Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Одиниць спілкування і правил їх функціонування. Народ творець і носій мови. Одна особа безсильна будь-що змінити в мові, бо мова розвивається і змінюється за своїми об'єктивними законами
32.53 Kb.
НазваОдиниць спілкування і правил їх функціонування. Народ творець і носій мови. Одна особа безсильна будь-що змінити в мові, бо мова розвивається і змінюється за своїми об'єктивними законами
Дата конвертації09.10.2012
Розмір32.53 Kb.
ТипДокументы
Мова — загальнонародне явище. Це система одиниць спілкування і правил їх функціонування. Народ — творець і носій мови. Одна особа безсильна будь-що змінити в мові, бо мова розвивається і змінюється за своїми об'єктивними законами.

Усе те, що пересічні мовознавці розуміють під словом мова, насправді є власне мовою і мовленням. Розмежування мови і мовлення теоретично обґрунтоване швейцарським лінгвістом Соссюром — одним із найвідоміших теоретиків мовознавства й основоположників сучасного етапу в мовознавстві.

Незаперечним фактом є те, що існує єдина українська мова. Однак кожен із тих, для кого українська мова є рідною, користується нею по-своєму. Мовець бере з неї не все (всього він не зможе засвоїти за життя), а лише те, що йому вкрай необхідне і відповідає його мовним уподобанням. Іншими словами, кожного мовця характеризує власне мовлення, яке є унікальним, неповторним.
Мовлення — конкретно застосована мова, засоби спілкування в їх реалізації. До мовлення належать говоріння і результати говоріння. Мовлення окремої людини, мовлення молоді, усне побутове мовлення, художнє мовлення, усе це — різне використання можливостей мови.

Для того щоб краще зрозуміти різницю між мовою і мовленням, Соссюр наводив аналогію з шахами. Шахова дошка, шахові фігури та правила шахової гри — мова; конкретне розігрування шахової партії — мовлення.
Загалом мову і мовлення розрізняють за такими параметрами:

1. Мова — це явище загальне, абстрактне; а мовлення — конкретне. Загальне (мова) реалізується в конкретному (мовленні). Конкретність мовлення виявляється в тому, що його можна чути, записати на магнітну стрічку, бачити і прочитати.

2. Мова — це явище відносно стабільне, довговічне, загальноприйняте; мовлення — це динамічне, випадкове й унікальне. Так, наприклад, сучасна українська літературна мова охоплює період від І. Котляревського до наших днів, її норми є відносно стабільними й загальноприйнятими. У мові немає помилок, у ній усе правильно. У мовленні люди можуть припускатися помилок.

3. Мова — це явище психічне, а мовлення — психофізичне. Мова існує у душах, у психіці людей, які становлять певну мовну спільність. Мовлення, крім психічного, має ще фізичний аспект, пов'язаний із його породженням і сприйманням. Особливо помітний цей аспект при звуковій характеристиці мовлення. Мовлення можна характеризувати за темпом, тембром, тривалістю, гучністю, артикуляційною чіткістю, акцентом тощо.

4. Мовлення — лінійне, мова — нелінійна. Мовлення розгортається в часі. Для того щоб вимовити якусь фразу, потрібен певний часовий проміжок, бо слова вимовляються послідовно одне за одним. А в мові всі звуки, слова, словоформи тощо існують одночасно. На відміну від мовлення, мова має ієрархічну будову.

З історичного погляду мовлення первинне, а мова вторинна. Спершу виникали в мовленні окремі слова, фрази тощо, а згодом із фактів мовлення склалася мова. Слід пам'ятати, що мова і мовлення тісно пов'язані між собою: мова не тільки породжує мовлення, стримує його неспинну стихію, а й живиться ним, змінюється, розвивається під його впливом.

Комунікативна функція — це функція спілкування. Мова й створена для того, щоб спілкуватися, а спілкування можливе лише в суспільстві. Щоправда, існують й інші комунікативні засоби, наприклад, жести й міміка. У мовознавстві навіть існує думка, що спочатку люди спілкувалися за допомогою жестів і міміки і лише згодом — звуковою мовою.
Оскільки мова є суспільним явищем, то вона перебуває в тісному зв'язку із суспільством. З одного боку, мова створюється і розвивається суспільством, з іншого — без мови не було б суспільства. Суспільство обслуговують, крім мови, й інші явища — наука, техніка, ідеологія, культура, релігія тощо, однак мова виокремлюється із усіх інших суспільних явищ, бо вона обслуговує всі без винятку сторони життя й діяльності людини. Якщо, скажімо, ідеологія обслуговує певні суспільні класи, релігія — окремі групи людей, то мова — всі сфери соціуму як функціонального організму. Навіть трудова діяльність не могла б здійснюватися без мови. Суспільство також може свідомо впливати на розвиток мови. Свідомий уплив суспільства на мову називають мовною полі­тикою.
Звуження функцій і відмирання мов спричиняється використанням нерідної мови в школах, вищих закладах освіти, масовим знищенням населення на завойованих те­риторіях великих імперій, насильницьким виселенням корінних жителів із їхньої предковічної території та ін.
Отже, мова — це система одиниць спілкування і правил їх функціонування. Іншими словами, мова — це інвентар і граматика, які існують у потенції, в можливості. Мовлення — конкретно застосована мова, засоби спілкування в їх реалізації.
До мовлення належать говоріння і результати говоріння.
З історичного погляду мовлення первинне, а мова вторинна. Спершу виникали в мовленні окремі слова, фрази тощо, а згодом із фактів мовлення склалася мова. З погляду сучасності, навпаки, мовлення твориться з фактів мови: для вираження думки мовець відбирає з мови необхідні мовні одиниці й оформляє їх у фразу за наявними в мові граматичними правилами.

Схожі:

Одиниць спілкування і правил їх функціонування. Народ творець і носій мови. Одна особа безсильна будь-що змінити в мові, бо мова розвивається і змінюється за своїми об\5. феномен людської мови та проблема її походження мова як знакова система Мова І свідомість. Мова І мовлення
Мова — це найважливіший засіб спілкування і пізнання. Розрізняють людську, формальну (множина скінчених послідовностей символів,...
Одиниць спілкування і правил їх функціонування. Народ творець і носій мови. Одна особа безсильна будь-що змінити в мові, бо мова розвивається і змінюється за своїми об\Логіка ділового спілкування
Характерно при цьому, що міжособистісне спілкування виокремилось у самостійний і досить розвинений вид діяльності, яка здійснюється...
Одиниць спілкування і правил їх функціонування. Народ творець і носій мови. Одна особа безсильна будь-що змінити в мові, бо мова розвивається і змінюється за своїми об\Розділ І. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування 11 Тема Державна мова мова професійного спілкування 11 Предмет і завдання курсу, його наукові основи 11
Поняття національної та літературної мови. Значення мови в житті суспільства та людини 17
Одиниць спілкування і правил їх функціонування. Народ творець і носій мови. Одна особа безсильна будь-що змінити в мові, бо мова розвивається і змінюється за своїми об\Мова та її функції Мова і держава. Поняття офіційної та державної мови. Мови міжнаціонального та міжнародного спілкування Сучасна українська ділова мова : етапи становлення, проблеми та перспективи розвитку
Мовна єдність нації : діаспора й Україна [Текст] : монографія / Б. М. Ажнюк. К. Рiдна мова, 1999. 450 с
Одиниць спілкування і правил їх функціонування. Народ творець і носій мови. Одна особа безсильна будь-що змінити в мові, бо мова розвивається і змінюється за своїми об\1. Міжнародна економіка: суть, структура, розвиток
Міжнародна економіка – це сукупність національних економік і відносин, які об’єднують національні економіки в цілісну систему, яка...
Одиниць спілкування і правил їх функціонування. Народ творець і носій мови. Одна особа безсильна будь-що змінити в мові, бо мова розвивається і змінюється за своїми об\1. Міжнародна економіка: суть, структура, розвиток Міжнародна економіка
Міжнародна економіка – це сукупність національних економік і відносин, які об’єднують національні економіки у цілісну систему, яка...
Одиниць спілкування і правил їх функціонування. Народ творець і носій мови. Одна особа безсильна будь-що змінити в мові, бо мова розвивається і змінюється за своїми об\Виступ учнів до презентації за ключовими словами «Мова душа народу»
Слайд Одним із найбільших скарбів кожного народу є, безперечно, його мова. Вона – дар. Дар від Бога. Вона – носій генетичної пам’яті...
Одиниць спілкування і правил їх функціонування. Народ творець і носій мови. Одна особа безсильна будь-що змінити в мові, бо мова розвивається і змінюється за своїми об\Студенніков Д. Комп’ютерний жаргон (на матеріалі російської мови)
Активне проникнення комп’ютерних термінів в російську мову зумовлене передусім внутрішніми законами мови, що розвивається разом із...
Одиниць спілкування і правил їх функціонування. Народ творець і носій мови. Одна особа безсильна будь-що змінити в мові, бо мова розвивається і змінюється за своїми об\Олександра Глазова. 5 клас Тема. Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України. Мета
Мета: забезпечити усвідомлення учнями значення мови як основного засобу спілкування, формування думки й пізнання; розуміння ролі...
Одиниць спілкування і правил їх функціонування. Народ творець і носій мови. Одна особа безсильна будь-що змінити в мові, бо мова розвивається і змінюється за своїми об\Мова І політика (уривки з книжки) Лариса Масенко Форми існування мови. Суржик
Центр кожної мови становить живе розмовне мовлення. Найрозвиненіша й багата мова приречена на повільну смерть, якщо вона виходить...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка