Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Зміс т розділ 1 Застосування диференціального числення для дослідження функцій 1
0.66 Mb.
НазваЗміс т розділ 1 Застосування диференціального числення для дослідження функцій 1
Сторінка1/12
Дата конвертації10.10.2012
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументы
Зміст
Застосування диференціального числення
1.2. Локальний екстремум функції
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
З М І С Т
Розділ 1

Застосування диференціального числення

для дослідження функцій

1.1. Зростання і спадання функції………………………………………………….5

1.2. Локальний екстремум функції………………………………………………. .9

1.3. Опуклість і вгнутість кривих. Точки перегину……………………………...14

1.4. Асимптоти кривих……………………………………………………………..21

1.5. Схема дослідження функції та побудова її графіка…………………………22

Розділ 2

Функції двох змінних

2.1. Означення та область визначення.

Частинні похідні першого порядку………………………………………….. 34

2.2. Повний диференціал функції.

Похідні складених функцій………………………………………………….. 41

2.3. Частинні похідні вищих порядків.

Похідні неявно заданих функцій…………………………………………….. 46

2.4. Рівняння дотичної площини і нормалі до поверхні.

Екстремум функції двох змінних……………………………………………. 51

Розділ 3

Невизначений інтеграл

3.1. Поняття первісної функції та невизначеного інтеграла.

Метод безпосереднього інтегрування………………………………………. 54

3.2. Метод підстановки (заміни змінної)………………………………………… 58

3.3. Метод інтегрування частинами……………………………………………… 62

3.4. Інтегрування раціональних функцій………………………………………… 66

3.5. Інтегрування функцій, раціонально залежних

від тригонометричних…………………………………………………………74

3.6. Інтегрування деяких іраціональних функцій………………………………...82
ЛІТЕРАТУРА........................................................................................................ ..89


Вступ


Основна форма навчання студентів – самостійна робота над навчальним матеріалом, яка складається з вивчення теоретичних положень за підручником, розгляду прикладів і розв’язання задач. При вивченні матеріалу за підручником треба переходити до наступного питання тільки після правильного зрозуміння попереднього, виконуючи на папері усі обчислення, навіть і ті, які пропущені у підручнику. Розв’язання задач при вивченні дисципліни «Вища математика» часто пов’язано з багатьма складностями. Якщо складається скрутне становище при розв’язанні задачі, то треба вказати характер цього утруднення, привести припущення відносно плану розв’язку.

Відомо, що при самостійному розв’язуванні задач студентам потрібні постійні консультації щодо способів їх розв’язування, оскільки знайти шлях до розв’язування задачі без допомоги викладача або відповідного підручника студентові не під силу. Допомогти студентам технічних спеціальностей всіх форм навчання подолати ці складності, навчити їх застосовувати теоретичні знання до розв’язування задач - основне призначення цього навчального посібника.

У третій частині навчального посібника викладено матеріал з таких розділів вищої математики: «Визначений інтеграл», «Невласні інтеграли» та «Застосування визначеного інтеграла до задач геометрії». Основні теоретичні положення, формули та теореми ілюструються докладним розв’язанням великої кількості задач різного ступеня складності з їх повним аналізом. Для ефективності засвоєння матеріалу пропонуються завдання для самостійної роботи.

Автори сподіваються, що саме така побудова посібника надає студентові широкі можливості до активної самостійної роботи, яка, безумовно, сприятиме засвоєнню матеріалу при вивченні дисципліни «Вища математика».


Розділ 1

ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ

ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ
1.1. Зростання і спадання функції
Функція називається зростаючою на інтервалі , якщо для будь-яких і , що належать до цього інтервалу, і таких, що <, справджується нерівність <.

Функція називається спадною на інтервалі , якщо для будь-яких і , що належать до цього інтервалу, і таких, що <, справджується нерівність >.

Як зростаючі, так і спадні функції називаються монотонними, а інтервали, в яких функція зростає або спадає – інтервалами монотонності.

Зростання і спадання функції характеризується знаком її похідної: якщо у деякому інтервалі >, то функція зростає в цьому інтервалі; якщо ж <, то функція спадає в цьому інтервалі.

Інтервали монотонності можуть відділятися один від одного або точками, де похідна дорівнює нулю, або точками, де похідна не існує. Ці точки називаються критичними точками.

Отже, щоб знайти інтервали монотонності функції , треба:

 1. знайти область визначення функції;

 2. знайти похідну даної функції;

 3. знайти критичні точки з рівняння та за умови, що не існує;

 4. розділити критичними точками область визначення на інтервали і у кожному з них визначити знак похідної.

На інтервалах, де похідна додатна, функція зростає, а де відємна – спадає.
Зразки розв’язування задач
Знайти інтервали монотонності функції.
1. .

 1. Область визначення .

 2. .

 3. Критичні точки:

або , звідки .

Похідна існує на всій області визначення.

4) Знаки похідної:Функція зростає на інтервалах і . Функція спадає на інтервалі .
2. .

 1. Область визначення .

 2. .

 3. Критичні точки: або . Оскільки , рівняння не має коренів, тобто похідна не обертається в нуль. існує на всій області визначення. Отже, критичних точок немає.

4) приймає тільки додатні значення, функція зростає на інтервалі .
3. .

 1. Область визначення .

 2. .

 3. Критичні точки:

, бо .

Похідна не існує в точці , але ця точка не входить в . Тобто критичних точок немає.

4) На всій області визначення , отже функція всюди спадає.
4. .

1) Область визначення .

2) .

3) Критичні точки:

, звідки , але .

Похідна існує на всій області визначення.

4) Знаки :Функція зростає на інтервалі , спадає на інтервалі .
5. .

1) Область визначення .

2) .

3) Критичні точки:

або , звідки .

Похідна існує для всіх .

4) Знаки похідної:


Функція зростає на інтервалі , спадає на інтервалах і .
6. .

1) Функція визначена на множині дійсних чисел, крім точок .

2) .

3) Критичні точки:

, звідки .

Похідна існує на всій області визначення.

4) Знаки визначимо на інтервалі неперервності .Так як на інтервалах та , і визначена в точці , то функція зростає на інтервалі . З урахуванням періодичності, маємо: функція зростає на інтервалах , .


Завдання для самостійної роботи
Знайти інтервали монотонності функцій:


1. ;
2. ;
3. ;
4. .1.2. Локальний екстремум функції
Точка називається точкою максимуму (або мінімуму) функції , якщо існує такий окіл << цієї точки, який належить області визначення функції, і для всіх з цього околу виконується нерівність < (або >).

Правило знаходження екстремумів (максимумів і мінімумів) за допомогою першої похідної:

 1. знайти область визначення ;

 2. знайти похідну ;

 3. знайти критичні точки;

 4. дослідити знак на інтервалах, на які знайдені критичні точки ділять область визначення .

При цьому критична точка є точкою мінімуму, якщо при переході через неї зліва направо змінює знак з “-” на “+”, є точкою максимуму, якщо змінює знак з “+” на “-”.

 1. обчислити значення функції в точках екстремуму (екстремуми).Зразки розв’язування задач
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Зміс т розділ 1 Застосування диференціального числення для дослідження функцій 1 icon1. Невизначений інтеграл. Основною задачею диференціального числення є знаходження
Основною задачею диференціального числення є знаходження похідної заданої функції. Одна з фізичних трактувань цієї задачі – визначення...
Зміс т розділ 1 Застосування диференціального числення для дослідження функцій 1 iconПрактикум з теми застосування диференціального числення в економіці підготувала вчитель-методист шзш І ііі ступенів №4
Як правило, в таких класах поглиблено вивчається економіка та математика, але мало часу приділяється застосуванню математичного моделювання...
Зміс т розділ 1 Застосування диференціального числення для дослідження функцій 1 iconРозділ Сутність функцій менеджменту як основи процесу управління
Розділ Системна роль функцій менеджменту в процесі управління і методи їх дослідження
Зміс т розділ 1 Застосування диференціального числення для дослідження функцій 1 iconЗміст вступ 3 розділ огляд літератури за темою дослідження 10
Розділ генеза І еволюція онтологічних функцій права та їх значення для формування українського національного права 104
Зміс т розділ 1 Застосування диференціального числення для дослідження функцій 1 iconПитання до поточного іспиту
Поняття диференціального рівняння. Поняття звичайного диференціального рівняння. Порядок диференціального рівняння. Розв’язок (інтеграл)...
Зміс т розділ 1 Застосування диференціального числення для дослідження функцій 1 iconЗастосування логiки предикатiв
Числення предикатiв, яке не мiстить функцiональних букв i предметних констант, називається чистим численням предикатiв. Досi мова...
Зміс т розділ 1 Застосування диференціального числення для дослідження функцій 1 iconРозділ Елементи варіаційного числення 1 Основні поняття варіаційного числення 1 Функціонали і деякі їх властивості
Означення Якщо для будь-якої функції у(Х)  м по деякому закону поставлено у відповідність деяке число, то говорять, що на класі...
Зміс т розділ 1 Застосування диференціального числення для дослідження функцій 1 iconФункціоналом від однієї функціональної змінної І позначається. Клас d функцій, на яких визначений функціонал, називається областю
Методи варіаційного числення знаходять широке застосування в різних галузях науки та виробництва при постановці та розв'язуванні...
Зміс т розділ 1 Застосування диференціального числення для дослідження функцій 1 iconТема Теорія рекурсивних функцій та її застосування для встановлення нерозв`язності масових проблем
...
Зміс т розділ 1 Застосування диференціального числення для дослідження функцій 1 icon«Використання функціонально-вартісного аналізу при розробці програмного продукту»
Функціонально-вартісний аналіз – це метод комплексного техніко-економічного дослідження функцій об’єкта, призначений оптимізувати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка