Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»
291.73 Kb.
НазваПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»
Сторінка2/3
Дата конвертації22.11.2012
Розмір291.73 Kb.
ТипПрограма
1   2   3

3.3. Комплексне освоєння міських територій.з\п

Найменування тем та їх зміст

Питання, що виносяться на випробування

1

2

3
Захист територій від селевих потоків.

Профілактичні заходи. Агротехнічні, фіто- і лісомеліоративні заходи. Промислові захисні споруди (за призначенням (селезатримувальні, селепропускні, селенапрямні, стабілізувальні), за місцезнаходженням (руслові, схилові)).


Продовження таблиці 3.3

1

2

3

2

Розрахунок стійкості схилів по поверхні ковзання.

Масиви схилів однорідні і неоднорідні. Розглядається питання для плоскої поверхні ковзання, яка розраховується для різних ухилів поверхні ковзання з наявністю потоку ґрунтових вод.

3

Розрахунок стійкості схилів (загальні положення).

Розрахунок по першому граничному стану, враховується основне та особливе сполучення навантажень. Визначення можливого коефіцієнта стійкості схилу. Розрахунковий коефіцієнт стійкості схилу.

4

Розрахунок стійкості схилів по круглоциліндричній поверхні ковзання.

Дослідження стійкості схилів складених однорідними ґрунтами. Врахування на схилі споруд вод. Розрахункова схема. Розрахунок коефіцієнту стійкості схилу з врахуванням сейсмічного впливу.


5

Інженерна підготовка території з карстом.

Визначення карсту. Вибір заходів захисту будівель та споруд. Вертикальне планування та відведення дощових, стічних, дренажних та іригаційних вод, засипка карстових западин, тампонаж водоупірними матеріалами, влаштування водонепроникних завіс, влаштування глибоких фундаментів.

6

Інженерна підготовка територій з гірничими виробками.

Оцінка умов забудови територій, геологічні та гідрогеологічні дані про розроблену товщу, плани гірничих робіт. Методи інженерного захисту проектуємих територій. Врахування деформаційних впливів. Інженерно-конструктивний захист.


7

Інженерна підготовка з просідними грунтами.

Визначення типів грунтів за осіданням. 1 тип характеристики, 2 тип характеристики. Підготовка основи, складеної просідними грунтами: в межах деформаційної зони та її частини, в межах всього просідного шару. Поверхневе чи глибинне ущільнення грунту, зміцнення з попереднім зволожуванням силікатізація грунту, термічне випалювання грунту.


Продовження таблиці 3.3

1

2

3

8

Інженерна підготовка зсувних територій.

Зсувні процеси. Принципи розвитку і форми проявлення. Стадії розвитку зсувів. Дві категорії факторів, які впливають на план схилу. Типи деформації: зсуви ковзання, видавлювання, в’язкопластичні, желеподібні, обвали, вивали, осади. Основні принципи інженерного захисту зсувних та зсувнонебезпечних територій. Класифікація захисних споруд.

9

Інженерна підготовка території з сейсмічними явищами.

Визначення сейсмічних явищ. Гіпоцентр. Епіцентр. Інтенсивність землетрусу і прояви. Особливості інженерної підготовки. Вертикальне планування. Організація поверхневого стоку і захист від підтоплення. Дренажні системи.

10

Ефективність інженерного захисту території і споруд від небезпечних геологічних процесів.

Вибір оптимального варіанту інженерного захисту. Порівняння варіантів по витратам. Екологічний ефект інженерного захисту. Оцінка соціального ефекту. Розрахунок періоду стабілізації і надійності інженерного захисту з використанням рівнянь Колмогорова.

11

Вертикальне планування майданів.


Задання площин скатів для поверхні майдану.Повздовжні та поперечні ухили. Оглядовість майдану. Схеми вертикального планування майданів.

12

Метод позначок.


Комбінований метод.Умови застосування методу позначок. Визначення комбінованого методу. Поєднання методів проектування в залежності від виду рельєфу.

13

Метод профілів.


Сутність методу профілів. Застосування методу підвищення якості проектування. Розбивка ділянки профільними лініями.

14

Вертикальне планування міських територій.


Схеми вертикального планування. Етапи проектування вертикального планування. Початкові дані для розробки вертикального планування. Вимоги на етапі розробки генпланів. Існуючі методи вертикального планування.


Продовження таблиці 3.3

1

2

3

15

Стадії проектування інженерної підготовки міських територій.


Стадії розробки проектів за діючими нормативними документами. Стадія генплану. Стадія проектування детального планування. Стадія робочих креслень. Масштаби креслень на різних стадіях проектування.

16

Проблеми екології при освоєнні території з сейсмічними явищами.


Природозахисні вимоги до проведення загальних і спеціальних заходів інженерної підготовки. Вплив на водний режим території. Оцінка інтенсивності коливань ґрунту. Урахування рівня грунтових вод. Техніко-економічне оцінювання проектних рішень.

17

Проблеми екології при освоєнні території з сейсмічними явищами.


Природозахисні вимоги до проведення загальних і спеціальних заходів інженерної підготовки. Вплив на водний режим території. Оцінка інтенсивності коливань ґрунту. Урахування рівня грунтових вод. Техніко-економічне оцінювання проектних рішень.

18

Причина карсту та його характеристики.


Визначення карсту. Причини карстових процесів. Інтенсивність карсту. Фактори впливу на утворення карсту. Типи карсту. Гідрологічні та гідрогеологічні прояви карсту.

19

Завдання вертикального планування.


Вимоги, що пред’являються до проектуємого рельєфу. Інженерні вимоги. Архітектурно-планувальні вимоги.

20

Економіка інженерного освоєння територій.


Фактори, що впливають на питомі витрати на освоєння територій. Загальні та спеціальні відомості по витратах на заходи інженерної підготовки.

21

Проектування інженерної підготовки міських територій.


Групи заходу інженерної підготовки. Загальні заходи. Спеціальні заходи. Схеми інженерної підготовки.


22

Вертикальне планування територій промислових підприємств.

Особливості вертикального планування. Висотні відмітки території промислових підприємств. Вертикальне планування транспортних шляхів. Профілі при вертикальному плануванні.


Продовження таблиці 3.3

1

2

3

23

Містобудівна оцінка природних умов.

Визначення містобудівної оцінки. Стадія схем, проектів районного планування. Розробка генерального плану. Комплекс інженерних заходів з освоєння. Класифікація території по групах. Основні критерії оцінки окремих природних факторів. Схема планувальних обмежень.

24

Вертикальне плануваня вулиць та доріг.

Категорії вулиць та доріг. Допустимі ухили вулиць та доріг. Типи покриття. Вертикальні криві для побудови поворотів. Пило- подібний профіль. Вертикальне планування перетинів. Перетин вулиць в різних рівнях.


Таблиця 3.4

3.4. Міський транспорт, вулиці та дороги
з\п

Найменування тем

Питання, що виносяться на випробування

1

Транспортні системи, їх значення та протиріччя.


Різноманітність транспортних систем, їх складові частини. Автомобілізація і розвиток вулично-дорожньої мережі міста.

Основні системи магістральних вулиць і доріг, принципіальні схеми транспортного обслуговування міст різноманітних розмірів, організації руху транспорту при різних схемах планування вулично-дорожньої мережі. Розвиток автомобільного руху та цільність магістральної мережі.

2

Транспорт та його розвиток.


Кваліфікація і характеристика транспортних засобів. Кількісні та якісні показники розвитку міського транспорту. Переміщення населення в містах.

Гіпотези розселення населення по відношенню до місць прикладення праці. Переміщення за допомогою транспорту (поїздки). Транспортна рухливість населення. Витрати часу на переміщення. Розподіл переміщень по дальності. Визначення середньої дальності поїздки.


Продовження таблиці 3.4

1

2

3

3

Основні види масового пасажирського транспорту (МПТ) та перспективи його розвитку.


Технічні та економічні показники міського пасажирського транспорту, рухомий склад МПТ, зберігання та ремонт.

4

Легковий автомобільний транспорт (ЛАТ) його види та характеристики.


Показники використання ЛАТ, обсяг його у пасажиро-перевезеннях, паркування та розміщення автостоянок та гаражів у плані міста.

5

Вантажний транспорт (ВТ).


Вантажообіг міського транспорту. Дальність перевозу вантажу. Гаражі і ремонтні бази ВТ та розміщення їх у місті. Станції обслуговування та автозаправні станції.

6

Зовнішній транспорт (ЗТ) та його обслуговуючі споруди.

Автомобільний зовнішній транспорт. Залізничний транспорт. Водний транспорт. Повітряний ЗТ. Споруди ЗТ.

7

Проектування системи міського пасажирського транспорту.


Етапи проектування. Вишукувальні роботи. Проектування транспортної мережі. Обчислення об'єму роботи пасажирського транспорту.

Розрахунок та побудова пасажиро-потоків.

Вибір видів міського пасажирського транспорту.

Проектування маршрутів.

Розрахунок потреби в рухомому складі та обчислення кількості і розміщення

депо, гаражів та тягових підстанцій у плані міста.

Організація руху МПТ.

8

Основні принципи організації руху усіх видів міського транспорту та дотримання його безпеки.

Регульовані, не регульовані та саморегульовані перехрестя.

9

Вулично-дорожня мережа міста.


Схеми планування вулично-дорожньої мережі міст, і показники, які їх характеризують.

Призначення вулиць і доріг міста. Класифікація і характеристика вулиць і доріг різних категорій. Елементи та інженерне обладнання вулиць і доріг.Продовження таблиці 3.4

1

2

3

10

Проектування міських вулиць і доріг (ВД).

Вишукувальні роботи.


Переміщення транспортних засобів по дорозі.

Пропускна спроможність вулиць.

Розрахунок основних елементів вулиць.

Проектування плану вулиці. Вертикальне планування ВД та майданів. Проектування земляного полотна. Розрахунок міцності дорожнього покриття нежорсткого типу. Проектування та розрахунок дорожнього покриття жорсткого типу. Трамвайне полотно та його конструктивні елементи.

11

Будівництво міських вулиць і доріг.


Підготовчі роботи.

Технологія будівництва інженерних підземних комунікацій. Технологія будівництва земляного полотна, бортового каменю, підвалин дорожнього одягу, покриття удосконаленого типу. Тротуарів, трамвайного полотна, озеленення.

12

Експлуатація міських вулиць і доріг.

Структура дорожньо-експлуатаційних організацій. Транспортно-експлуатаційні характеристики міських вулиць і доріг. Ремонт міських ВД. Утримання міських ВД в різні пори року. Утримання, експлуатація та ремонт дощової каналізації та дренажу.

13

Дорожньо-транспортні вузли та споруди.

Умови та особливості роботи міських транспортних вузлів.

14

Класифікація перетину вулиць і доріг в одному рівні, та їх пропускна спроможність і основні принципи проектування.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності виконання перетину вулиць і доріг в різних рівнях.

15

Проектування перетину вулиць в різних рівнях.

Вибір типу перетину і основні принципи проектування. Розрахунки проектування основних геометричних елементів перетину. Організація руху транспорту на перетині. Економічні і транспортно-експлуатаційні характеристики перетину. Заходи з підвищення безпеки руху на перетині.


Продовження таблиці 3.4

1

2

3

16

Утримання та ремонт міських дорожньо-транспортних споруд.

Поточний та капітальний ремонти.

17

Побудова ізохронограми.


Розрахунок та побудова картограми пасажиро-потоків.

Розрахунок кількості маршрутів масового пасажирського транспорту, та кількості рухомого складу на маршруті.

18

Розрахунок пропускної спроможності вулиці, та проектування типового поперечного профілю

Побудова поздовжнього та поперечного профілів вулиці. Вибір типу дорожнього покриття по заданому навантаженню.

19

Техніко-економічне обґрунтування проектування вулиць у різних рівнях.

Визначення капітальних та експлуатаційних витрат. Обгрунтування соціальної значущості об’єктів даного типу.

20

Проектування поперечного профілю міської вулиці.

Креслення поперечного профілю проїжджої частини. Вибір типу поперечного профілю.

21

Розміщення зелених насаджень.

Розміщення підземних інженерних споруд.


1   2   3

Схожі:

Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Вступні випробування за освітньо-кваліфікаційними рівнями 05040104 „спеціаліст і 05040104 “магістр” спеціальності „Обробка металів...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування передбачає перевірку знань бакалаврів по комплексу основних дисциплін, які визначаються...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»

Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» І «магістр»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
«Приладобудування» і що бажають продовжити навчання для здобуття кваліфікації „спеціаліст” або „магістр” за спеціальністю 051003...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійних програм (опп) підготовки спеціаліста та магістра...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Мета вступного іспиту з'ясування рівня знань та вмінь, необхідних студентам для опанування ними освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 04010601, 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність 05010101, 05010101 Інформаційні управляючі системи та технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка