Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Затверджено: наказ Управління від 30. 12. 2010 №54 Методичні рекомендації щодо подання матеріалів для отримання дозволу та ліміту на утворення та розміщення відходів суб’єктами господарювання Луганської області які не провели інвентаризацію
207.64 Kb.
НазваЗатверджено: наказ Управління від 30. 12. 2010 №54 Методичні рекомендації щодо подання матеріалів для отримання дозволу та ліміту на утворення та розміщення відходів суб’єктами господарювання Луганської області які не провели інвентаризацію
Дата конвертації21.11.2012
Розмір207.64 Kb.
ТипДокументы


Затверджено:

наказ Управління

від 30.12.2010 № 54
Методичні рекомендації щодо подання матеріалів для отримання дозволу та ліміту на утворення та розміщення відходів суб’єктами господарювання Луганської області які не провели інвентаризацію, ідентифікацію і паспортизацію відходів виробництва та споживання
Для отримання дозволу та ліміту на утворення та розміщення відходів необхідно надати наступну інформацію

(складено на підставі вимог Закону України "Про відходи", Постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.98 № 1218, та розяснень Міністерства екоресурсів України, вимог заповнення форми бланку дозволу (додаток до ПКМУ від 03.08.98

№ 1218 з корективами внесеними ПКМУ від 11.10.2002 № 1518 та наказу Мінприроди від 15.11.2007 № 572, наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 08.12.2010 № 556).


 1. Відомості про підприємство заповнюється державною мовою, містить:

 • назву підприємства;

 • код ідентифікаційний;

 • код КОАТУУ (місцезнаходження)

 • назву посади та ПІБ (повне) керівника підприємства, телефон;

 • назву посади та ПІБ (повне) посадової особи яка відповідає за поводження з відходами (в тому числі за оформлення документів для отримання дозволу та лімітів на утворення та розміщення відходів), телефон;

 • реквізити підприємства: банківські; поштові (з зазначенням індексу); номер телефону приймальні; номер факсу;

 • характеристика підприємства (галузь виробництва, кількість проммайданчиків (або виробничих дільниць); відомості щодо наявності або консервації основних та допоміжних виробничих дільниць (виробництв, цехів, ділянок, наявність власного або орендного транспорту (порядок його обслуговування та мийки і заправки), тип освітлення та ін.) на термін отримання дозволу; опис технології виробництва (для МВВ технологія розміщення відходів); продукції, що випускається; перелік виробничого обладнання номенклатура сировини і матеріалів, що використовується в основному та допоміжному виробництвах (можливе надання копій держстатзвіту по формі № 3МТП, № 4 МТП).)

Суб'єкт підприємницької діяльності, який подає заявку на одержання дозволу та лімітів на утворення та розміщення відходів вперше, надає на розгляд копії статутних документів: ліцензії на здійснення певного виду господарської діяльності в сфері поводження з відходами (в разі необхідності), свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з управління статистики (код за ЄДРПОУ), довідки про реєстрацію платника ПДВ; витяги із статуту щодо мети та предмету діяльності (для представництв іноземних фірм - копії свідоцтва про реєстрацію), акти на землекористування або документи, що підтверджують право оренди земельної ділянки.
В МАТЕРІАЛАХ ВРАХОВУЮТЬСЯ ВСІ ВІДХОДИ 1- 4 КЛАСІВ НЕБЕЗПЕКИ
 1. Проект ліміту на утворення та розміщення відходів (надається 1 прим, засвідчений підписом керівника та печаткою підприємства) та ліміт на розміщення відходів – заповнюється після розгляду матеріалів (2 прим. не засвідчується).

Проект ліміту необхідно заповнювати ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ:

 • гр.1 - у відповідності з метою та предметом діяльності визначаються види продукції, яка випускається чи послуг, що надаються;

 • гр.2 - у відповідності з річним обсягом продукції чи послуг у році на який отримується ліміт;

 • гр.3 - у відповідності з класифікатором відходів ДК 005-96 з зазначенням назви відходу та його коду (в разі відсутності коду для даного виду відходів необхідно зазначити цифрові індекси виду економічної діяльності та фази процесу і загальну назву відходів тільки згідно з КВ ДК 005-96 (з додатковим зазначенням фактичного найменування відходу в дужках);

 • гр.4 - у відповідності із затвердженими у встановленому законодавством порядку класу небезпеки відходу;

 • гр.5 - у відповідності з фактичними обсягами накопичення відходів у попередньому році (довідка 13);

 • гр.6 – у відповідності з довідкою про нормативно допустимі обсяги утворення відходів;

 • гр.7 - у відповідності з обсягами утилізації відходів, що плануються у році на який отримується ліміт (за інформацією підприємства про утилізацію на поточний та попередній роки (довідки 11, 13), або наданням відповідних посилок на технологічні документи);

 • гр.8 - у відповідності з договорами на передачу відходів (копії додаються).

 • гр.9 - в разі накопичення на своїй території (за відсутністю можливості утилізації або розміщення на інших обєктах), заповнюється у відповідності з максимальними обсягами розміщення на своїй території відходів, які утворились у році на який отримується ліміт;

 • гр.10 – у відповідності з обсягами відходів, що передаються для розміщення іншим власникам обєктів розміщення відходів (підтверджується копіями договорів на поточний рік);

 • гр.11 - у відповідності з максимальними обсягами розміщення на своїй території відходів, які утворились у році на який отримується ліміт;

 • гр.12 - у відповідності з максимальними обсягами утворення відходів, але не вище нормативно допустимих обсягів утворення відходів.


ЗАУВАЖЕННЯ:

 • При заповненні документів необхідно дотримуватись спільного порядку перелічення відходів у всіх довідках, інформаціях та лімітах.


При заповненні бланків проектів лімітів та лімітів і переліків на розміщення відходів:

 • Відходи повинні бути згруповані у відповідності до класів небезпеки з обовязковим підведенням по кожній графі підсумків загального обсягу і обсягів по кожному класу окремо.

 • Для підприємств, що мають на своєму балансі МВВ де видаляються відходи більше одного виду необхідно окремо виділити кожний вид відходів, що видаляються на МВВ (з визначенням обсягів видалення на кожне МВВ окремо) з обовязковим підведенням по кожній графі підсумків загального обсягу і обсягів по кожному класу окремо.
 1. Перелік і кількість дозволених на розміщення відходів (по встановленій формі надається у 2 примірниках) – містить перелік відходів, що планується розміщувати на території підприємства у році на який отримується дозвіл;

Необхідно заповнювати ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

 • гр.1 - у відповідності з назвами відходів, що визначені класифікатором відходів КВ ДК 005-96 (з зазначенням фактичного найменування відходу) та з дотриманням спільного для всіх довідок порядку перелічення відходів;

 • гр.2 – у відповідності з визначеним і затвердженим у встановленому законодавством порядку класу небезпеки відходу;

 • гр.3 - у відповідності з визначеним класифікатором відходів кодом (в разі відсутності коду для даного виду відходів необхідно зазначити цифрові індекси виду економічної діяльності та фази процесу і загальну назву відходів згідно з КВ ДК 005-96);

 • гр.4 – у відповідності з гр. 11 ліміту на утворення та розміщення відходів;

 • гр.5 – у відповідності до довідки 4 (гр.3) з зазначенням місця розташування відходу, тари та її кількості, ємності, розмірів (в разі наявності майданчиків розташування відходів необхідно зазначити тип покриття та наявність даху).

 1. Довідка про наявність спеціально відведених в установленому законодавством порядку місць чи об'єктів розміщення відходів;

Надання матеріалу можливо по формі:

№з/п

Назва відходу, техпроцес за результатами якого утворюється відхід

Місце розташування відходу, тара та її кількість, ємність, розміри (в разі наявності майданчиків розташування відходів необхідно зазначити тип покриття та наявність даху)

Номер на схемі місць розміщення відходів

1

2

3

4

До таблиці додається схема підприємства з визначенням місць розміщення відходів, затверджена у встановленому порядку (з обовязковим поданням експлікації виробництв та виробничих дільниць).

 1. Відомості про склад і властивості відходів, що утворюються, а також ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров'я людини;

Надання матеріалу можливо по формі:з/п

Назва відходу

Клас


небезпеки

Хімічний (у долях відсотків складників або інших одиницях виміру) та морфологічний склад

Фізико-хімічні властивості


Негативний вплив на навколишнє середовище та здоровя людини

1

2

3

4

5

6

З обовязковим визначенням концентраційного вмісту відходу у гр.4. (у відповідності до концентрацій на підставі яких здійснено розрахунок класу небезпеки даного виду відходів). Фізико – хімічні властивості визначаються у відповідності до ГОСТ №30333-95 “Паспорт безпеки речовини (матеріалу)”.

 1. Довідка про нормативно допустимі обсяги утворення відходів – складається на підставі планових показників роботи підприємства, технологічних нормативів утворення відходів (копії додаються), матеріально – сировинних балансів та містить інформацію про максимальний обсяг відходів, що може бути утворений за результатами технологічного процесу за умови дотримання технологічного регламенту. Визначається розрахунком з урахуванням усіх видів відходів, питомих показників утворення відходів та планових показників розвитку підприємства у році на який отримується ліміт. Довідка формується за вільною формою.

 2. Довідка про питомі показники утворення відходів - містить інформацію про обсяг кожного виду відходів, який утворюється при виробництві одиниці продукції, переробленні одиниці сировини, наданні одиниці послуги тощо. Для твердих побутових відходів, що утворюються на території даного району, питомим показником утворення є обсяг відходів, який утворюється на одну людину, що проживає в даному районі, працює на підприємстві, в установі, організації даного району. Довідка формується за вільною формою.

 3. Довідка про наявність установок (потужностей) з видалення відходів – містить інформацію про установки (потужності) для видалення відходів, порядок (технологія) проведення робіт з видалення відходів. У разі відсутності у підприємства зазначених установок підприємство повинно у цій довідці повідомити про їх відсутність.

Крім того підприємства, що мають на своєму балансі місця видалення відходів, а саме: породні відвали, накопичувачі (в тому числі накопичувачі відходів гальванічного виробництва), полігони ТПВ, майданчики розміщення мулу та піску очисних споруд та ін., надають пояснення у текстовій формі:

 • Щодо наявності Держакту на право користування землею (з зазначенням на яких умовах і за яким призначенням він наданий, номеру та дати реєстрації);

 • Щодо наявності проектної документації, (в разі наявності надати відомості про розробника проекту та дату розробки, наявності позитивного висновку екологічної експертизи), витяг з проекту (або окремий висновок) щодо можливості видалення (захоронення) наданої номенклатури відходів на даному обєкті;

 • Щодо наявності висновків державних органів геології (копія додається) про вплив вищезазначених споруд на стан підземних та поверхневих вод;

 • Наявність паспортів МВВ.

Для підприємств, що мають на своєму балансі місця видалення відходів, а саме: полігони, накопичувачі, породні відвали або місця накопичення мулу, необхідно надати інформацію щодо всіх обєктів (в т.ч. тих що не діють).

Надання матеріалу можливо по формі:
Для відвалів (в разі наявності декількох відвалів, таблиця заповнюється для кожного окремо з додаванням графи де узагальнюються дані по всьому підприємству).
Назва обєкту, призначення за проектом

Параметри породного відвалу

Проектні параметри

Фактичні параметри

Відомості за 3 попередні роки

По факту ___ місяців

поточного року

20___р.

20___р.

20___р.

1

2

3

4

5

6

Висота, м

По проекту

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту

Площа основи, м2

По проекту

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту

Обєм, м3

По проекту

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту

Кількість породи, що складається, т

В рік,

тонн

По проекту

По факту за рік

По факту за рік

По факту

По факту

Всього,

тонн

По проекту

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту

По факту

Для відвалів, що не діють (в разі наявності декількох відвалів, таблиця заповнюється для кожного окремо з додаванням графи де узагальнюються дані по всьому підприємству)
Назва обєкту, призначення за проектом

Параметри породного відвалу

Проектні параметри

Фактичні параметри
1

2

3

Висота, м

По проекту

По факту на момент припинення експлуатації

Площа основи, м2

По проекту

По факту на момент припинення експлуатації

Обєм, м3

По проекту

По факту на момент припинення експлуатації

Кількість породи, що накопичено, т

По проекту

По факту на момент припинення експлуатації

Також надаються копії документів про виведення МВВ з експлуатації і документів, що підтверджують його рекультивацію (в разі наявності).

Для накопичувачів, полігонів ТПВ та інше.
Назва обєкту, призначення за проектом

Параметри


Проектні параметри

Фактичні параметри

Відомості за 3 попередні роки

По факту ___ місяців

поточного року

20___р.

20___р.

20___р.

1

2

3

4

5

6

Площа, м

По проекту

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту

Обєм, м3

По проекту

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту

Вільна ємність, м3

По проекту

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту

Кількість відходів, що розміщається, т

В рік,

тонн

По проекту

По факту за рік

По факту за рік

По факту

По факту

Всього

тонн

По проекту

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту

По факту

Для мулових майданчиків – окремо заповнюються таблиці для кожного з мулових майданчиків і взагалі по підприємству та місць видалення сухого мулу (в разі наявності декількох майданчиків, таблиця заповнюється для кожного окремо з додаванням графи де узагальнюються дані по всьому підприємству).
Назва обєкту, призначення за проектом

Параметри мулових майданчиків

Проектні параметри

Фактичні параметри

Відомості за 3 попередні роки

20___р.

20___р.

20___р.

Взагалі по підприємству

Загальна кількість майданчиків, що є на балансі підприємства (окремо зазначити кількість резервних в разі наявності).

По проектуЗагальна кількість майданчиків, що є на балансі підприємства

В тому числі кількість резервих майданчиків

Загальна кількість майданчиків, що є на балансі підприємства

В тому числі кількість резервих майданчиків

Загальна кількість майданчиків, що є на балансі підприємства

В тому числі кількість резервих майданчиків

Обєм майданчиків, м3

По проекту

Заповнений обєм по факту на кінець року

Заповнений обєм по факту на кінець року

Заповнений обєм по факту на кінець року

Площа майданчиків, м2

По проекту

По факту за рік

По факту за рік

По факту за рік

Обсяги накопичення мулу на майданчиках, т

По проекту

По факту за рік

По факту за рік

По факту за рік

Обсяги мулу, що утилізується, т (згідно з БНіП 2.04.03-85 п. 6.412)

Всього

По проекту

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту на кінець року

Обсяги мулу, що передається іншим підприємствам або приватним особам

В рік

По проекту

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По кожному майданчику

Обєм майданчиків, м3

По проекту

Заповнений обєм по факту на кінець року

Заповнений обєм по факту на кінець року

Заповнений обєм по факту на кінець року

Площа майданчиків, м2

По проекту

По факту за рік

По факту за рік

По факту за рік

Обсяги накопичення мулу на майданчиках, т

По проекту

По факту за рік

По факту за рік

По факту за рік

ЗАУВАЖЕННЯ:

В разі спалення висушеного мулу (згідно з діючим проектом очисних споруд) надається інформація щодо урахування цих викидів в атмосферне повітря проектом ГДВ та відповідності газів, які викидаються у повітря вимогам СН 245-71 (згідно з БНіП 2.04.03-85 п. 6.412, 6.413).

В разі використання мулу у сільському господарстві необхідно підтвердження органів СЕС щодо можливості здійснення використання даного виду відходів в якості добрив.


 1. Довідка про наявність потужностей з утилізації відходів - містить інформацію про наявність установок (потужностей) з утилізації відходів, докладну інформацію про використання всіх відходів, як вторинних матеріалів або енергетичних ресурсів, що зазначені у гр.7 ліміту, за фактичними даними бухгалтерського обліку за попередній рік та розрахунком утилізації відходів у наступному році.

Надається по формі:
Назва обєкту, призначення за проектом

Назва відходу, що утилізуеться (або знешкоджуеться)

Проектні параметри з утилізації (або знешкодження) т/рік

Фактичні параметри

Відомості за 3 попередня роки

20___р. т/рік

20___р.

т/рік

20___р.

т/рік

 • Для установок з утилізації відходів надається інформація щодо наявності проектної документації, (в разі наявності надати відомості про розробника проекту та дату розробки, наявності позитивного висновку екологічної експертизи), витяг з проекту (або окремий висновок) щодо можливості утилізації (або знешкодження) наданої номенклатури відходів на даному обєкті;

 • При здійсненні операцій з небезпечними відходами надається копія ліцензії на даний вид діяльності.

ЗАУВАЖЕННЯ:

В разі спалення відходів (Згідно зі змінами внесеними у Закон України “Про охорону атмосферного повітря”, Ст.20 “не допускається спалення відходів на території підприємств, установ, організацій та населених пунктів, за виключенням випадків, коли це здійснюється з використанням спеціальних установок при дотриманні вимог, встановлених законодавством з охорони атмосферного повітря” і наявності позитивного висновку екологічної експертизи) надається підтвердження урахування цих викидів в атмосферне повітря проектом ГДВ.


 1. Копія договору (контракту) на передачу відходів іншим власникам (ДЛЯ ВІДХОДІВ ЖОВТОРО ПЕРЕЛІКУ ТА ВТОРСИРОВИНИ тільки за наявністю у сторони, що приймає відходи, дозволу (ліцензії) на поводження з даним видом відходів).

ЗАУВАЖЕННЯ:

Порушення правил передачі відходів, а саме передачі відходів підприємствам, що не мають відповідного дозволу на проведення цих операцій, є порушенням ст. 33 Закону України "Про відходи" за що порушники несуть відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, ст. 825.


 1. Довідка про фактичні обсяги токсичних відходів та обсяги утворення, використання і поставку відходів як вторинної сировини і відходів виробництва за поточний рік (з зазначенням періоду за який надається інформація (___ місяців поточного року).

Довідка надається за формою затвердженою наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 08.12.2010 № 556.

Форму довідки можна знайти на сайті Управління – www.ecolugansk.in.ua у розділі «Відділ поводження з відходами».


 1. Висновки санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами – про відповідність санітарно – гігієнічним вимогам місць розміщення відходів, погодження класу небезпеки по кожному виду відходів (надається копія акту обстеження підприємства місцевою санепідемстанцією).

 2. Інформація стосовно розміщення відходів, накопичених за попередні роки – містить відомості про кількість відходів, що накопичено підприємством за попередній рік та підтверджується довідкою за підписом керівника та головного бухгалтера підприємства з визначенням назви підприємства, якому надано відхід, переліком всіх накладних (з зазначенням номерів та кількості переданого відходу).

Довідка надається за формою затвердженою наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 08.12.2010 № 556.

Форму довідки можна знайти на сайті Управління – www.ecolugansk.in.ua у розділі «Відділ поводження з відходами».

 1. Наказ про призначення відповідальних осіб у сфері поводження з відходами (копія).

 2. Звіт про виконання планових заходів у сфері поводження з відходами за попередній рік –містить інформацію щодо виконання кожного пункту планових заходів у сфері поводження з відходами за попередній рік та підтверджується копіями документів.

 3. Перспективний план заходів у сфері поводження з відходами, спрямований на запобігання або зменшення обсягів утворення, розміщення відходів, їх негативного впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини з обовязковим визначенням терміну виконання та відповідальної за виконання особи, обсягу фінансування, джерел фінансування та ефекту, який очікується від виконання заходу. Розробляється на підставі Постанов КМУ від 17.09.96 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» із змінами внесеними постановою від17.11.2001 №1519, вимог розділу VI Закону України “Про відходи”, (надається таблиця встановленого зразку).


№ з/п

Планові заходи

Термін виконання

Відповідальна особа

Обсяг фінансування

Джерела фінансування

Ефект, який очікується від вжиття заходу (опис та доля % покращення екологічного стану)

1

2

3

4

5

6

7 1. Ліцензія на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (у разі одержання лімітів на утворення та розміщення відходів, включених до розділу А Жовтого переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 № 1120).

 2. Дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території, виданий органом місцевого самоврядування.


З А У В А Ж Е Н Н Я:
Відповідно до п.32 додатку 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 526

«Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», документи для отримання дозволу та ліміту на утворення та розміщення відходів подаються до дозвільного центру.
Некомплектний матеріал на розгляд не приймається.
Вся інформація, що надається, є офіційною та повинна бути засвідчена підписом керівника та печаткою підприємства.
Всі ксерокопії засвідчуються печаткою підприємства.
Матеріали та довідки надаються підшитими у швидкозшивник у вищезазначеному порядку (нумерація довідок у відповідності з цим переліком).
У відповідності до п.13 порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.98 №1218 “Про затвердження порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів”, та наказу Мінприроди від 15.11.2007 № 572 матеріали приймаються на розгляд

ТІЛЬКИ У ВСТАНОВЛЕНІ ПОСТАНОВОЮ ТЕРМІНИ ТА У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ, ПЕРЕДБАЧЕНОМУ П.12 ПОСТАНОВИ.

Схожі:

Затверджено: наказ Управління від 30. 12. 2010 №54 Методичні рекомендації щодо подання матеріалів для отримання дозволу та ліміту на утворення та розміщення відходів суб’єктами господарювання Луганської області які не провели інвентаризацію iconІнформація власникам небезпечних відходів щодо отримання дозволів на розміщення небезпечних відходів та погодження проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів
Внаслідок проведеного аналізу матеріалів, що надходять до Мінприроди для отримання дозволів на розміщення небезпечних відходів та...
Затверджено: наказ Управління від 30. 12. 2010 №54 Методичні рекомендації щодо подання матеріалів для отримання дозволу та ліміту на утворення та розміщення відходів суб’єктами господарювання Луганської області які не провели інвентаризацію iconМетодичні рекомендації щодо проведення інвентаризації, ідентифікації І паспортизації відходів виробництва та споживання суб’єктами господарювання
Наказом Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області
Затверджено: наказ Управління від 30. 12. 2010 №54 Методичні рекомендації щодо подання матеріалів для отримання дозволу та ліміту на утворення та розміщення відходів суб’єктами господарювання Луганської області які не провели інвентаризацію iconРегламент (інформаційна карта) «Погодження ліміту на утворення та розміщення відходів»
Начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області
Затверджено: наказ Управління від 30. 12. 2010 №54 Методичні рекомендації щодо подання матеріалів для отримання дозволу та ліміту на утворення та розміщення відходів суб’єктами господарювання Луганської області які не провели інвентаризацію iconПро затвердження переліку власників відходів, яким необхідно одержати ліміти на утворення та розміщення відходів на 2010 рік, додаткового переліку власників відходів і лімітів на утворення та розміщення відходів на 2009 рік
Внести зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17. 12. 2008 №853 «Про затвердження підприємствам, організаціям...
Затверджено: наказ Управління від 30. 12. 2010 №54 Методичні рекомендації щодо подання матеріалів для отримання дозволу та ліміту на утворення та розміщення відходів суб’єктами господарювання Луганської області які не провели інвентаризацію iconДодаток Затверджено ухвалою міської ради від № положення про вимоги щодо розміщення та утримання гральних закладів на території м. Львова 1
Львова (надалі – Положення) визначає засади розміщення об’єктів з організації діяльності з проведення азартних ігор на території...
Затверджено: наказ Управління від 30. 12. 2010 №54 Методичні рекомендації щодо подання матеріалів для отримання дозволу та ліміту на утворення та розміщення відходів суб’єктами господарювання Луганської області які не провели інвентаризацію iconЗатверджую начальник Головного управління юстиції у Луганській області І. Г. Запорожець “ ” 2012 р. Графік проведення теоретичних занять з нотаріусами Луганської області, як спеціальними суб'єктами
Луганської області, як спеціальними суб'єктами, на яких покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, а також...
Затверджено: наказ Управління від 30. 12. 2010 №54 Методичні рекомендації щодо подання матеріалів для отримання дозволу та ліміту на утворення та розміщення відходів суб’єктами господарювання Луганської області які не провели інвентаризацію iconНадання інформаційних послуг громадянам та юридичним особам України дозвільним центром Доманівської райдержадміністрації
Висновок державної санітарно -епідеміологічної експертизи для отримання дозволу на утворення і розміщення відходів
Затверджено: наказ Управління від 30. 12. 2010 №54 Методичні рекомендації щодо подання матеріалів для отримання дозволу та ліміту на утворення та розміщення відходів суб’єктами господарювання Луганської області які не провели інвентаризацію iconНаказ № м. Луганськ Про затвердження порядку підготовки документів для отримання дозволів на розміщення відходів
Державне управління охорони навколишнього природного середовища в луганській області
Затверджено: наказ Управління від 30. 12. 2010 №54 Методичні рекомендації щодо подання матеріалів для отримання дозволу та ліміту на утворення та розміщення відходів суб’єктами господарювання Луганської області які не провели інвентаризацію iconНачальнику державного управління екології та природних ресурсів
Дашковецький нвк «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст ліцей» Віньковецького району Хмельницької області направляє документи для...
Затверджено: наказ Управління від 30. 12. 2010 №54 Методичні рекомендації щодо подання матеріалів для отримання дозволу та ліміту на утворення та розміщення відходів суб’єктами господарювання Луганської області які не провели інвентаризацію iconНазва суб'єкту єдрпоу
Перелік суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку отримали дозвіл на розміщення відходів на 2012 рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка