Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Охарактеризуйте логічну і фізичну структуру баз даних. Організація реляційних баз даних. Вимоги до створення реляційних баз даних. Перспективи розвитку баз даних
41.59 Kb.
НазваОхарактеризуйте логічну і фізичну структуру баз даних. Організація реляційних баз даних. Вимоги до створення реляційних баз даних. Перспективи розвитку баз даних
Дата конвертації22.11.2012
Розмір41.59 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Логічною структурою
Охарактеризуйте логічну і фізичну структуру баз даних. Організація реляційних баз даних. Вимоги до створення реляційних баз даних. Перспективи розвитку баз даних.

База даних(БД) – є сукупністю спеціальним чином організованих даних, які зберігаються в пам’яті обчислювальної системи і відображають стан об’єктів і їх взаємозв’язків в даній предметній області. . В основі такої організації лежить певна структура. Для того щоб декілька користувачів могли працювати з базами даних використовують СУБД. СУБД – це набір програм які забезпечують роботу з базами даних. В основі кожної СУБД лежить певна мова.

Логічною структурою збережуваних в базі даних називають моделлю представлення даних

Фізична організація БД - це фізичне представлення даних та розміщення їх на носіях інформації. Вона залежить від засобів фізичного пошуку записів - індикаторів і визначається наявністю областей переповнення і програм включення нових записів та видалення старих. Фізичні організації даних можуть відповідати декільком логічним. База даних складається з даних і зв’язків між ними, тобто структури.


Існують 3 типи структур даних:
1.    Деревовидна (ієрархічна) – її зручно використовувати при опису даних про родовід від одного предка.
2.    Мережева – використовується для задання даних про родовід від двох предків.
3.    Реляційні структури – дані організовуються в двовимірних таблицях.

В сучасних СУБД використовується реляційна структура. Ця конструкція була запропонована в 1970 році Коддом. Він показав що представлення даних з допомогою ієрархічної чи мережевої структури може бути зведена до реляційної структури. Реляційні модель(РМ) на сьогоднішній день набули великої популярності і практично всі сучасні СБД орієнтовані на таке представлення даних. У РМ таблиця розглядається як безпосереднє сховище даних. Традиційно в реляційних системах таблицю називають відношенням. Рядок таблиці називають кортежем, а стовпчик атрибутом, при цьому атрибути мають унікальні (в межах відношення) імена. Кількість кортежів в таблиці називають кардинальним числом, а кількість атрибутів степенем. Для відношення передбачають унікальний ідентифікатор, який називають первинним ключем. Домен – це множина допустимих однорідних значень, для того чи іншого атрибуту (в якості домені наприклад може бути перелік прізвищ студентів коледжу). Відношення містить дві частини – заголовок і власне змістовну частину (тіло відношення). На мал. 1 зображена схема реляційної бази даних.Мал. 1 Схема реляційної бази даних

У відношень є такі основні властивості:

1. в загальному випадку в відношеннях не буває двох однакових кортежів;

2. кортежі не впорядковані з верху в низ, тому що в відношеннях відсутнє поняття позиційного номеру;

3. атрибути не впорядковані з ліва на право. Атрибути в заголовку відношення можна розміщувати в довільному порядку, при цьому цілісність відношення не порушується;

4. значення атрибутів складаються з логічно неділимих одиниць.

Можна дати наступне визначення РБД. РБД – це набір відношень зв’язаних між собою. Зв’язок – це асоціювання двох або більше відношень.

У РМБД існують такі зв’язки:

1. Один до одного;

2. Один до багатьох;

3. Багато до одного;

4. Багато до багатьох.

Умови і обмеження, які накладаються на відношення реляційних баз даних на табличному рівні представлення, можна сформулювати наступним чином:

 • не може бути однакових первинних ключів, тобто всі рядки (записи) повинні бути унікальними;

 • всі рядки повинні мати однакову типову структуру;

 • імена стовпців в таблиці повинні бути різними, а значення стовпців повинні бути однотиповими;

 • значення стовпців повинні бути атомарними, тобто не можуть бути компонентами інших відношень;

 • повинна зберігатися цілісність для зовнішніх ключів;

 • порядок розміщення рядків у таблиці неістотний - він впливає лише на швидкість доступу до потрібного рядка.

Основні вимоги до створення реляційних баз даних:

 1. цілісності даних (обмеження; правила використання обмежень; правила обробки при порушенні обмежень цілісності; ефективність використання обмежень); Цілісність даних - система правил у MS Access для підтримки зв'язків між записами у зв'язаних таблицях, а також для забезпечення захисту від випадкового вилучення або зміни зв'язаних даних.

 2. узгодженості даних;

 3. відновлюваності даних (при збоях обладнання);

 4. безпеку (від несанкціонованих дій);

 5. ефективності, яке визначається такими параметрами, як швидкодія, мінімальний час доступу та мінімальна пам’ять.

Нормалізація даних є вирішальною умовою нормально функціонування вашої реляційної бази даних, є такі основні форми нормалізації:

  1. Перша форма нормалізації. Таблиця знаходиться в першій нормальній формі, якщо значення всіх її полів атомарні, і в ній відсутні групи полів, що повторюються. Атомарність це коли кожен атрибут має лише одне значення, а не множину значень.

  2. Друга форма номалізації. Таблиця знаходиться в другій нормальній формі, якщо вона задовольняє умовам першої нормальної форми, і дані, що повторно з'являються в декількох колонках виносяться в окремі таблиці.

  3. Третя форма нормалізації. Таблиця знаходиться в третій нормальній формі, якщо вона задовольняє умовам другої нормальної форми і жодне з неключових полів таблиці не ідентифікується за допомогою іншого неключового поля.

Основними перспективами баз даних є:

 1. Розвиток об’єктно – орієнтованих баз даних. Основною перспективою цих баз даних є наслідування, тобто створення нового класу на основі уже створеного.

 2. Темпоральні бази даних, тобто баз даних, залежних від часу.

 3. Об’єднання експертних систем і баз даних, так звані дедуктивні бази даних. Ці бази даних орієнтовані на виявлення нових знань з бази даних не шляхом запитів, а аналітичною обробкою.

 4. Взаємодія Web – технологій і баз даних. Простота і доступність публікацій інформації в Інтернеті, так що вона була б доступна любому користувачу, швидко завоювала авторитет більшості користувачів Інтернету.

Схожі:

Охарактеризуйте логічну і фізичну структуру баз даних. Організація реляційних баз даних. Вимоги до створення реляційних баз даних. Перспективи розвитку баз даних iconТип модуля: обов'язковий. Семестр: VІ. Обсяг модуля
Структури баз даних, реляційна модель даних, er-моделі реляцій­них баз даних, нормалізація баз даних, мова структурованих запитів...
Охарактеризуйте логічну і фізичну структуру баз даних. Організація реляційних баз даних. Вимоги до створення реляційних баз даних. Перспективи розвитку баз даних iconЄ. Б. Артамонов, А. В. Радченко Особливості Формування Нечітких Sql-Запитів До Реляційних Баз Даних
Тому основний тягар лягає на плечі розробника баз даних. Програміст може йти трьома шляхами при розробці інтерфейсу роботи з базами...
Охарактеризуйте логічну і фізичну структуру баз даних. Організація реляційних баз даних. Вимоги до створення реляційних баз даних. Перспективи розвитку баз даних iconКонцепція баз даних. Визначення бази даних як автоматизованої системи
Система управління базами даних це пакет прикладних програм і сукупність мовних засобів, що призначені для створення, супроводження...
Охарактеризуйте логічну і фізичну структуру баз даних. Організація реляційних баз даних. Вимоги до створення реляційних баз даних. Перспективи розвитку баз даних iconПроектування баз і сховищ даних
Акож детально висвітлено питання інфологічного І даталогічного проектування баз даних. Окремо викладено реляційний підхід до проектування...
Охарактеризуйте логічну і фізичну структуру баз даних. Організація реляційних баз даних. Вимоги до створення реляційних баз даних. Перспективи розвитку баз даних iconКурс «Теорія баз даних» Модуль
Модуль Тема: «Теоретичні основи баз даних. Розробка бази даних в Erwin та Power Designer. Клієнт-серверні бд. Створення додатків...
Охарактеризуйте логічну і фізичну структуру баз даних. Організація реляційних баз даних. Вимоги до створення реляційних баз даних. Перспективи розвитку баз даних iconДайте визначення баз даних та скбд. Класифікація та функції скбд. Моделі баз даних та перспективи їх розвитку

Охарактеризуйте логічну і фізичну структуру баз даних. Організація реляційних баз даних. Вимоги до створення реляційних баз даних. Перспективи розвитку баз даних iconКонспект уроку в 11 класі Тема: «Поняття баз даних. Моделі баз даних. Робота з файлами. Основні поняття бази даних. Типи даних. Проектування та створення структури бази даних.»
Зберігання інформації – одна з найважливіших функцій комп’ютера. Одним з самих найпоширеніших способів такого зберігання інформації...
Охарактеризуйте логічну і фізичну структуру баз даних. Організація реляційних баз даних. Вимоги до створення реляційних баз даних. Перспективи розвитку баз даних iconПрограма для розрахунку податків, але якщо треба відслідити, проаналізувати та зберегти інформацію за декілька років, то краще використати бд
Тема уроку Бази даних. Фактографічні І документальні бази даних. Ієрархічна, мережевна, реляційна модель бази даних. Основні об’єкти...
Охарактеризуйте логічну і фізичну структуру баз даних. Організація реляційних баз даних. Вимоги до створення реляційних баз даних. Перспективи розвитку баз даних iconРеферат з курсу " Системи та інструментальні засоби програмування " на тему: "
Середовище Delphi широко використовується для програмування баз даних. Найчастіше, бази даних як певний підбір даних, організовані...
Охарактеризуйте логічну і фізичну структуру баз даних. Організація реляційних баз даних. Вимоги до створення реляційних баз даних. Перспективи розвитку баз даних iconСпецифіка експлуатації клієнт серверних систем, глобальні мережі
Системи баз даних, засновані на архітектурі "клієнт-сервер", є наближенням до розподілених систем баз даних, звичайно, істотно спрощеним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка