір про своє дозвілля

21
Кімнати в домі.

.

Граматика: Present Simple/Present Continuous

Лексика: назви кімнат та речей в них, дії в кімнатах

Аудіювання

Т 2..4

Письмо: S.B. стр 17, впр. 2

WB ст. 13, впр.9-11


Описати улюблену кімнату

22
Моя кімната

I’ve got lots of posters on the walls.

I love the big comfortable sofa

Граматика: Present Simple/Present Continuous

Письмо: Мерфі, Верба Монологічне мовлення

Речення на переклад

Повторити правила S.B. стр 130

23
Практика навичок усного мовлення по темі


тематична

24
Життя в США очима емігрантів.

He missed everything.

I want to work hard and be successful.

I feel in control.

You learn to make decisions.

Граматика: Present Simple/Present Continuous, Past Simple

Лексика: по тексту

Читання S.B.

стр 18-19

Діалогічне мовлення

S.B. стр 18-19

Читати, перекладати текст

25
Життя в США
Граматика: Present Simple/Present Continuous, Past Simple


Читання S.B.

стр 18-19


Переказ тексту

26
Життя іноземців в Україні

What do you think of living in Ukraine?

It’s very similar to…

What I like best is…

Граматика: Present Simple/Present Continuous, Past Simple

Лексика: по темі

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

Проект «Україна очима іноземців»

27
Стосунки між людьми

You drive me mad but I love you.

I don’t like people who…

I hate it when my boy/girlfriend …

Граматика: Present Simple/Present Continuous


Аудіювання

Т 2.5

Діалогічне мовлення

Твір «Гендерні ролі чоловіків та жінок»

28
Починаємо розмову

How are you finding living in London?

That’s very kind of you.

We had a pub lunch.

Лексика: повсякденні вирази

Фонетика: інтонація повсякденних виразів

Аудіювання

Т 2.6-2.7

Діалогічне мовлення

Скласти власні діалоги

29
Моя сім’я. Опис людини з твоєї родини.

We are very different.

We get on well.

I prefer going out with…

People say I look like…

Граматика: Present Simple/Present Continuous, сполучники

Читання WB т.. 15 впр.13

Письмо

Описати родича

30
Урок домашнього читання

31
Практика письма по темі

тематична

32
Розділ 3

Детективні історії. Друг грабіжників.

His parents were fast asleep…

He heard a noise…

His parents did not know about…. Until….

Unfortunately…

Граматика: Past Simple, запитальні речення

Письмо: неправ. дієслова

Лексика: по тексту

Читання :S.B ст..22

Аудіювання T.3.2

Письмо:S.B впр.4

Діалогічне мовлення.

Читати, перекладати текст;поставити 5 питань до тексту, повторити неправильні дієслова.

W.L 3

33
Детективні історії

Використання сполучників.

I broke a cup but I mended it

I made a sandwich because..

We ran out of coffee so…

Граматика: Past Simple

Сполучники:so, because, and, but.

Фонетика: вимова питальних речень

Монологічне мовлення S.B впр.1

Аудіювання T.3.4

Діалогічне мовлення S.B впр.2 ст.23

Скласти власні речення використовуючи сполучники,

Переказувати текст S.B ст..22

W.B впр.1

W.L 3

34
Газетні статті

Введення минулого тривалого часу.

I was working…

He gave…demanding….

He claimed…

Everyone was having a good time….

…who was wearing a mask…

Граматика: Past Continuous

Фонетика: логічний наголос у реченнях

Читання :S.B ст..24

Аудіювання T.3.5


Виразно читати статті, перекладати

Граматичний довідник ст. 132( 3.2)

W.B впр. 2-5

W.L 3

35
Практика письма по темі «Розповідаємо про минуле»
Граматика: Past Simple , Past Continuous

Письмо :S.B впр.1,2ст..25

Діалогічне мовлення S.B впр.3 ст.25

Мерфі, Верба

W.B впр 6,7,9

Мерфі, Верба

W.L 3

36
Розповідаємо про минуле. На щастя і нажаль.


Fortunately...

Unfortunately…

He explained…

…when he was travelling

Граматика: Past Simple , Past Continuous


Читання W.B впр.8

Письмо S.B впр.4 ст..25

S.B впр5 ст..25

Знайти газетну статтю і перекласти її.

37
Детективна історія « Ідеальний злочин »


…was a man of habit

The routine was going to be different.

Suddenly she began to think very clearly.

Граматика: Past Simple , Past Continuous

Лексика: по тексту

Аудіювання T.3.6

Діалогічне мовлення S.B впр.2 ст.26

Читання :S.B ст..26-27

Читати, перекладати текст, вивчити лексику по тексту

W.B впр 10


38
Детективна історія « Ідеальний злочин »

Граматика: Past Simple , Past Continuous

Фонетика: вимова минулої форми дієслів S.B впр.5 ст.27


Письмо: S.B впр.4 ст.27

Монологічне, діалогічне мовлення S.B ст. 27

Переказ тексту

Твір « Мої враження від тексту»

39
Словотворення . Частини мови.

Communication, decision, noisy, careful etc.

Граматика: суфікси, префікси.

Фонетика: вимова наголосу з різними частинами мови

Письмо: S.B впр.1,2,3 ст.28

Читання ст..28


Знайти власні приклади до заданих суфіксів, префіксів. Скласти речення.

40
Вирази часу

At 6 o’ clock

In the evening

Two weeks ago

On Monday morningГраматика: прийменники з виразами часу, вимова дат

Аудіювання T.3.7, 3.8, 3.9.

Монологічне мовлення

Діалогічне S.B впр.4 ст.29

мовлення

Твір « Моє минуле» ,повторити лексику до розділа.

41
Розвиток навичок письма « Невдалий відпочинок»

For two weeks

While I was studying

During the holiday

Граматика: використання сполучників while, during, for.

Письмо: W.B впр.11 ст.20-21

Читання ст..20-21

W.B впр.12.

42
Урок домашнього читання

43
Практика письма по темі

тематична

44
Розділ 4. Покупки.

Купівля їжі, харчування.How much… do we need?

What about potatoes?

There is/are…

We have got…Граматика: злічувальні, незлічувальні іменники

Іменники вимірювання об’єму: a bottle, a kilo, a loaf, a dozen, a pint, a packet


Аудіювання Т.4.1, 4.2
Говоріння впр. 2 ст 30


Вивчити діалог

W.B впр.1,2 ст 22.

W.L 4.


45
Покупки

Купівля їжі


How much …do we need?

What about…?

There is / are…


Граматика:Quantity words: a little/little, a few/ few

злічувальні, незлічувальні іменники

Аудіювання

Говоріння

Письмо S.B впр.1,2,3 ст.31

Скласти власний діалог,W.B впр. 3,4.5 ст.23,

W.L 4.


46Покупки.

Необхідні речі для ванної кімнати
Have you got…?

Is there / are there… We can..

Граматика: Вирази кількості

Лексика: назва речей з ванної кімнати


Говоріння

Аудіювання впр. 4 ст.32Творча робота « Моя ванна кімната» W.B впр. 6,7,8 ст.24

W.L 4

47
Переваги та недоліки нашого міста. Повторення розділу 1.

The advantage of … is that…

We can go…

There aren’t any…

There isn’t anywhere…

Граматика: Вирази кількості

Лексика: назви місць у місті
Написати твір про своє місто

W.B впр. 9,10 ст.25

W.L 4.

48
Мій дядечко – власник магазину. Повторення розділу 2.

He is…

He has…

Граматика: артиклі a / an / the

Some / any derivatives

Аудіювання Т 4.4

Читання S.B ст.33

Письмо S.B ст.33

Вивчити правила вживання артиклів, переказувати текст

W.B впр11ст.25


49
Найкраще місце для покупок. Повторення розділу 3.

The best shopping street is..

It is a pleasant place to shop..

There aren’t any..

It is possible to buy..

Лексика: з тексту

Граматика: Present Simple

Читання S.B ст.35

Говоріння S.B ст.34 впр.4

Вивчити слова, переказувати текст

50
Найкраще місце для покупок. Моє місто. Купівля речей та ціни Ділова мова( анкети, бланки)
Лексика у тексті

Present Simple.

Тематична лексика

Читання

говоріння письмо

Міні проект/твір

«Покупки у моєму місті»

Вивчити лексику. Скласти діалог Написати лист

51
Урок домашнього читання. Повторення розділу 4.

52
Практика письма по темі

тематична

53
Контроль навичок письма

54
Контроль навичок говоріння

55
Контроль навичок аудіювання

56
Контроль навичок читання

Схожі:

Календарне планування на 7-й класс (гуманітарний), 1-й семестр, 5 години на тиждень, підручник Headway Pre Intermediate (розділ 1-4) видавництво Oxford University Press iconКалендарно-тематичне планування 8 клас І семестр, 4 години на тиждень, підручник Headway Pre Intermediate (розділ 8-11), видавництво Oxford University Press

Календарне планування на 7-й класс (гуманітарний), 1-й семестр, 5 години на тиждень, підручник Headway Pre Intermediate (розділ 1-4) видавництво Oxford University Press iconКапендарне планування уроків з англійської мови для 9 класу I семестр 2010-2011 н р. підручник Headway New Intermediate, 4 години на тиждень
Капендарне планування уроків з англійської мови для 9 класу I семестр 2010-2011 н р
Календарне планування на 7-й класс (гуманітарний), 1-й семестр, 5 години на тиждень, підручник Headway Pre Intermediate (розділ 1-4) видавництво Oxford University Press iconКалендарно-тематичне планування
Навчальний рік Семестр Вчитель Класс New Success Pre-Intermediate
Календарне планування на 7-й класс (гуманітарний), 1-й семестр, 5 години на тиждень, підручник Headway Pre Intermediate (розділ 1-4) видавництво Oxford University Press iconКалендарно-тематичне планування
Навчальний рік Семестр 1 Вчитель Класс Real Life Pre-Intermediate
Календарне планування на 7-й класс (гуманітарний), 1-й семестр, 5 години на тиждень, підручник Headway Pre Intermediate (розділ 1-4) видавництво Oxford University Press iconКалендарно-тематичне планування
Навчальний рік Семестр 1 Вчитель Клас Підручник: New Opportunities pre-Intermediate
Календарне планування на 7-й класс (гуманітарний), 1-й семестр, 5 години на тиждень, підручник Headway Pre Intermediate (розділ 1-4) видавництво Oxford University Press iconКалендарне планування з літератури 10 клас (2 години на тиждень – 32 год.) І семестр форми контролю
Тематична – 3; напам’ять – 2; контрольний твір – 2 (класний, домашній); рм – 2; позакласне читання – 1; література рідного краю 1;...
Календарне планування на 7-й класс (гуманітарний), 1-й семестр, 5 години на тиждень, підручник Headway Pre Intermediate (розділ 1-4) видавництво Oxford University Press iconКалендарно-тематичне планування
Навчальний рік Семестр 1 Вчитель Класс Real Life Intermediate
Календарне планування на 7-й класс (гуманітарний), 1-й семестр, 5 години на тиждень, підручник Headway Pre Intermediate (розділ 1-4) видавництво Oxford University Press iconО. Я. Савченко. Підручник "Читанка. 4 клас". ч. 1, 2 I семестр—3 години на тиждень II семестр—4 години на тиждень
Хто створює книгу?" Наші розумні й вірні друзі. "Як читають книги?", "Як читати "Читанку?", "Розумні і вірні друзі"
Календарне планування на 7-й класс (гуманітарний), 1-й семестр, 5 години на тиждень, підручник Headway Pre Intermediate (розділ 1-4) видавництво Oxford University Press iconКалендарне планування
Навчальний рік Семестр 1 Учитель Клас Підручник friends 3
Календарне планування на 7-й класс (гуманітарний), 1-й семестр, 5 години на тиждень, підручник Headway Pre Intermediate (розділ 1-4) видавництво Oxford University Press iconКалендарне планування
Навчальний рік Семестр Учитель Клас Підручник: friends 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка