Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Урок математики і фізики в 10 класі Мета: Дидактична
149.1 Kb.
НазваУрок математики і фізики в 10 класі Мета: Дидактична
Дата конвертації22.11.2012
Розмір149.1 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Хід уроку
Постановка проблемного питання
V. Підсумок уроку
Гармонічні коливання

Інтегрований урок математики і фізики в 10 класі

Мета:

Дидактична:

 • навчитися будувати графік функції гармонічних коливань;

 • продовжити формування вмінь перетворювати графік тригонометричних функцій;

 • вивчити фізичний зміст величин, що входять в рівняння гармонічного коливання;

 • показати межпредметний зв’язок областей математики, фізики, інформатики;

 • навчити «читати» графіки тригонометричних функцій та будувати їх;

Розвиваюча:

 • розвивати дослідницьку та пізнавальну діяльність учнів;

 • розвивати комунікативні здібності учнів;

Виховна:

 • виховувати охайність, культуру поведінки та мови;

 • сприяти розширенню кругозору учнів.

Задачі уроку:

 1. Розвивати дослідницьку та пізнавальну діяльність учнів.

 2. Показати практичне застосування гармонічних коливань.

 3. Показати взаємозв’язок між основними поняттями фізики та алгебри.

 4. Розвивати комунікативні здібності учнів.

Гармонічні коливання вивчаються в курсі алгебри та фізики. Таким чином, ми будуємо місток: вивчаючи поняття в одному курсі, складаємо базу для іншого курсу. Повторюючи потім ці поняття в курсі алгебри та фізики, ми закріпимо його на практичному рівні.

Тип уроку: інтегрований урок алгебри і фізики в 10 класі.

Вид уроку: вивчення і закріплення нових знань.

Об’єм уроку: 2 години.

Обладнання:

 • Комп’ютер;

 • Проектор;

 • Фізичний та математичний маятники;

 • Підручники алгебри та фізики;

 • Науково – популярна література;

 • Магнітофон.

Знання, вміння та навички, які будуть формуватися на уроці:

 • Вміння будувати графіки гармонічних коливань;

 • Знати поняття гармонічних коливань, характеристики коливального руху;

 • Вміти по графіку гармонічного процесу знаходити період, амплітуду, застосовувати формули періоду та частоти коливань для розв’язування задач.

 • Вміти аналізувати умову задачі;

 • Вміти узагальнювати та робити висновки;

 • Вміти застосовувати отримані знання в зміненій ситуації;

 • Вміти виконувати самоаналіз, самооцінку, самоконтроль і взаємоперевірку.

Структура уроку:

 1. Організаційний момент

2 хв

 1. Постановка цілей уроку. Мотивація навчальної діяльності.

5 хв

3.Вивчення нового матеріалу.

35 хв

4.Закріплення матеріалу.

30 хв

 1. Підсумок уроку.

10 хв

 1. Домашнє завдання.

5 хв


Хід уроку:


Діяльність вчителя


Діяльність учнів


І. Організаційний момент

Привітання класу. Відмічаємо відсутніх на уроці.

Вітають вчителів. Налаштовуються на урок. Відповідають на питання організаційного характеру.


ІІ. Постановка цілей уроку. Мотивація навчальної діяльності.Фізик: Відомий італійський вчений Галілей говорив: «Філософія написана в тій величній книзі, яка завжди відкрита в нас перед очима (я маю на увазі Всесвіт), але яку неможливо зрозуміти, якщо заздалегідь не вивчити її мову».

Математик: Її мова – це мова математики. Математика здавна має репутацію найточнішої галузі знань і є надійним знаряддям розкриття таємниць природи.

Фізик: Навіть знаменитий Ейнштейн писав: «Наш досвід переконує нас, що природа – це реалізація найпростіших математичних ідей».

Математик:Вже минуло понад 4 тисячі років відтоді, як давньогрецький писар Ахмес переписав з ще більш раннього рукопису обіцянку за допомогою математики «навчити досконалого й ґрунтовного дослідження всіх речей, розуміння їхньої суті, пізнання всіх таємниць…».

Фізик: І, як сказав добре відомий вам Рене Декарт: «Той, хто серйозно прямує до пізнання істини, не повинен займатися якоюсь однією наукою, бо всі вони тісно взаємопов’язані».

Математик: Ну що ж, сподіваюсь, що за допомогою наших великих знаменитих вчених, вислови яких ми цитували, переконали присутніх в доцільності проведення інтегрованого уроку з математики та фізики.

Фізик: А тема сьогоднішнього уроку: «Гармонічні коливання».


Слухають розповіді вчителів.

Записують тему уроку в зошиті.


Постановка проблемного питання:


Тихо звучить музика.
Математик: Приємно розпочати урок з такого прекрасного музичного супроводу. Та, сподіваюсь, присутні в цьому факті

вбачають й іншу сторону.

Фізик: А ось ми в них зараз і запитаємо. Як ви думаєте, що пов’язує музику з темою нашого уроку?

Звучання струни, рух маятника, морські припливи, найрізноманітніші біоритми живих організмів – все це лише окремі приклади у нескінченній множині коливних або періодичних явищ.

Математик: А щоб описати їх, поставити на службу, людям треба побудувати математичні моделі таких явищ. Математичний опис періодичних процесів створювали вже вчені стародавнього світу. Так, вавилонські астрономи деякі закономірності руху Місяця і Сонця виразили у вигляді спеціальних таблиць, які вони назвали функціями. Теорія тригонометричних функцій, яку ми вивчали, теж є однією з найдавніших моделей періодичних явищ.


Учні висловлюють свої думки.ІІІ. Вивчення нового матеріалу.Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчення тригонометричних функцій. Мета нашого уроку – розглянути приклади коливальних рухів, описати їх за допомогою математичних законів; навчитися будувати графіки тригонометричних функцій.

Виділимо із усіх видів руху – коливальний рух. Це рух, який повторюється через певний інтервал часу. Наведіть приклади таких рухів.

Як змінюється координата тіла?Приклади коливальних рухів: рух тіла по колу, голки швейної машинки, коливання гілки дерева на вітрі і т. п.

Координата тіла змінюється періодично.


Розглянемо коливальну систему «тіло - пружина».

Демонструємо коливання вантажу на пружині. 1. Які величини, що описують рух тіла на пружині, змінюються?

 2. Як змінюється координата руху тіла?


Розглянемо іншу коливальну систему «нитка – вантаж - земля».

Демонструємо коливання кульки на нитці.

Задаємо ті ж питання.

Ставимо основну проблему.

Які величини в математиці змінюються періодично?

В математиці змінюються періодично функції синуса, косинуса, тангенса, котангенса.


Відповідають на питання:

 1. Змінюється сила пружності, прискорення, координата тіла.

2) Координата тіла змінюється періодично.
Які з цих тригонометричних функцій описують зміну координати тіла, яке здійснює коливальний рух?


Зміна координати тіла описують функції y=sinх і y=cosх.


Проведемо дослід для отримання графіка координати для тіла, яке виконує коливальний рух, в залежності від часу.Два учні виходять до дошки та демонструють дослід для отримання графіка зміни координати тіла під час коливального руху в залежності від часу.


Такий графік називається синусоїда. Побудуємо синусоїду y=sinх за допомогою таблиці і порівняємо її з експериментально отриманою кривою.


X

0

/4

3/8

/2

5/8

6/8Y

0

7/10

9/10

1

9/10

7/10

0
Так як функція y=sinх – непарна , то її графік симетричний відносно початку координат, а так як вона періодична з періодом 2П продовжимо її графік на всю вісь ОХ.Заповнюють таблицю значень функції y=sinх

Застосовують центральну симетрію і будують графік функції на відрізку [-?; 0].Продовжують графік функції на всю вісь.

Прочитайте графік функції y=sinх

Учні по черзі виходять до дошки та пояснюють за допомогою графіка властивості функції y=sinх

Як, знаючи графік функції y=sinх побудувати графік функції y=cosх?


За формулами зведення cosx=sin(n/2+x), тому графік функції y=cosх, отримується здвигом графіка функції y=sinх на П/2 вліво по вісі ОХ.

ІV. Закріплення нового матеріалу

Побудувати графік функції y = 3 sin (2x + 2π/3).


 1. y = sin x
Вчителі уважно слідкують за тим, як учні будують графік, допомагають їм під час роботи.

 1. y = 3 sin x
Вчителі контролюють правильність перетворення графіків.

При цьому кожен крок повинен пояснюватись учнями.

 1. y = 3sin 2x
Вчителі просять аргументовано пояснити процес перетворення графіків функції, звертаючи увагу на правильність та грамотність мовного режиму.

 1. y = 3sin2(x + π/3)

 • Фізик: Гармонічні коливання

 • y = A sin (ωt + φ) - рівняння гармонічних коливань або закон гармонічних коливань.

 • Будь – які рухи, які періодично повторюються називаються коливаннями.


Основні характеристики коливального руху: • xm модуль максимального зміщення точки від положення рівноваги називається амплітудою.

 • Т – час одного повного коливання називається періодом.

 • Х - зміщення точки від положення рівноваги в даний момент часу. • число коливань за одиницю часу називається частотою;

  • ѵ = 1/Т – лінійна частота коливань;


ѵ = n/t [ѵ] = 1/c = 1 Гц (Герц)


 • ν0 =2π/Т – циклічна частота коливань

    • 0] = рад/с • φ – фаза коливань, яка визначає стан коливальної системи в довільний проміжок часу;

   • φ = ѡ0t + φ [φ] = рад

Учні записують в зошити пояснення вчителя.


Чим відрізняються дані графіки?


У всіх випадках для синіх кривих початкова фаза рівна нулю, червона крива відрізняється від синьої тільки більшою амплітудою (мал.а)

На другому малюнку червона крива відрізняється від синьої тільки значенням періоду (Т=Т/2).

На мал. С червона крива відрізняється від синьої тільки значенням початкової фази.

Фізик: Людина зустрічається з коливаннями і використовує їх у різних сферах своєї діяльності.

У яких саме?Кілька учнів виступають з короткими повідомленнями.

 1. 1.Періодичний характер деяких процесів у людському організмі.

.

2.Біоритмологія

 1. Біологічний годинник.

 2. Звуки та слух.

 3. Фізичні основи будови голосового апарата людини та тварин.

 4. Звукові методи дослідження в клініці.
Математик: Та чи завжди коливання є корисними?

Фізик:Так, дійсно, вібрації – це коливання твердого тіла навколо положення рівноваги, при цьому або все тіло коливається як єдине ціле, не змінюючи своєї форми, або коливаються частинки, які складають тіло.

В основі вібрації лежить коливальний процес, а хвильовий рух – розповсюдження цих коливань.

Як це впливає на організм людини?

Учні доповідають про шкідливі дії коливань:

 1. Вібрація станка діє на різець та обробляємо деталь та може привести до браку.

 2. Вібрація рідини в паливних баках ракети загрожує їх цілісності.

 3. Добре затягнута гайка під дією вібрації послаблюється та станок розшарується.

Коливання, розповсюджуючись по тілу, викликають в тканинах організму стійкі порушення нормальних фізіологічних функцій – «вібраційну хворобу». Ця хвороба приводить до серйозних порушень в людському організмі : судинні порушення (особливо порушення капілярного кровообігу); функціональні порушення центральної нервової системи, що проявляється в головних болях, порушеннях сну, підвищенні втомлюваності, кісткові порушення, порушення функцій внутрішніх органів тощо. Багато хто з нас відчували дію коливань на свій організм під час качки пароплава чи літака.


Математик: Зрозуміло, що вібраційна хвороба – це дуже серйозне захворювання .

Люди яких професій можуть захворіти нею?

Вібраційну дію на собі зазнають дуже багато людей різних спеціальностей: бурильники, слюсарі, шліфувальники, навіть, провідники залізничного вагону. Механізовані інструменти, які являються джерелами вібрацій, широко застосовуються в різних областях промисловості:

 • Гірничій (перфоратори, відбійні молотки горні свердла);

 • Лісній (моторні та електричні пилки); • Машинобудівній (тубільні, клепальні молотки, шліфувальні та полірувальні машини, бетоноломи).
V. Підсумок уроку


Фізик: Завершуємо урок. Хочеться підкреслити, що коливання не є одним із типів руху в ряді інших, а являють собою фундаментальне явище, елемент того таємничого «алфавіту», за допомогою якого природа створює все, що нас оточує.

Математик: Отже, друзі, чи згодні ви з тим, що глибокому дослідженню фізичних процесів допомагає математика? Тож що потрібно для того, щоб дослідити фізичне явище? А які моделі і методи ми використовували сьогодні?

Фізик: На сьогоднішньому уроці ми ще раз переконалися в тому, що математичні теорії є надійним знаряддям у розкритті таємниць природи. А коливання, про які ми говорили сьогодні, якщо будуть контролюватись людиною, будуть приносити велику користь. Але вони можуть перетворитися і на заклятого ворога. Тому треба вивчати коливання, знати їх властивості. І тут без математичних розрахунків точно не обійтись.

Математик: А я не втримаюсь, щоб не процитувати слова індійського математика Бхаскара ІІ (ХІІ ст.): «Я глибоко шаную математику, бо ті, хто знайомі з нею, вбачають у ній засіб до розуміння всього існуючого».
Оцінюється робота учнів на уроці.


Слухають вчителя.VІ. Домашнє завдання.


 1. Побудувати графік функції y = -2sin(0,5x + π/6)

 2. Творча робота. Уявіть собі, що ви сьогодні запросили на міжнародний симпозіум з дослідження коливальних процесів . З якого питання ви змогли б виступити, напишіть короткий зміст свого виступу на цьому симпозіумі.


Щасти вам!Учні записують домашнє завдання.

Подають щоденники на оцінки.


Схожі:

Урок математики і фізики в 10 класі Мета: Дидактична iconУрок фізики, 7 клас Тема: Архімедова сила Мета
...
Урок математики і фізики в 10 класі Мета: Дидактична iconКонспект уроку з математики в 5 класі Підготувала: Бренчук Н. В. учитель фізики та математики
Мета. Систематизувати знання учнів про кут; удосконалювати вміння і формувати навички вимірювання кутів, установлювати види кутів...
Урок математики і фізики в 10 класі Мета: Дидактична iconУрок фізики в 9 класі на тему: Мета
Мета: ознайомити учнів із властивостями постійних маг­нітів; показати прояв їхніх властивостей у побуті й техніці; формувати навички...
Урок математики і фізики в 10 класі Мета: Дидактична iconУрок математики у 6 класі
Неля Сапрун, вчитель математики зош І-ІІІ ст з польською мовою навчання, м. Городка
Урок математики і фізики в 10 класі Мета: Дидактична iconУрок фізики в 10 класі Підготував Довбня Микола Іванович, вчитель фізики Житньогірської зош І-ІІІ ступенів 2011 р
Мета: формування знань про фізичну модель — ідеальний газ, її переваги, про температуру як один з термодинаміч­них параметрів, основні...
Урок математики і фізики в 10 класі Мета: Дидактична iconТема: н мета дидактична
...
Урок математики і фізики в 10 класі Мета: Дидактична iconУрок алгебри в 9 класі з теми: Вчительки математики Касіянчук Л. А
Мета: формувати в учнів уміння і навички виконувати нескладні перетворення графіків функцій
Урок математики і фізики в 10 класі Мета: Дидактична iconУрок математики 4 клас
Дидактична мета: вправляти учнів у знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Закріплювати уміння учнів...
Урок математики і фізики в 10 класі Мета: Дидактична iconУрок математики і української літератури у 6-му класі Тема уроку: Про Тараса Григоровича Шевченка та його творчість на уроках математики
Мета уроку: Повторити та закріпити знання учнів про життя і творчість Т. Г. Шевченка
Урок математики і фізики в 10 класі Мета: Дидактична iconУрок математики у 6 класі Тема: Модуль числа Мета
Мета: привести в систему знання учнів про модуль та порівняння чисел; розвивати логіку мислення, пізнавальний інтерес; виховувати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка