Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів та контрольні індивідуальні завдання для підготовки до модульного контролю
1.18 Mb.
НазваМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів та контрольні індивідуальні завдання для підготовки до модульного контролю
Сторінка4/9
Дата конвертації23.11.2012
Розмір1.18 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Основні властивості елементів та їх сполук


Тема 1. s-елементи I групи. Лужні метали.

Загальна характеристика s-елементів I групи. Особливі властивості літію та його сполук. Фізичні та хімічні властивості. Відношення лужних металів до неметалів, води, кислот. Оксиди, пероксиди, надпероксиди та гідроксиди лужних металів. Солі, їх властивості та застосування.
Література: [1] с. 510 – 537; [2] с.544 – 550, 587 – 599; [8] с.402 – 412, с. 374 – 394.

Тема 2. s-елементи II групи. Лужноземельні метали.

Загальна характеристика s-елементів II групи. Порівняльна характеристика властивостей з s-елементами I групи. Берилій. Фізичні та хімічні властивості. Амфотерність оксиду та гідроксиду. Солі Берилію, їх розчинність та гідроліз. Магній, фізичні та хімічні властивості. Оксид, гідроксид та солі Магнію. Розчинність у воді. Гідроліз солей Магнію. Діагональна схожість Магнію з Літієм, Берилію з Алюмінієм.

Елементи підгрупи Кальцію (лужноземельні метали). Загальна характеристика. Фізичні та хімічні властивості. Фізико-хімічні властивості оксидів, пероксидів та солей. Їх відношення до води, кислот. Твердість води та методи її усунення.

Застосування s-елементів II групи та їх сполук у промисловості.
Література: [1] с. 510 – 537, [2] с.544 – 550, 587 – 599, [8] с.402 – 412, с. 374 – 394.

Тема 3. p-елементи III групи.

Загальна характеристика p-елементів III групи. Характерні ступені окиснення.

Бор. Загальна характеристика. Відмінність Бора від інших елементів підгрупи. Фізичні та хімічні властивості. Бориди. Сполуки з воднем (борани), взаємодія з водою, карбоном, азотом. Боразон і боразол, будова та властивості.

Сполуки з галогенами, гідроліз. Комплексо-утворювання.

Оксид Бору. Кислоти Бору. Солі борних кислот: мета- та ортоборати, тетраборат натрію.

Алюміній. Фізичні та хімічні властивості. Оксид та гідроксид алюмінію, їх амфотерність. Сполуки Алюмінію з галогенами, сіркою та вуглецем. Розчинність у воді та гідроліз. Застосування сполук Алюмінію та Бору у промисловості.

Елементи підгрупи Галію. Загальна характеристика металів. Оксиди та гідроксиди, їх властивості. Солі, розчинність і гідролізованність. Порівняльна характеристика сполук Галію, Індію та Талію з властивостями сполук Алюмінію.

Застосування сполук галію, індію та талію у промисловості.
Література: [1] с.470 – 510; [2] с.608 – 618; [3] с.287 – 291; [5] с.346 – 363.

Тема 4. p-елементи IV групи.

Загальна характеристика p-елементів IV групи. Відмінність Карбону та Силіцію від решти елементів.

Карбон. Алотропні видозміни Карбону. Карбіди металів, залежність властивостей карбідів від характеру хімічного зв’язку, застосування.

Оксигеновмісні сполуки Карбону. Карбон (IV) оксид. Хімічний зв’язок та структура молекули. Карбонатна кислота та її солі. Карбонати та гідрогенкарбонати. Термічна стійкість. Розчинність у воді та гідроліз. Карбон (II) оксид. Природа зв’язку та міцність молекули. Взаємодія з хлором. Карбоніли металів.

Ціанідна кислота та ціаніди. Тіоціанати. Роданідна кислота та її властивості. Сечовина, її властивості та застосування.

Силіцій. Загальна характеристика. Силіциди, силани, силіцій тетрафторид та тетрахлорид. Гідроліз. Силіцій (ІV) оксид. Силікатні кислоти. Силікагель. Силікати. Розчинність та гідроліз. Скло.

Германій, Станум, Плюмбум. Фізичні та хімічні властивості. Поліморфні модифікації Стануму. Відношення до кислот і лугів. Оксиди та гідроксиди елементів підгрупи Германію. Їх кислотно-основні властивості. Галогеніди та сульфіди елементів.

Застосування вуглецю, кремнію, германію, олова та свинцю у промисловості.
Література: [1] с. 421 – 469, [2] с.418 – 432, 491 – 512, [3] с.271 – 284, [5] с.291 – 305, 320 – 328.

Тема 5. p-елементи V групи.

Загальна характеристика p-елементів V групи.

Нітроген. Можливі ступені окиснення Нітрогену в сполуках. Хімічний зв’язок у молекулі азоту. Сполуки Нітрогену з Гідрогеном: амоніак, гідразин, гідроксиламін. Фізичні та хімічні властивості амоніаку: реакції приєднання, заміщення, окиснення. Аміди та нітриди. Солі амоніаку, розчинність у воді та гідроліз. Азидна кислота, азиди. Оксигеновмісні сполуки Нітрогену. Нітритна кислота, нітрити, окисно-відновна двоїстість. Нітратна кислота. Будова молекули та хімічний зв’язок. Окисні властивості та продукти відновлення.

Застосування азоту та його сполук у промисловості.

Фосфор. Загальна характеристика. Можливі та характерні ступені окиснення у сполуках. Алотропія. Сполуки з металами та неметалами. Оксиди Фосфору. Окисно-відновна двоїстість гіпофосфітної, фосфітної кислот та їх солей. Фосфатна кислота. Фосфати, розчинність у воді та гідроліз.

Застосування фосфору та його сполук.

Елементи підгрупи Арсену, Стибію, Бісмуту. Загальна характеристика. Характерні ступені окиснення. Стійкість гідридів. Сполуки з галогенами та киснем. Кислотно-основні властивості оксидів та гідроксидів. Солі Стибію (III) та Бісмуту (III), їх розчинність у воді та гідроліз.

Застосування елементів підгрупи Арсену та їх сполук.
Література: [1] с.343 – 420, [2] с.384 – 415, [3] с.251 – 270, [4] с.249 – 286.

Тема 6. р-елементи VI групи.

Загальна характеристика р-елементів VI групи.

Оксиген. Характеристика елементу. Поліморфні модифікації. Одержання кисню, його властивості та застосування. Хімічний зв’язок у молекулі кисня за методом МО.

Озон. Природа хімічного зв’язку у молекулі озону. Одержання та застосування. Озон як окисник.

Класифікація оксигеновмісних сполук: оксиди, пероксиди, надпероксиди, супероксиди, озоніди. Гідроген пероксид. Одержання, хімічна активність. Окисно-відновна двоїстість.

Застосування кисню, озону та їх сполук.

Сульфур. Загальна характеристика елементу. Ступені окиснення. Сірка. Алотропія сірки. Одержання, фізичні та хімічні властивості.

Сполуки Сульфуру з металами та Гідрогеном. Сірководень. Сульфідна кислота. Сульфіди та гідрогенсульфіди. Розчинність у воді та гідроліз. Відновні властивості сульфідної кислоти та сульфідів.

Оксигеновмісні сполуки Сульфуру. Сульфур (IV) оксид. Сульфітна кислота. Сульфіти. Окисно-відновні властивості сполук Сульфуру (IV). Розчинність у воді та гідроліз. Сульфур (VI) оксид. Сульфатна кислота, будова молекули та хімічні властивості. Олеум. Сульфати. Хлорсульфонова кислота. Пероксомоносульфатна та пероксодисульфатна кислоти. Пероксодисульфати та їх окисні властивості. Тіосульфатна кислота. Тіосульфати. Реакції з кислотами та окисниками. Політіонові кислоти. Політіонати.

Застосування сірки та її сполук.

Селен, Телур, Полоній. Загальна характеристика. Алотропія Селену та Телуру. Ступені окиснення. Сполуки Селену, Телуру та Полонію з Гідрогеном. Селенідна та телуридна кислоти. Селеніди та телуриди. Оксиди та гідроксиди Селену (IV), Телуру (IV) та Полонію (IV). Селенітна та телуритна кислоти. Селеніти та телурити. Оксиди Селену (VI), Телуру (VI) та Полонію (VI). Селенатна та телуратна кислоти. Порівняння властивостей кислот Селену, Телуру з властивостями кислот Сульфуру.

Застосування селену, телуру та їх сполук

Література: [1] с.338 – 273, [2] с.361 – 383, [3] с.229 – 250, [5] с.221 – 242.

Тема 7. р-елементи VII групи.

Гідроген. Загальна характеристика. Особливості положення Гідрогену в періодичній системі елементів Д.І. Менделєєва. Водень. Добування. Характерні ступені окиснення. Йон Гідрогену та йон гідроксонію. Взаємодія з киснем, галогенами, металами та оксидами металів.

Застосування водню та його сполук

Галогени. Загальна характеристика елементів. Характерні ступені окиснення та відповідні їм сполуки. Особливі властивості Флуору та фтору. Гідрогенові сполуки галогенів. Їх розчинність у воді. Зміна міцності зв’язку, термічної стійкості, відновних властивостей та кислотного характеру гідрогенгалогенідів. Міжгалоїдні сполуки. Взаємодія галогенів з водою та розчинами лугів. Оксигеновмісні сполуки Хлору, Брому та Йоду. Оксиди та кислоти. Природа хімічного зв'язку та будова молекул.

Застосування галогенів та їх сполук.

Література: [1] с. 309 – 337, [2] с.338 – 388, [3] с.219 – 228; [5] с.186 – 205.

Тема 8. р-елементи VIII групи.

Загальна характеристика інертних газів. Фізичні та хімічні властивості.

Література: [1] с.538 – 545, 646 – 650.

Тема 9. d-елементи І групи.

Загальна характеристика елементів підгрупи Купруму. Хімічна активність простих речовин. Ступені окиснення.

Купрум. Добування та властивості. Оксид та гідроксид Купруму (І). Окисно-відновна двоїстість сполук Купруму (І). Хлоридні та аміачні комплекси сполук Купруму (І). Оксид та гідроксид Купруму (ІІ). Гідроліз солей Купруму (І) та Купруму (ІІ). Комплексні сполуки Купруму (ІІ).

Аргентум. Добування та властивості. Оксид Аргентуму (І) та його властивості. Розчинність солей Аргентуму у воді. Аміачні, тіосульфатні та ціанідні комплекси Аргентуму, їх використання.

Аурум. Добування та властивості. Окиснення золота за наявності калій (натрій) ціаніду. Сполуки Ауруму (І) та Ауруму (ІІ), їх окисні властивості. Комплексні сполуки Ауруму (І) та Ауруму (ІІ).

Порівняльна характеристика елементів головної і побічної підгруп І групи.

Застосування міді, золота, срібла та їх сполук.

Література: [1] с. 676 – 697; [2] с.551 – 562, 590 – 607; [5] с.412 – 420, с. 395 – 401.

Тема 10. d-елементи ІІ підгрупи.

Загальна характеристика елементів підгрупи Цинку. Зміна хімічної активності простих речовин у ряді Zn – Cd – Hg. Ступені окиснення елементів у сполуках.

Цинк. Добування та властивості. Амфотерність цинку, його оксиду та гідроксиду. Комплексні сполуки цинку з амоніаком, водою та лугами. Гідроліз солей цинку.

Кадмій. Добування та властивості. Властивості оксиду та гідроксиду кадмію. Комплексні сполуки кадмію з амоніаком, водою та ціанід-йонами. Гідроліз солей кадмію.

Меркурій. Добування та властивості. Відношення ртуті до розведених та концентрованих розчинів кислот. Оксиди Меркурію, їх одержання та властивості. Диспропорціонування сполук Меркурію (І) та окисні властивості сполук Меркурію (ІІ). Комплексні сполуки. Гідроліз солей. Токсична дія сполук Меркурію.

Порівняльна характеристика елементів головної і побічної підгруп ІІ групи.

Застосування цинку, кадмію, меркурію та їх сполук.

Література: [1] с. 676 – 697; [2] с.551 – 562, 590 – 607; [5] с.412 – 420, с. 395 – 401.

Тема 11. d-елементи ІІІ групи.

Елементи підгрупи Скандію. Загальна характеристика. Одержання і властивості. Оксиди та гідроксиди елементів підгрупи Скандію. Комплексні сполуки.

Порівняльна характеристика елементів головної і побічної підгруп ІІІ групи.
Література: [1] с. 527 – 596; [2] с.620 – 624; [2] с.627 – 630, 631 – 632; [5] с.365, 342 – 345, 287 – 290.

Тема 12. d-елементи ІV групи.

Загальна характеристика елементів підгрупи Титану. Титан та його аналоги. Добування і застосування. Хімічні властивості елементів підгрупи Титану та їх сполук.

Порівняльна характеристика елементів головної і побічної підгруп IV групи.

Застосування елементів підгрупи Титану та їх сполук.

Література: [1] с. 527 – 596; [2] с.620 – 624; [2] с.627 – 630, 631 – 632; [5] с.365, 342 – 345, 287 – 290.

Тема 13. d-елементи V групи.

Загальна характеристика елементів підгрупи Ванадію. Добування і застосування. Можливі ступені окиснення. Хімічні властивості елементів підгрупи Ванадію та їх сполук.

Порівняльна характеристика елементів головної і побічної підгруп V групи.

Застосування елементів підгрупи Ванадію та їх сполук.

Література: [1] с. 527 – 596; [2] с.620 – 624; [2] с.627 – 630, 631 – 632; [5] с. 365, 342 – 345, 287 – 290.

Тема 14. d-елементи VІ групи.

Загальна характеристика d-елементів VІ групи. Найбільш характерні ступені окиснення.

Хром. Добування і застосування. Оксид та гідроксид Хрому (ІІ). Відновні властивості сполук Хрому (ІІ). Оксид та гідроксид Хрому (ІІІ), їх амфотерність. Розчинність солей у воді та їх гідроліз. Комплексні сполуки Хрому (ІІІ). Окисно-відновні властивості сполук Хрому (ІІІ) та їх залежність від рН середовища. Сполуки. Хрому (VІ). Оксид Хрому (VІ). Хроматна та дихроматна кислоти. Хромати та дихромати. Окисні властивості сполук Хрому (VІ). Пероксосполуки Хрому.

Молібден і Вольфрам. Добування і властивості елементів та їх сполук.

Порівняльна характеристика елементів головної і побічної підгруп VІ групи.

Застосування хрому, молібдену і вольфраму та їх сполук.

Література: [1] с. 597 – 618; [2] с.633 – 640; [5] с.242 – 241.

Тема 15. d-елементи VІІ групи.

Загальна характеристика d-елементів VІІ групи.

Манган. Можливі та характерні ступені окиснення. Хімічна активність Мангану. Оксид та гідроксид Мангану (ІІ). Солі Мангану (ІІ) та їх гідроліз. Оксид та гідроксид Мангану (ІV). Кислотно-основні та окисно-відновні властивості Мангану (ІV). Сполуки Мангану (VІ), манганатна кислота, манганати, диспропорціонування в розчині. Сполуки Мангану (VІІ). Перманганатна кислота. Перманганати. Окисні властивості та їх залежність від рН середовища.

Технецій і Реній. Добування і властивості Технецію і Ренію та їх сполук.

Порівняльна характеристика елементів головної і побічної підгруп VІІ групи.

Застосування мангану, технецію і ренію та їх сполук.

Література: [1] с. 618 – 630; [2] с.641 – 645; [5] с.215 – 220.

Тема 16. d-елементи VІІІ групи.

Загальна характеристика елементів родини Феруму та платинових металів. Хімічна активність.

Ферум. Ступені окиснення в сполуках. Ферум пентакарбоніл. Оксиди та гідроксиди Феруму (ІІ) та Феруму (ІІІ). Кислотно-основні та окисно-відновні властивості. Комплексні сполуки Феруму (ІІ) та Феруму (ІІІ) з ціанід- та тіоціанат-йонами. Сполуки Феруму (VІ) та їх окисна активність.

Кобальт. Ступені окиснення Кобальту в сполуках. Оксиди та гідроксиди Кобальту (ІІ) та Кобальту (ІІІ), їх окисно-відновні властивості. Комплексні сполуки Кобальту (ІІ) та Кобальту (ІІІ).

Нікол. Оксиди, гідроксиди та солі Ніколу (ІІ). Їх окисно-відновні властивості. Комплексні сполуки Ніколу (ІІ).

Родина платинових металів. Фізичні та хімічні властивості.

Застосування заліза, кобальту, нікелю та їх сполук.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів та контрольні індивідуальні завдання для підготовки до модульного контролю iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів та контрольні індивідуальні завдання для підготовки до модульного контролю
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів та контрольні індивідуальні завдання для підготовки до модульного контролю з...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів та контрольні індивідуальні завдання для підготовки до модульного контролю iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів та контрольні індивідуальні завдання для підготовки до модульного контролю
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів та контрольні індивідуальні завдання для підготовки до модульного контролю з...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів та контрольні індивідуальні завдання для підготовки до модульного контролю iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів та контрольні індивідуальні завдання для підготовки до модульного контролю з дисципліни "Загальна та неорганічна хімія" для студентів І курсу денної форми навчання / Друзяк З

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів та контрольні індивідуальні завдання для підготовки до модульного контролю iconМетодичні вказівки з самостійної роботи та контрольні завдання за курсом
Методичні вказівки з самостійної роботи та контрольні завдання призначені для студентів заочної форми навчання, що вивчають дисципліну...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів та контрольні індивідуальні завдання для підготовки до модульного контролю iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Обчислювальна математика і програмування”(ч....
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів та контрольні індивідуальні завдання для підготовки до модульного контролю iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів
Методичні рекомендаціїта та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни Політологія для студентів другого...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів та контрольні індивідуальні завдання для підготовки до модульного контролю iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів містять стислий виклад теорії з теми, перелік літературних джерел, контрольні індивідуальні завдання для самостійної роботи, приклади розв'язання типових задач, а також тестові завдання
Міністерство освіти і науки України Херсонський державний технічний університет Кафедра фізичної та неорганічної хімії
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів та контрольні індивідуальні завдання для підготовки до модульного контролю iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни
Методичні вказівка та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для спеціальності...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів та контрольні індивідуальні завдання для підготовки до модульного контролю iconОкисно-відновні реакції та електрохімічні процеси
Методичні вказівки та контрольні індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів І курсу. Електрохімічні процеси/ Безпальченко...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів та контрольні індивідуальні завдання для підготовки до модульного контролю iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисциплін
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка